maandag 16 maart 2009

Weer het NOS journaal


Wat moet je er nu van zeggen? Het is iedere dag 4 of 5 keer hetzelfde tenenkrommende schouwspel. Er is geen beginnen aan. In ieder item van het journaal wordt de journalistiek op de één of andere wijze (en er zijn er vele) geweld aangedaan. Het blijkt uit de keuze van hun onderwerpen, en hoeveel tijd ze eraan besteden (de onbenulligste en minst controversiële onderwerpen het meeste). Het blijkt uit de halve waarheden, de politiek en idealistisch gekleurde en subjectieve en subjectivistische (mooi woord zeg, geen idee of het bestaat) commentaren en "verslaggeving". Maar vooral, en dat valt alleen en vooral de mensen op die hun informatie van het internet halen, gaat het om de onderwerpen die men níét aan de orde laat komen. De weglatingen, het negeren van maatschappelijke ontwikkelingen in binnen- en buitenland, alles wat niet in hun beperkte wereldbeeld valt, bestaat niet, en dat is nogal wat.

Mijn belangrijkste vraag is nu: gebeurt dit allemaal uit domheid, onwetendheid en simplisme, of zit er een bedoeling achter de manier waarop door het NOS Journaal "nieuws" wordt gebracht? Het NOS journaal heeft namelijk een bijzonder grote invloed op de publieke opinievorming in Nederland. Hoewel ik altijd van mening was, dat het journaal bedoeld was om ook door mensen met een IQ van 35 begrepen te worden en daarom zo infantiel en misleidend was, neig ik de laatste tijd steeds meer naar de overtuiging, dat het journaal van begin tot eind samengesteld wordt op moedwillige en valsaardige politieke kleuring en dito correctheid. In dat geval is het feitelijk een propaganda-apparaat van de heersende macht en de politieke staus quo. In een tijd van toenemende spanning is dat een gevaarlijk instrument. In plaats van de mensen attent te maken op de realiteit, wordt de kijker op het verkeerde been gezet (gehouden) en misleid, waardoor diens mening op valse gronden berust. Manipulatie dus.

Een actueel schrijnend voorbeeld van de politieke inkleuring door het NOS journaal (wie oplet kan ze er dagelijks uitpikken) geeft Joost Niemöller op zijn (1e klas) weblog.

zie ook hier.

1 opmerking: