zaterdag 30 mei 2009

Hoe draai je oplossingen bij voorbaat de nek om?

Het is een aardige Nederlandse gewoonte in vredestijd: van problemen wordt een onbelangrijk en abstract deelaspect opgepakt, daar wordt een rare conclusie aan verbonden en vanaf dan wordt alleen nog maar daarover gediscussieerd en gepraat, net zo lang tot het probleem vanzelf is overgegaan, danwel de oplossing zo onbegrijpelijk, verwaterd en nietszeggend is geworden, zo losgeweekt van de oorspronkelijke problematiek, dat de hierop gebaseerde maatregelen in het zeldzaam gunstige geval geen enkel effect sorteren, maar meestal per saldo het probleem verergeren of in een andere gedaante dubbel zo groot terugtoveren.

Dat kan allemaal een tijd lang goed gaan in tijden van welvaart en met problemen die door institutionele en financi"ele buffers nog wel op te vangen zijn. In tijden van crisis, en zeker de meervoudige crises waar we op dit moment op afstevenen en gedeeltelijk al inzitten, is deze manier van pseudo-probleemoplossing, het opblazen van bijzaken, funest voor de politiek en het land.

Ik ben op politiek gebied een leek, maar is het niet de bedoeling dat de oppositie in de Tweede Kamer oppositie voert tegen de regering? Waarom horen we uit die hoek dan alleen maar banale matpartijen en moddergooierijen, naar elkaar in het algemeen en naar Geert Wilders en eenieder, die ook maar een millimeter in zijn richting opschuift in het bijzonder?

Twee voorbeelden van laag bij de grondse politiek, voortkomend uit de arrogante wetenschap, dat de media het meest links-populistische en banale argument zullen overnemen:


De suggestie van Mark Rutte, dat de vrijheid van meningsuiting uitgebreid moet worden, wordt ogenblikkelijk gekaapt door (Groen) links. De holocaust wordt er bijgehaald en twee dagen lang leest en hoort men niets anders meer dan verschrikkelijke verhalen over de jodenvervolging, de nazi's en verschrikkingen, Iedere tante truus hangt aan de lijn om te verklaren dat Rutte een schoft is, want haar moeder bla bla bla. Zo wordt door het oppikken van een bijzaak Rutte vrijwel afgeschilderd als een Holocaustontkenner, in een verdachte hoek geplaatst en het werkelijke kwestie, daar waar het om gaat is volkomen uit het zicht verdwenen.

Links kan wel schreeuwen dat Wilders een populist is, maar wie speelt er nu bijzonder populistisch op de onderbuikgevoelens? Femke is er een meester in. Maar de hele politiek is ondertussen meester geworden in het versluieren, op het verkeerde been zetten, de kern van de zaken buiten beschouwing laten en rookgordijnen leggen.

Onderbuikgevoelens en populisme ook weer bij Femke, in dit tweede voorbeeld op haar best als ze zelf de ontvoerde en meermaals verkrachte journaliste als politiek instrument gebruikt om Geert Wilders nog verder in het kamp van de laaghartige neo-fascisten te schoppen. Haar hysterische en valse moraal maakt haar blind voor het feit dat de journaliste zelf in de publiciteit is getreden met haar verhaal en dus bloot staat aan openbare kritiek. Femke Halsema is een populistische onderbuikgevoelensbespeler en achterbaksevolksmenner, die haar politieke tegenstander de dingen verwijt die ze zelf tot in de puntjes beheerst en gebruikt.

Afleidingen, valse argumenten, verwrongen bijzaken presenteren als hoofdzaken, op de man spelen, zwartmaken, blind op ideologische aanames varen, demoniseren van de mensen die wel met oplossingen proberen te komen... Het politieke debat in Nederland is een grote schande en van een tenenkrommend laag niveau.

Wanneer gaat onze volksvertegenwoordiging productief aan het werk om de problemen op te lossen? Elkaar op onechte en valse premissen blijven afslachten levert op den duur alleen maar slachtoffers op en legt het hele land lam.

Femke Halsema zou dat in haar politiek wijsheid toch moeten kunnen zien.

Updates:
Iemand die het allemaal wel goed ziet en het nog beter verwoordt is Stan de Jongs Huisfilantroop

Niet Mark Rutte is de weg kwijt

Mark Rutte als nieuwe demoniseringsobject

5 opmerkingen:

 1. Wilders is ook zó zielig. Van alle kanten wordt er met modder naar hem gegooid, iets wat hij uiteraard nooit zelf bezigt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Anoniem, ik heb het helemaal niet over Wilders, maar over het niveau van het politieke "debat" in Nederland. Met jouw reactie geef je een treffend voorbeeld van wat ik in mijn artikel wil zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heb figuurlijk ladingen rommel naar mijn hoofd geslingerd gekregen toen ik uitlegde wat er nu precies gebeurde toen dhr. Wilders het establishment verweet dat ze al zo ver verdwaasd was dat ze niet zag dat ze ondertussen op de thee en koekjes lijn zat als het om de edele wilde gaat. Beetje verkracht, maar hij was erg gastvrij en had wat last van zijn hormonen. Femke Halsema verdenk ik van selectieve verontwaardiging.
  Mark Rutte doet iets goed en gaat het vervolgens afzwakken, da's om te krijsen! Laat het ongerief maar uit het hout kruipen! Dan kan de rest daar gehakt van maken. Was een prima initiatief van Mark Rutte en Atzo Nicolai.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het spreekt voor zich dat je een verkrachte vrouw alleen mag misbruiken als je daarmee de betere moralist wilt uithangen. Het spreekt voor zich dat je alleen de ernst van de holocaust mag minimaliseren als je daarmee Israël wilt betichten van gelijksoortige misdaden als het naziregime.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Och dan blijf ik toch hangen bij de heer Wilders, puur omdat de reacties die hij uitlokt typerend zijn voor de huidige politiek. Neem ongeveer alle reacties op zijn gehele betoog en dan met name die van Alexander Pechthold. Wilders zegt dat het eens goed zou zijn om de uitgaven die de regering doet onder het mom integratie in kaart te brengen. Pechthold zijn reactie komt neer op: 'Dus u geeft immigranten de schuld van de crisis?' <- geen letterlijk quote. Ik heb mijzelf toen daadwerkelijk voor mijn hoofd geslagen, dat dit soort idioten ons land vertegenwoordigen.

  BeantwoordenVerwijderen