vrijdag 2 juni 2017

Als het goed is - poging tot gedicht #1


Ik zal u vertellen wat u niet wilt weten
dingen die u liever wilt vergeten.

's Avonds wil ik niet naar bed
en 's Ochtends de slaap niet verdrijven
Ik heb niet gevraagd om hier te zijn
Maar waarom kan ik hier niet blijven?

Ooit wilde ik schrijver worden. Dichter.
Dacht dat ik wat te vertellen had.
Maar wat ik opriep was mijn eigen hel
Wie heeft daar wat aan?

Mensen hebben meningen
Sommigen wel twee of drie.
Maar de zon schijnt voor eenieder
Maakt het wat uit voor wie?

Ik ken een geheim dat ik niet mag verklappen
Als ik het zeg bezegel ik mijn lot.
Een dwaas die spreekt, een wind die waait
Wie telt het aantal nodige stappen?

Als ik spreek  van de zon
Werp ik een schaduw
Als ik duisternis preek
Wie zal er dan zien?

De poëzie is dood, de laatste dichters gestorven
door overmoed. Verloren in hun lege woorden
stamelden zij de laatste strofen
waarin zij het rijm versmaadden
en geraaskal het woord beroofde
van haar laatste toevluchtsoord.

Wie het weet mag het niet zeggen
Wie het zegt kan het niet weten
Is zwijgen beter dan het rijgen

van woorden  die niets betekenen?
woorden waar je niet op kunt rekenen?

Beschouw het dan als tijdverdrijf
Iets om de dag mee door te komen.

De dag voordat Columbus in Amerika strandde was het
voor hem een dag als elke andere.

Er is geen einde of  begin
En alles wat je weet is fout
Een ei is minder lekker zonder zout
En je neus zit hoger dan je kin.

Als het goed is.

vrijdag 19 mei 2017

Oncyclopedia Neerlandica en de piepersDe Oncyclopedia Neerlandica is een verzameling onzinnige non-feiten. Het concept van de site is het vormen van een parodie op Wikipedia. Of liever een humoristische encyclopedie waar belachelijke dingen serieus worden behandeld, serieuze zaken belachelijk worden omschreven en alles daartussenin, behalve serieuze zaken die serieus worden behandeld. De opmaak wordt gelijk gehouden aan Wikipedia, evenals de interne struktuur. Het enige wat anders is, is dat feiten vervangen zijn door (grappige) onzin.

In de 11 jaar dat het op 1 juli 2017 bestaat zijn er bijna 3000 artikelen geplaatst en zijn er vele onderafdelingen gemaakt, waaronder OnWoordenboek (een humoristisch woordenboek), OnNieuws, het nieuwsmedium dat de Telegraaf overbodig maakt, Onboeken, een immer groeiende verzameling aparte lectuur waaronder een kookboek en OnGerijmd, een bundel zeer gevarieerde poëzie. Ook moet genoemd worden de Oncycloversiteit, waar men dat leert wat men beter snel weer kan vergeten. Het lesmateriaal bestaat behalve natuurlijk Oncyclopedia zelf, ook de afdeling "Hoe?".

Ieder jaar worden er 4 schrijfwedstrijden gehouden waar iedereen zich voor kan inschrijven. De lentepieper, zomerpeer, herfstkool en winterpeen, samen vallend onder de naam "Pieper". Ik heb dit keer weer meegedaan met een artikel waar ik zelf wel tevreden over ben: Flamenco.

Zoals ook bij Wikipedia staat het eenieder vrij om aan de Oncyclopedia bij te dragen. De bijdragen moeten dan wel binnen het concept passen en daarvoor is de beginnersgids in het leven geroepen.
De artikelen, evenals de Woordenboeklemma's etcetera verschillen onderling nogal van elkaar. Het varieert van korte aanduidingen van absurde lemma's tot diep doorwrochte epistels, waar duidelijk onderzoek voor is verricht. Uw waardering ervan zal afhangen van onder andere uw leeftijd, humeur en omstandigheden. Het kan zijn, dat u bepaalde omschrijvingen helemaal niet leuk vindt en misschien beledigend. Voor mensen die echt boos worden is er het Gastenboek waar hun kritiek wordt geplaatst en verder wordt op de Oncyclopedia iedereen en alles zonder onderscheid (discriminatie) op de hak genomen. Op de Oncyclopedia is niemand geïnteresseerd in meningen over het een of het ander. Sterker nog: De Oncy is helemaal niet geïnteresseerd in meningen. Dat laten ze over aan de admins op Wikipedia de vijand De Site Die Niet Mag Worden genoemd. Dit maakt in mijn ogen de Oncyclopedia tot een verfrissende haven in een steeds moeilijker wordende wereld.

Mocht u echter de indruk krijgen dat alles en iedereen vogelvrij is op de Oncyclopedia, dan is dat een foute veronderstelling. In tegenstelling tot publieke figuren zijn personen die zelf niet de publiciteit zoeken op de Oncyclopedia beschermd. Op cyberpesten wordt scherp gelet en iemand die bijvoorbeeld een artikel aanmaakt om een klasgenoot in de zeik te nemen kan rekenen op een langdurige verbanning en in sommige gevallen een mailtje naar de school waarvandaan het artikel werd geschreven. Op de Oncyclopedia Neerlandica is humor een serieuze zaak! Doordat humor niet gedefinieerd kan worden hebben de admins  er soms een harde kluif aan.

Ik nodig u van harte uit om op een van de links hierboven te klikken en er eens rond te kijken. Misschien vindt u het niks en bent u zo weer weg en misschien raakt u geïnspireerd om ook iets te schrijven over een onderwerp waar u wel iets grappigs over weet te verzinnen. Klikt u in ieder geval minstens een paar keer boven in de linker zijbalk op "willekeurige pagina" en het zou me verwonderen als u niet minstens met een glimlach afscheid neemt en hopelijk ook eens hartelijk gegrinnikt of zelfs geschaterlacht (geschaterlachen?) hebt.

zaterdag 13 mei 2017

Regenboog

Gisteren, 12 mei 2017. Zelden zo'n duidelijke, "massieve" regenboog gezien. Let op het verschil in kleur van de lucht binnen de boog en erbuiten.
dinsdag 9 mei 2017

Varantulo (een schrijfoefening)


In de strijd tussen de Ongezworenen en de Verplaatsbaren merkt niemand iets van de hoogdravende speeches die door voor- en tegenstanders van de nationale gelijkschakeling in de salons en achterkamers van het hulpverleningsgilde worden gehouden . Wat opvalt hierbij zijn de uitermate schijnheilige woorden van degenen die zeggen het beste met ons voor te hebben maar in werkelijkheid gedoofde sterren uit stilstaand water vissen. Hoe moeten wij verklaren dat er nog mensen zijn die deze bakerpraatjes slikken als waren het in fondant gedoopte marsepeinen biggetjes?

Zijn we zo ver afgegleden dat men met droge ogen kan beweren dat er zoiets bestaat als een gerechtmatigde aanpassing van voldongen feiten? We kennen toch de gevleugelde woorden van Adamantio III, die ons op het hart drukte nooit de zwijgzamen te onderschatten? Zij zijn het namelijk die een veroordeling kunnen uitstellen door hun gezamenlijke gewicht in de schaal te leggen, mits men dan wel de voorwaarden daarvoor niet bij voorbaat uitstelt! De dragers van de gemanifesteerde onderbouwingen worden al genoeg belast.

Anderzijds is het lang geleden dat de waaier van mogelijkheden zich zo duidelijk manifesteerde aan eenieder die de moeite wilde nemen om één en één op te tellen en op het dagelijkse leven toe te passen zonder te denken aan hetgeen men wel belooft maar nooit nakomt: het rechtvaardige afstand houden van wat niemand iets aangaat. We zijn toch door algemene verworvenheden gekomen op een punt waarop we dit soort dingen niet meer hoeven te vergulden of verhullen? U bent toch ook niet gediend van verwaterde smaakmakers in dienst van een vriendenclub? Het maakt niet uit of men wel of niet de zwaarste taken als eerste of als laatste op de schouders legt van degenen die niet gevraagd hebben om uiterste consequenties. Het mag toch ook wel eens van een andere kant komen? Na zoveel beraadslagingen zou men toch enige duidelijkheid moeten kunnen verschaffen waar men nu uiteindelijk voor staat. Blijven we draden verwisselen en kleuren betwisten? Blijven we ondermaatse argumenten gebruiken voor zaken die niet zonder scherpe nuance kunnen? Het zou mooi zijn als we hierover eensgezind een verklaring zouden kunnen overleggen aan de afgevaardigden van het conglomeraat. Nu staan we maar een beetje schaapachtig op een hoek van de straat kastanjes te poffen voor mensen die liever thuis bij moeder de vrouw een kruiswoordpuzzel oplossen. Of denkt u dat het allemaal vanzelf gaat?

Er zijn vast en zeker lezers die mijn visie niet delen. Aan u zou ik willen vragen het volgende te overwegen: Ziet u in de nabije toekomst mogelijkheden om aan de hand van klaarblijkelijke overwegingen de door het gezond verstand ingefluisterde scenario nog op zodanige wijze aan te passen dat ook degenen die anders aan het kortste eind zouden trekken een kans maken om weer terug te komen waar ze anders nooit weggegaan zouden zijn? Als u hierop bevestigend antwoordt, dan moet dat toch voldoende reden zijn om naast de vele zegeningen van het natuurlijk in gang gezette proces toch ook de mogelijke gevaren in te zien, die veroorzaakt worden door een te lang volgehouden ontkenning van wat voor eenieder duidelijk moet zijn: dat dat wat gekend word ook ontkend kan worden, al is daar meer flexibiliteit voor nodig dan het geloof in een scala van doelmatigheden.

U ziet: ik verschuil me niet achter loze woorden. En als wat ik zeg mocht leiden tot een onderzoek naar het gedrag van vermeend onberispelijke leden van de samenleving dan neem ik het gemopper van mensen die liever van me zouden horen dat de lucht blauw is voor kennisgeving aan. Het mag niet buiten overweging gehouden worden dat nadat ook degenen die pas achteraf  bij afwezigheid van getuigen afgeschilderd zijn als voorstanders van een drievoudige herschikking van de bestandsovereenkomsten werden buitengesloten, nu ook de geachte leden van de doorstartcommissie door valse berichten worden gedwongen om werk te maken van dat wat iedereen liever vergeten was (een zaak die alleen maar slachtoffers kent), alsook door de voortdurende aankondigingen van schijnbare meevallers, die echter al tijden door wezensvreemde invloeden zijn verworden tot gezichtsvereffeningen, die geen verschil maken in het al of niet doordringen van de bovenstroom in de bassins van de landelijke consensus.

 Toch zal men eens de teugels weer moeten oppakken, anders gaat het paard er uit zichzelf vandoor en wat moet men dan met een lege kar? U denkt toch niet dat men in de kringen van mensen die relativering en onderwaardering beschouwen als voortbrengselen van een hegemonistisch onderdrukkingsmechanisme aan zulke overwegingen enig belang hecht? Zij lachen om veronderstellingen en bespreken hun aangedaanheden in de nachtelijke uurtjes, als de belastingbetaler de slaap niet kan vatten vanwege het uitstel van de uurdelingscompensatie en een enkele late wandelaar met zijn hoofd diep in de kraag gestoken voorovergebogen door de regen en de natte straten loopt om te beginnen aan wat men zou kunnen noemen zijn onbezoldigde zoektocht naar de komende dageraad.

En vergeet niet: het drama speelt zich af in u en mij, laten we dat niet veronachtzamen. Wij moeten het doen. U. Ik. U en ik. U en ik en iedereen. Anders lukt het niet.

vrijdag 21 april 2017

Phantom 3

De video is van verleden jaar en al eens elders geplaatst, maar ik zet hem hier nog eens neer. Niet om de weinig spectaculaire beelden, laat staan montage, maar om het muziekje, dat tegelijk hoopvol en hopeloos weemoedig stemt, hoewel het volkomen kunstmatig is en er verder niets in gebeurt.

Haarlem


Schakers


woensdag 12 april 2017

Terug bij af?

Wat een desillusie.

Door een Syrische luchtmachtbasis te bombarderen zonder bewijs van A: dat er Sarin was gebruikt en B: wie dat dan zou hebben verspreid is de wereld weer terug in de laatste dagen van de Obamaregering en de dreigende verkiezing van Hillary Clinton. Of eerder nog terug naar 2013 toen Putin een dreigende oorlog wist af te wenden door te garanderen dat Assad alle chemische wapens zou verwijderen. De verhouding tussen de USA en Rusland is nu tot op het vriespunt gezakt. en de idiote omslag van Trump heeft al zijn supporters in verwarring dan wel in afschuw achtergelaten. Wanhopig worden er verklaringen gezocht voor deze ontkenning van al zijn voorgaande standpunten met betrekking tot Syrië en Amerikaanse militaire inmenging in buitenlandse aangelegenheden.

Deed hij het om zijn zogenaamd tanende populariteit op te schroeven? Dat zou wel een erg cynisch motief zijn. Deed hij het om degenen die hem beschuldigden van samenwerking met Putin tot zwijgen te brengen? Dat is hem dan wel goed gelukt. Plotseling werd Trump van alle kanten lof toegezwaaid. Een absurd iets om te zien. Mijn vraag is dan wel: als hij om deze beschuldigen te ontzenuwen bereid is om een waanzinnige oorlog tegen Rusland te riskeren, doet hij dan niet precies dat waar hij niet voor is gekozen en precies dat waardoor Hillary NIET werd gekozen?
Een derde verklaring zou zijn, dat Trump een signaal af wilde geven aan Noord-Korea, China en wat andere landen. Ook in dat geval is de actie beneden alle peil. Niets onrechtvaardigers dan het slachtoffer straffen om de autoriteit te bevestigen en op de lange duur een funeste strategie.

Maar wat is er nu echt aan de hand? Niemand schijnt het te weten. Vanuit Washington komen er tegenstrijdige berichten en de tweets van Donald Trump, waarin hij aankondigt dat er meer acties zullen komen zijn zorgelijk te noemen en geven geen hoop voor verbetering van de situatie. Wil hij nu plotseling dat Assad aftreedt? Maar Assad is met Rusland de enige die ISIS en Al Qaida/Al Nusra bestrijdt. WTF is happening? Is Trump ingepalmd door de "deep state"? Door degenen die achter Obama en Clinton stonden?

Met zijn onbezonnen (?) daad heeft Trump mensen van hem vervreemd die hem vanaf het begin tegen de stroom in hebben gesteund. Milo Y., Joseph Watson en vele anderen vragen zich wat er aan de hand is, net als neem ik aan de lezers van EJBron.

Ik zie eigenlijk maar twee uitwegen uit deze puinhoop.
1: Trump handelde volgens informatie van zijn inlichtingendienst(en). Hij kan de CIA hier de schuld van geven en het gebruiken als extra bezem om de diensten schoon te vegen (als dat mogelijk is).
2: Dit was een opzetje tussen Trump en Putin om Trumps binnenlandse problemen op te lossen.

Optie 2 zou moeten betekenen, dat het huidige bezoek van Secretary of State Rex Tillerson aan Moskou zou moeten leiden tot een begin van herstel van de verhoudingen. Maar gezien de kille, zo niet vijandige ontvangst in Moskou tegenovergestelde standpunten, waarbij Amerika de schuld van de gifgasaanval (?) bij Assad legt en van Putin eist dat hij de steun aan Assad intrekt en Putin dat laatste absurd vindt en spreekt van een false flag, zijn de perspectieven niet hoopgevend.

Een kwalijk en verwarrende zaak. Hoe zal Trump zich verder ontpoppen? Wat hij nu doet is spelen met vuur en een onvoorspelbare leider met zoveel macht is bijzonder gevaarlijk in het kruidvat dat de halve wereld is geworden. Of is hij, zoals de somberste commentatoren uitspreken, gewoon ingepakt door de deep state en danst hij nu naar hun pijpen?

(dit artikel verscheen tevens op E. J. Bron)

Geert Wilders And The Suicide Of Europe

  • None of Wilders's speeches incites violence against anyone; the violence that surrounds him is directed only at him.
  • The only person talking about these problems is Geert Wilders. Dutch political leaders and most journalists seemingly prefer to claim that Geert Wilders is the problem; that if he were not there, these problems would not exist.
  • What adherents of this view, that the West is guilty, "forget" is that Islam long oppressed the West: Muslim armies conquered Persia, the Christian Byzantine Empire, North Africa and the Middle East, Spain, Greece, Hungary, Serbia and the Balkans, and virtually all of Eastern Europe. The Muslim armies were a constant threat until the marauding Ottoman troops were finally turned away at the Gates of Vienna in 1683.
Even if the Dutch politcian Geert Wilders had won and if the Party for Freedom (PVV) he established eleven years ago had become the first party in the country, he would not have been able to become the head of the government. The heads of all the other political parties said they would reject any alliance with him ; they maintain this position to this day.

For years, the Dutch mainstream media have spread hatred and defamation against Wilders for trying to warn the Dutch people - and Europe - about what their future will be if they continue their current immigration policies; in exchange, last December, a panel of three judges found him guilty of "inciting discrimination". Newspapers and politicians all over Europe unceasingly describe him as a dangerous man and a rightist firebrand. Sometimes they call him a "fascist".

Lees het hele artikel op Zerohedge

maandag 10 april 2017

vrijdag 7 april 2017

woensdag 5 april 2017