donderdag 4 december 2008

Wie heeft er nog een duivel nodig? (1 - Beesten uit de afgrond)

[11] Toen zag ik een ander* beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee hoorns als een lam, maar het sprak als een draak
[12] Alle macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was.
[13] Het verricht grote tekenen; het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van de mensen.
[14] Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt hen ertoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond maar in leven bleef.
[15] Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht.


De oorspronkelijke versie van onderstaande tekst werd geschreven als reactie op. dit artikel, zelf weer een reactie op Minister Balkenende's uitspraken over godsdienst, met name de bewering dat "godsdienst en wetenschap dicht bij elkaar liggen".

Meer dan duizend jaar lang heeft de christelijke (katholieke) kerk iedere vorm van onderzoek naar de (menselijke) natuur en de wereld actief en uit alle macht te vuur en te zwaard bestreden. De katholieke kerk heeft Europa meer dan duizend jaar in de donkere, onwetende en semi-barbaarse middeleeuwen gehouden. De Islam op zijn manier bijna net zo lang op "eigen terrein".

Ieder onbewezen dogma houdt de ontwikkeling van de menselijke kennis tegen. Religieuze systemen als het Christendom en de Islam houden de volken in (geestelijke) slavernij, doordat de mens in deze theocratische, monotheïstische systemen aan een onmogelijk en kunstmatig ideaalbeeld moet voldoen, de schuld heeft aan zijn eigen ongeluk en onder de duim gehouden wordt met angst voor de dood, het eeuwige hellevuur, waar alleen door naleving van de dogmatische voorschriften aan te ontsnappen valt. De verkondigde dogma’s staan veelal diametraal tegenover de menselijke natuur (behalve dan tegenover de neiging om in sprookjes voor het slapen gaan te geloven), de waarneming en het gezonde verstand oftewel de ratio.

Pas toen men zich aan de verstikkende greep van de totaal gecorrumpeerde kerk wist ontworstelen (daarin geholpen door de reformatie, die effectief de machtsbasis van de katholieke kerk van een andere kant ondermijnde) en een op de rede en de eigen waarneming gebaseerd onderzoek kon beginnen, begon de mens in het westen vooruitgang te maken op wetenschappelijk en kunstzinnig gebied. De Renaissance markeert die bevrijdende worsteling en mondde onder andere uit in de maatschappelijk-filosofische ethiek (normen en waarden) van de Verlichting. Maar zelfs nu is het leugenachtige beest, de afbeelding is van een duivels wezen dat zich de enige god noemt, nog niet dood, vergiftigt het nog steeds de samenleving en zijn er zelfs nog sporen van zijn giftige uitwerpselen in de grondwet achtergebleven. (Ik heb het over de kerk, niet over de leringen, die ze zelf verraden en vertrapt heeft)

En nu komt, terwijl we dachten dat de strijd gestreden was, het onmenselijke monster onschadelijk gemaakt, een misvormd evenbeeld van het beest uit de woestijn opzetten. Uit de woestijn, want dat beest zal overal waar het komt een woestijn creëren en niet in de laatste plaats van het wetenschappelijke landschap.

Alle goede ideeën verouderen. De wereld is dynamisch, woorden en letters zijn statisch. Als ze tot dogma worden en met gefantaseerde onzin en interpretaties worden “verrijkt”, dan komen de oorspronkelijke ideeën, bedacht door “verlichte” geesten, in handen van idioten die er een (hun) “systeem” van maken. Het systeem is al corrupt vanaf het moment dat het een systeem werd. Aangezien de dogma’s met het voortschrijden van de tijd steeds meer gaan wringen met de (toenemende en veranderende kennis van de) werkelijkheid, moeten er steeds meer kromme redeneringen bedacht en toegepast worden om het systeem in stand te houden. Door deze groeiende kloof wordt ook de repressie en de dwang steeds groter om het toenemende aantal ongelovigen binnenboord te houden en hun steeds harder klinkende protesten tot zwijgen te brengen. Hoe meer macht het dogmatische en gepimpte systeem krijgt, hoe meer persoonlijke en institutionele belangen er in het spel zijn en hoe meer het systeem erop gericht zal zijn om met alle mogelijke middelen, die macht te behouden, versterken en uit te breiden.

De kerk als instituut is een vloek voor de mensheid. Schandelijk, dat hypocriete dwepers als Balkenende het in het land weer voor het zeggen krijgen, en nog schandelijker is het omarmen van de Islam door het Christendom. In zijn eucharistische wijsheid koestert het een duizendjarige aartsvijand aan de borst. Om macht en invloed te herkrijgen denkt de kerk in de Islam een bondgenoot te zien. Bijna 1500 jaar van telkens weer oplaaiende bittere strijd en bloedvergieten worden genegeerd.

2 opmerkingen:

  1. Goed gedaan hoor - maar nu weer terug naar Uw werk en de roeping . Van mij krijgt U hier een Babyhoofdje voor ..! Vr.groeten , Ma Dog

    BeantwoordenVerwijderen
  2. ehm... de roeping? Werken doe ik in mijn vrije tijd trouwens.

    BeantwoordenVerwijderen