dinsdag 14 april 2009

Ab Klink gaat over lijken.

Vandaag bekrachtigde het Haagse gerechtshof het verbod op Paddo's.

Ik heb een paar vragen aan minister Klink.
Uw verbod is gebaseerd op twee zogenaamde gevallen, waarbij paddestoelen de oorzaak zouden zijn geweest van respectievelijk een zelfmoord en de gruwelijke dood van een hond.

Deze twee gevallen zijn in de pers tot bizarre proporties opgeblazen, waarna in een sfeer van anti-paddohysterie uw verbod erdoorheen werd gejast.
Nu weet u net zo goed als ondertussen de rest van Nederland, dat de pleger van de zelfmoord al tijden zwaar depressief was, en de moordenaar van zijn hond dito psychotisch. Mijn vraag aan u is:
als u dat niet wist, waarom heeft u dan niet gewacht op de resultaten van de (strafrechterlijke en medische) onderzoeken van deze zaken, maar gebruikte u enkele u welgevallige borrelpraatjes als wettiging voor uw verbod? En als u wel wist dat paddestoelen niet tot nauwelijks een rol speelden in deze verschrikkelijke en trieste gevallen, gaat u dan niet gewoon over lijken om uw moralistische ideeën dwingend op te leggen, via bewuste leugens en slinkse voorbereiding en manipulatie van de publieke opinie middels de nederlandse pers? Misbruikt u dan ook niet gewoon het leed van anderen om uw enge dogmatiek op te leggen?

Maar laten we ervan uitgaan, dat u werkelijk in de waan bent, dat paddo's van mensen psychopatische sadisten maken en/of tot zelfmoord drijven, (wat me onwaarschijnlijk lijkt, aangezien van een minister van Volksgezondheid toch minstens verwacht mag worden dat hij zich wetenschapplijk laat voorlichten), met andr woorden, dat uw verbod voortkomt uit oprechte zorg voor de volksgezondheid. Waarom verbiedt u dan niet eerst en vooral de verkoop en het gebruik van alcohol? U weet toch (daar heeft u zelfs geen wetenschappelijk rapport voor nodig), dat dat een giftige en schadelijke substantie is, met funeste uitwerking op de lever, het hart, de hersenen en het algehele gestel? U weet toch dat alcoholgebruik de rechtstreekse oorzaak is van honderden doden per jaar, in het verkeer zowel als in de maatschappelijke sfeer), om over de gewonden nog maar niet te spreken? Is dat niet veel ernstiger dan 2 zogenaamde paddestoeldoden?

Maar ik wil u niet van domheid betichten. Als u dom zou zijn zou u niet zitten waar u zit. Daarom houd ik het er maar op, dat u precies wist wat er aan de hand was, namelijk dat Paddo's hooguit een marginale rol hebben gespeeld in de genoemde tragische gebeurtenissen. De conclusie moet dus zijn, dat u, in de beste christelijke trafitie, een slinkse manipulator bent, die actief de mensen misleidt, hun vrijheden inperkt en mensen criminaliseert om uw verknipte wereldbeeld op te kunnen leggen. Dat u daarvoor het ongeluk van derden misbruikt maakt dat u niet tot een politieke rat van het onzuiverste water? Gaat u hierbij niet over lijken?

Wat zegt de bijbel eigenlijk over dit soort gedrag?

Maar nee, laten we het er toch maar op houden, dat u met de beste bedoelingen gehandeld hebt (zoals u weet is de weg naar de hel ermee geplaveid) en gewoon een domme, met een verrotte pseudo-christelijke mentaliteit behepte man bent, die bereid is om voor zijn enge wereldbeeld en eenzijdige en exclusieve namaakbezorgdheid voor 's mensens gezondheid kroegbazen en smartshophouders brodeloos te maken en de vrijheid en het plezier in Nederland weer een stuk verder aan banden te leggen.

3 opmerkingen:

 1. De paddo's zijn zo oud als de mensheid en worden in diverse culturen nog steeds gebruikt om in contact te treden met dat wat zich buiten een nuchter mens op zou houden. Alle 'heilige' mannen en vrouwen' hebben zich hiermee beziggehouden en ze doen het nog. Het wordt kwalijk als wanen voor wiskundige zekerheid worden verkocht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het verbod had een argument, slecht voor de gezondheid. De VLOS (landelijke organisatie van smartshophouders) heeft al meerdere malen aangekaart het verkoop te reguleren, meer voorlichting, vergunningen en vooral een verhoging van 18 (legaal destijds 14!) naar 21. Klink heeft hier nooit naar geluisterd. Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft al aangegeven dat de risicofactor gering is en dat een verbod af te raden valt. Ook hier luisterde meneertje klink niet naar. Dan de kamervragen, zowel PVDA als de SP vragen waarom Klink niet een proef met een strenger beleid wou uitvoeren. Klink zijn reactie: Ik wil geen onnodige incidenten hebben.

  Klink is een waardeloze koppige minister die wat mij betreft per direct mag aftreden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mee eens sgt Pepper. Ik vrees echter dat minister Klink van zins is ons zijn eigen tien geboden en verboden door de strot te duwen. Het is dat de schatkist de accijns zo broodnodig heeft, anders kwam er een algeheel verbod op alle genotsmiddelen! En vooral gezellig zondagmiddag na de kerk weer ganzenborden!

  BeantwoordenVerwijderen