vrijdag 21 april 2017

Phantom 3

De video is van verleden jaar en al eens elders geplaatst, maar ik zet hem hier nog eens neer. Niet om de weinig spectaculaire beelden, laat staan montage, maar om het muziekje, dat tegelijk hoopvol en hopeloos weemoedig stemt, hoewel het volkomen kunstmatig is en er verder niets in gebeurt.

Haarlem


Schakers


woensdag 12 april 2017

Terug bij af?

Wat een desillusie.

Door een Syrische luchtmachtbasis te bombarderen zonder bewijs van A: dat er Sarin was gebruikt en B: wie dat dan zou hebben verspreid is de wereld weer terug in de laatste dagen van de Obamaregering en de dreigende verkiezing van Hillary Clinton. Of eerder nog terug naar 2013 toen Putin een dreigende oorlog wist af te wenden door te garanderen dat Assad alle chemische wapens zou verwijderen. De verhouding tussen de USA en Rusland is nu tot op het vriespunt gezakt. en de idiote omslag van Trump heeft al zijn supporters in verwarring dan wel in afschuw achtergelaten. Wanhopig worden er verklaringen gezocht voor deze ontkenning van al zijn voorgaande standpunten met betrekking tot Syrië en Amerikaanse militaire inmenging in buitenlandse aangelegenheden.

Deed hij het om zijn zogenaamd tanende populariteit op te schroeven? Dat zou wel een erg cynisch motief zijn. Deed hij het om degenen die hem beschuldigden van samenwerking met Putin tot zwijgen te brengen? Dat is hem dan wel goed gelukt. Plotseling werd Trump van alle kanten lof toegezwaaid. Een absurd iets om te zien. Mijn vraag is dan wel: als hij om deze beschuldigen te ontzenuwen bereid is om een waanzinnige oorlog tegen Rusland te riskeren, doet hij dan niet precies dat waar hij niet voor is gekozen en precies dat waardoor Hillary NIET werd gekozen?
Een derde verklaring zou zijn, dat Trump een signaal af wilde geven aan Noord-Korea, China en wat andere landen. Ook in dat geval is de actie beneden alle peil. Niets onrechtvaardigers dan het slachtoffer straffen om de autoriteit te bevestigen en op de lange duur een funeste strategie.

Maar wat is er nu echt aan de hand? Niemand schijnt het te weten. Vanuit Washington komen er tegenstrijdige berichten en de tweets van Donald Trump, waarin hij aankondigt dat er meer acties zullen komen zijn zorgelijk te noemen en geven geen hoop voor verbetering van de situatie. Wil hij nu plotseling dat Assad aftreedt? Maar Assad is met Rusland de enige die ISIS en Al Qaida/Al Nusra bestrijdt. WTF is happening? Is Trump ingepalmd door de "deep state"? Door degenen die achter Obama en Clinton stonden?

Met zijn onbezonnen (?) daad heeft Trump mensen van hem vervreemd die hem vanaf het begin tegen de stroom in hebben gesteund. Milo Y., Joseph Watson en vele anderen vragen zich wat er aan de hand is, net als neem ik aan de lezers van EJBron.

Ik zie eigenlijk maar twee uitwegen uit deze puinhoop.
1: Trump handelde volgens informatie van zijn inlichtingendienst(en). Hij kan de CIA hier de schuld van geven en het gebruiken als extra bezem om de diensten schoon te vegen (als dat mogelijk is).
2: Dit was een opzetje tussen Trump en Putin om Trumps binnenlandse problemen op te lossen.

Optie 2 zou moeten betekenen, dat het huidige bezoek van Secretary of State Rex Tillerson aan Moskou zou moeten leiden tot een begin van herstel van de verhoudingen. Maar gezien de kille, zo niet vijandige ontvangst in Moskou tegenovergestelde standpunten, waarbij Amerika de schuld van de gifgasaanval (?) bij Assad legt en van Putin eist dat hij de steun aan Assad intrekt en Putin dat laatste absurd vindt en spreekt van een false flag, zijn de perspectieven niet hoopgevend.

Een kwalijk en verwarrende zaak. Hoe zal Trump zich verder ontpoppen? Wat hij nu doet is spelen met vuur en een onvoorspelbare leider met zoveel macht is bijzonder gevaarlijk in het kruidvat dat de halve wereld is geworden. Of is hij, zoals de somberste commentatoren uitspreken, gewoon ingepakt door de deep state en danst hij nu naar hun pijpen?

(dit artikel verscheen tevens op E. J. Bron)

Geert Wilders And The Suicide Of Europe

  • None of Wilders's speeches incites violence against anyone; the violence that surrounds him is directed only at him.
  • The only person talking about these problems is Geert Wilders. Dutch political leaders and most journalists seemingly prefer to claim that Geert Wilders is the problem; that if he were not there, these problems would not exist.
  • What adherents of this view, that the West is guilty, "forget" is that Islam long oppressed the West: Muslim armies conquered Persia, the Christian Byzantine Empire, North Africa and the Middle East, Spain, Greece, Hungary, Serbia and the Balkans, and virtually all of Eastern Europe. The Muslim armies were a constant threat until the marauding Ottoman troops were finally turned away at the Gates of Vienna in 1683.
Even if the Dutch politcian Geert Wilders had won and if the Party for Freedom (PVV) he established eleven years ago had become the first party in the country, he would not have been able to become the head of the government. The heads of all the other political parties said they would reject any alliance with him ; they maintain this position to this day.

For years, the Dutch mainstream media have spread hatred and defamation against Wilders for trying to warn the Dutch people - and Europe - about what their future will be if they continue their current immigration policies; in exchange, last December, a panel of three judges found him guilty of "inciting discrimination". Newspapers and politicians all over Europe unceasingly describe him as a dangerous man and a rightist firebrand. Sometimes they call him a "fascist".

Lees het hele artikel op Zerohedge

maandag 10 april 2017

vrijdag 7 april 2017

woensdag 5 april 2017

maandag 3 april 2017

zondag 2 april 2017

woensdag 22 maart 2017

"Aan het volk van Nederland" - citaat"Alle mensen zijn vrij geboren.

De een heeft van nature over de ander niets te zeggen.


De ene mens is wel wat verstandiger van geest of wat sterker van lichaam of wat rijker dan de ander; doch dat geeft hun, die verstandiger, sterker of rijker zijn, niet het minste recht om over de minder verstandigen, minder sterken, minder rijken te heersen.

God, ons aller Vader, heeft de mensen geschapen om gelukkig te worden en aan alle mensen - niemand uitgezonderd - de verplichting opgelegd, om elkaar zoveel mogelijk gelukkig te maken.

Om dit goede doel van de Schepper te bereiken, dat is om hun geluk te bevorderen, hebben de mensen gevonden dat zij niet beter kunnen doen dan zich in groten getale - somtijds van enige miljoenen - bijeen te voegen en grote maatschappijen te vormen, waarvan de leden (wat gij altijd goed in het oog moet houden) van nature allen aan elkaar gelijk zijn, en de een niet onderworpen is aan de ander.

In deze maatschappijen - meestal burgermaatschappijen, volken of naties genoemd - verbinden zich de leden of participanten om elkanders geluk zoveel mogelijk te bevorderen, en elkaar onderling met vereende krachten te beschermen en in het ongestoorde genot van alle eigendom, bezittingen en alle geërfde en wettig verkregen rechten te handhaven.

Gij begrijpt dus, dat als enige leden van die maatschappij op een gewelddadige wijze in hun rechten en bezit worden aangevallen en te kort gedaan, [.......] de gehele maatschappij dan verplicht is om dit geweld tegen te gaan en al haar krachten te verenigen om er zich tegen te verzetten en aan haar medeleden en mededeelgenoten volkomen vergoeding van schade en zekerheid voor de toekomst te bezorgen."

Uit  "Aan het volk van Nederland" (1781) van Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

maandag 20 maart 2017

Commentarii De Republica Batava

"Commentaren op de Bataafse Republiek". Zo luidt, naar wat ik begrijp, de vertaling uit het Latijn van de titel van het boek dat ik verleden week op de rommelmarkt kocht. Het boekwerk is uitgebracht in 1782 en geschreven door Friderici Wilhelmi Pestel (gelatiniseerde naam van Frederik Willem Pestel, wat weer de vernederlandste vorm is van Friedrich Wilhelm Pestel).


Op het titelblad wordt de uitgever vermeld als "LUGDUNI BATAVORUM, Apud LUZAC & van DAMME" gevolgd door het jaartal MDCCLXXXII (1782) (zie afbeelding)

Er staan er enkele stempels op het titelblad, waaronder: "Bibliotheek van de  2e Kamer der Staten-Generaal" en "Verwijderd Kon. Bibl.", waar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag mee bedoeld zal zijn. Het derde stempel is een code in rode inkt en verder zit er een sticker opgeplakt met een code en een randmotief dat doet denken aan de etiketten op schoolschriften uit de vijftiger jaren.

De naam van de uitgever is interessant. "Lugduni Batavorum" wordt vertaald als "Bataafse steden van God", en dan met name van de Germaanse zonnegod Lugh. Wikipedia noemt een Lugdunum Batavorum als de meest westerse grenspost van het Romeinse Rijk, maar meer steden werden Lugdunum genoemd, zoals het huidige Lyon. Ik maak me dan ook sterk dat in dit geval Leiden wordt bedoeld.

1782 was een jaar aan de vooravond van grote veranderingen in de machtsstrukturen in de Westerse (Christelijke) wereld. Nadat de Katholieke kerk veel van zijn macht was kwijtgeraakt, lagen nu de koningshuizen en de adel (in Nederland het regentendom) onder vuur. Een jaar voor de "Commentarii" verscheen het anonieme geschrift "Aan het volk van Nederland", dat grote opschudding veroorzaakte en dat na 100 jaar geschreven bleek te zijn door  Joan Derk van der Capellen tot den Pol, de "peetvader" van de Nederlandse Patriotten.

Amerika was in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland verwikkeld en het was dankzij de invloed van Van der Capellen en de Patriotten, dat Nederland geen militaire steun zou verlenen aan Engeland en na de overwinning van Amerika als 2e land de Amerikaanse Statenbond als onafhankelijk land zou erkennen.

In Europa broeide het echter ook. Zoals gezegd lagen de oude machtsstrukturen onder vuur, wat in 1789 (7 jaar na de Commentarii) zou uitmonden in de Franse Revolutie, die zich als een uitslaande brand Europa grotendeels overspoelde. Die revolutie kwam echter niet uit de lucht vallen, maar kwam voort uit de groeiende tegenstelling tussen de  zichzelf schandalig verrijkende adel/regenten, ten koste van het gewone volk, dat aan de ene kant steeds armer werd en aan de andere kant steeds beter geïnformeerd raakte. [Een terzijde: De Commentarii zijn in het Latijn geschreven, dus niet bedoeld voor het gewone volk, het "grauw"]. Ook in Nederland broeide het dus en toen de Franse revolutionaire regering bij ons op de deur klopte, vond in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 met instemming en steun van de Fransen (tegen grote concessies) datgene plaats wat denk ik de eerste Nederlandse polderrevolutie werd: De Bataafse Republiek, die de kiem werd van onze Parlementaire Democratie. Helaas was de republiek (onder grote broer Frankrijk) geen lang leven beschoren en kwam ze ten einde toen Napoleon het heft in handen nam en de verenigde gewesten volledig onder Frans bestuur bracht.

Wat een schat aan verhalen komen uit alleen al het titelblad van dit boekwerk naar boven! Van een boek op een markt naar de Patriotten, de Franse en Amerikaanse revoluties met uitstapjes naar Rome, de Bataven en de Germaanse mythologie. Ik raad de lezer aan de artikelen onder de links te lezen voor een boeiende inkijk in een zeer interessante periode van de Nederlandse geschiedenis in nationaal (!) en mondiaal opzicht. Een periode die zeer actueel is, aangezien op dit moment de Democratie is gekaapt en uitgehold door de huidige politieke kaste en de daaruit voortkomende regeringsleiders en volksvertegenwoordigers, die geen trouw zweren aan het volk dat hen aangesteld heeft, maar aan de Koning en die de belangen van de rijke industriëlen en banken behartigen en de Nederlandse soevereiniteit verkwanselen aan die vreemde mogendheid, de EU. De "populisten" bonzen en rammelen nu net als toen de Patriotten aan de poorten van de macht en de huidige ontwikkelingen zijn misschien de voorbodes van een komende revolutie, waarin de democratische instituties worden vervangen door een meer directe democratie. De vraag is of dit zal gebeuren op de Franse manier, door de "Rode haan te laten kraaien", door brand, opstand en guillotines, of dat het een Nederlandse polderrevolutie zal worden zoals ooit het ontstaan vande Bataafse Republiek.

Wat echter de huidige situatie zo gecompliceerd en gevaarlijk maakt is dat wat op levensgevaarlijke wijze gestimuleerd en goedgepraat wordt: de toenemende invloed van de immigranten, die boeken als die ik op de markt vond zouden gebruiken als pleepapier, maar die me als ik ook maar naar hun boek wijs zouden lynchen. Deze factor maakt het geheel bijzonder onvoorspelbaar en de kans dat het inderdaad op burgeroorlog (of gewelddadige islamitische overname) uitloopt een stuk groter.

Dan iets over het boek zelf:
Dat is zoals gezegd in het Latijn geschreven. Ik beheers de taal niet en heb dus geen idee wat de commentaren inhouden. Op internet heb ik tot nu geen vertaling kunnen vinden, Maar wel een commentaar op de Commentarii. Het lezen/begrijpen daarvan vergt al een hoop achtergrondkennis op zich. Om erachter te komen wat de commentaren ongeveer behandelen zal ik verder moeten zoeken en iedere hulp van de lezer is welkom. Is de schrijver een Patriot, een Orangist of min of meer neutraal? Is de inhoud belangwekkend of is het onbegrijpelijk politiek gezwets in de ruimte? Dan vraag ik me af: Wat zal ik met het boek doen? Ik heb er niet veel voor betaald en zou het liefste zien dat het ergens goed terecht komt en als de inhoud relevant is er een vertaling van wordt gemaakt. Heeft er iemand tips?

Voor de tekst van "Aan het Volk van Nederland" zie bladzijde 63 hier.

Dit artikel verscheen tevens op E. J. Bron
Domkerk Utrecht #2