dinsdag 3 november 2009

De PvdA is een gevaar voor de rechtsstaat

Als er één partij is die de sociale cohesie en de democratie ondermijnt is het wel de Partij van de Arbeid met haar wisselende standpunten, gedraai en verbroken verkiezingsbeloftes, haar gekonkel en manipulaties, haar leugens en gebrek aan moraal.

Eberhard van der Laan wil niet de kosten van de immigratie onderzoeken, maar Guusje ter Horst misbruikt wel belastinggeld voor een pseudo-onderzoek door bevooroordeelde derderangs "wetenschappers" met als doel een politieke tegenstander in een kwaad daglicht te stellen en feitelijk uit te schakelen. Dit terwijl het juist haar taak is, onderzoek te (laten) doen naar de negatieve effecten van de immer doorgaande immigratie en de door immigranten ontstane toename van criminaliteit en de problemen in de achterstandswijken (die enkele decennia geleden geen achterstandswijken waren). Door dat niet te doen, maar belastinggeld voor partijpolitiek te misbruiken, brengt Guusje ter Horst de rechtsstaat in gevaar, verstoort ze de sociale cohesie en ondermijnt ze de democratie.

Door de AIVD op illegale wijze te misbruiken om journalisten (en wie weet wie nog meer?) af te luisteren, en zo de persvrijheid op illegale wijze te beknotten, perverteert Guusje ter Horst de rechtsstaat en ondermijnt ze de democratie. Ze werd hiervoor deze week door de rechter hard op haar vingers getikt. Maar in haar arrogantie weigert ze ook maar excuses te maken of haar ongelijk toe te geven. Dit is eigenbelang boven landsbelang stellen en wederom.... u weet wel.

Het percentage misdaden dat door de politie in Nederland wordt opgelost is schrikbarend laag. Officieel zo rond de 20% , maar in werkelijkheid vele malen lager, door een groot gebrek aan aangiftebereidheid bij de slachtoffers en het feit, dat van alle aanmeldingen slechts een kwart proces-verbaal wordt opgemaakt. Dus wat zegt Guusje ter Horst? Äch, als de agenten toch niets oplossen, zijn ze ook niet nodig. Bezuinigen dus maar.
Maar Guusje ter Horst kan beter geld stoppen in een gedegen onderzoek naar waaróm de politie geen misdaden oplost en waaróm ze straattuig en hooligans niet aankunnen; dus: waaróm de politie faalt. Door dit niet te doen, maar op politie, justitie en gevangeniswezen te willen bezuinigen, ondermijnt ze de rechtsstaat, verstoort ze de sociale cohesie en brengt ze de democratie rechtstreeks in gevaar.

Dit zijn slechts drie recente voorbeelden, van slechts 1 (PvdA)-minister. Ik weet zeker, dat met wat zoeken en spitten, vele en vele democratie-ondermijnende, staatsgevaarlijke en vooral de sociale cohesie verstorende daden en woorden opgesomd kunnen worden. Met als topper het (ontbreken van?) immigratiebeleid en de verwaarlozing en ontkenning van de gevolgen daarvan voor Nederland

Mede hierom ben ik ervan overtuigd, dat dit ondemocratische, staatsgevaarlijke en de sociale cohesie verstorende kabinet Balkendende zijn ontslag dient in te dienen.

Update:
Eén van de meest directe voorbeelden van ondermijning van de rechtsstaat en het in gevaar brengen van de democratie is wel het feit, dat Job Cohen en Eberhard van der Laan het toestonden, dat in Amsterdam het krakersbolwerk Vrankrijk tot een vrijplaats werd, waar de politie niet mocht komen, waar geen enkele controle was en is op vergunningen of arbeidsomstandigheden. Een gewelddadige, anti-democratische en gewelddadige groepering, met vermeende banden met terroristische organisaties als de ETA en de IRA , een groepering van mensen die gewelddadig demonstreren en terroristische acties uitvoeren, demonstraties van andersdenkenden met geweld verstoren, danwel geweldloze demonstraties infiltreren en laten escaleren, kortom, een groepering die een ernstige bedreiging is voor de sociale cohesie en de openbare orde toestaan om een vrijplaats te hebben, dus eigenlijk een staatje in de staat - als dat geen gevaar voor de rechtsstaat vormt, wat dan wel? Boilingpoints heeft gelijk. Job Cohen en Eberhard van der Laan zouden moeten worden aangeklaagd en gearresteerd voor een staatsgevaarlijke beslissing als deze. En zo hoort het te gaan met iedere overheidsdienaar die toegeeft aan dreiging en intimidatie en daarmee laat zien geen leider te zijn, maar een lafaard en een landverrader in de dop.

10 opmerkingen:

 1. Vraagje --- hoe singel je een (politieke) organisatie aan.
  Ik ga voor de zoveelste keer een (tamelijk ernstige) klacht indienen met aanbevelingen over politieoptreden. Een politie die - zoals je in je stuk aangeeft - intrinsiek niets oplost, maar eerder contraproductief werkt.
  Geen klacht bij de politie dit keer, want dat wordt sowieso terzijde gelegd. Dit keer probeer ik het ministerie (Guusje ter Horst/PvdA!!), maar ik verwacht dat ook zij mijn klacht terzijde gaan leggen. Wat doe je er aan. Ook advocaten en de ombudsman vertelden mij dat er voor klachten over politieoptreden geen loket is en dat die nergens in behandeling worden genomen.
  Wat te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een goeie vraag. Ik het me ook vaak afgevraagd. Ik zal eens op zoek gaan, maar ik denk niet dat er O'n instantie is. Misschien de nationale ombudsman? Er zou in feite wel een onafhankelijk bureau moeten zijn die de politie controleert.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad zou die er moeten zijn - een onafhankelijk bureau die de politie controleert. Dat is dus ook een van mijn aanbevelingen, gekoppeld aan mijn klachten. De nationale ombudsman heeft ook geen bevoegdheden in deze, behalve dan algemene aanbevelingen in zijn jaarlijkse rapport. Dat (goede) rapport wordt - ook jaarlijks - terzijde gelegd door zowel de regering als de tweede kamer.
  Naast de minister zal ik nu ook de vaste kamercommissie aanschrijven, maar het blijft een rechteloze actie.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. U bent nog mild met uw overtuiging dit dit Kabinet haar ontslag in moet dienen. Ik wil het woord 'arresteren' niet gebruiken, maar gezien de aard van de gepleegde vergrijpen, kunnen we haast niet anders...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wolk, ik ben even aan het googlen geweest op "klachten politie", maar het is allemaal nogal versnipperd. Maar ik ga er op doorzoeken en wil alvast het volgende zeggen. Op dit moment wordt er een wiki opgezet, waar het overheidshandelen (de mensen, de daden, de geldstromen, etcetera) onder de loep genomen gaat worden. Het is een project waar iedereen aan kan bijdragen, dus als je (geheel vrijblijvend natuurlijk) iets daaraan wilt bijdragen, dan ben je zeker welkom. Hopelijk wordt de wiki een bron van informatie en uitwisseling. Binnenkort meer hierover.

  Wat je in ieder geval zou kunnen doen is je verhaal publiceren. Er zijn veel, heel veel mensen die zich slecht behandeld voelen door de politie. Het is te gek, dat hier geen centraal meldpunt voor is. Nu is het zo, dat de korpsbeheerder (zelf politie) moet worden aangeschreven. tja... zo kom je geen steek verder natuurlijk. de slager die zijn eigen fles keurt. Idem dito voor het ministerie van BiZa, de baas van het spul. De enige manier lijkt me (maar ik weet er dus niet veel vanaf) om zoveel mogelijk zicht te krijgen op het aantal en de aard van de klachten. Het niet willen aannemen van aangiftes is al een veelvoorkomende. Misschien kun je iets meer zeggen over jouw klacht, of breng het eens ter sprake op een drukker bezochte site. Ik zal je vraag nog wel even doorspelen als ik in de gelegenheid ben en misschien reageert er hier nog iemand op.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een hele leuke, wat heet.... Het geeft een aardig doorkijkje inzake verregaande corruptie. De namen vallen als rijpe appels van de boom, schudden is niet nodig. En als je dan weet dat minister van de Laan advocaat is geweest voor het krakerstuig (luikje van vd Laan), dan krijg ik zo het idee dat er links alles aan is gelegen de stank in de beerput te houden.
  Bijkomend maar wel pikant om te weten is hoe Dries van Agt zo'n rare draai heeft kunnen maken.


  http://petersiebelt.wordpress.com/2009/02/14/haat-zaaien-ten-gunste-van-een-eigen-lucratieve-carriere/

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hier heb je luikje van der Laan ook. Het kostte tussen de rommel in mijn archief enig spitwerk, maar....
  http://petersiebelt.wordpress.com/2008/12/03/de-ultieme-oplossing-het-van-der-laanse-luikje/

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Uw bijdrage staat er weer op.

  Met vriendelijke groet,

  htt://contradicere.tk

  BeantwoordenVerwijderen