zaterdag 29 mei 2010

Feestwetten

Er zijn twee soorten "misdaden"

1: echte misdaden, waar slachtoffers bij vallen, zoals diefstal, moord, fraude etcetera
2: "administratieve misdaden". Dit zijn misdaden die alleen maar misdaden zijn omdat dat in de wet staat, zoals bijvoorbeeld de opiumwet en verkeersregels. Overtredingen hiervan zijn "politieke" misdaden, overtredingen van wetten die gemaakt zijn omdat aangeduide daden politiek onwelgevallig zijn. Deze misdaden worden dus door de wet geschapen en zouden geen misdaad zijn als de wetten ertegen niet zouden bestaan.

Steeds meer ligt in Nederland de nadruk op de 2e soort, de slachtofferloze "misdrijven", die steeds strenger worden aangepakt. De 1e wordt meer en meer verwaarloosd en de ernst daarvan steeds meer gebagatelliseerd en dus onbestreden. Het is pure waanzin. Van de werkelijkheid losgeslagen tirannie.

De objectieve en neutrale wet, bedoeld om ons te beschermen tegen misdadigers, wordt steeds meer een subjectieve, willekeurige feestwet, die van de slachtoffers daders maakt, onschuldige mensen criminaliseert en misdadigers de hand boven het hoofd houdt. De wet wordt misbruikt om ons te beschermen tegen onszelf, danwel de belangen van maatschappelijke groeperingen te te beschermen.

En zo wordt ieder mens in Nederland wel schuldig aan het één of ander. En wie schuldig is is bang en manipuleerbaar. Ideale situatie voor de erboven geplaatsten.

Waar is de vrijheid hierin?

Hierin uit zich de strijd tussen collectivisme en individualisme, tussen liberaal denken en socialistisch/communistisch denken. Volwassen mensen worden geacht de wet te kennen en hoeven niet tegen zichzelf beschermd te worden. Ik ben mijn naaste niets verschuldigd, behalve dan het respecteren van diens persoonlijke integriteit en vrijheid van denken. Ik ben de politiek niets schuldig. Politici hebben mij niet geschapen en het zijn mensen net als ik, niet meer en niet minder. Politici hebben de wereld niet gemaakt. Ze hebben geen zeggenschap over het klimaat, over vulkanen of over de banen van planeten. Ze bepalen niet hoe een bloem groeit of hoe een tijger aan zijn prooi komt.

De overheid dient ons te beschermen tegen misdadigers, niet tegen onszelf. Dat is onze eigen zaak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten