dinsdag 17 november 2009

Het einde van Nederland (vervolg)

PROTOCOL 2
Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Al die commisies en organisaties van de nationale parlementen kunnen lekker gaan vergaderen, maar hebben geen enkele inspraak in de besluitvorming van de EU. Natuurlijk niet

PROTOCOL 8
Enig artikel
Wanneer de Unie overeenkomstig artikel 2 A, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake gedeelde bevoegdheden op een bepaald gebied optreedt, heeft deze uitoefening van bevoegdheden enkel betrekking op de door de betrokken handeling van de Unie geregelde materie en niet op het gehele gebied.

Vertaling:
De EU kan zonder bemoeienis van nationale en provinciale regeringen 'optreden' door de hele Unie heen

PROTOCOL 9
Artikel 2
De bepalingen van de Verdragen doen op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren.

Vertaling:
Lidstaten mogen alleen nog 'diensten van algemeen belang te verrichten' die geen betrekking hebben tot de economie.

PROTOCOL 11
Enig artikel
Alvorens de Raad een ontwerp behandelt dat een wijziging of intrekking van het besluit of van bepalingen ervan, of een indirecte wijziging van de werkingssfeer of betekenis van het besluit door het wijzigen van een andere rechtshandeling van de Unie tot doel zou hebben, voert de Europese Raad, handelend bij consensus overeenkomstig artikel 9 B, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, voorafgaand overleg over dat ontwerp.

Vertaling:
Als de inhoud of de opbouw van de Europese Unie veranderd wordt, hoeft alleen Brussel daarover te beslissen. Nationale regeringen hebben geen inspraak.


Treurt niet, beste mensen. Treurt niet beste Nederlanders, Duitsers, Britten en Belgen. Onze landen zijn dan wel inglorieus ten onder gegaan in de maalmachine van SuperEuropa, we hebben tenminste niet voor onze onafhankelijk en vrijheid gestreden. Niemand van ons heeft de moeite genomen om het Verdrag van Lissabon ook maar even door te kijken of überhaupt naar de inhoud van Europa te kijken. Zonder enige trots worden we verzwolgen door de Europese zee, en zo eindigt hier formeel de geschiedenis van een onafhankelijk Nederland.

(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

8 opmerkingen:

 1. @Daan
  Wellicht heb je dit al eens gelezen, zo niet,

  http://argusoog.punt.nl/?id=374354&r=1&tbl_archief

  Beetje door de gezwollen oude taal heen prikken en je ziet een heel erg naar concept. Voor de EU, want dat hele ding is zo vals als maar kan en ooit geschreven om het Joodse volk in discrediet te brengen als zijnde staatsgevaarlijk.
  Blijkbaar is het geen stille dood gestorven en is het herleefd in de protocollen van Lissabon.
  Degene die het aanhangt kun je m.i. beschuldigen van hoogverraad.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Iemand die in staat is te lezen wat er werkelijk staat en het truukje weet te doorprikken. Lovenswaardig, Daan!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hmm, ik zit iets minder vol met lof. ik vind de gegeven stukken bar slecht vertaald naar begrijpelijk Nederlands. Je vertaling van protocol 8 raakt kant nog wal met de officiële tekst. Wat jij beweert dat er staat staat er in de verste verte niet. Toen ben ik zeg maar afgehaakt met lezen. Ik ben pro europa bashing maar ga niet hersenloos lopen doen...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Protocol 2 artikel 10: Ja, dat heet adviserende rol... Zo hebben alle commissies van gemeenten die samen vergaderen ook geen enkele inspraak in het nationale parlement. Dat heten grondbeginselen van de bestuurskunde. Dacht je dat alle parlementen zonder die 'grondwet' WEL wettelijke invloed hadden op de besluitvorming?

  Protocol 8: Er staat dat als de Europese Unie ergens optreed met verwijzing naar 2.2 dit enkel geldt voor hetgeen waarmee ziij zich 'bemoeien' en niet op het volledige gebied. Er staat dus niets noppes nades in over de mogelijkheid van het overrulen of het naast zich neer lunnen leggen van de nationale regering..

  En tja, verder heb en wens ik deze onzin niet te lezen. Kom met een goed bashstuk en ik ben je fan..

  BeantwoordenVerwijderen
 5. http://inflandersfields.eu/2009/11/pieter-cleppe-de-man-die-herman-van.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Door het Verdrag van Lissabon krijgt de EU rechtspersoonlijkheid. De president van de EU zal niet alleen spreken in naam van de 27 lidstaten. Maar ook in naam van alle burgers, die vanaf 1 december volwaardig EU-burgers worden. Sinds de verklaring van Laken, van ex-kandidaat EU-Comissievoorzitter Verhofstadt, wordt in de diplomatieke achterkamers over de nieuwe functies geparlementeerd.

  Dat het volk hierover zijn zeg niet heeft wordt cynisch weggewuifd. Over de fundamentele principes van de stille Staat die EU heet, heerst immers de wet der stilte! Dat die wet der stilte doorslaat in een “Union Sacré” voor “ene van ons”, is niet om trots op te zijn. Want de huidige mobilisatie in politiek en media voor een EU-topjob verdrukt de elementaire zin voor democratie."

  http://vincentderoeck.blogspot.com/2009/11/anti-globalist-agenda-behind-climate.html#comment-5688531984454895852

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Kijk dat is het betere werk DG. ipv blind schoppen tegen het grote boze EU-ding. gericht en onderbouwd aanvallen. Hear hear...

  BeantwoordenVerwijderen