dinsdag 3 maart 2009

Wie heeft er vijanden nodig met zulke bondgenoten?

In Lahore, Pakistan, is er door een groep van tien tot twaalf zwaarbewapende (raketten, handgranaten, automatische geweren!) mannen een bloedige aanslag gepleegd op het nationale cricketteam van Sri Lanka. Hierbij raakten zes sporters, de coach en een aantal agentn gewond en vonden er acht mensen de dood: 6 politieagenten en twee burgers. Het lijkt erop, dat de aanslagplegers na hun mislukte aanval ongehinderd wisten te ontsnappen.

Ach ja, Pakistan....
Maar wacht eens even... Is Pakistan niet één van de belangrijkste bondgenoten van het Westen (o.l.v. Amerika), tegen het internationale terrorisme? En is Pakistan niet ook het land, waar Osama Bin Laden zich schuilhoudt, waar de Taliban als een soort recruteringsbureau en hoofdkwartier/trainingscentrum voor de Internationale Jihad en al Qaida fungeert? Is Pakistan niet het land waar de oppositie met kogels uit de weg wordt geruimd en het aantal terreuraanslagen sinds de oorlog in Afghanistan alleen maar is toegenomen? Kwamen ook de moordenaars in Bombay niet uit dat land, met zijn vrijwel ongecontroleerde grens naar Afghanistan? Het is een fraaie bondgenoot.

Over Mumbai/Bombay gesproken: De handelswijze bij die aanslag is vrijwel gelijk aan deze. Een tiental zwaarbewapende, weldoorvoede en goedgetrainde jonge mannen, die een gerichte aanslag op (een groep of groepen) burgers (al of niet beveiligd) uitvoert (met als verschil, dat de aanvallers deze laatste keer ongestraft weg konden komen).
Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, want het betekent een nieuwe fase in de tactieken. In plaats van zelfgefabriceerde bomgordels en autobommen, uitgevoerd door geïndoctrineerde sukkels (m/v), zijn dit goed getrainde en dito gewapende en voorbereide commando's die het opnemen tegen de (semi-militaire) politie. Als het westen in Afghanistan actief blijft, zullen er met de Pakistaanse regering harde afspraken moeten worden gemaakt en concessies afgedwongen om deze broedplaatsen van Internationaal terrorisme uit te roeien, en als ze het zelf niet doen, desnoods door buitenlandse (westerse) troepen laten uitvoeren.

-update-
de gouverneur van de provincie Punjab. Minister Gabol wijst India aan als de schuldige. Het zou de wraak zijn voor Bombay. Dat lijkt me niet logisch. Waarom de Sri Lankese groep? Wat hebben die met die aanslag te maken? Het lijkt me eerder een poging om de spanningen tussen India en Pakistan te laten escaleren. En de aandacht van zichzelf af te leiden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten