maandag 16 november 2009

Het einde van Nederland

(Als eerste even een kort excuus i.v.m. mijn lange inactiviteit op Vroeg of Laat. Bij deze ben ik weer actief schrijver.)

1 december 2009. Op dit moment nog een datum die eraan moet komen en voor veel mensen niet meer dan het begin van de feestmaand van dit jaar. Toch is 1 december 2009 een hele belangrijke en historische datum voor Europa en alle soevereine staten daarin. Op 1 december treedt het 'Verdrag van Lissabon' in werking, wat geen grondwet zegt te zijn maar feitelijk de EU tot een monsterlijke superstaat omvormt. Nu zelfs Vaclav Klaus, de Tsjechische premier, die als enige tegen het Euromonster durfde te spreken, gedwongen was te tekenen, gaat de E.U.S.S.R. officieel in werking. Even enkele punten van 'Lissabon', en wat die zullen betekenen voor onze nationale soevereiniteit en inspraak in de Unie

PROTOCOL 1
Artikel 1
Discussiedocumenten van de Commissie (groenboeken, witboeken en mededelingen) worden bij publicatie door de Commissie rechtstreeks aan de nationale parlementen toegezonden. De Commissie zendt de nationale parlementen ook het jaarlijkse wetgevingsprogramma en alle andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en beleidsstrategie, op hetzelfde tijdstip als aan het Europees Parlement en de Raad.

Vertaling:
De Eu maakt beslissingen over wetten, en stuurt ze daarna naar de nationale parlementen die deze zonder commentaar uit dienen te voeren.

Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Op de conferenties kunnen de nationale parlementen zoveel overleggen als ze willen, maar het is geenzins bindend voor het Europees Parlement, dat zich hier niets van aan hoeft te trekken .


A. HORIZONTALE WIJZIGINGEN
2) In het hele Verdrag (o.a.)

 • worden „de Gemeenschap” en „de Europese Gemeenschap” vervangen door „de Unie”,
 • wordt „met gekwalificeerde meerderheid van stemmen” geschrapt;
 • wordt „de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders” vervangen
  door „de Europese Raad”;
 • wordt „gemeenschappelijke markt” vervangen door „interne markt”;

Vertaling:
De Europese Unie ziet zichzelf officieus al as superstaat, en gaat in alle documenten en protocollen dat nu ook nominaal laten zien

B. SPECIFIEKE WIJZIGINGEN

10) In de tweede overweging wordt „landen” vervangen door „staten” en in de laatste overweging van de preambule wordt „HEBBEN BESLOTEN een EUROPESE GEMEENSCHAP op te richten en hebben... aangewezen” vervangen door: „HEBBEN … AANGEWEZEN:”

Vertaling:
Er wordt in alle Europese Verdragen niet meer gesproken over afzonderlijke landen, maar alleen nog over Staten van de Europese Gemeenschap.

Het balletje is bijna rond. Als de eerste Europese president, los van wie dat ook is, gekozen of beter: aangewezen wordt, is Nederland officieel een onderdeel van de superstaat Europa, ondergeschikt aan het almachtige Brussel.


(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

  8 opmerkingen:

  1. Welkom terug en meteen de spijker op de kop geslagen. Helder aangegeven wat de overheid angstvallig verzweeg en die het Nederlandse volk een oor aannaaide met de toezegging van een (2e) referendum, door de PvdA verpatst in ruil voor regeringssdeelname.

   BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat Neree zegt. En voor de EUSSR is het wel lastig om al die contributies binnen te harken van al die Europese sovjetstaten. Daar hebben ze het volgende al vast voor in petto:
   http://diepresse.com/home/politik/eu/520679/index.do?from=rss
   (Duits)
   http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief-cover/134501-gaat-de-eu-belasting-heffen
   (Nederlands)

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Kijk ook even naar dit plaatje maar neem eerst maar even een borrel voor u dat doet:
   http://diepresse.com/images/uploads/1/e/7/520679/GK_10s01_EU-Budget_Nettozahler_&_-empfaenger20091109190438.jpg

   BeantwoordenVerwijderen
  4. "De Commissie bespreekt daarom drie mogelijke heffingen: een belasting op financiële transacties, een BTW en een brandstofheffing."
   Dat is al wereldnieuws nu we de kilometerheffing door de strot krijgen geduwd, men al zat te zinspelen op een Btw verhoging en je lijk nog niet koud is of de erfenis al belast wordt.

   BeantwoordenVerwijderen
  5. "De Eu maakt beslissingen over wetten, en stuurt ze daarna naar de nationale parlementen die deze zonder commentaar uit dienen te voeren."
   Dit is beangstigend.

   BeantwoordenVerwijderen
  6. Niemand heeft dan ook de moeite om dat verdrag door te lezen. Ik had verwacht lang te moeten zoeken naar enkele offensieve punten, maar het zwemt er van. We worden zo ongelooflijk bedrogen, maar het is toch al te laat.

   BeantwoordenVerwijderen
  7. @Daan
   Een reactie van Era op NuJij( http://www.nujij.nl/het-einde-van-nederland.7159510.lynkx ):
   "De vertaling bij artikel tien is al lekker suggestief, ik zou 'm zeker anders vertalen...

   "Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet." vertaal ik eerder als:

   Op een conferentie van parlementen kunnen de delen van het parlement (ministeries en/of bepaalde commissies) die in bepaalde EU-zaken zijn gespecialiseerd, kan iedereen een bijdrage leveren aan het Europees Parlement (EP), de Raad en de Comissie. Deze conferenties zorgen op die manier voor een betere uitwisseling van informatie en de hoofdpunten tussen de nationale parlementen en het EP en tussen de verschillende gespecialiseerde commissies.
   Ook kan de conferentie besprekingen organiseren met verschillende nationale parlementen over speciale onderwerpen, met name om antwoord te geven op moeilijke kwesties als een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids beleid. De uitslag van de conferentie is niet bindend voor de nationale parlementen en de nationale parlementen zijn dus vrij in hun eigen standpunt en de handhaving daarvan.


   Vooral het laatste stukje interpreteer ik dus totaal anders dan wat de amsterdampost zegt... In combinatie met de kop vind ik dit dus zeker erg suggestief."

   BeantwoordenVerwijderen