zondag 11 april 2010

Huishoudelijke mededeling nr 93287-H

Zoals de oplettende lezer gemerkt zal hebben, is er aan Vroeg of Laat al geruime tijd geen bijdrage geleverd door medeblogger Daan. Hij heeft het druk gehad met school, (vakantie)werk en andere projecten en heeft kortgeleden aangegeven ook in de nabije toekomst geen tijd te hebben om voor Vroeg of Laat te schrijven. Ik ontlast hem dan dan ook bij deze van de morele verplichting die hij nog mocht voelen en die zijn gemoed zou kunnen bezwaren, door hem van de lijst met auteurs te halen.

Daan is een intelligente, talentvolle, door zijn leeftijd nog wat ongeoefende en schrijver, die heeft laten zien dat hij zijn ideeën en fantasieën in verschillende schrijfstijlen weet te verwoorden. Ik wens hem veel succes met zijn studie en zijn plannen en als hij van gedachten mocht veranderen, dan krijgt hij hier subiet zijn auteurschap terug.

1 opmerking: