maandag 23 maart 2009

Godsdienst en vrouwen, Pure jaloezie?

Wat is het toch met de (monotheïstische) godsdiensten en vrouwen?
In het Judaïsme en het Christendom is het het oude verhaal: Eva werd na Adam geschapen, eigenlijk alleen om Adam te plezieren en daarna verleidde ze Adam to het eten van de verboden vrucht, waardoor de mensheid uit het paradijs geknikkerd werd en we nu nog met de erfzonde opgescheept zitten. Met andere woorden: alle ellende hebben we aan de vrouw te danken.
In deze tradities nemen vrouwen dan ook een ondergeschikte positie in. Gehoorzaamheid aan de man, die dichter bij God zou staan, etcetera, de voorbeelden van de tweederangs positie liggen voor het grijpen, Wat overal in doorklinkt, is dat de vrouw de man zou afleiden van een deugdzaam leven. Ontelbaar zijn de restricties die in de zogenaamde heilige geschriften aan vrouwen worden opgelegd.

Ook, en nog sterker komt dit aspect in de Islam tot uiting. De vrouw heeft een positie, volstrekt ondergeschikt aan de man. Vrouwen kunnen niet logisch denken, hun getuigenis is niets waard, of hooguit de helft van de man, wiens woord meer waard is dan dat van 2 vrouwen en in alles dienen ze te doen wat hun man hen voorschrijft. Enfin, ik ga hier de hele lijst niet opnoemen, alleen wil ik nog vermelden, dat één van de grootste godsdienstige grieven tegen vrouwen is, dat ze lustgevoelens opwekken bij de man. Reden waarom ze niet onbedekt het huis uitmogen of met mannen buiten de familie praten.

Vanwaar die haat en minachting voor vrouwen? Is, volgens hun eigen leer, niet alles, man zowel als vrouw een volmaakte schepping van een volmaakte god? Ik denk dat het antwoord is: pure, machteloze jaloezie.

Als we kijken naar de vertegenwoordigers van die godsdiensten, de priesters, dominees, Rabbi's en Imams dan zijn dat allemaal mannen. Vreemd, niet? Maar nog vreemder is, dat al die mannen bestaan, dankzij de vrouw die ze het leven schonk. Zonder de vrouw zouden ze niet eens bestaan. Hun moeder baarde ze, niet hun vader, en wat dat betreft, lijken vrouwen meer op god dan mannen, want vrouwen kunnen nieuw leven scheppen, iets wat mannen niet kunnen. Dat is even een domper op de feestvreugde. Eigenlijk is de man een incomplete vrouw!

Ik las ergens ooit, dat zoveel beeldend kunstenaars mannen zijn, omdat ze ter compensatie van het niet kunnen voortbrengen van nieuw leven, kunstwerken maken: kunstmatige scheppingen, die evenwel incompleet zijn, want ze leven niet. (Deze lijn zou doorgetrokken kunnen worden naar wetenschappers, die, gefrustreerd omdat ze het leven niet kunnen vortzetten, wanhopig zoeken naar antwoorden op het mysterie ervan)

Deze redenering kan men voor godsdienst ook stellen: De mens heeft een god in het leven geroepen, ter compensatie van de vrouwelijke goddelijkheid. Hij verzon een geestelijke werkelijkheid, ver verheven boven de onvolmaakte aardse, daarmee het leven dat de vrouw voortbrengt in diskrediet brengend. Het zit slim in elkaar, en miljarden mensen zijn erin getrapt en trappen er nog dagelijks in.

Maar hoe zit het dan met Adam en Eva? Laat ik al die vrome, vrouwenminachtende kerels even uit de droom helpen. De waarheid is:

De levende natuur is in wezen vrouwelijk.

Geslachtelijke voortplanting en dus het mannelijke aspect is een latere uitvinding in de evolutie. Ongeslachtelijke voortplanting was de basis. De eerste cellen deelden zich zonder bevrucht te hoeven worden en ook heden komt in de "lagere" organismen voortplanting zonder tussenkomst van een "mannetje" veelvuldig voor. Er was voor de evolutie van het leven in eerste instantie geen mannelijk element nodig, ergo: het eerste leven was vrouwelijk van aard. De scheiding in geslachten is in een latere fase gekomen, de biologen zijn van mening dat dit een antwoord was op het gevaar van uitroeiing door bacteriële en virale infecties. Er wordt immers iedere keer opnieuw een nieuw, onbesmet individu geboren, met een maagdelijk immuunstelsel.

Het is dus precies andersom dan in de bijbel staat: Eva werd het eerst geschapen en Adam werd later uit haar rib (een voor het leven relatief onbelangrijk lichaamsdeel) gemaakt. Het was een truc van de (in wezen vrouwelijke) natuur om het nageslacht van de soorten veilig te stellen en daarmee haar eigen toekomst. En met succes!

Het scheppingsverhaal in de bijbel is een leugen, verzonnen door jaloerse mannen, bedoeld om de vrouw te kleineren.

Edit: NuJij

10 opmerkingen:

 1. Hi DG

  Ik ben het eens met de strekking van wat je geschreven hebt, maar het Genesis verhaal zoals jij dat kent komt niet overeen met de werkelijke tekst. Overigens is het enige wat ik daar mee kan aantonen hoe ver godsdienst wil gaan om een in wezen niet vrouw-onvriendelijk verhaal te veranderen in iets heel anders.  Om te beginnen, Adam betekend mens. Niet man, het komt van het woord 'adama' en dat betekend aarde. Daaruit heeft God de mens geschapen volgens het Genesis verhaal.

  Letterlijk staat daar dan ook in 1:27:

  'bara oto zachar unekevah bara otam'

  'Hij creeerde hem mannelijk en vrouwelijk, Hij creeerde hen.'

  Adam -de mens- is dus zowel mannelijk als vrouwelijk. Bovendien wordt de meervoudsvorm gebruikt. 'Bara otam' Hij creeerde hen. Dat doet de tekst niet eenmalig, het is geen vergissing. In 1:28, dus een vers verder, zegend God hen, en zegt hen 'gaat hen en vermenigvuldigd u'.

  Dat is dus nog voordat de mens is gespleten in een mannelijke - en een vrouwelijke vorm. Hoe dan ook, God schept de mens en het eerste wat ie tegen die mens zegt is:

  Doe het met elkaar (of eigenlijk met jezelf).

  In Genesis 2:7 komen we bij de befaamde boom uit wanneer God de tuin van Eden maakt. En ook hier wijkt de tekst af van wat we er meestal over horen. Er is namelijk niet één speciale boom. Er zijn er twee!

  Niet alleen de boom van kennis over goed en kwaad, maar ook de boom van (het eeuwige?) leven. En als je sterft als je van de boom van kennis eet, is het dus verstandiger om eerst van de boom van het leven te eten. Ga je niet dood! Er is dus iets aan de hand met de volgorde.

  Goed, terug naar de tekst waarin God de mens (mannelijk en vrouwelijk dus) in de tuin van Eden zet en zegt 2:16 :

  'Van iedere boom mag je eten (dus ook van de boom van het leven) maar niet van de boom van kennis over goed en kwaad, want dan zul je sterven.'

  Een vers verder komt God tot de conclusie dat het niet goed voor de mens is om alleen te zijn en dat ie een hulpje nodig heeft. Eerst mag Adam kijken bij de beesten, maar als ie daar niks leuks kan vinden gaat God over tot andere middelen.

  Geloof je niet? Het staat er echt. Genesis 2:20

  'Vayikra ha'adam shemot lechol-habehemah ule'of hashamayim ulechol chayat hasadeh ule-Adam lo-matsa ezer kenegdo.'

  Adam gaf namen aan al het vee, de vogels, alle beesten uit het veld, maar vond daar geen geschikt hulpje bij.

  MAW, God zegt tegen de mens: 'Ok, ik heb je gemaakt in mijn eigen evenbeeld. Alles goed en wel, maar je hebt wel iemand nodig om lol mee te maken. Je moet je immers vermenigvuldigen. Ga es effe kijken of je wat leuks kunt vinden bij de beestjes'.

  Dat had nog eens heel naar kunnen aflopen!

  Goed, Adam is geen dierenliefhebber en daarom maakt God in Genesis 2:22 de vrouw uit de rib van de Adam (niet de man, want Adam is geen man maar een mens). In het Hebreeuws is vrouw 'Isha'. De mannelijke vorm is 'Ish'. Hij werd pas een man toen hij opgespleten werd in een mannelijke en vrouwelijke vorm. Die vrouwelijke vorm heet Chava (Eva) en dat betekend leven.

  Vervolgens zegt Adam dat ze vlees van mijn vlees is, en Isha zal worden genoemd omdat ze voortkomt uit Ish (man). Om enkel hieruit te concluderen dat de vrouw later is geschapen dan de man betekend dat je de rest van het verhaal moet negeren. Lijkt me een rare keuze. Logischer lijkt het mij om vast te stellen dat er pas een Ish was, nadat Adam werd opgesplitst in een Ish en een Isha.

  Tijd voor de slang en de appel! De slang verleid de vrouw door te zeggen dat wie eet van de appel van de boom van kennis, kennis zal hebben over goed en kwaad.

  Geen geld, geen macht, nee kennis van goed en kwaad. Eh, is dat niet waar de hele Bijbel over gaat? Het mensen bijbrengen wat goed is en wat niet goed is? Het boek staat vol met geboden, dus hoe slecht is Eva dat ze de verleiding niet kan weerstaan om er achter te komen wat mag en wat niet mag? Als dat de erfzonde is, dan stelt het echt helemaal niks voor. Sterker nog, wie het verhaal goed leest moet de vrouw juist dankbaar zijn.

  Ze eet dus van de appel en geeft het aan de man. MAW, zij introduceert hem tot de wereld. Zij geeft hem kennis, maar niet het eeuwige leven. Want ze eten niet van de boom van het leven. Hoeft ook niet, zij is immers zelf het leven.

  En haar straf? Haar straf is pijn bij de geboorte van kinderen, passie voelen voor de man en door hem gedomineerd worden.

  Nou nou, is dat zo erg?

  Anyway, Adam en Eva worden uit de tuin van Eden gekieperd niet zozeer omdat ze van de boom van kennis hebben gegeven, maar omdat ze gewapend met die kennis ook nog eens van de boom van het eeuwige leven zouden kunnen eten. Genesis 3:22:

  God zegt, 'de mens (ha'adam, dus niet de man)is nu zoals wij en heeft kennis van goed en kwaad. Nu moet verhinderd worden dat hij eet van de boom van het leven. Hij kan er van eten en eeuwig leven'.

  Waaruit ik concludeer dat het probleem de volgorde is en niet zozeer het feit dat ze überhaupt van die appels hebben gegeten.

  Als ik dus kijk naar de bron tekst verbaas ik me hoe het mogelijk is dat de monotheistische godsdiensten leren dat de man eerst is geschapen. Blijkbaar is de vrouw een enorme bedreiging, en ontstaat hierdoor zelfs de bereidheid de eigen heilige tekst te vervalsen.

  Dat geeft wel te denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ah, het Edense bos, ik heb naar nooit veel van begrepen. Zonder kennis van Goed óf Kwaad heb je geen enkele referentie. Het is dan ten principale onmogelijk iemands handelen op morele gronden te kwalificeren. Alle handelen “is” eenvoudigweg.

  Omdat Adam noch Eva van de levensboom aten had één van beiden kunnen sterven. Maar daarover zou de ander geen verdriet kunnen voelen omdat die emotie voortkomt uit de kennis van Goed en Kwaad. En als je wat verder inzoomt op emoties, dan kom je erachter dat feitelijk iedere bewuste emotie voortkomt uit het onderscheid dat je maakt tussen goed en kwaad, tussen fijn en niet-fijn, tussen prettig en prettiger.

  Zonder dit onderscheid zou je zelfs niet kunnen zeggen of een zure appel lekkerder is dan een zoete, of dat honger lijden prettiger is dan verzadigd zijn en belangrijker: of God gehoorzamen beter is dan Hem niet gehoorzamen. Gehoorzaamheid bestaat bij gratie van de kennis over Goed en Kwaad. Conclusie: Adam en Eva waren emotieloze ledenpoppen. Wat een creatie!

  De Almachtige kón daarom niet anders dan het Kwaad introduceren om te voorkomen dat zijn tuin bevolkt zou raken met blote zombies. Maar als Hij dat deed, dan is er nooit een zondeval geweest en zonder zondeval is er geen openbaring en zonder openbaring is er geen God. En zo is het maar net.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Eigenlijk is de man een incomplete vrouw."

  Verdomd als dat niet waar is. Maar ik ben er stiekem ook wel weer blij om.

  Goed stuk, D.G.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Laten we eens aannemen dat het een waargbeurd verhaal is, dan is mijn conclusie de volgende:

  God schiep de mens in zijn evenbeeld, dus volmaakt, en ook goddelijk. Maar de god was een jaloerse god, die geen andere goden voor zijn aangezicht duldt, daarom zette hij een val voor de mens. Hij schiep een tuin, waar ze inderdaad als een soort zombies genoten, tot ze kennis van het goed en kwaad zouden krijgen én het eeuwige leven. Om dat te voorkomen verbood hij de mens om inzicht te krijgen in wat goed en slecht is, van die vrucht te eten dus, iets wat onvermijdelijk zou gebeuren. Toen het dan ook gebeurde, kon hij in "rechtvaardige" woede de toegang tot de boom des levens ontzeggen. Zo sloeg hij 2 vliegen in 1 klap. Hij voorkwam dat de mens aan hem gelijk zou worden (of zou overtreffen) én hij zadelde de mens op met een schuldcomplex: namelijk dat hij/zij de ellende aan zichzelf te wijten had. De concurrent uit de weg geruimd.

  Later flikte hij nog zo'n geintje: Hij zegende het offer van Abel, de veehouder (het offer zal dan uit geslacht vee en melk hebben bestaan, waarmee Abel dus in feite de eerste moordenaar was) en wees het offer van de landbouwer Kaïn (waarschijnlijk bestaande uit al het goede des velds, voedsel, kruiden, honing en dergelijke).
  Darmee was de onenigheid in de familie opgewekt en in het bijzonder tussen de 2 broers, wat uitmondde in een strijd, waarbij Kain Abel doodde.

  Zo zien we in de hele bijbel een epische tragedie van misleiding, leugens, bedrog en vuile machinaties de revue passeren, allemaal door die jaloerse en naijverige God.
  Wie heeft er nog een duivel nodig?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Trouwens, ook de vrouw-onvriendelijkheid in het nieuwe testament is volkomen door de kerkvaders zo bewust gestimuleerd, door vooral de teksten van de vrouwenhater Paulus als grondslag te nemen (en andere te vervalsen). uit de teksten van de gnostici, zoals hervonden in de Nag Hammadi codici, blijkt, dat Maria de voornaamste discipel was en dat in de eerste christelijke gemeenschappen de man en vrouw gelijkwaardige posities hadden. (bijvoorbeeld als voorganger en in rituele handelingen).

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Over monotheïsme gesproken: Waarom zegt god: "De mens is geworden als één van ons? Dat impliceert meer goden. Ook wordt in genesis god aangeduid als: de Elohim, een meervoudsvorm. Ook staat er later: De zonen der goden kwamen naar de aarde en namen de dochters der mensen tot vrouw. Weer meervoud.
  Dat is toch wel zwaar in tegenspraak met: Ik ben de enige god en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Leuk bericht DG, ga zo door! Ik heb het met een grijns gelezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. En nog zijn er vrouwen, die zich vrijwillig conformeren aan diverse religie`s.
  Voor mij volkomen onbegrijpelijk dus!
  Loesje.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. DG

  "Laten we eens aannemen dat het een waargbeurd verhaal"

  Waarom zou je dat willen doen? Je neemt een verhaal toch ook niet voor waar aan als je willekeurig ieder ander boek bespreekt?

  Het lijkt me onverstandig want dan is er ook één ware interpretatie.

  Het is allemaal ontzettend symbolisch en pas (veel) later kun je enigszins vermoeden dat er wel een kern van waarheid in schuilt. Er is duidelijk iets gebeurd in Egypte met het joodse volk. Wat precies is nog onduidelijk, sommige mensen vermoeden de gevolgen van de vulkaan uitbarsting bij Kreta. Zou wel fascinerend zijn, de ondergang van de vrouwelijke Minoische cultuur die het ontstaan in gang zet van het door mannen gedomineerde monotheisme.

  "Maar de god was een jaloerse god, die geen andere goden voor zijn aangezicht duldt, daarom zette hij een val voor de mens"

  Maar het is geen val, God wil dat er van die appels wordt gegeten. Alleen is er blijkbaar een bepaalde volgorde waar Adam en Eva zich niet aan houden.

  "én hij zadelde de mens op met een schuldcomplex: namelijk dat hij/zij de ellende aan zichzelf te wijten had. De concurrent uit de weg geruimd."

  In wezen vervloekt God de mens tot zichzelf. Met de kennis van nu, niet zo'n ramp.

  God heeft meerdere namen in Genesis. Waarschijnlijk komt dat omdat het boek samengesteld is uit andere boeken die over een lange tijd geschreven zijn en in iedere versie heeft God een andere naam. Soms is het El Shadday, Adonai, El, Elohim. Schijnen allemaal andere versies te zijn, en delen van polytheisme schijnen er ook in te zijn geslopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Daniël, inderdaad is er in Egypte iets gebeurd. Ik las een zeer lezenswaardig boek over de uitbarsting van Thera, die het minoïsche rijk verwoestte, maar ook de grondslag was van het verhaal van de Exodus (zuil van vuur snachts en rook overdag die ze volgden, op weg naar de Schelfzee en niet de rode zee), waarmee o.a. alle plagen (in een andere volgorde dan die in de bijbelverklaard worden) verklaard worden, inclusief het terugtrekken van het water van (opnieuw) de Schelfzee, een verschijnsel dat ook optrad tijdens de laatste tsunami. Ik ben jammer genoeg de titel vergeten. Eén van de conclusies van die studie was, dat de exodus niet plaatsvond onder één van de Ramsessen, maar onder Akhnaton.

  Maar goed, dit heeft niet zo veel meer met bovenstaand artikel te maken en verdient een aparte uitwerking. Over de Bijbel is de mens in ieder geval nog niet uitgepraat.

  BeantwoordenVerwijderen