donderdag 4 maart 2010

De elite heeft zich van het land afgekeerd

Fjordman:

Het democratische systeem bevat significante fouten, maar het functioneerde in zekere mate zo lang de zin om een demos te zijn, een volk met een gezamenlijke identiteit en gezamenlijke interesses, voorhanden was.

Wat we nu meemaken, is de stapsgewijze ineenstorting van dit demos en wel van boven naar beneden. Machtige groeperingen hebben vaak meer gemeenschappelijk met de elites van andere landen dan met hun eigen doorsnee burgers. Wanneer men de eigen natie niet meer als reële eenheid met een speciale cultuur waarneemt, wordt zij gewoon een werktuig tot het verkrijgen van macht, een stap op de globale carrièreladder. Zonder een loyaliteit, die voorafgaat aan de politieke, zonder emotionele bindingen of tenminste een pragmatische interesse in het behoud van nationale staten, wordt het democratische systeem een middel om aan vrienden thuis of in het buitenland diensten te verlenen door de kiezers te laten bloeden terwijl men aan de macht is en daarnaast een hoopvolle internationale carrière opbouwt.

Men zal er dan slechts weinig morele problemen mee hebben om kiezers uit het buitenland te importeren om aan de macht te blijven of omdat de financieel ondersteunde vrienden uit de economie het willen. Dit proces hangt ook samen met de technologische globalisering, maar het is in het zichzelf hatende westen sterker aanwezig dan in iedere andere beschaving.

Doorsnee burgers, die zich nog altijd identificeren met hun nationale staten, kiezen zo steeds opnieuw mensen die hun vertrouwen misbruiken. Omdat de elites zich weinig identificeren met de naties, die ze eigenlijk moeten dienen, verergert meer macht voor hen de zaak alleen maar, net zoals dit in Europa is gebeurd. Wanneer men af en toe een corrupte regeringsleider heeft, heeft men te maken met een fout individu. Wanneer men echter constant, opnieuw en opnieuw, corrupte regeringsleiders krijgt, heeft men te maken met een fout systeem. Ons politieke systeem is tegenwoordig ontzettend fout. Het probleem is, dat ik niet precies kan herkennen hoe men dat zou kunnen verhelpen.


Uit: Defeating Eurabia, vertaald door E. J. Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten