maandag 7 juni 2010

Nog eens Pat Condell over de verkiezingen

De video van Pat Condell naar voren gehaald, met een vertaling van de tekst eronder. Frappante overeenkomsten met Nederland. Laat ieder voor Nederland zijn eigen conclusies trekken. Wij hebben geen U. K. Independence Party.ZoStem klein, denk groot!


Dit is een video over politiek en niet over religie, want hier in Engeland gaan we verkiezingen tegemoet, waarmee we de kans krijgen om een nieuwe regering te kiezen.

Is dat niet opwindend?

In een democratie valt er altijd iets te kiezen.
Wilt u geregeerd woorden door rood of door blauw? De keuze is helemaal aan u. Wilt u betutteld en vernederd worden door leugenaars of door misdadigers? U mag kiezen. Heeft u liever dat uw fundamentele waarden worden beledigd of genegeerd door oplichters of liever door charlatans? Of in het kort: Wil u dat u invloed nihil is of nada? En wanneer wilt u dat er naar u geluisterd wordt: Nooit of helemaal niet? De keus is aan u. Wilt u nog meer keus? Kiezen of delen. En daar ligt de werkelijke keus.

Er zijn mensen die zeggen dat we in Brittannië evenredige vertegenwoordiging zouden moeten hebben. Ik zou al blij zijn met wat voor vertegenwoordiging dan ook, u niet?

Ik wil zeker een nieuwe regering zien en ergens interesseert het me geen donder wie daarin zitten, zolang het maar niemand is van de Labourpartij, een organisatie die getoond heeft geen schaamte of principes te bezitten en die ruggegraatloos en tegelijk arrogant, laf en tegelijk oorlogszuchtig is.

Persoonlijk zou ik voor de UK Indepence Party stemmen, want ik zou de wetten van dit land in dit land gemaakt willen zien worden, door mensen die in dit land leven en die ter verantwoording kunnen worden geroepen en ik denk niet dat dat teveel gevraagd is.

Op wie u ook gaat stemmen: u moet weten dat dit de belangrijkste verkiezingen zijn die er ooit zijn gehouden in Groot Brittannië, want dit is de laatste kans die we ooit zullen hebben om ons zelfbeschikkingsrecht terug te eisen van de misdadigers die het hebben gestolen. Er is zoveel van onze autonomie overgedragen aan de Europese Unie, waar 75% van al onze wetten nu vandaan komt. Zet dit zich voort, dan zal onze regering over 5 jaar geen regering zijn die die naam verdient en zal dit land opgehouden hebben te bestaan als onafhankelijke natie. En als u op de conservatieven stemt of op de sociaal-democraten of op Labour (en god helpe u als u Labour stemt), dan helpt u hieraan mee en helpt u mee om een einde te maken aan de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Is dat werkelijk wat u wilt? Want alle drie de grootste partijen zijn volkomen toegewijd aan de naadloze integratie in de komende Europese superstaat en geen van drieën zijn ze van plan om het Britse volk daar ook maar enige zeggenschap in te geven. Geen enkele! Wat dat ook moge zijn: democratie is het niet.


Keer op keer hebben we gezien, dat in Europa de stem van het volk, de enige stem die zou moeten tellen in een democratie, de enige stem is die niet meetelt, aangezien iedere stem van het volk die voor de heersende klasse niet van pas komt wordt terzijde geworpen of genegeerd. Want stemmen zijn niet meer dan versiering voor de Europese Unie, die vanaf het begin doelbewust ontworpen is om ondemocratisch te zijn, als een soort bourgeois-model van de Sovjet Unie, waar alles aan regels is onderworpen en waar geen beleidsmaker aan iemand ook maar enige verantwoording hoeft af te leggen.

Het wordt geregeerd door een raad van aangewezen commissarissen, die kunnen doen wat ze willen en die niet door een volksstemming kunnen worden verwijderd. Want feitelijke democratie is gewoon te onvoorspelbaar en de mensen hebben al laten zien dat ze niet vertrouwd kunnen worden om op de juiste manier te stemmen en dat is waarom de Europeanen nu uit het democratische proces gewerkt worden en met open ogen geleid worden naar een federaal dictatoriaat door een zichzelf dienende politieke klasse, die zichzelf boven de wet heeft geplaatst

In Brittannië zijn ze keer op keer weer als zodanig ontmaskerd, niet alleen met de EU, maar ook bij andere belangrijke kwesties als de oorlog in Irak, de multiculturele nachtmerrie en de bail-outs van de banken. Deze historische gebeurtenissen waren nooit onderdeel van welke volksstem dan ook en iedereen weet, dat geen van deze dingen ooit plaats zouden hebben gevonden als dat wel het geval was geweest. Iedereen weet ook, dat alle drie de partijleiders niet meer zijn dan lobby-voer, dat precies zo zal stemmen als ze verteld wordt, aangezien hun hele [poxy?] carrière ervan afhangt. Waarom wilt u dat zo iemand u vertegenwoordigt? U bent beter dan dat, en u verdient beter. Dat doen we allemaal.

De waarheid is, dat u op geen van deze mensen hoeft te stemmen. En laat u zich niet door de media hersenspoelen om te denken dat u dat wel moet, doordat dat de enige mensen zijn waar ze ooit over praten. Waar u zich ook in het politieke spectrum moge bevinden, of het nu links of rechts of groen of ertussenin is, daar zult u een kleine partij of een onafhankelijke kandidaat treffen, die werkelijk gelooft in waar hij/zij voor staat en die uw eigen inzichten zullen weerspiegelen, zowel als die van welke van die politieke corporaties dan ook.

Natuurlijk zal men u proberen te overtuigen, dat een stem voor een kleine partij een verloren stem is, dat uw stem niet zal meetellen. Maar in overweging nemend, dat de leiders van zowel de conservatieve als de Labour-partijen bewezen hebben, schaamteloze leugenaars te zijn, waarom zou u willen dat uw stem voor zo iemand meetelt? Iemand waarvan u zeker weet, dat hij iedere uitdrukkelijke belofte en elke in steen gebeitelde garantie zal gaan verbreken, aangezien ze het allemaal al eerder gedaan hebben? Als één van hen wint, wie het ook is, dan zal de democratie verliezen en ook dat weet u. En dat noem ik nu “een verloren stem”.

Misschien stemt u uw hele leven al conservatief of op Labour en wilt u liever niet weer op die klootzakken stemmen, omdat u net zo misselijk geworden bent als iedereen van hun onbeschaamde uit de trog slurpen en de eindeloze ontwijkende dubbelspraak, maar kunt u uw stam-instincten niet zomaar van u afschudden afschudden en denkt u dat u geen keus heeft.

Wel, ik ben hier om u te zeggen, dat u wel een keus heeft. U heeft een echte keus en een echte verantwoordelijkheid en uw stem zál tellen. Als er honderd pijlen nodig zijn om een olifant om te leggen, dan zijn ze allemaal nodig en tellen ze stuk voor stuk mee. Als we onze vrijheid willen behouden in dit land (en ik neem aan dat we dat willen), dan moeten we mensen in de regering krijgen, die zullen stemmen zoals de kiezers willen dat ze stemmen en niet zoals ze opgedragen wordt.

Het moet ergens beginnen. Zoals Gandhi zei: Je moet het verschil, dat je in de wereld gerealiseerd wilt zien zelf zijn. Het heeft geen zin om te wachten tot iemand anders het doet, het begint bij jou. En bij mij. Als genoeg van ons de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en het werkelijk doen, dan kunnen we dit bolwerk van zelfgenoegzame arrogantie dat onze democratie aan het verstikken is breken en de controle terugpakken over ons eigen lot.

Het begint bij u. U heeft de macht, als individu, om uw steun terug te trekken en te stoppen met het voeden van dit monster. U heeft de macht om uw pijl in de aanstormende olifant te schieten en die pijl zal zeker meetellen. Maar het is een macht die u zult moeten gebruiken, anders zult u hem verliezen. Want bij deze verkiezingen is een stem voor één van de drie grote partijen veel meer dan alleen een verloren stem: het is een verloren kans, die waarschijnlijk nooit meer zal terugkomen.

Dus alstublieft, Verleen op deze verkiezingsdag, alleen deze ene keer, uzelf en iedereen een dienst: stem voor uw eigen vrijheid. Stem klein. En denk groot.

Vrede.

Het is de toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten