donderdag 19 november 2009

Joodse Ex Libris

Even uw aandacht voor iets heel anders.

Door omstandigheden die ik hier verder niet uit de doeken zal doen, heb ik indertijd kennis mogen maken met de heer Aarts, historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Buiten dat ik hem veel dank verschuldigd ben voor het beheren van mijn vaders archief, wil ik de aandacht vragen voor onderstaand project, waar ik een bescheiden aandeel aan heb mogen leveren.

"Op maandag 26 oktober vond in het kader van een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiёn in Amsterdam de presentatie plaats van de nieuwe website ‘Joodse exlibriscultuur in Nederland’ . Voor het eerst in Nederland nemen drie zelfstandige onderzoekers van exlibris het initiatief tot een website, te weten: historicus Jan Aarts, oud-bibliotheekconservator F. J. (Frits) Hoogewoud en socioloog Chris Kooyman. Vijf jaar onderzoek in meer dan twintig particuliere en institutionele collecties van vele duizenden boekmerken leverde resultaat: rond de 1500 (!) exlibris die passen in het project en een schat aan cultuurhistorische gegevens. De site geeft een indruk van het werk-in-wording : het in kaart brengen van alle Nederlandse Joodse exlibris."

Ik nodig u van harte uit er een kijkje te nemen

1 opmerking: