dinsdag 9 februari 2010

Der Prozess (3) De nieuwe inquisitie

Als Geert wilders veroordeeld wordt, zal dit proces de geschiedenis ingaan als het beginpunt van een nieuwe inquisitie. Politieke uitspraken zullen vanaf dat moment door de strafrechter bestraft kunnen worden op instigatie van niet-belanghebbende partijen, lees politieke belangengroepen. Met andere woorden: Wat u denkt en vindt, zou wel eens strafbaar kunnen worden, en omdat gedachten (nog?) niet te lezen zijn, zullen uw woorden en uw overtuiging in het strafrecht net zo beschouwd gaan worden als moord, diefstal, mishandeling en andere, daadwerkelijke criminele feiten - zaken waarbij echte slachtoffers vallen, werkelijk leed en materiële en lijfelijke schade wordt aangericht.

Een veroordeling zal zich vertalen in een zich snel uitbreidende olievlek van aanklachten tegen Islamcritici, of in feite welke critici dan ook. De beer is dan los.

Hoezo geen politiek proces? Religie is politiek. Communisme is een religie. Als ideeën niet meer mogen worden geuit, is het afgelopen met de democratie en kunnen we zeggen: Het was een goed idee, jammer dat het in zijn kinderschoenen de nek is omgedraaid.

De moordaanslag op Pim Fortuyn was een directe aanslag op de democratie die daardoor feitelijk verlamd raakte. Een veroordeling van Geert Wilders zal het ernstig verwonde kind uit haar lijden helpen. Dan is een tegenstem niet meer mogelijk. Dan is eenieder die misstanden aan wil tonen, zelf onderhevig aan het gevaar van vervolging door de rechter. Dan is het de rechter, die over de politiek gaat oordelen en is de democratie niet meer dan een naam.

We hebben in Europa eerder een juridisch orgaan gehad, dat mensen veroordeelde om hun ideeën. Het heette de Inquisitio haereticae pravitatis, beter bekend (to us regular folks, who might wear tennis shoes or an occasional python boot) onder de naam Inquisitie.


H. Numan:
We stormen razendsnel op de donkere middeleeuwen af. De prachtige tijd waarin godsdienst absoluut was. Elke kanttekening tegen een dogma, hoe terecht ook, werd genadeloos afgestraft. We zijn bijna terug bij die goede oude tijd.
Lees: Respect voor Lange Tenen

Guillaume Plas:
Als wij ons geen opinie meer mogen vormen door vergelijking van ideeën en teksten, dan is het verboden om nog na te denken, dan wordt het de “homo sapiens”, de “denkende mens “verboden te denken. Dan is het gedaan met “Ik denk, dus ik ben” (Cogito ergo sum ), dan wordt het “ik mag niet denken, dus ik ben niet ”.

13 opmerkingen:

 1. De trend dat het slachtoffer van een misdaad in zijn verweer tegen inbreuk van lijf en goed zelf voor het beklaagdenbankje komt te staan is al langer aan de gang. Des te geleidelijker dit soort processen zich ontvouwen, des minder verzet men hoeft te verwachten.
  De doodsreutel van het laatste vrije bastion, het internet, is al in Brussel te horen. Sterker nog: Gregorius Nekschot.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is nu al zo dat de politie meldt dat het verstandiger is om rond verkiezingstijd geen PVV-posters voor de ramen te plakken, de olievlek verspreidt zich inderdaad snel. Nu al, en bij een veroordeling van Wilders helemaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad een geleidelijk proces, dat zich met kleine stapjes voltrekt. hier en daar een braamstruikje, waarvan niemand het gevaar ziet en waarvan de vruchtjes zelfs geprezen worden. Maar het zal doorwoekeren, tot alles door de stekelige ranken wordt verstikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. EN WAT ALS WILDERS WINT (sepot,vrijspraak) ?

  Ik meen dat het verder na twaalven is dan we denken. En wel omdat de clash van culturen al plaatsheeft en tot jihad en moorden heeft geleid, en sinds Rushdie mondiaal is geworden.
  De crux ligt m.i. in het 'beledigd zijn' en de diepgewortelde reflex daarop.
  Beledigd zijn in oosterse culturen is een onderdeel van het eer/eerloosheid-complex, dat in het westen niet begrepen noch gevoeld wordt. Consequenties zijn zo radikaal als radikaal maar zijn kan: de dood (o.a. bij errwraak) of zelfdoding (in Japan: seppuku).
  Dus ook als Wilders niet veroordeeld wordt, is de dan ontstane jurisprudentie bij lange na niet toereikend om in het eer- en gezichtsverlies-denken van oosterse culturen enige omslag te bewerkstelligen.
  Dit onderstreept de naieviteit van dit Proces, destijds al beschreven door advocaat Hiddema. Maar ook zijn irrelevantie in de volks-inquisitie die gaande is.
  Juist doordat in het Westen iedereen een "stem" heeft en mag hebben,
  keert zich deze vrijheid als het ware tegen zichzelf, wanneer de "stem uit de onderbuik" een kans krijgt om zo wereldwijd gehoord te worden dat zij andere stemmen besmet.
  In die onderbuik (Hara) zetelt volgens japanse opvattingen de ziel. Seppuku is daarmee 'het zich volledig blootgeven', om schande en eerverlies te voorkomen.
  Bij Eerwraak is juist het doden van een slachtoffer hierin gerechtvaardigd en rechtgepraat. Dit zijn reflexen en denk-wijzen die zetelen in emoties, welke in het westen totaal niet begrepen worden.
  Ook een vrijgesproken Wilders zal zich nog steeds voor deze volks-inquisitie gesteld zien. Alle krampachtige partij-politiek ten spijt, het is de incompatibiliteit van culturen die op individueel nivo tot gewelddadige reflexen leidt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. http://www.youtube.com/watch?v=kczkDnMgboU&feature=player_profilepage

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Moor, hebben wij in het westen nog iets om tegenover de door jou genoemde ideologieën te stellen? Welke wortels moeten wij terugvinden en in ere herstellen om een gezamenlijk antwoord te hebben op de eensgezinde invasie?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Een goede vraag, D.G.
  M.i. ligt het antwoord in de ontwikkelings-psychologie. In het westen kijken mensen al iets langer naar zichzelf en hun gedrag, en is het begrip medemenselijk en intermenselijk hier en daar concrete inhoud gegeven.
  Regeringen lopen daar helaas echter altijd mijlenver in achterop, en zijn niet veel meer dan geinstitutionaliseerde ego-behoeften-voorziening.
  Meestal macht en geld, maar nooit het welzijn van de ander of het volk.
  Dit zo zijnde, helpt m.i. slechts een volks-beweging, geleid door uiterst scherp geformuleerde concrete voorbeelden van nationale ontwikkeling en verworvenheden.
  Concreet in de zin van: vrouwen-rechten, recht op educatie, respect voor gezagsdragers en solidariteits-beginselen.
  Dit impliceert: unanieme afwijzing en bestrijding van elke aanval hierop,
  ook en juist daar waar een afglijdend rechts-besef onze eigen rechtscolleges aantast.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://www.youtube.com/watch?v=fvM9b8JcSb0&feature=player_enbedded

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ D.G. : één woord: naastenliefde.
  En dat is netzomin religieus, als dat liefde altijd sex moet betekenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Moor, naastenliefde is niet genoeg. We moeten de kernwaarden van de democratie, de verlichting, het humanisme weer in stelling brengen om op te kunnen tegen de dogma's, die van een gos komen die zijn eigen bestaan niet kan bewijzen.

  We hebben het in het westen te lang voor kennisgeving aangenomen en we hebben het te makkelijk gehad. Naastenliefde is niet genoeg als je naaste je naar het leven staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. D.G., ik bedoel niet het motto van 'de andere wang toekeren'. Als wie dan ook mij of mijn naasten naar het leven staat, reageer ik, dat is instinct.
  Maar kernwaarden hebben te maken met innerlijke beschaving en grace. Het is niet eervol en gracefull om door middel van dogma's, andere dogma's te willen bestrijden. Maar dogma's ontstaan door volgelingen, door denk-luiheid.
  Leunstoel-rebellen strijden in hun eigen fata morgana, terwijl hun buurman of -vrouw in problemen, eenzaamheid of angst verkeert.
  Gemeenschapszin in wijken en steden vraagt om onbevangenheid in contact, op dagelijks nivo.
  Ideeen-strijd maakt bevangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. http://www.joostniemoller.com/2010/02/bos-gaat-winnen/comment-page-1/#comment-44871

  BeantwoordenVerwijderen