dinsdag 5 januari 2010

Terreur leidt het intellect in slavernij

FrontPageMagazine: Kunt u de geschiedenis van de politieke islam kort omschrijven?

Bill Warner: De geschiedenis van de politieke islam begint met de emigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke religie of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd.

Na Mohammeds dood loste Abu Bakr, de tweede kalief, de theologische onenigheid over wat er moest gebeuren met diegenen die de islam wilden verlaten op door de politieke actie van de dood door het zwaard. De jihad van Umar, de tweede kalief, explodeerde in de wereld van de ongelovigen. De jihad vernietigde het christelijke Midden-Oosten en het christelijke Noord-Afrika. Niet lang daarna werden ook de volgelingen van de Pers Zarathoestra en de hindoes het slachtoffer van de jihad. De geschiedenis van de politieke islam is de vernietiging van het christendom in het Midden-Oosten, Egypte, Turkije en Noord-Afrika. De helft van het christendom ging verloren. Vóór de komst van de islam was Noord-Afrika het zuidelijke deel van Europa (een deel van het Romeinse rijk). Rond zestig miljoen christenen werden gedurende de jihadistische verovering afgeslacht.

De helft van de glorierijke hindoebeschaving werd vernietigd en tachtig miljoen hindoes werden gedood.

De eerste westerse boeddhisten waren de Grieken, afstammelingen van het leger van Alexander de Grote in wat nu Afghanistan is. De jihad vernietigde al het boeddhisme langs de zijderoute. Ongeveer tien miljoen boeddhisten kwamen om. De onderwerping van het boeddhisme was het praktische resultaat van pacifisme.

Het zoroastrisme in Perzië werd weggevaagd.

De Joden werden dhimmi’s gedurende de gehele heerschappij van de islam.

In Afrika zijn meer dan 120 miljoen christenen en animisten gedurende 1400 jaar jihad omgekomen.

In de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen omgekomen ter meerdere glorie van de politieke islam.

---------------------------------------------------


Lees hier welk hiaat er is in onze geschiedenisboeken en waarom het van het grootste belang is om dat hiaat snel op te vullen, willen we de Westerse beschaving, cultuur, ethiek en de verworvenheden daarvan niet ten onder zien gaan.

3 opmerkingen:

 1. Juist, en dan ben je het aantal doden die het slachtoffer werden van castratie (eunuchen) nog vergeten. Volgens Livingstone zijn berekening zou dat 100 miljoen doden opgeleverd hebben onder de Afrikanen alleen al. Andere schattingen reppen zelfs van 1 miljard! Vermoedelijk ligt de waarheid in het midden.
  En dan heb ik het nog niet over een niet onaanzienlijke hoeveelheid blanke eunuchen.
  De invallen in Griekenland waren berucht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Chinezen hebben, als één van de weinige over land bereikbare volkeren, de Islam altijd weten te weerstaan. Of vergis ik me?

  De inspanningen en de kosten die het met zich meebrachten om de Chinese muur te bouwenzijn alleen al daarom dubbel en dwars gerechtvaardigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De landen aan de Middellandse ze en de eilanden daarin werden door slavenhalers aangedaan. Dorpen aan de kust werden overvallen, geplunderd en gebrandschat, de mannen gedood en de vrouwen en kinderen meegenomen en verkocht op de slavenmarkt. Men was als de dood voor deze Saraceense roversbenden.

  BeantwoordenVerwijderen