donderdag 26 maart 2009

Betaalt mijn generatie voor de lafheid van Balkenende?

Het was een vreemde situatie gisteren. Zo vreemd, dat zelfs de normaal zo stijve nieuwslezers bij RTL Z er grapjes over begonnen te maken. Eigenlijk had Balkenende om twaalf uur zijn begrotingsplannen al bij moeten lichten in de kamer en daarna zouden de vakbonden hun beurt krijgen. Balkenende echter kwam niet opdagen, en zo zat FNV-voorzitster Agnes Jongerius ietwat later zichzelf zo hard op de borst te kloppen met de overwinning, dat ze bijna geen handen meer overhield. Vervolgens kwam Balkenende alsnog, een half uur later dan verwacht, half mompelend zijn verhaal naar voren brengen. Er werden twee dingen duidelijk die dag:
1 - Niemand behalve de regering zelf was het met de maatregelen eens
2 - Er ging niets aan de maatregelen veranderd worden

Dit was een voor Balkenende ongekende powerplay, hoewel wel in zijn vertrouwde sferen. Na drie weken eigenlijk niet zo heel veel gedaan te hebben in het torentje, en daarna met halfzachte maatregelen naar buiten komen die ons niet gaan redden: dat is typisch CDA, typisch Balkenende en vooral heel typisch dit kabinet. De twee grootste troeven zijn het afschaffen van de door dit kabinet zelf ingevoerde vliegtaks, en het geleidelijk verschuiven van de AOW leeftijd naar 67. Voor elk opvolgend jaar verschuift de AOW leeftijd een maand richtng de 67, tot hij daar over 24 jaar vast aangeland is.

De kamer was woedend. Ze konden kritiek leveren wat ze wilden, sommige constructief (''We hebben twintig, dertig jaar nodig om uw rommel op te ruimen'' (Rutte, VVD)), sommige ronduit belachelijk (zo pleit GroenLinks voor investeringen in het openbaar vervoer - De vliegtaks moet bovendien blijven bestaan). De PVV liep zelfs boos weg, met de boze kreet dat het hier net Noord-Korea was.

Er is echter één ding dat ze bijna allemaal vergeten op te merken. Na tientallen jaren aanloop ontpopt de vergrijzing zich nu als een van de grootste problemen van onze maatschappij. Wordt dit probleem opgelost? Nee, het wordt lui en moeiteloos naar voren geschoven. De AOW-verkorting leidt tot grote besparing, maar over 24 jaar is iedereen van onder de 43 dus al met pension gegaan. De grotere lasten worden dus naar onder geschoven, voornamelijk naar de jongeren en mensen die net van school afkomen, de arbeidsmarkt opgaan.

Ook het probleem wordt doorgeschoven: de mensen die er nú iets aan kunnen doen, nee, die er nu iets aan moeten doen, laten het probleem liggen, en zorgen er met een dictatoriale maatregel voor dat de oppositie nies kan inbrengen. Dit is niet alleen de proloog naar een grote economische ramp rond 2040, maar dit is ook een volgende stap naar een dictatoriaal bestuur van Nederland.

Het Crisisakkoord zit vol met gaten, en is zo daadkrachtig als een rotte appel. Toch wil het kabinet dit er door loodsen, zonder ook maar enige tegenspraak te dulden. De grondwet spreekt tegen, Balkenende stemt voor. Dag democratie, dag economie, dag Nederland.

Edit: NuJij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten