maandag 30 maart 2009

Opnieuw terreuractie door para-militaire commando's in Pakistan

Het ziet ernaar uit dat, zoals ik vreesde, de nieuwe tactiek van het moslimterrorisme geen incidenteel gebeuren is, maar een trend. Inplaats van sukkels zichzelf te laten opblazen met bomgordels of -auto's, opereren er nu zwaarbewapende en goedgetrainde para-militaire commando's in groepsverband om zoveel mogelijk slachtoffers te maken en in dit laatste geval ook gijzelaars te nemen. Dit is een bijzonder verontrustende ontwikkeling. Een aanval als op Bombay zou in het westen desastreuze gevolgen hebben en de landen in burgeroorlogen kunnen storten. Het is in zoverre nog de vraag of het Westen (of welk afzonderlijk Europees land dan ook) wel een antwoord heeft op dit soort oorlogvoering. Guerillatactieken zijn altijd bijzonder effectief gebleken in de strijd tegen een overmachtige vijand. Op deze ontwikkeling moet adequaat gereageerd worden. Pakistan is verworden tot een belangrijker basis voor moslim-terrorisme dan Afghanistan. Moet dit land nog steeds beschouwd worden als de trouwe bondgenoot waar President Bush het toe bestempelde?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten