vrijdag 23 april 2010

Worden we door het CPB, het CBS en de WRR geregeerd?

Het centraal Planbureau heeft de begroting van de PVV afgekeurd, omdat enkele punten (zoals het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking) volgens dat bureau niet uitvoerbaar zijn en daarom taboe.

Mijn vraag is: Wat is het CPB, dat het politici kan voorschrijven, wat er in politiek opzicht al of niet mogelijk is? Wat is het, dat het een veto kan uitspreken over een politiek programma? De oude bureaus als deze, zoals ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en voral de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), zouden eens een flinke schoonmaak moeten ondergaan. Het zijn ondemocratische instituten, paternalistisch geworden en te doordrenkt geraakt van het heersende gedachtengoed van de laatste veertig jaar om goed voor de mensen te zijn. Iedere politieke vernieuwing wordt zo bij voorbaat onmogelijk gemaakt.

Het is de politiek die bepaalt, wat mogelijk is, niet het CPB. Het enige wat zij moeten doen is rekenen en adviseren Als de berekening klopt, dient een Centraal Planbureau dat te bevestigen en niet een veto uitspreken over de inhoudelijke punten. Het is de politiek die bepaalt of Ontwikkelingssamenwerking gestopt wordt of niet. Niet een gesloten bureau als het CPB.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten