donderdag 26 maart 2009

Onverschrokken loodst dit kabinet ons door de storm

Ze zijn eruit, de mannen en vrouwen van stavast, op wie we onze hoop stellen in deze bange dagen. Drie weken spoedberaad tussen deze verlichte geesten om de crisis die Nederland bedreigt het hoofd te bieden. Het was hard werken, taboes zijn gesneuveld en er is een plan gemaakt om van deze crisis een mogelijkheid te maken tot vernieuwing en verbetering. En wat hebben onze leiders bekokstoofd om het land glorieus uit de crisis te laten komen? Welke zijn de onorthodoxe en ingrijpende, taboe-doorbrekende maatregelen die Balkellende aankondigde en waar we vast de borst voor moesten natmaken?

Awel: om de economie te redden wordt, o geniaal wonder van inzicht in de economische structuren, de VLIEGTAKS afgeschaft. De vliegtaks is namelijk de werkelijke oorzaak van de kredietcrisis en houdt onze economie in een verlammende greep. Afschaffen ervan zal de werkloosheid doen verdampen, banken en bedrijven weer gezond maken en het land doen doorstoten in de vaart der volkeren.
Dan als tweede:verhoging pensioengerechtigde leeftijd. Het idee is, we bestelen iedere burger voor zo'n 20.000 euro. lekker reservepotje om de verdampte miljarden van de pensioenfondsen mee aan te vullen. En ach, dat er de komende jaren minder werk zal zijn, en dat het bedrijfsleven helemaal niet zit te wachten op mensen die langer werken omdat er gewoonweg geen werk voor zal zijn, dat zijn natuurlijk reactionaire standpunten.

Ten derde: ehm.... tja.... verder hangt het van u af, waarde burger, want verder is alles op de lange baan geschoven tot.... ehm... ongeveer na de verkiezingen.
Er staat namelijk iets veel belangrijkers op het spel dan Nederland, namelijk de toekomstige carrières van deze bewindslieden en hun vriendjes: de commissariaten, directeurs- en CEO-posten en adviseurschappen. In het licht van deze prioriteiten kan er natuurlijk geen kabinetscrisis geriskeerd worden. Het staat wat slecht op je C.V.

Moest het kabinet nu drie weken hierover het hoofd breken? Ja natuurlijk. Eigenlijk hadden ze willen debatteren tot na de europese verkiezingen, maar dat is nog wat te ver weg, met al die maatschappelijke druk. We zijn gezegend met een dergelijke moedige daadkracht.

Nu ben ik zelf een leek op politiek gebied, maar in vijf minuten kan ik een aantal maatregelen bedenken, die duizend keer meer zoden aan de dijk leggen dan deze halfzachte en laffe, vlees-noch-vis uitkomst. Daar gaatie:

- stop ontwikkelingshulp. We hebben het geld nu zelf hard nodig en 90% verdwijnt toch in de zakken van corrupte machthebbers en op de salarisrekeningen van beroepsweldoeners;
- algehele immigratiestop en werkloze immigranten terugsturen naar hun land, desnoods met een bedrag, gelijk aan 2 of 3 jaar bijstandsuitkering;
-criminelen met buitenlands paspoort het land uit;
-stoppen met en snijden in adviesbureaus en de wildgroei van managersposten en adviesraden in onderwijs, gezondheidszorg en andere overheidsdiensten;
-Het mes in improductieve activiteiten bij de politie, zoals de overdreven nadruk op rapportage en administratieve taken.
-Het mes in non-productieve, subsidieslurpende linkse hobbyclubs;
-verlaging pensoengerechtigde leeftijd naar 63 jaar,
-een kwart van alle papier-ambtenaren naar huis. (die krijgen dan wel wachtgeld, maar ze houden de zaak tenminste niet meer op)
-investeren in duurzame energiebronnen als kernenergie en zonnecollectoren,
-stop alle subsidiëring aan religieuze clubs en scholen.
-oprichting van een bureau die de overhoudsuitgaven onder de loep neemt: welke uitgaven zijn im- of contraproductief?;
-Invoering van het basisinkomen voor iedere Nederlander, met de daarme gepaard gaande opheffing van RWW, AOW, kinderbijslag, huursubsidie en wachtgeldregelingen, gepaard gaand met een belastinghervorming;
-het mes in de publieke omroep;
-legaliseer softdrugs (verlichting van opsporings- en justitieel apparaat)

Maar dit zijn punten waar de moedige mannen en vrouwen die ons leiden niet eens over durven te denken, laat staan hardop praten. Ze weten donders goed, dat ze tussen twee vuren zitten en dat het uitsteken van een vinger tot blaren kan leiden. Daarom is de gedachtegang: We doen vooralsnog niets, schuiven alles op de lange baan, dan krijgt de PVV het na de volgende verkiezingen op zijn bord, die het natuurlijk (zo is de gedachtegang) geen jaar uithoudt, waarna de oude politieke garde het roer weer in handen kan nemen. Ondertussen zijn de rooskleurige mondiale topcarrières van de huidige volksverlakkers veilig gesteld en wie dan leeft, dan zorgt.

(Zie ook het artikel van Montijn + commentaren op het weblog van Stan de Jong.)

Edit: NuJij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten