woensdag 16 december 2009

Chinook over Nederland na de verkiezingen van 2011

Dat reageerders op fora en weblogs niet debiel zijn, zoals "de elite" en met name de linkse politiek en massamedia on dwingen te geloven, blijkt voortdurend, als men zelf de reacties leest onder de vele opiniërende artikelen op het net. Zo trof ik onderstaande reactie op een artikel in de Elsevier over uitspraken van Mark Rutte over ons aller grootvizier Ballah Khan Ind, over wat er in Nederland na de verkiezingen in 2011 zou moeten gebeuren om (weer) een gezonde democratische samenleving te worden.

Ik vind de tekst zo van belang, dat ik de vrijheid heb genomen om hem integraal over te nemen, in de hoop dat Dhr of Mw Chinook daar geen bezwaar tegen heeft. Zowel, dan hoor ik dat wel.

Chinook op woensdag 16 december 2009 16:19

Zomaar enkele tips voor de aanstaande formateur.

(1)

Als we met z'n allen na de verkiezingen een andere weg willen inslaan, dan staat er nog heel wat te gebeuren, er van uitgaande dat de PVV overweldigend wint. Nederland zal in zijn totaliteit op de schop moeten. Momenteel worden we als natie door diverse krachten meegezogen in een richting die de meeste Nederlanders niet willen.

Ten eerste: Verwacht niet te snel resultaat van de omslag. Het denken en doen van ons ambtenarenapparaat zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Tevens zal er een herschikking en ontslaggolf moeten plaatsvinden bij de top- en semi topambtenaren voor wie geen plaats meer is in het nieuwe denken.
Gelukkig heeft al 80% van deze topambtenaren aangegeven niet onder de PVV te willen dienen.

Ten tweede: Er zal een goed masterplan moeten komen dat alle urgente problemen waarmee ons land te maken heeft, compromisloos aan de kaak stelt.

(2)

De aangedragen oplossingen moeten eenvoudig maar wel haalbaar zijn, de nieuwe regels mogen beslist niet geïnfecteerd zijn met duizend en één uitzonderingen.

Geef de Nederlandse bevolking via een referendum inspraak over de keuzes die worden aangedragen via het masterplan, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat.

Mensen met een dubbel paspoort uit niet westerse landen die geen solidariteitsverklaring willen ondertekenen, moeten worden uitgesloten van het stemrecht. In de solidariteitsverklaring dienen alle rechten, plichten en sancties v.w.b. de nieuwe Nederlanders zijn opgenomen, van vrijblijvendheid kan geen spraken meer zijn.

Ten derde: Scheiding tussen kerk en staat bewerkstelligen en van Nederland een seculiere staat maken.

(3)

Ten vierde: De politieke invloed van de familie Von Amsberg moet tot nul gereduceerd worden en zij moeten worden behandeld als normale staatsburgers. Dit dient grondwettelijk te geschieden. Tevens kunnen er dan nog enkele prangende zaken worden aangepast in onze grondwet.

Ten vijfde: De uitslag van het referendum dient alsnog gerespecteerd te worden, NEE is NEE en dat betekent niet mits. De personen die de wil van het volk hebben verkracht dienen alsnog ter verantwoording worden geroepen, alsmede die personen die misleidende informatie publiekelijk hebben verspreid (zoals het devalueren van de munt in de niet Eurolanden, de enige devaluatie die heeft plaatsgevonden was de devaluatie van onze ijzersterke gulden, die tijdens de conversie naar de euro 10% inleverde).

(4)

Naarmate de tijd verstrijkt hebben we meer inzicht gekregen in de werkwijze van de Unie.
U als burger heeft geen enkele zeggenschap. De EU is een dictatuur van de Europese elite en machtsgeile politici, zie ook de verkiezing van de eerste president van de EU . Het zal ook niet lang meer duren of de Europese belastingen vliegen u om de oren

Bestuurders en beleidsmakers mogen niet meer ongestraft wegkomen bij grove fouten, opzettelijke misleiding, fraude en bewijsbare nalatigheid aangaande de rechtsorde v.w.b. de Nederlandse staat en zijn burgers.

(5)

Bovenstaande is een voorwaarde om weer een beetje de geloofwaardigheid in onze democratie terug te winnen. Ik zou anders niet weten hoe ik mijn kleinkind zou moeten opvoeden als een volwaardig en eerlijk mens in deze maatschappij, zonder constant geconfronteerd te worden met vragen als: Waarom misleiden de banken klanten, waarom liegen politici, waarom frauderen vele instellingen, waarom bedenken hooggeplaatste mensen sluiproutes voor belastingontduiking, waarom doet onze koningin hier ook aan mee, enz, enz. Ik neem aan dat u meneer Rouvoet, als minister van gezin en jeugdzaken, hier ook geen pasklaar antwoord op heeft en dat de bovenstaande “waarom” vragen mijn kind dus blijven belemmeren in zijn groei tot een eerlijke en oprechte volwassene. Want als onze overheid en zelfs ons koningshuis niet wars is van onzuivere zaken, aan wie moet mijn kleinkind zich dan spiegelen of denkt u dat mijn woord als grootouder alleen zaligmakend is?

1 opmerking:

  1. Laten we in Nederland de Zwitserse referenda democratie invoeren. Dat is in mijn optiek de ware vorm van democratie.

    BeantwoordenVerwijderen