woensdag 23 december 2009

Petitie tegen de vervolging van Geert Wilders

(Overgenomen van Het Vrije Volk)

Op 20 januari, over minder dan een maand, zal het proces tegen Geert Wilders van start gaan. De aanklacht luidt: groepsbelediging van moslims, aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst en aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras.

Dit alleen maar omdat Geert Wilders kritiek op de islam en de Koran heeft geuit. Felle kritiek, dat wel, maar hij heeft ook gezegd dat moslims die onze rechtsorde respecteren welkom blijven in Nederland en desgewenst geholpen worden om volwaardig aan onze samenleving deel te kunnen nemen.

Het kan best zijn dat moslims beledigd zijn door kritiek op hun religie, net zoals de katholieke kerk beledigd was door Galileo Galilei toen hij zei dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Net zoals vele gelovigen beledigd waren toen Darwin zijn evolutietheorie publiceerde en stelde dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben.

In een vrij land mogen we echter dingen zeggen waar anderen aanstoot aan nemen, dat heet vrijheid van meningsuiting. Een recht om niet beledigd te worden bestaat gewoon niet. Ook al menen sommige politici en de koningin van wel. Wetten die belediging strafbaar stellen horen niet thuis in een land dat zichzelf als rechtsstaat serieus neemt. Punt uit.

Alle kritiek op de islam en de Koran ten spijt heeft Geert Wilders ook gezegd niets tegen moslims als mens te hebben. Hij heeft ons nooit voorgehouden de moslims te haten en hen nooit of te nimmer tot vriend te nemen. Andersom draagt de islam moslims wel op om niet-moslims te haten en niet tot vriend te nemen. Meer daarover in: Islam is belediging van Westerse waarden, van Encina Navan.

De tenlastelegging van aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras is al helemaal dwaas. Weten de aanklagers dan niet dat Marokkanen (net als Turken en Arabieren) tot hetzelfde ras behoren als Nederlanders? Jazeker, ondanks alle uiterlijke verschillen behoren Marokkanen net als Hollandse kaaskoppen tot het Kaukasische ras. Net zoals Italianen of Spanjaarden tot hetzelfde ras behoren als Finnen of Zweden.

Dit proces is een politiek proces, bedoeld om voorgoed een eind te maken aan islamkritiek. Want in de optiek van onze multiculturele elitie staat kritiek op andere religies of culturen gelijk aan racisme. Ook al heeft ras betrekking op biologische kenmerken waar je mee wordt geboren, en cultuur en religie op waarden en overtuigingen waar je voor of tegen kunt kiezen.

De ware racisten zijn de multiculturalisten, want zij zijn van mening dat iemands overtuigingen geheel worden bepaald door factoren als maatschappelijke klasse, geslacht en afkomst. Wie culturele en/of religieuze gebruiken of overtuigingen bekritiseert, berooft mensen van hun recht op een eigen 'identiteit' en discrimineert op basis van factoren die volgens multiculturalisten bepalend zijn voor iemands overtuigingen: klasse, geslacht en afkomst (ras en etniciteit).

Wie idealen als individuele vrijheid, de rechtsstaat, gelijkheid van man en vrouw, homo's en hetero's aan niet-westerlingen voorhoudt en verlangt dat ze die respecteren is een racist, want dergelijke westerse idealen zijn bedacht door dode, blanke mannen, aldus de multiculti's.

Dat mensen ook nog een vrije wil en een verstand hebben, waarmee ze voor of tegen bepaalde gebruiken of overtuigingen kunnen kiezen, is aan multiculturalisten niet besteed. Feiten zijn sociale constructen van de gemeenschap of groep waartoe je behoort. Je mag dus ook nooit beweren dat de ene cultuur beter is dan de andere. Want volgens de multiculturalisten is er a) geen basis om dat objectief vast te kunnen stellen en b) beledig je de groep die de desbetreffende cultuur heeft voortgebracht. En het beledigen van andere groepen is racisme. Dat is de multikul in een notedop.

Kom op voor de vrijheid van meningsuiting en trek een streep in het zand om de multiculti's duidelijk te maken dat we hun waanzin zat zijn. Teken de petitie tegen de vervolging van Geert Wilders.

16 opmerkingen:

 1. Dit proces gaat een boel zeteltjes opleveren, ik ben er blij mee. Samen met Wilders wordt namelijk de vrijheid om zélf voor een toekomst te beslissen ontnomen en terechtgesteld. Als je als volk helemaal geen zin hebt om te verachterlijken, mag je dat toch wel zeggen hoop ik? Welnu ,dat staat terecht. De uitkomst laat zich in principe raden: schuldig vanwege teveel D 666 in de rechterlijke macht, maar kan onder druk( lees: onze druk) wel eens in ons voordeel uitvallen. P.S. D.G.Neree:

  Inloggen gaat wel maar ik moet alles drie keer doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In de basis is het wel waar dat een individu wordt gevormd door de cultuur waarin hij of zij geboren wordt en opgegroeit. Echter, als dat Nederland is, gaat de vlieger niet op. Nederland is geen islamitische staat, dus de waarde en normenvorming zou gebaseerd moeten zijn op de Verlichting en de democratie, en wat mij betreft ook het vrije woord. Godsdienst zou nooit of te nimmer de eerste viool mogen spelen. Immers, waarom hebben we het katholieke juk (wat mij betreft niet onderdeed voor de tirannie van de islam) afgeschud om een nieuwe tiran via de achterdeur naar binnen te smokkelen?
  Neemt niet weg dat ik het hoe en waarom wel snap, ofschoon het niets met religie van doen heeft, maar alles met macht. Macht is de drijfveer van elk isme en daar het socialisme er nog steeds naar smacht het marxisme of liever nog het stalinisme door onze strotten te duwen, heulen ze nu met de islamtische roedel wolven. Dat ze zelf met al hun intellect aan de hijskranen zullen bungelen, daar lijken ze volmaakt blind voor.

  @Zande
  Wie moet er gevild? Die supersmurf die het met zijn gejank voor elkaar kreeg dat Josh Hannibal een rode kaart uitreikte?
  Zag dat hij vandaag weer bezig was. Triest dat Josh het verschil niet ziet tussen een zuigende trol die zo'n beetje elk comment lardeert met regelrechte kletspraat en als je dan reageert, ben jij de pineut.
  Zoals ik bijvoorbeeld Montesquieu’s De l’ésprit des lois gebruikte en hij begon over Les Persanes! En dat ik Montesquieu’s uitlating in zijn boek De l’ésprit des lois wilde gebruiken om islam aan te vallen terwijl ik bedoelde aan te tonen dat islam en democratie niet samengaan.
  Tja..... Ik heb niet meer gereageerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Zande
  dgneree@hotmail.com
  Als je hier naar linkt is het mogelijk dat we
  wat beter kunnen communiceren. Ik heb zoëven de houder van dit blog toestemming gegeven je door te sluizen. Mij benieuwen....

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Heb mijn adres gemaild, ik wacht af,...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Met dank aan de houder van dit blog die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan! Mag ook weleens gezegd.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ere wie ere toekomt, maar ook, eendracht maakt macht,....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Maar goed tot zolang het duurt, wie is de gelukkige? Onze linksmarcheerder met zaklamp?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Quawattus? Ha, ik heb meer problemen met de vreselijke kletsnek/ sneerlandicus en met hobbel.
  Een peid a terre kan sowies geen kwaad voor wat strategie en contemplatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Aha, je bedoelt deze!
  http://www.youtube.com/watch?v=pdQ2G9YFJMM

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Zande
  Ik kan maar een keer in de week een hobbel aan. Die man wekt bij mij wel zulk een aversie op dat ik een aanval van Gilles de la Tourette moet onderdrukken.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zande, mijn voornemen is om na oud en nieuw naar wordpress over te stappen. Ik heb geen idee waarom het zo moeilijk is om hier in te loggen, maar ik zal er nog eens naar kijken.

  BeantwoordenVerwijderen