zaterdag 18 april 2009

Fitna II komt eraan

Oeioeioeioei, o jee o jee o jee. Als Balkenende nu maar niet moord en brand gaat schreeuwen en de halve wereld mobiliseren. Meneer Wilders, alstublieft alstublieft alstublieft, wanneer komt hij? is hij al klaar? Moet de wereld weer een jaar tegen Nederland in het geweer gebracht worden door de Balkenbende? Waarom kunt u niet gewoon zeggen: Ik heb Fitna II gemaakt en hij is af? Morgen te zien in alle bioscopen?
En waar gaat het over? Gaat u moslims in brand steken? o nee, dat doen ze zelf al, ik bedoel de radicale dan (men moet tegenwoordig bijzonder bijzonder bijzonder op zijn/haar tellen/woorden passen).

U weet, net als PR de Vries, in ieder geval de spanning op te roepen. Als het in de politiek toch niks mocht worden, ligt er zeker nog een grote carrière voor u open bij Saatchi & Saatchi of Bennetton.

Benieuwd trouwens hoe de invloed van Hollywood zal zijn.
Wordt het een kostuumdrama? Een hardcore cops & mobbers- cq spionageverhaal of een tragi-comedie met ingeblikt gelach?

Maar serieus: Ik vond uw eerste film een draak. Puur effectbejag. Een soort botte bijl om de boodschap erin te hakken. Dat moge effectief zijn geweest, ik hoop echter dat Fitna II diepgravender is, de actuele Nederlandse situatie goed in kaart brengt. Bovendien zou het mooi zijn als u met oplossingen kwam voor de problemen die er zijn en die u zeker zult blootleggen. De problemen groeien in een snel tempo en we hebben meer nodig dan alleen kretologieën en mensen die roepen dat er brand is, hoe nuttig dat in het begin van een brand ook is, zoals u met Fitna I hebt gedaan. Oplossingen zijn nodig en bluswater. daarvoor is een goede analyse van het probleem nodig. Hoe beter de analyse, hoe dichter bij de oplossing.

Ik wens u veel wijsheid, inzicht, doorzicht en nuancering bij het maken van uw film. Weet dat er een heleboel mensen zijn, die oprecht bezorgd zijn, die hun hoop op u hebben gevestigd en die veel van u verwachten. Uw aanhangers uiten zich vooral op het internet en komen nauwelijks in de "echte" wereld tot uiting, behalve als ze door de spreekbuizen van die "echte" wereld als onbetrouwbare halve garen worden afgeschilderd. U bent hun stem en vertegenwoordiger. Hopelijk stelt u ze niet teleur.

En laat Balkenende alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft zijn mond houden. Ja, Jan peter? Alstublieft? Niks zeggen? Ga maar even crisisberaad houden of mooi weer spelen in Brussel of zo.

16 opmerkingen:

 1. J.P. naar Brussel..., eh, is dat wijs? Voor je het weet is hij president van de Verenigde Europese Emir....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geweldig stukje marketing van de heer Wilder, of het nou bedoeld of onbedoeld is. De Europese verkiezingen komen er aan en de pvv heeft ambities.

  Waar ik bang voor ben bij Wilders is dat hij van twee problemen één maakt en dat het gevolg het voor zoete koek aanneemt. Marokkaanse straatterroristen staan los van het probleem Islam en mogen in mijn ogen niet met elkaar verward worden. Laten we eerlijk zijn in de Islamitische cultuur waren er al lang handen afgehakt of erger. Men schaamt zich voor de Europese moslim vanwege hun gedrag. Schuld wie schuld toekomt dus, radicale moslims hun schuld straatidioten hun schuld.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jorrit, het probleem ligt juist in het feit, dat de twee: islamistische achtergrond/opvoeding/saamhorigheid niet et scheiden is van genoemde straattuig van de richel. Het is een hele generatie die ontspoord/ aan het ontsporen is. Waar komt dat door? Die link leggen vraagt veel nuance en de moeilijkheid ligt juist daar in het grensgebied. Om te zeggen dat ze niets met elkaar te maken hebben is je hoofd in het zand stken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De vraag is dan ook waarom de moslimgemeenschappen niet zelf zorgen dat ze niet te schande worden gemaakt door hun eigen jeugd, die zich verschuilt achter een islam-eenheid, of althans zich moslim noemt en daar hun anti-sociale gedrag mee rechtvaardigt.

  Waarom zorgen de ouders, de imams, de oudere broers, ooms en en de raadgevers niet dat dat tuig van hun zich gedraaagt? waarom hoor je niets uit de moskeeën of die zwaar gesubsidieerde culturele centra?

  Of staan ze zelf machteloos bij hun ontspoorde generatie? Of keuren ze het zelfs goed?

  Dat is de vraag. En het antwoord wordt iedere dag minimaal met zwijgen beantwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hetgeen ik probeer aan te duiden is dat juist in een Islamitisch land dit tuig aangepakt zou worden. De Islam tolereert dit gedrag niet dus zeggen dat het straattuig zo is zoals het is door de Islamitische overtuiging dat spoort niet. Het zijn botsende culturen, het is een integratie probleem en een gebrek aan respect voor ONZE cultuur (Ironie links?). Ja, zij zijn daar schuldig aan samen met het zwakke optreden van kabinet Bak ellende weet ik niet hoeveel maar het staat grotendeels los van dat ene achterlijke zandgeloof. Ik ben van mening dat juist het proberen te combineren van deze twee problemen je kop in het zand steken is, enige nuance mag wel gezocht worden. In de Koran staat niet gaat heen en misdraagt u. Er is echter wel een leer gaande binnen dat geloof die ons in hun opvoeding als minderwaardig neerzet dat geef ik u maar dat is maar een deel van wat deze straatmongolen vormt. Ook een stukje Amerikaanse cultuur met hun 'Gangstahs' is schuldig en ook ons oei-laten-we-niet-op-de-culturele-tenen-gaan-staan-kabinet is schuldig. Een probleem zoals dit valt niet zo aan een geloof toe te wijzen en dat wel proberen is op zijn minst kortzichtig.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. DG typte:
  'De vraag is dan ook waarom de moslimgemeenschappen niet zelf zorgen dat ze niet te schande worden gemaakt door hun eigen jeugd'

  Is dat alleen aan die moslimgemeenschap? Voor mij is het juist ook daar waar Geert Wilders voor staat dat ook WIJ niet alles moeten tolereren zoals we dat nu doen. Als zij willen integreren betekend het ook dat er niet zoiets moet zijn als een moslimgemeenschap die hun eigen problemen oplost. Beetje een Maffia idee krijg ik daar gelijk bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Menig jonge Nederlander is op een niet autoritaire wijze opgevoed. Daar zijn we ingegroeid. Heb lectuur in het buitenland gelezen waarin ze zich erover verbaasden dat het zo ontzettend goed is gegaan en dat onze kinderen niet zijn ontspoord, maar opvallend goed om konden gaan met de gegeven vrijheden. Als Nederlander ben ik daar best wel trots op.
  Alleen...., als je met bakken vol culturen binnen haalt die dat begrip minachten, heb je een dik probleem. En was dat nou maar het enige. De koran zegt dat de islam de beste gemeenschap is. Dat betekent dat de islam, volgens de koran, superieur is. Dus als Nederland niet zijn eigen verworven inzichten terugdraait, blijven we hier problemen houden! Tenzij we met twee maten gaan meten, maar dan zijn de rapen helemaal gaar! En nee Jorrit, het lijkt me de overtreffende trap van stom om de moslimgemeenschappen macht te geven! Krijg je gegarandeerd een tweede Gaza. Wat denk er wel om, overal waar de moslim zijn voetdruk heeft achtergelaten, kan worden opgeëist.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zeker eens toetssteen. Ik zie de Islamitische cultuur ook zeker als een gevaar maar ik geef aan dat men niet te zwart wit moet gaan kijken naar de zaak. Ook bij de diagnose van ziektes is het belangrijk symptomen goed te classificeren zodat ook daadwerkelijk de juiste diagnose kan worden gemaakt. Als we nu een verkeerd 'medicijn' toedienen wordt ons land misschien alleen maar zieker.

  PS: Pardon voor de medische analogie.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ja, patiënt heeft een ontstoken appendix, misschien dat dokter Agnes Kant wil bijven experimenteren met pappen en nathouden, maar de kans is levensgroot aanwezig dat de ontsteking open breekt en een buikvliesontsteking veroorzaakt.
  De ervaring heeft me geleerd dat het mogelijk is om te leven met een veelheid aan culturen, maar dan moeten er zeer strikte regels komen. En hoe gaat u dat de autochtone Nederlander verkopen? Nodig voor zíjn bestwil? Tja....., dat is nou lastig, want in dat halster probeert de huidige regering ons ook al te wringen!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik geloof niet dat u mij begrijpt maar ik val graag in de herhaling. Ik zeg niet dat wij de Islamitische cultuur moeten accepteren en integreren ik zeg alleen dat we verschillende problemen uit elkaar moeten houden. Zoals u ziet noem ik het OOK een probleem. Leg mij a.u.b. geen woorden in de mond over die achterlijke droom van links, daar sta ik helemaal niet achter.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. let wel, met accepteren bedoel ik een oplegging of moraal strijdige uiting van dat geloof. Dat ze elke dag met hun snoet naar Mekka zitten zal mij echt een rotzorg zijn. Culturen 'accepteren' kan ik heus wel. Zoals u stelt, er moeten gewoon strikte regels komen maar voornamelijk ook bekrachtigd worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik begrijp u wel Jorrit en mij kan het geen zier schelen wie er wat in welk heilig huisje dan ook doet, zolang dat binnen dat huisje blijft. Men moet ook kritiek kunnen verdragen, want als zulks onmogelijk wordt, hoe kan een individu dan ooit kennisnemen van zaken die helemaal niet kloppen. Men moet dus een diagnose kunnen stellen. Met de nadruk op kunnen. En dat is nu net het probleem. Hoe lang wordt het door de politiek nog onmogelijk gemaakt in elk geval te proberen iets te doen? De patiënt is zo zielig, niet aankomen hoor dokter! Maar ik wil best doen wat de dokter voorstelt, protesteert de patiënt. Maar nee, laten we het nog maar eens met een kruikje proberen.
  Op dit punt bevinden we ons, net zoals Sir Alexander Fleming met zijn penicilline. Dankzij hem zijn er hopen levens gered, maar het had ook slecht uit kunnen pakken.
  Maar, en dan wil ik nog eventjes naar mijn opmerking van vannacht, elke patiënt is anders, een dokter kan onmogelijk voor iedere patiënt hetzefde voorschrijven.
  De regering moet dus zo flink zijn om door te pakken en zeker niet dit soort zaken overlaten aan mensen die geen macht over anderen uit mogen oefenen. Allochtoon of autochtoon.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De vraag is, waarom een hele generatie vooral Marokkanen zich tegen de Nederlandse maatschappij keert en rotzooi loopt te trappen. Doordat ze een gezamenlijke identiteit nodig hebben, vinden ze dat in de islam, en wel een radicale, militante islam. Je kunt de twee niet los van elkaar zien, het is nu eenmaal de culturele achtergrond, net als afro-amerikanen hun roots zoeken.

  Waar komt die haat voor Nederland en die verachting voor Nederlanders vandaan? Dat zou ik wel eens willen weten. Wie fluistert die jochies dat soort haatverhalen in? Ze zijn hier juist gekomen omdat het hier beter was dan waar ze waren en ze bijten de hand die ze voedt en die bereid was ze gelijke rechten en zelfs voordeel te verlenen als en boven de Nederlanders zelf (Positieve discriminatie). Waarom is dat? Is het frustratie?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Misschien dat Theodore Dalrymple een aanrader is om te lezen. Deze jochies zijn geen slachtoffer, ze zijn dader, maar zij worden tot slachtoffer gemaakt. Dat schept verwarring.
  En als er dan ook nog eens wordt gezegd dat het hun goed recht is omdat wij, dan wel een verleden goed hebben te maken of slechts honden zijn, dan volgt het resultaat.
  Nederland is tot een inzicht gekomen omtrent zijn eigen voorouders, dat is plezierig, maar laat nooit aan een roofdier je keel zien. Het lijkt of de overheid er momenteel een massochistisch genoegen in schept ons zwak te maken.
  Ik vrees soms dat zulks een opmaat is naar een extreem gecontroleerde maatschappij. Communisme in zijn ergste vorm. Mvg.

  BeantwoordenVerwijderen