woensdag 22 maart 2017

"Aan het volk van Nederland" - citaat"Alle mensen zijn vrij geboren.

De een heeft van nature over de ander niets te zeggen.


De ene mens is wel wat verstandiger van geest of wat sterker van lichaam of wat rijker dan de ander; doch dat geeft hun, die verstandiger, sterker of rijker zijn, niet het minste recht om over de minder verstandigen, minder sterken, minder rijken te heersen. God, ons aller Vader, heeft de mensen geschapen om gelukkig te worden en aan alle mensen - niemand uitgezonderd - de verplichting opgelegd, om elkaar zoveel mogelijk gelukkig te maken.

Om dit goede doel van de Schepper te bereiken, dat is om hun geluk te bevorderen, hebben de mensen gevonden dat zij niet beter kunnen doen dan zich in groten getale - somtijds van enige miljoenen - bijeen te voegen en grote maatschappijen te vormen, waarvan de leden (wat gij altijd goed in het oog moet houden) van nature allen aan elkaar gelijk zijn, en de een niet onderworpen is aan de ander. In deze maatschappijen - meestal burgermaatschappijen, volken of naties genoemd - verbinden zich de leden of participanten om elkanders geluk zoveel mogelijk te bevorderen, en elkaar onderling met vereende krachten te beschermen en in het ongestoorde genot van alle eigendom, bezittingen en alle geërfde en wettig verkregen rechten te handhaven.

Gij begrijpt dus, dat als enige leden van die maatschappij op een gewelddadige wijze in hun rechten en bezit worden aangevallen en te kort gedaan, [.......] de gehele maatschappij dan verplicht is om dit geweld tegen te gaan en al haar krachten te verenigen om er zich tegen te verzetten en aan haar medeleden en mededeelgenoten volkomen vergoeding van schade en zekerheid voor de toekomst te bezorgen."

Uit  "Aan het volk van Nederland" (1781) van Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

maandag 20 maart 2017

Commentarii De Republica Batava

"Commentaren op de Bataafse Republiek". Zo luidt, naar wat ik begrijp, de vertaling uit het Latijn van de titel van het boek dat ik verleden week op de rommelmarkt kocht. Het boekwerk is uitgebracht in 1782 en geschreven door Friderici Wilhelmi Pestel (gelatiniseerde naam van Frederik Willem Pestel, wat weer de vernederlandste vorm is van Friedrich Wilhelm Pestel).


Op het titelblad wordt de uitgever vermeld als "LUGDUNI BATAVORUM, Apud LUZAC & van DAMME" gevolgd door het jaartal MDCCLXXXII (1782) (zie afbeelding)

Er staan er enkele stempels op het titelblad, waaronder: "Bibliotheek van de  2e Kamer der Staten-Generaal" en "Verwijderd Kon. Bibl.", waar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag mee bedoeld zal zijn. Het derde stempel is een code in rode inkt en verder zit er een sticker opgeplakt met een code en een randmotief dat doet denken aan de etiketten op schoolschriften uit de vijftiger jaren.

De naam van de uitgever is interessant. "Lugduni Batavorum" wordt vertaald als "Bataafse steden van God", en dan met name van de Germaanse zonnegod Lugh. Wikipedia noemt een Lugdunum Batavorum als de meest westerse grenspost van het Romeinse Rijk, maar meer steden werden Lugdunum genoemd, zoals het huidige Lyon. Ik maak me dan ook sterk dat in dit geval Leiden wordt bedoeld.

1782 was een jaar aan de vooravond van grote veranderingen in de machtsstrukturen in de Westerse (Christelijke) wereld. Nadat de Katholieke kerk veel van zijn macht was kwijtgeraakt, lagen nu de koningshuizen en de adel (in Nederland het regentendom) onder vuur. Een jaar voor de "Commentarii" verscheen het anonieme geschrift "Aan het volk van Nederland", dat grote opschudding veroorzaakte en dat na 100 jaar geschreven bleek te zijn door  Joan Derk van der Capellen tot den Pol, de "peetvader" van de Nederlandse Patriotten.

Amerika was in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland verwikkeld en het was dankzij de invloed van Van der Capellen en de Patriotten, dat Nederland geen militaire steun zou verlenen aan Engeland en na de overwinning van Amerika als 2e land de Amerikaanse Statenbond als onafhankelijk land zou erkennen.

In Europa broeide het echter ook. Zoals gezegd lagen de oude machtsstrukturen onder vuur, wat in 1789 (7 jaar na de Commentarii) zou uitmonden in de Franse Revolutie, die zich als een uitslaande brand Europa grotendeels overspoelde. Die revolutie kwam echter niet uit de lucht vallen, maar kwam voort uit de groeiende tegenstelling tussen de  zichzelf schandalig verrijkende adel/regenten, ten koste van het gewone volk, dat aan de ene kant steeds armer werd en aan de andere kant steeds beter geïnformeerd raakte. [Een terzijde: De Commentarii zijn in het Latijn geschreven, dus niet bedoeld voor het gewone volk, het "grauw"]. Ook in Nederland broeide het dus en toen de Franse revolutionaire regering bij ons op de deur klopte, vond in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 met instemming en steun van de Fransen (tegen grote concessies) datgene plaats wat denk ik de eerste Nederlandse polderrevolutie werd: De Bataafse Republiek, die de kiem werd van onze Parlementaire Democratie. Helaas was de republiek (onder grote broer Frankrijk) geen lang leven beschoren en kwam ze ten einde toen Napoleon het heft in handen nam en de verenigde gewesten volledig onder Frans bestuur bracht.

Wat een schat aan verhalen komen uit alleen al het titelblad van dit boekwerk naar boven! Van een boek op een markt naar de Patriotten, de Franse en Amerikaanse revoluties met uitstapjes naar Rome, de Bataven en de Germaanse mythologie. Ik raad de lezer aan de artikelen onder de links te lezen voor een boeiende inkijk in een zeer interessante periode van de Nederlandse geschiedenis in nationaal (!) en mondiaal opzicht. Een periode die zeer actueel is, aangezien op dit moment de Democratie is gekaapt en uitgehold door de huidige politieke kaste en de daaruit voortkomende regeringsleiders en volksvertegenwoordigers, die geen trouw zweren aan het volk dat hen aangesteld heeft, maar aan de Koning en die de belangen van de rijke industriëlen en banken behartigen en de Nederlandse soevereiniteit verkwanselen aan die vreemde mogendheid, de EU. De "populisten" bonzen en rammelen nu net als toen de Patriotten aan de poorten van de macht en de huidige ontwikkelingen zijn misschien de voorbodes van een komende revolutie, waarin de democratische instituties worden vervangen door een meer directe democratie. De vraag is of dit zal gebeuren op de Franse manier, door de "Rode haan te laten kraaien", door brand, opstand en guillotines, of dat het een Nederlandse polderrevolutie zal worden zoals ooit het ontstaan vande Bataafse Republiek.

Wat echter de huidige situatie zo gecompliceerd en gevaarlijk maakt is dat wat op levensgevaarlijke wijze gestimuleerd en goedgepraat wordt: de toenemende invloed van de immigranten, die boeken als die ik op de markt vond zouden gebruiken als pleepapier, maar die me als ik ook maar naar hun boek wijs zouden lynchen. Deze factor maakt het geheel bijzonder onvoorspelbaar en de kans dat het inderdaad op burgeroorlog (of gewelddadige islamitische overname) uitloopt een stuk groter.

Dan iets over het boek zelf:
Dat is zoals gezegd in het Latijn geschreven. Ik beheers de taal niet en heb dus geen idee wat de commentaren inhouden. Op internet heb ik tot nu geen vertaling kunnen vinden, Maar wel een commentaar op de Commentarii. Het lezen/begrijpen daarvan vergt al een hoop achtergrondkennis op zich. Om erachter te komen wat de commentaren ongeveer behandelen zal ik verder moeten zoeken en iedere hulp van de lezer is welkom. Is de schrijver een Patriot, een Orangist of min of meer neutraal? Is de inhoud belangwekkend of is het onbegrijpelijk politiek gezwets in de ruimte? Dan vraag ik me af: Wat zal ik met het boek doen? Ik heb er niet veel voor betaald en zou het liefste zien dat het ergens goed terecht komt en als de inhoud relevant is er een vertaling van wordt gemaakt. Heeft er iemand tips?

Voor de tekst van "Aan het Volk van Nederland" zie bladzijde 63 hier.

Dit artikel verscheen tevens op E. J. Bron
Domkerk Utrecht #2


zondag 19 maart 2017

vrijdag 17 maart 2017

Was 15 maart het Feest van de Democratie?

Toen ik woensdag de deur uitging, ben ik naar een andere wijk gegaan dan waar ik woon, aangezien ik de stembureaus in de mijne niet vertrouwde.

Bij het eerste bureau dat ik bezocht zat er achter de tafels met medewerkers een dame met een strak omzwachteld vollemaansgezicht. Ik ben in de deuropening gestopt en heb duidelijk kenbaar gemaakt dat ik protesteerde tegen de aanwezigheid van iemand die uiterlijke tekenen van een ideologie draagt. Ik zei dat we in een seculier land leven, met scheiding van kerk en staat en dat een stembureau neutraliteit moest uitstralen. De reactie was schandelijk. Er werd naar me geschreeuwd dat ik “weg moest wezen” (door medewerksters nota bene), waarop er een beveiliger naar me toe kwam en zei dat ik weg moest gaan. Ik ben van kwaadheid weggegaan, maar op het tweede stembureau trof ik hetzelfde aan. Ik heb daar ook luid en duidelijk hetzelfde verhaal afgestoken en voordat mensen konden rageren ben ik weggelopen. In het centrum heb ik toen een stembureau gevonden waar geen propaganda voor een ons (en de PVV-)vijandige ideologie werd gemaakt. De lezer zal misschien opperen dat ik officieel een klacht in had moeten dienen, maar ik woon in Amsterdam, de stad waar GroenLinks nu de grootste partij is en ik wist daarbij niet of een klacht wettelijke grond heeft. Mensen met wie ik hierover praat zeggen dan dingen als: “dan ga je naar dat en dat bureau, daar zitten alleen blanken.” En dat zeggen mensen tegen me die ik waardeer en als vriend beschouw! Maken me uit voor racist. Smerig!

In de loop van de dag groeide mijn ergernis en kwaadheid. Er waren dus Moskeeën ingericht als stemlokalen! Stembureaus hingen vol met turkse vlaggen en propaganda voor Turkse organisaties. Er kwamen mensen met handenvol volmachten en analfabete vrouwen die “geholpen” moesten worden. Dit is een grove schending van de neutraliteit in een seculiere democratie, waar iedere schijn van partijdigheid vermeden moet worden. Samen met het gedoe rond Erdogan baart me dit grote zorgen.

Maar mijn ergernis en kwaadheid bereikte het toppunt in de loop van de avond. De stembureaus waren letterlijk nog niet dicht of bij de NPO en RTL ging de feestverlichting aan en ontstak er een geraas dat horen en zien me verging. Het Populisme is gestopt! gilden ze oorverdovend. Dinosaurussen uit de krochten van de politiek en media werden van het stof ontdaan en voor de camera's gezet en iedereen had het hoogste woord: Behalve de echte winnaars: PVV en FvD, die ontbraken bij dit feest.

Ik kan me vroegere verkiezingsavonden nog goed herinneren. Op een bezadigde, neutrale toon werden de uitslagen van de gemeenten één voor één getoond, met grafieken en duidelijke commentaren. In de studio waren dan vrij neutrale commentatoren die bedachtzame analyses gaven van het verloop en de mogelijke consequenties ervan.

Maar niet op de 15e. Uitslagen kregen we niet te zien en evenmin neutrale, bedachtzame commentaren. Het leek wel kermis op de apenrots. Feestende en hossende menigten, met bier en wijn schreeuwden halleluja bij de eerste exit polls en toen ging het goed los. Verliezers en winnaars brulden om het hardst dat ze gewonnen hadden en lijsttrekkers liepen zich als bavianen op de borst te kloppen en rond te paraderen alsof ze de wereldcup gewonnen hadden. Zelfs Angela Merkel gilde al dat het Populisme een halt was toegeroepen en zocht waarschijnlijk al naar haar favoriete massage-apparaat of hoe heet dat.

Waar is de waardigheid gebleven van de mensen die het volk moeten vertegenwoordigen? Waar is de bescheidenheid van de verliezers en waar de terughoudendheid van de winnaars? Stemmen mensen hierop? Op clowns en entertainers? Rutte met een glitterende flikkerstrik? Henk Krol die een dansje doet en mensen toespreekt als ware het een kleuterklas? Pechtold die bijna uit elkaar barst van zelfgenoegzaamheid? Een nepfiguur als Jesse Klaver die van a tot z uit ingestudeerde holheid bestaat? Willen mensen dat echt? Ik schaam me kapot voor Nederland. Ik schaam me voor de mensen die zich ooit Excellentie lieten noemen. Deze mensen moeten het volk vertegenwoordigen, maar vormen de verkeerde kant van het populisme, daar waar de elite zich zogenaamd gaat gedragen als het gepeupel (populus) om de sympathie te wekken. En blijkbaar werkt het. Maar het is van korte duur. Door niet het voorbeeld te geven van waardigheid voor hun ambt, taak en mandaat, ontstaat er een negatieve spiraal waarbij het laagste zich gerechtvaardigt voelt door dat wat het hoogste zou moeten zijn, maar wat zich verlaagd heeft, zodat er geen moreel kompas of ethisch voorbeeld meer bestaat. Dit is niet alleen de bijl aan de wortel, maar recht in de stam van de beschaving waar we ons op beroepen. Als zij het niet doen en de media doet mee aan de morele enkwalitatieve verloedering, wie moet dan nog een voorbeeld geven? Of is dit het voorbeeld?

Dit is waarom ik het erg somber inzie. Niet zozeer de uitslag van de verkiezingen op zich, maar de manier waarop dit allemaal aan het desintegreren is. De valse emoties, het hedonisme en het narcisme. De leugenachtigheid die er vanaf straalt. De wetenschap dat deze slangen morgen precies dat zullen doen waar ze niet voor gekozen zijn en de bevolking verder zullen vernederen, negeren en bedriegen. En bovenal dus een bevolking die dat blijkbaar wel weet, maar dat allemaal best vindt zolang ze maar kunnen feesten, dansen en zuipen. Brood en spelen, maar dan op de postmoderne wijze.

Ik wil niet dat politiek in carnaval verandert en verkiezingen in een kermis waar vreemde diersoorten worden getoond. Misschien word ik oud en is dit de nieuwe tijd zoals een schaakvriend me vanmiddag zei.

zaterdag 14 april 2012

Muiderpoort

Gezien van de Plantage Muidergracht. In de voorgrond de brug daarover, komend  van (of leidend naar) de Plantage Middenlaan. In de achtergrond, vrijwel verscholen achter de bomen, het Tropenmuseum. (Zie Wikipedia)


donderdag 12 april 2012

Nieuw Bussumerheide

Het was bewolkt en ietwat nevelig. Geen ideaal fotoweer, een sterk contrast viel er op de heide niet zien, een contrastloosheid die versterkt werd door het jaargetijde, waarin de bomen (op de groenblijvers na) kaal waren en de heide eerder grijs dan paars, zoals in de zomer. De foto's waren dan ook nogal teleurstellend. Om toch een indruk te geven van de heide op deze in atmosferisch opzicht vlees-noch-visdag:
dinsdag 10 april 2012

Boekenmarkt op het Spui

Iedere vrijdag op het Spui. Erg gezellig meestal en naast een vindplaats van bijzondere boeken ook een plek waar ik veel van mijn vroegere klanten en collega's tref.Illegaal illegalenmeldpunt

Om achter het Vlaamse Behang te plakken...
Door Roye7777777

Er is weer eens wat gemorrel in België. Na die OV-staking naar aanleiding van een neervermoorde buschauffeur door een pisboze man na een aanrijding, omdat men dit blijkbaar een reden vond om maar dan gelijk het werk neer te leggen, komt er door de soort-van-PVV-maar-eigenlijk-ook-weer-niet-achtigen van het Vlaams Belang een Illegalenmeldpunt.

Hè, ik zei al iets over de PVV. Die hadden toch al iets met een polenmeldpunt o.i.d.? Juist, dit illegalenmeldpunt (klik) is dan net effe wat algemener. Nu komt het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding (liefnoemend de Equalitéridders) met de godwin van de dag om dit maar direct met de Nazi's uit de jaren 30 (FTW!!) en ook maar, omdat we toch bezig zijn, de Stasi te vergelijken. Nu weten we wel dat het Vlaams Belang (voormalig Vlaams Blok) een vrij behoorlijk extremistische partij is t.o.v. de rest, maar het leuke moet nog komen.

Dit begint op Nederland te lijken, en dacht ik nu net dat Belgen zich niet willen mengen met die maffe noorderburen? Hier, de PVV, dat polenmeldpunt, simpelweg: leuk idee, alleen slecht uitgevoerd. OK, eigenlijk heet het het "MOE-landersmeldpunt", maar dan nog, niet iedereen wordt genoemd. Jammer. Dan zou het logisch zijn, ookal zijn alle Polen tuig, allemaal komen de Polen vaak in het nieuws vanwege overlast e.d. Toch doen de Belgen het duidelijker: een meldpunt over illegalen. Mooi, duidelijk, illegalen melden, en bon, c'est fini. Maar néé, dat is illegaal, dat mag niet als politieke partij zijnde. Punt. Illegalen "illegaal" noemen en over de illegalen klagen omdat ze illegaal bezig zijn is een schijnbaar taboe. Maar, CGKR, zeg dan dat metéén dat het Vlaams Belang even tais-toi moet doen, zij verder z'n smoel moet houden over het 'maatschappijverziekende gedrag' van al die illegalen (die immers cultuurverrijkend zijn) omdat het allemaal legaal genoemd moet worden en dat alle illegalen allemaal onterecht illegaal genoemd worden.

Dit lijkt te kortzinnig. Ik lees verder. Aha, de CGKR-topman is nog wel van mening dat illegalen er gewoon uit moeten, maar dat partijen zelf geen politietje mogen spelen. Hm. Het is in België al een aparte situatie met die regelgeving dat elke illegale persoon verplicht een onderdak moet hebben, of anders maar 500 euro handje contantje moet krijgen, maar als die persoon zelf al van mening is dat illegalen het land uit moeten, waarom dan klagen over het initiatief van hen die hun zelf al helemaal zat zijn? Omdat het de "Vlaamse Nazi's" zijn? Lachen toch.

maandag 9 april 2012

Lentebloesem 2 + update 2 foto's erbij

 Om het koude en natte weer in NL even te vergeten nog wat vroegbloeiers, ook eind maart in Bussum genomen. Alleen de gele ken ik van naam: Forsythia


Hier is iets meer van het huis te zien:


zondag 8 april 2012

Lentebloesem

In een Bussumse tuin. Hoe de struik (of boom, ik heb alleen close ups gemaakt) heet weet ik niet, het zal wel een bekende, vroeg bloeiende cultivar zijn.

O ja, en iedereen aangename Paasdagen gewenst natuurlijk!
zaterdag 7 april 2012

Laser 3.14

Deze teksten kom ik overal in de stad tegen. Ze staan niet op muren en dergelijke, maar alleen op de meubelplaten en bouwnetten die bij verbouwingen van panden gebruikt worden. Het zijn vaak cryptische teksten.

vrijdag 6 april 2012

Grachtterras

De Rotterdammer staat bekend als harde werker. En de Amsterdammer? Als fanatiek terrasbezoeker?

Op de onderste foto is het bootje van mijn vorige post van de andere kant te zien. Hier is ook de BBA sticker te zien (De foto's zijn in technisch opzicht niet erg goed maar geven in ieder geval een indruk)


donderdag 5 april 2012

Amstel januari 2011

Het zou interessant zijn om eens uit te zoeken hoeveel boten en jaarlijks door Binnenwaterbeheer worden weggesleept en afgezonken. Oorzaken: pure verwaarlozing. Als er een jaar, hooguit twee, niet omgekeken wordt naar een boot, dan loopt het vol met regenwater en dan zinkt het. Een bootje in Amsterdam hebben is status. gebruikt worden ze eigenlijk alleen maar op Koninginnedag en natuurlijk tijdens de Gayparade. Sporadisch wordt er in een weekend of in de zomervakantie een dagje mee gevaren, als er vrienden langskomen die Amsterdam wel eens vanaf het water willen zien. De rest van het jaar liggen de ontelbare boootjes aan de kades regenwater te verzamelen.

woensdag 4 april 2012

Takkezooi

Ik weet niet waarom, maar deze foto komt me iedere keer voor de geest. Misschien is het symbolisch voor mijn huidige toestand van 'door de bomen het bos niet meer zien' of misschien hou ik gewoon van takken :)

Wonderlijk eigenlijk, dat de natuur zoveel variaties heeft op een aantal basisvormen. Bloedsomloop, zenuwstelsel, de loop van rivieren en de vertakkingen van bomen en struiken. Opmerkelijk gelijk.


maandag 2 april 2012

Fotoseries op Amsterdam Post


Hieronder een lijst met koppelingen naar de fotoseries die ik op Amsterdam Post plaatste:

(Svp door blijven klikken op de afbeeldingen om bij groot formaat (ca 1 Mb) te komen.)

Bevroren Grachten

Fotogalerij: zo maar wat Herfstfoto's

Wallpapers voor rommel

Lenteperikelen

Amsterdam Sneeuw

Galerij Kerkstraat

Een aantal foto's


Voor al mijn artikelen op AP zie hier.

zondag 1 april 2012

vrijdag 30 maart 2012

Wandeling in Het Gooi + update 2e afdruk

Gisteren gewandeld tussen Bussum, Naarden en Huizen.
Van de ca. 250 foto's die ik heb genomen is 90% waardeloos dan wel oninteressant.
Ten eerste word ik gefrustreerd door de camera en ten tweede had ik er meer tijd voor moeten nemen. Ik heb nog niet eerder landschapsfoto's gemaakt buiten de stad en ik heb gisteren veel geleerd van hoe het niet moet.

Maar vooral mijn camera frustreert me. Het is dan ook geen fotocamera, maar in eerste instantie een videocamera met fotostand. Maar ook dat is het probleem niet, dat is de bediening.

Ik ben gewend om scherpte en dergelijke met de hand in te stellen via de ringen en knoppen op de (lens van de) camera, maar bij deze gaat alles digitaal, via het display/scherm. Dat is bijzonder onhandig en bewerkelijk. Stel ik de camera echter in op 'intelligent automatisch' dan komt er bij teveel kleur- en lichtverschillen een kleurzweem op de opname. Die zweem is in veel gevallen behoorlijk, vooral bijvoorbeeld bij landschap met lucht. Achteraf kan ik dan wel het een en ander bijwerken, maar het gaat ten koste van de scherpte en de korrel en de kleuren worden dan meestal minder natuurlijk.

Wat de mensen hier ook schreven: met een 'goedkoop dingetje' zoals de camera van een GSM/smartphone heb ik betere opnames gemaakt van hetzelfde onderwerp dan met deze camera, een Panasonic HDC-HS60. Voor de gevorderde amateur dan wel semi-professional is deze camera, de prijs in aanmerking genomen, totaal ongeschikt. Daar komt bij, dat de bediening en de handleiding niet eenvoudig zijn, zowel om te doorgronden als te bedienen en er een hoop toeters en bellen aan zitten die voor genoemde semi-professional volstrekt overbodig zijn, zoals gezichtsherkenning.

Maar goed, ik heb dat ding nu eenmaal en geld om betere riemen om te roeien te kopen heb ik niet.

Ik heb wel de macrostand uitgeprobeerd. zie hieronder.

Lentepadddestoel Geen idee hoe deze heet. Een Inktzwam?  Ongeveer een vinger hoog.
Hier dezelfde opname, waarin het contrast is verscherpt en de blauwe kleur wat verminderd is.

test + update

er gaat iets fout met de reacties. Dit is een testpagina en wordt binnenkort weer verwijderd. Of niet

Mensen die willen reageren raad ik aan om de tekst op te slaan voor u op 'verzenden' drukt, anders is de tekst misschien foetsie.

Update (op advies van Breinbrouwsels om googlezoekers te lokken):

Testes, Testikels, Testosteron, Attest, testvlucht,  crashtest.