zaterdag 26 juni 2010

Open brief aan de dames en heren politici

Geachte dames en heren,

u gaat wel eens het land in en legt dan zogenaamd het oor te luisteren bij de burger. Alsof u zelf geen burgers bent, maar een afgescheiden elite. Ik ben een Nederlands staatsburger. Daar kan ik niets aan doen. Ik ben hier geboren en heb geen keus. Mij is een eenzijdig contract opgedrongen. Het zij zo. Wie de macht en het geweldsmonopolie heeft, heerst.

Weet u wat ik als burger nu graag zou willen?

Dat ik weer trots ben op mijn land. Dat mijn kaken niet warm van schaamte worden als ik een Nederlandse krant opsla of een televisieprogramma bekijk. Ik zou willen dat ik met trots kijk naar de onderhandelingen in Den Haag, in plaats van dat mijn intelligentie samen met de kiezers beledigd wordt. Ik zou trots op Nederland willen zijn vanwege zijn uitmuntende onderwijs, de state-of-the-art gezondheidszorg en de veiligheid, die ontstaat wanneer de wet streng maar rechtvaardig wordt toegepast. Ik zou graag trots willen zijn op een open regering, die er niet voor terugdeinst om in alle eerlijkheid de nodige maatregelen te nemen. Ik zou trots willen zijn op een land, dat de individuele vrijheid en zeker die van meningsuiting hoog in het vaandel heeft en die de burgers beschouwt als mondige, volwassen mensen.

Ik wil geen land met verloederde wijken, straatterreur, onveiligheid, steeds meer en hogere lasten, een immer groeiend ambtenarenapparaat, die op steeds meer gebieden regels stelt. Ik wil geen land dat vol camera's hangt, waar iedere stap die ik zet geregistreerd word, waar ik over iedere ademtocht belasting moet betalen, maar waar een aangifte wegens diefstal niet wordt opgenomen. Ik wil geen politici, die voor het partijbelang en electorale winst uit een regering stappen. Ik wil niet als debiel behandeld worden door de publieke omroep en voorgelogen worden door de pers. Ik schaam me voor de manier waarop Geert Wilders behandeld wordt. Ik schaam me diep voor de Israëlberichtgeving, het antisemitisme en agressie tegen homo's en het stap voor stap opdringen van Islamitische misbruiken, het telkens meer moeten aanpassen aan een barbaars bijgeloof. Ik schaam me voor de smerigheid op straat, voor idioten in stadswachtuniformen en voor de toenemende onbeschoftheid tussen de mensen.

Maar bovenal schaam ik me voor de zogenaamde intelligentsia in dit land, die alle kennis corrumperen met hun sofisme en nihilistische cynisme. Ik schaam me ook voor de zachte heelmeesters, de wonden die aan het etteren zijn, en de manier waarop de Nederlander als een xenofoob, dom kind behandeld wordt, dat straf heeft voor denkbeeldige zaken. Woedend kijk ik naar uw arrogantie en welbewuste misleiding. Uw glimlachende leugens en uw arrogante distinctie. Waar bent u bang voor? U staat daar toch namens ons? Waar zijn jullie bang voor? Voor de afkeuring van Bilderberg-Bea?

Dames en heren, ik zie een maatschappij in razendsnel verval. En u bent de oorzaak daarvan. U houdt de burger voor, dat ze idioten zijn, nauwelijks geschikt om te overleven, laat staan ergens over na te denken. U sluit de ogen voor het verval dat u genereert en degenen die ermee geconfronteerd worden, schoffeert u en noemt ze haatzaaiers en onruststokers, tokkies en racisten.

He lang is het geleden, dat één van u het gewaagd heeft een visie naar voren te brengen over hoe het met het land moet gaan? Hoelang kunnen jullie nog volhouden iedere keer geschokt en verbijsterd te zijn? Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat het duidelijk wordt dat het patroon een terugval is in chaos en barbarij? Streeft Nederland nog ergens naar? Of is het: voor mij de macht en laat de mensen maar hozen? Moet Nederland terug naar de steentijd, naar de middeleeuwen? Of kan Nederland ook weer een baken zijn van verlichting, een welvarend, trots land, dat voorop loopt in technologische, wetenschappelijke en humanistische ontwikkeling. Maak van Nederland een echte democratie met een bruisende economie. Stop met het leegzuigen van mensen. Stop met het polariseren en een muur (met camera's) op te trekken tussen jullie en het volk. Stop met partij(lid)belang boven het landsbelang te stellen en wees toch eens eerlijk. We zijn niet elkaars vijand en streven in wezen hetzelfde na..... of niet?

Beschaving hoeft maar één of twee generaties lang geschoffeerd, vergeten en afgewezen te worden en het is passé. Dan heeft het roofdier gewonnen. Beschaving en cultuur zitten in de mensen zelf en jullie zijn de hoeders daarvan. Maak de mensen in plaats van bang weer trots op hun land, hun verworvenheden, hun afkomst en geef ze een blik op een mogelijke toekomst.

Ik weet het, ik ben een hopeloze dromer.

Met beschaamde groet.

D. G. Neree

1 opmerking:

  1. mij uit het hart gegrepen,d.g.neree zet dit op een plekje bij elsevier.nl zult u veel mensen blij mee maken.

    BeantwoordenVerwijderen