maandag 23 maart 2009

Waar zijn alle kinderen heen?

Het zijn verontrustende cijfers. De bevolking van Europa krimpt met lichtsnelheid: bijna alle autochtone Europeanen, behalve het Islamitische Albanie, slagen er niet in om zichzelf te reproduceren. In elk land ligt het gemiddelde aantal kinderen per vrouw onder de benodigde 2,1, waardoor de bevolking krimpt. Volgens de trend zijn er in 2050 nog maar 59 van de 83 miljoen Duitsers over, en zal Rusland van 147 naar 114 miljoen inwoners krimpen. Dat is een trend die zich alleen onder de autochtone Europeanen voordoet: bij de gemiddelde immigrant ligt het geboortecijfer op 4,1. Hoe komt dit?

"De mensen van het Westen beginnen te verdwijnen" stelt de conservatieve schrijver Patrick J. Buchanan in zijn boek "Death of The West" Terwijl de bevolking van China, het Midden-Oosten en Afrika explodeert krimpt de autochtone bevolking van Europa, Noord-Amerika en Australie met een schrikbarend niveau. In 2050 zijn blanke Amerikanen een minderheid in eigen land: de schijnbaar onstopbare opmars van Mexicanen en Aziaten kan makkelijk opboksen tegen de vallende geboorte cijfers van de VS. Ondanks herhaaldelijk smeekbedes van Poetin, ligt het Russische geboortecijfer nog steeds op 1,3 kind per vrouw: een historisch laag punt, dat niks minder aanduid dan het algehele verdwijnen van een van de oudste naties op aarde.

Buchanan ziet rampspoed richting Rusland komen: in 2050 is het Verre Russische Oosten Chinees, en het Midde Russische Oosten compleet islamitisch. De dan nog 114 miljoen autochtone Russen leven bijna allemaal in het westelijke deel van Rusland, tussen de grenzen met Oekraine en Belarus en de Wolga in. Dit betekent het einde van een staat: de grote overmacht van Chinezen zal niks liever willen dan zich bij China aan te sluiten, en het midden van het land zal waarschijnlijk in de anarchie van seperatistische fracties vervallen. Om dit te voorkomen heeft de Russische regering alles geprobeerd: gratis kinderopvang, een vergoeding die stijgt per kind, een gigantische kinderbijslag die soms meer is dan de eigenlijk kosten van het kind, maar het is vergeefs. De Russen verdwijnen. In China heeft de regering alles geprobeerd: eenkindpolitiek, strenge controle op dit initiatief en zelfs staatspropagande voor condooms, de pil en andere voorbehoedsmiddelen, maar het is vergeefs. De Chinezen verschijnen overal, en zijn nog lang niet uitgegroeid.

Buchanan weet wel wat het probleem is: "Door het vrijmaken van echtgenoten, huisvrouwen en kinderen van de verantwoordelijkheid die familie is, hebben de Europese socialisten de crucialiteit van de familie geelimineerd. Als gevolg zijn georganiseerde families aan het verdwijnen. Zodra zij verdwenen zijn, verdwijnt Europa met hen mee." Volgens Buchanan heeft de Europese verzorgingstaat er voor gezord dat families overbodig zijn: door AOW, WAO, WW, WA-Jong en alles daaromheen is het niet meer nodig om terug te vallen op je familie, wat de band weer zou versterken. Alles wat wij nog nodig hebben is 'Big Brother' die ons verzorgt als een klein kind. Je familie kun je niet uitkiezen, maar je uitkering wel.

Buchanan ziet nog een sterk probleem: de ontkerkeling van het Westen. Volgens hem zorgden de kerken ervoor dat juist het familieverband, en de kleine gemeenschap, dat die cohesief bij elkaar bleven en elkaar steunden. Door de verregaande secularisatie, argumenteert hij, is de familie gewoonweg niet populair, een bevroren, burgelijk beeld uit de jaren zestig waar niemand meer op te wachten zit. De grootste bedreiging zit volgens hem in de abortus: in 2001 werden 1,4 miljoen abortussen uitgevoerd in de Verenigde Staten alleen. Is de secularisatie dan echt de zelfmoord van het Westen?

Misschien wel. Het is duidelijk dat religieuze mensen vaak meer kinderen krijgen dan atheistische, en dat religieuze mensen bijna geen abortus plegen in tegenstelling tot de atheistische. Maar is er nog een weg terug? Het is misschien mogelijk om via de regering de kerk weer als een institutie in te voeren, het is onmogelijk om terug te gaan naar de religieuze staat waarin het westen tot voor kort nog verkeerde. Het probleem moet realistischer aangepakt worden, en vanuit het probleem: waarom willen vrouwen geen kinderen meer? Waarom zegt 25% van de Italiaanse meiden onder de 21 nu al geen kinderen te willen?

De lasten van een moderne familie zijn groot, zeker als moeder ook nog werkt. Er is vooral een ding nodig: een draai van moraal. Hoewel kinderen vaak als last worden gezien, zijn zij nodig om onze beschaving en samenleving veilig te stellen. Als er iets is waar de regering zich mee bezig moet houden, is het het schuilen van de grenzen voor nog meer immigranten, en het omhoog krijgen van het geboortecijfer onder de autochtone bevolking. Daarnaast is het belangrijk dat de mensen die hierheen zijn geimmigreerd assimileren: dat die de waarde van het land overnemen. De geest van een natie leeft in de geest van mensen: niet andersom. Hopelijk zijn over 20 jaar de speelplaatsen en klaslokalen weer vol.

Discussie: NuJij

5 opmerkingen:

 1. Een oude conservatief uit christelijk-rechts, die er alles aan doet om de kerk te verheerlijken. Duidelijk een grote autoriteit op dit gebied.

  Zijn het trouwens niet de priesters die geen kinderen mochten krijgen? Wat een immorele lieden zijn dat, zeg!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Anoniem, over wie heb je het? Priesters komen in een ander artikel ter sprake (zie hoofdpagina, het artikel hierna, chronologisch).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het spijt me Anoniem, maar ik ben 16 jaar en een Atheist. Ik sta bijna zover van een oude christelijke conservatief af als het kan

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Er is vooral een ding nodig: een draai van moraal"

  Het zou ook helpen als je op één inkomen een gezin kon onderhouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik had het eerder over Pat J. Buchanan. Ik vermoed trouwens dat deze meneer homseksualiteit ook als oorzaak ziet van de afname van het geboortecijfer...

  Trouwens, het geboortecijfer neemt ook af naarmate de opleiding hoger wordt. Misschien moeten we ons onderwijs maar eens flink gaan verslechteren?

  BeantwoordenVerwijderen