donderdag 1 januari 2009

2009!

De schrijvers en tekenaar van Vroeg of Laat wensen iedereen geluk, gezondheid en inspiratie in het nieuwe jaar, met name alle webloggers die het internet levend houden en ook de lezers en commentatoren van die weblogs. Dat er in 2009 veel geschreven moge worden en de discussies levendig en op het scherp van de snede mogen worden gevoerd. Want dat het een roerig jaar gaat worden laat zich raden.

Mijn persoonlijke wens is dat de mensen in het nieuwe jaar eens gaan nadenken hoe de wereld er over honderd jaar uit moet zien. En over duizend jaar. Slaan we dan nog steeds elkaars hersenen in om een idee of een naam? Een boek? Moet er over 100, 1000 jaar nog oorlog zijn, nog armoede en gebrek?

Er is veel geëxperimenteerd met modellen voor een maakbare maatschappij. Van boven opgelegde utopieën als communisme of theocratieën hebben net als bijvoorbeeld het feodale stelsel getoond geen vruchtbare samenlevingsvormen te zijn. Democratie en maximale vrijheid voor ieder individu lijkt de enige manier om onderdrukking en uitbuiting door een minderheid te voorkomen. Maar is dat wel zo? Is het niet zo, dat ieder systeem door slimmerikken gemanipuleerd kan worden, hoe zuiver de leer ook is? De democratie die we nu hebben heeft dat in ieder geval nog niet kunnen voorkomen. Het is dan ook nog geen volledige, directe democratie, maar een indirecte, afgeleide democratie, waarbij het volk in principe de beslissingsbevoegdheid afstaat aan gekozen en aangewezen personen en zich daarmee in feite tot speelbal maakt van "zijn" vertegenwoordigende elite. Voor de emancipatie en participatie van de burgers is dit contraproductief. Het wordt stemvee, dat geen verantwoordelijkheid meer heeft in het mee helpen oplossen van problemen die hen zelf aangaan.

Democratie moet er in feite op gericht zijn om zichzelf op te heffen, door de burgers te emanciperen en zo goed mogelijk te informeren.

Er zou een onafhankelijke, openbare denktank moeten komen om hierover na te denken. Waar willen we over 1000 jaar zijn? waar willen we als mensheid naar toe? Willen we als mensheid wel ergens naar toe? Met de technische mogelijkheden die we hebben is een globale regering, in wat voor vorm dan ook, vrijwel onvermijdbaar. Moet dat gebeuren? Of moeten we juist terug naar kleine, zelfstandige gemeenschappen in direct contact met de gebeurtenissen elders op de wereld?

Het is vreemd, dat er over dit soort dingen niet wordt gesproken of nagedacht. Grote krachten bedreigen de mensheid. Zonder een bepaalde vorm van instemming een gedeelde consensus, zullen we onder de huidige, snel verslechterende omstandigheden, vervallen in chaos en ellende, misschien kunnen we dan echt spreken van het einde van het avondland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten