zondag 26 december 2010

Beatrix maakt van gouden regel een roestige spijker

Staatshoofden en andere volksmenners verkrachten wel vaker uitspraken van geestelijke leraren om mensen zand in de ogen te strooien en hun daden en woorden een schijn van goddelijke autoriteit te geven.

Zo had het Bush het na 9/11 het over: “wie niet voor ons is is tegen ons”. Een verkrachting van de uitspraak: “wie niet tegen ons is is voor ons” (Marcus 9, 40 en Lucas 9, 50) . In Bush’ geval wordt gezegd: dat iedereen die niet voor jou is je vijand is en in het tweede geval wordt gezegd, dat iedereen die niet tegen je is geen vijand is. Een volkomen andere betekenis! Een positieve uitspraak veranderd in een negatieve, waar geen ruimte is voor neutraliteit of vrije keuze.

Zo verkracht Bea de uitspraak: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” (Mattheus 7,12 en Lucas 6,31) op dezelfde manier door de uitspraak te corrumperen en er zogenaamd een positieve uitspraak van te maken door te zeggen dat wat ik zou willen dat mij overkomt ik de ander moet (!) doen. Maar het is niet positief, maar een dwangbevel om alles wat je hebt vrijwillig weg te geven en de legalisering van egoïsme tot aan het criminele.

Immers: het eerste is een aanmaning om anderen niet slecht te behandelen, maar wat Bea zegt is dit:
“Ik zou graag willen dat iedereen mij zijn geld geeft en mij aanbidt en mij dient”. in haar geval de praktijk, maar voor ieder ander een irreële en egoïstische uitspraak. Omgedraaid dus: ik moet toestaan, dat ik al mijn bezit aan een ander geef en ik moet de ander aanbidden en dienen.

Zo verkracht ze een uitspraak in de Bijbel en maakt van een inderdaad gouden regel een irreëel dwangbevel.

In de praktijk:
Uitspraak van Jezus:
Ik wil niet beroofd worden, bespuugd, beledigd en mishandeld, dus doe ik dat ook een ander niet aan.
Uitspraak van Beatrix:
mensen die je beroven, bespugen beledigen en mishandelen moet je hun gang laten gaan, want dat is immers wat zij het liefst willen? Iemand die zegt: “Ik wil graag naar een rijk land verhuizen waar ik met mijn nageslacht tot mijn dood verzorgd word door de inwoners terwijl ik mijn haat en minachting voor dat land en die bewoners vrijelijk kan tentoonspreiden” kan zich beroepen op de uitspraak van Bea. Immers: iedereen zou dat wel kunnen willen en we moeten die mensen alle vrijheid geven.

Bea, ik wil graag in een paleis wonen en een miljoen euro uitkering per jaar krijgen. U wilt dat ook. Als goede christin moet u mij dat ook ook gunnen, dus kom maar op met het geld.

Hiermee is Bea de nieuwe messias geworden. Halleluja! Het oude woord is te niet gedaan! De gouden regel veranderd in een roestige spijker. Om je mee aan het kruis van je schuldgevoel te nagelen nadat je jezelf van alles hebt laten beroven, onder andere door haar.

lees ook de Amsterdam Post

20 opmerkingen:

 1. Niemand is ervan gediend en niemand begrijpt je geraaskal. Zonde, want je hebt af en toe scherpe observaties die dan door die onzin volkomen in het niet vallen.

  Ik probeer mijn leven te beteren @D.G.

  Ik heb naar mijn beste weten nooit geraaskalt op DDA maar toch sta ik weer in de moderatie met deze comment in de draad waar ook jij in staat. Zou het zijn dat ik teveel weet ? Als dat het geval is betreur ik dat. Misschien moet ik toch maar aan de EDS (elektroshock)

  @Trias
  Je mag van mij iets verder in de tijd terug gaan. Ik wil jou en de overige Opperlanders hier graag herinneren aan imho de mooiste grondwet die Nederland ooit had. De Staatsregeling van 1798 waarvan de aanhef en de eerste acht artikelen van mij z.s.m. mogen worden heringevoerd. Art 9 is als concessie voor de SGP opgenomen. In de parlementaire stukken uit die dagen is heel veel daarover gepalaverd. Dit was de uitkomst. Nog steeds fris & fruitig na 212 jaar. De rest van die grondwet is leuk om te lezen waar het de posities van het Oranjehuis en de adel betreft.

  Staatsregeling van 1798

  Het Bataafsche volk zig vormende tot eenen ondeelbaren staat en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlyke en geheiligde regten van den mensch in maatschappy, verklaart de navolgende stellingen als de wettigen grondslag waarop het zyne staatsregeling vestigt en als zoo veele regels, waarnaar het zyne burgerlyke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewyzigd.


  Algemene beginselen

  Art. l. Het oogmerk der maatschappylyke vereeniging is beveiliging van persoon, leven, eer en goederen en beschaving van verstand en zeden.

  2. Het maatschappylyk verdrag wyzigt noch beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelyk is.

  3. Alle leden der maatschappy hehben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

  4. Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.

  5. De wet is de wil van het geheele maatschappylyk lichaam, uitgedrukt door de meerderheid of der burgeren of van derzelver vertegenwoordigers. Zy is hetzy beschermende of straffende gelyk voor allen. Zy strekt zich alleen uit tot daaden, nimmer tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare regten van den mensch in maatschappy, kan door geene wet verboden worden. Zy beveelt, noch laat toe, hetgeen daarmede strydig is.

  6. Alle de pligten van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wenschen te ontvangen

  7. Niemand is een goed burger, dan die de huislyke pligten in onderscheiden stand, waarin hy moge gesteld zyn, zorgvuldiglyk uitoefent en voords in alle opzigten, aan zyne maatschappylyke betrekkingen voldoet.

  8. De eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen versterkt de banden der maatschappy en blyft iederen burger ten duursten aanbevolen.


  Ik vind ze prachtig. Jij ook ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Request-URI Too Large
  The requested URL /2010/12/beatrix-maakt-van-gouden-regel-een.html... is too large to process.

  Ik weet nu waaraan ik die veelvoud aan postings heb te danken in de vorige draad. Ik moest ze steeds opnieuw uitschrijven omdat ik in mijn eenvoud dacht dat ze niet geplaatst werden. Nu weet ik beter hoe te handelen.

  Je Tulay

  NB Het gaat me in jouw case vooral om de formulering van de gouden regel in art 6 uit 1798 dat snap je.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tulay, inderdaad zie je in artikel 6 al een plicht om aan een ander alle goeds te doen. Dat is onzin. Ik heb, behalve de morele plicht om iemand in nood te helpen, geen plicht om een ander net zo goed te behandelen als ik mezelf behandel. Zolang ik die ander maar niet schaad. Ik heb het recht om een volkomen neutraal standpunt in te nemen. Dat wordt niet door deze wet gegarandeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het ging er mij om dat men alleen het gezegde "Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook een ander niet" kent maar het vervolg niet :) Je zou deze grondwet eens moeten lezen over wat er over de Oranjes is geschreven. Dat levert een vrolijk uurtje op.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Nu we het toch over Bea hebben weet je wat de laatste woorden van haar moeder waren ? Die woorden van de spugende lama waren "Beppie, waar is Beppie ?" Mag ik het verhaal aan je kwijt ? Het gaat - heel kort - ook over Benno.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een verhaal van mijn grootmoeder aan moederszijde die in de jaren '30 van de vorige eeuw in de Zeestraat 76 in Den Haag als madame d'equipage heeft gewerkt. Zeg maar koffiemeisje. Bij MOVAVEDO.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik las dat je nogal begeesterd bent van het DNA van ons Staatshoofd. Je wilde weten of ze wel aansprak op de troon had. Ik heb een tijdje gecomment op het blog van E.K.W. de Roy van Zuydewijn. De grootste grap daar was mijn onderbouwde stelling dat Bart de Graaff mogelijk familie was van Bea ! Trefwoorden: Moeder & Zus Bart en Bart zelf. Hillegom grootste broedstoof http://tinyurl.com/35pjpzo

  # Willem der Nederlanden (1818-1902): zoon met Marianne von Evers van Aldendriel.
  # Marianne der Nederlanden (1820-1900): dochter met Marianne von Evers van Aldendriel. http://www.hethuisvanoranje.nl/10%20Bastaard%20Kinderen/Indexbastaardkinderen.html
  Snappez-vous ?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Basics voor een leuk artikel vroeg of laat http://www.hethuisvanoranje.nl/10%20Bastaard%20Kinderen/Indexbastaardkinderen.html

  De link zit 'm in herkomst de moeder. Zij heet ook Marianne en ik weet waarom !

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Weer mooie foto's @D.G. Het spijt me dat een van jouw comments weer verdwenen is. Ik voel me daar een beetje schuldig aan. Frik heeft een enorme Atlantic wall om zijn blog opgetrokken die me uitdaagt om daar - zelden - een gaatje in te boren c.q. iets over te gooien. Dat laatste lukt me alleen als hij het te druk heeft om in de spambak te vissen. Ik vind het niet sportief om de naam van een andere commenter te gebruiken o.i.d. Tulay of T en anders niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik vond dat item over het beklag met de pata negra (de beste ham ter wereld indeed) wel geinig. Ik had als leraar de leerling deze foto gegeven http://tinyurl.com/28yktmy Jij houdt ook van foto's. Drie keer raden waar hij is genomen. Ik zal je een tip geven. In het land waar deze foto genomen is bestaat de bevolking voor 98% uit moslims. Turkije is het niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. "Zwiterse" imam verdedigt islamitische terreur bij AP. Wat dacht je van deze malloot ? Een gepensioneerde opperrabbijn van Israel die dezelfde wartaal uitslaat. Je vindt het linkje 'Veteranstoday' in het comment dat is geweigerd door Ben Kok. Het zijn recente uitspraken van Ovidia Yosef die jouw en mijn haren ten berge doen rijzen. Echt waar.

  5 reacties op De beste Kerstwensen van uit de islam!

  *
  Anneke
  30 december 2010 om 3:15 pm

  Hartstikke geinig, de èchte joodse humor.
  Shalom aleichem, for the whole world!!
  *
  Tulay
  29 december 2010 om 5:15 am

  Ik vergat de link naar de Wallers erbij te geven. Wellicht ten overvloede maar toch http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/god-and-grapes-1.317905 Ik voorvoel dat zij je gedachtengoed in veel opzichten delen.
  *
  Tulay
  29 december 2010 om 5:03 am

  Beste Ben,
  Dit artikel kent u niet althans je staat niet onder de commenters. Wel uw ‘vriendin’ Wiesje de Lange en de welbekende Likoed Nederland. Ik bied het u bij deze aan

  http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3293397.ece/Doelwit_van_laster_en_gewelddaden_.html?part=1
  *
  Tulay
  Je reactie wacht op moderatie (spambeveiliging).
  25 december 2010 om 4:35 pm

  Vind je dit filmpje net zo leuk als ik ?

  http://www.youtube.com/watch?v=EP1gNYU27Tk&feature=player_embedded#

  Wijlen mijn eerste man, zaliger nagedachtenis, zou jou juist op deze zaterdag een sjabbesgoj genoemd hebben of bellengoj :

  http://www.veteranstoday.com/2010/10/20/gordon-duff-israeli-rabbi-gentiles-need-to-die/

  Hij kon het weten want hij had, weliswaar grotendeels in patriarchale lijn, een stamboom die langer was dan die van Avraham.

  Zalig Kerstmis @Ben Kok
  *
  torayeshadmin
  24 december 2010 om 7:48 pm

  Hi Manon, we dienen er met elkaar alles aan te doen, om sharia hier te voorkomen en dat kan door op de PVV en SGP te stemmen.
  De rest van de politici gaat nog politiek correct door en worden hopelijk wakker naarmate de islamisering verder doorgaat.
  Halal voedsel bij politie en Campina, dat soort dwaasheid en gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen in sommige situaties.
  Toename van moslimwinkels, waar wellicht net als in Iran op zeker moment niet-moslims verboden wordt in een groentewinkel zelf de spullen aan te raken, terwijl moslims dat dan wel mogen.
  De moslimwinkelier pakt dan zelf de spullen, die de niet-moslimklant aanwijst, om te voorkomen, dat de niet-moslim de appels, sinaasappels etc. aanraakt met zijn “onreine handen”.
  Etc.
  Shabbath shalom,
  Ben
  *
  Manon
  24 december 2010 om 7:09 pm

  Op de radio gehoor; dat men de Sharia in nederland wil invoeren?
  De regering zal hier toch niet mee instemmen?
  want de heer Wilders krijgt daar nooit toestemming voor, om dat tegen te houden.

  Sorry ik kan het niet zo duidelijk omschrijven, maar misschien
  begrijpt u wel wat ik bedoel!

  Met een hartelijk Shalom van Manon.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Beste wensen @D.G. Ik hoop dat in 2011 je wens voor een andere woning wordt vervuld. Ik heb net bij Ben Kok een verhaal over het verschil tussen joodse en christelijke tijdrekening gelezen waar deze pozze pijn in d'r kop van kreeg. Ik heb hem (ik zit weer in de moderatie) gevraagd waarom dan de joodse sabbat altijd valt op de christelijke zaterdag. Ik begrijp er geen jota van.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ anoniem:
  Ze weten daar in die familie wel hoe naast de pot te piesen zeg.... allemensen!

  @Tulay, ik ga hier geen commentaar geven op artikelen of reacties op Amsterdam Post.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @D.G.
  Bij het Engelse koningshuis was/is het nog veel erger ! Ze schaffen het nooit af omdat half Engeland tot in de twaalfde graad familie van Elisabeth II is. Overigens een prachtige draad "E pluribus unum" Het alevitisme - niet zozeer een polysyncretisch geloof alswel een humanitische levensovertuiging - heeft mijn leven verrijkt. God of hoe je het ook noemen wilt bestaat in het diepst van je gedachten. De vraag of er een hiernamaals bestaat is voor een hoop Alevieten niet relevant. Er zijn zelfs agnostische Alevieten. Je vindt het hopelijk niet erg dat ik op jouw site wat reclame maak voor de Alevieten.

  [1] alevieten+koran http://tinyurl.com/39fo2nj

  [2] alevieten+torah http://tinyurl.com/37sdvjq

  [3] alevieten+atheisten http://tinyurl.com/2wyge2s

  BeantwoordenVerwijderen
 15. PS De anoniem was ik. Het maakt het hopelijk niet minder leuk. Bart de Graaff is hoogstwaarschijnlijk familie van Bee. Ik had ooit een site http://tinyurl.com/32g7uhk

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Onderzoekt ALLES en behoudt het goede.
  Deze link aan pastor Ben gegeven maar reactie ? No way !
  http://www.veteranstoday.com/2010/10/20/gordon-duff-israeli-rabbi-gentiles-need-to-die/

  Ik word er soms wakker van. Juist omdat een joodse mens dat zegt. Geen geschoffelde Arap.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Tulay, mensen zijn op de hoogte dat je mensen aan het bedreigen bent, dus je kunt daar beter mee kappen

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Misschien Turkije als de nieuwe leider en Kalief van de New World Order?

  Het antwoord op die vraag is JA want de Arap street ziet sinds het optreden van Erdogan in Davos en het Israelische echec met de Mavi Marmara Turkije als nieuw ijkpunt. Weet je nog dat van Algiers tot Damascus de straten rood gekleurd waren ? Niet van het bloed maar van de Turkse vlaggen. Op 3 maart 2014 wordt het Kalifaat hersteld. De nieuwe kalief wordt Prins Konstantin V uit het Huis van Osman. In elk geval iemand uit het zijn familie. Vorig jaar hebben 112 leden daarvan de Turkse nationaliteit gekregen. Mark my words met vette letters. Zit je op Facebook ?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Mag mijn femke Afshin Ellian een mashadi noemen of is dat een dreigement ? Een dreigement om zijn duistere verleden te onthullen. Hij is in Tehran geboren maar in Mashad getogen vlg de Urban dictionary : Mashadi is a term used for a person whose family once originated from a town called Mashad in Iran. They are by far the most primitive member of the society, they tend to be slow, bald (even the women), and seriously fugly. They only marry each other as no one else would have them. An only child in a mashadi family will normally stay single as they have no sister/brother to marry. They are known to travel and purchase in hordes as they lack imagination and to get better prices. Most mashadi's use viagra and can't read or write.

  BeantwoordenVerwijderen