woensdag 29 juli 2009

Liev dagboek

ik ben un beetje in de war. Me winkel is fajiet emme leptop is kepot. Op me solderkamer zat ik niet so lekker meer nou me hospita mot heb gekrege met haar goser en hij haar wil gaan verraaie bij de deeweejie. Maar gelukig wer ik gisteren door een frient gebeld die een kamer voor me wis. Ik ben vemiddag wese kijke en nou ken ik saterdag al imme nieuwe kamer. Hastike tof!

Waar ik nou in de war van ben dat gaan ik nou vertelle. Ik sgreef de vorege keer een stukkie over een blog waar ik effe niks meer aan von en die gasten daar rejgeerden assof ik ze met un sgerp stokkie in hun oge had gestoke. Het is goed dattet maar woorde op un afstant ware anders hattik hier nou niet so vrolik sitte sgreife. Nou magge ze vammij best boos op me wese maar wat Artuur van Armelonge zij dat ik niet sgrijfe kon da vonnik flau vannem. Ik ken bes sgrijfe, anders wassie vas niet zo boos geworre. Ik hep ook niet gezeg dat juli niet sgreife kenne, juli kenne hartstikene mooi sgreife, alenig snappik soms nie waar et over gaat of nouja ik snappet wel, maar asset so van hot naar her gaat kennet net so goet nerreges over gaan.

Maar toen sgreef Toetsteen in de riaksie dat de sgrijfes bij Joost er geen sin meer an hadde en dat sou ik erreg jamer vinne. Joost is un gesgikte vent en zijn friende kenne goet sgrijfe. Hij ook hoor. Misgien was mijn stukkie wat erreg anti en was ik wat van slag door dat vamme leptop emme kamer en zo. Ook vinnik et jammer dat Kassander nou Pennings heet. Kantoorfrikken heten Pennings en geen topsgrijfes. Kassander mot trugkomme verdomme en weer gaan sgreife! En die franse raaf ook. Sgrijfers motte mooie name hebbe en niet legge emmere. Sgreife mettie hap!!!

Nou weet ik effe niemeer waddik wou zegge. Naja, ik kemme gedagtes der tog niet zo goet bijhouwe en ik hep nog maar un kwartier cente voor ut internetkefee, dus zallik maar stoppe. Mesgien dattik morrege wat leukes weet.

maandag 20 juli 2009

Komkommertijd is een bizarre 'instelling'

De "komkommertijd" als steeds meer gepropageerde ‘instelling' is een nationale ramp. In de zomermaanden lijkt Nederland nog meer een afgelegen provincie dan ooit. Het is volgens mij de reden dat Nederland altijd 50 jaar achter loopt op de rest van de wereld, zoals geschreven staat. Hoewel door de moderne (communicatie)technieken de achterstand in tijd misschien teruggelopen is, staat daar tegenover, dat de dingen zich sneller ontwikkelen dan vroeger, zodat de 2 maanden lethargie die iedere zomer over Nederland valt ieder jaar een grotere achterstand oplevert. Het is een vreemde gewaarwording. Al die mensen met hun grote mond, die zich zo druk maken over van alles en nog wat, met elkaar in de clinch gaan en overal het hoogste woord voeren… opeens is iedereen stil. Het maatschappelijk leven komt knarsend en piepend tot stilstand en iedereen leunt wekenlang achterover, nipt aan een drankje en denkt: laat de wereld naar de verdoemenis gaan, ik heb nu even vakantie.

En dan plotseling, in september, begint de poppenkast weer waar die zo plotseling afgebroken was. Iedereen haalt de megafoon weer te voorschijn, klimt in de pen en het lawaai is weer niet van de lucht. Daar zijn ze opeens weer, al die Jan Klaassens en Katrijnen, om hun stempel op het gebeuren te drukken.

een bizarre en vervreemdende gewaarwording.

zaterdag 18 juli 2009

Het vrije woord (update)

Update 21/04/2017 - Van onderstaande links bestaan veel sites niet meer. Betreden op eigen risico

 
 • 7 levens
 • Amsterdam Post
 • Anathema
 • Angeltjes - seniorennet
 • Ayaan Hirsi Ali
 • Bart Jan Spruijt
 • Blog of Reason
 • Boilingpoints
 • Boublog
 • Breinbrouwsels
 • Carel Brendel
 • Climategate.nl
 • Contradicere
 • Cor Stoker
 • Crimesite
 • De Conservatief
 • De Dagelijkse Standaard
 • De Nieuwe Reporter
 • De Zwijger spreekt
 • Dutch Tea Party
 • Dyscordia
 • Faithfreedom (NL)
 • Faithfreedom.org
 • FHJ Factcheck
 • Fight The Smears
 • Flozilla
 • Forum voor de vrijheid
 • Freakenstein
 • Gates of Vienna
 • Geen Commentaar
 • God voor Dommen
 • Het Nieuwe Journaal (Stan de Jong & Co)
 • Het Verzet
 • Het Vrije Volk
 • Het Vrije Woord
 • Hoeiboei
 • Humanistische Denktank
 • International Free Press Society
 • Ivoren Toren
 • Jihad Watch
 • Joost Niemöller & Co
 • Kajleers
 • Keesjemaduraatje
 • Klein Verzet
 • Klokkenluider Online
 • Ko van Dijk vertelt
 • Leugens.nl
 • Libertarian - Vincent de Roeck
 • Libertarian.nl
 • Libertarismeforum
 • Logates
 • Loor Schrijft
 • Lucida
 • Lux et Libertas NL
 • lvb
 • Macht der Vervalsing
 • Marginaal weblog in de marge
 • Meer Vrijheid
 • Mensa Rerum
 • Metropoly
 • Michiel Mans
 • Misdaadjournalist
 • Multidifficulti
 • N(O)SB journaal
 • Nieuw Religieus Peil
 • Noodzakelijk Kwaad
 • Nu Jij
 • Ondersteboven Binnenstebuiten
 • Onderwereldblog
 • Open Democracy
 • Panzerfaust

  Partij voor de Vrijheid
 • Pat Condell
 • Peter Siebelt
 • Petrusblog - In Cauda Venenum
 • Pluspost
 • Pro Republica
 • Propria Cures
 • Quallekop
 • Ravage Digitaal
 • Sgt. Pepper
 • The West Is The Very Best
 • Ton Biesemaat
 • Trefpunt Europa
 • Uitkijk - Magazine voor weldenkenden
 • Vrijbit
 • Vrije Media blogspot
 • Vrijschrift
 • Vrijspreker
 • W. G. van Dorian
 • Wikicompany - Nederland Planet
 • Wikileaks
 • Willem zwijgt niet meer
 • Xandernieuws
 • Zachariel
 • Zaplog
 • Zapruder
 • vrijdag 17 juli 2009

  Waar de overheid goed in is

  Het afgelopen decennium heeft onze overheid vooral uitgeblonken in:

  - verdeeldheid zaaien onder bevolkingsgroepen
  - het controleren, in de gaten houden van en bemoeien met de aangelegenheden van de bevolking,
  - het verbieden en traineren van alles waar mensen plezier aan bleven
  - het klakkeloos toelaten van een tsunami aan arme, analfabete vreemdelingen die geen andere binding met Nederland hebben dan de financiële voordelen waar men aanspraak op maakt,
  - stiekeme achterkamertjespolitiek
  - lafheid en onder het tapijt schuiven van maatschappelijke problemen
  - het demoniseren en vogelvrij maken van oppositie
  - het schofferen, vernederen en belazeren van de bevolking
  - oorlog voeren zonder het oorlog te noemen, niet omdat Nederland aangevallen of bedreigd werd, maar om zich in te likken bij zijn machtige vriendjes.
  - het beetje bij beetje invoeren van een totalitaire bureacratie
  - het op de tocht zetten van eenieders privacy en vrijheid om je leven in te richten zoals je zelf wenselijk acht, en het op alle manieren omzeilen van het recht op persoonlijk integriteit,
  - het draaien, kruipen en toegeven aan iedere wens van buitenlandse staatshoofden, tot aan het uitleveren van Nederlandse staatsburgers aan vreemde mogendheden,
  - het over de balk smijten (pompen) van enorme sommen gelds, die soms geen enkel, maar meestal een negatief effect sorteerden, behalve waar het de salarissen van de groeinde groep improductieve (semi-)ambtenaren betrof,
  - het toestaan dat hele stadswijken verloederden en no-go areas werden voor de eigen bevolking,
  - het criminaliseren en verdacht maken van de eigen bevolking,
  - het kaalplukken en uitmelken van diezelfde bevolking, die natuurlijk de schuld van alle problemen is
  - vul zelf aan. De lijst is lang niet compleet.

  Geef uw buren en kennisen anoniem aan bij de politie

  Dat de politie hopeloos faalt bij het oplossen van misdrijven in Nederland mag bekend worden geacht. Drie kwart van de aanmeldingen wordt op het bureau niet in een proces verbaal omgezet en van de kwart die wel serieus wordt genomen, wordt zo'n 20% opgelost. Neem daarbij het groeiende aantal misdrijven waar, wegens het actieve ontmoedigingsbeleid, nooit (een poging tot) aangifte van wordt gedaan en het zal duidelijk zijn, dat van alle misdrijven waar Nederlanders slachtoffer van worden, ruw geschat maar zo'n 2% wordt opgelost. Deze schandalige toestand wordt blijkbaar door de boven ons gestelden geaccepteerd, zolang het geld van de verkeersboetes wél in steeds rijkelijker mate de staatskas invloeit.

  En wat is nu de ergste misdaad waar we onder te lijden hebben? Dat is natuurlijk de killer drug Marihuana. In Amsterdam heeft de politie daarom hulp gekregen van woningcorporatie Amsterdam. Deze heeft een afdeling, Stadgenoot genaamd en vandaar is middels een folder, die de Amsterdammers in de bus kregen, een oproep gedaan om uw buren, kennissen of familieleden te verraden bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Zoals de naam al zegt, kunt u dit verlinken volkomen anoniem doen, zodat u zelf buiten schot blijft en niemand ooit zal weten hoe de politie aan zijn gegevens komt.

  In de beste propagandistische traditie wordt deze oproep kracht bijgezet, door u bang te maken voor uw buren. Het kweken van wietplantjes is namelijk LEVENSGEVAARLIJK en ieder moment kan zo'n installatie "in de fik gaan of ontploffen". Het geft bovendien een ontzettende OVERLAST en STANK en last but not least: het trekt volgens Stadgenoot ONGURE TYPES aan.

  Nu kan ik me herinneren dat de overheid zo'n jaar of 10 geleden de thuiskweek juist aanmoedigde, om de georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen te nemen. Toen er daarna plotseling een bijzonder repressief beleid ingevoerd werd en hele gezinnen door het bezit van een paar wietplantjes op zolder met hun hele hebben en houwen op straat werden gezet, namen de misstanden inderdaad toe en kwam de wietteelt voor het overgrote deel in handen van juist die georganiseerde misdaad, met een heel scala van bijkomende ongewenste bijverschijnselen, zoals afpersing, mishandeling en moord. Dank u wel Jan Peter Balkendende, dat u misdadigers in de kaart speelt, misdaden bevordert en van onschuldige burgers misdadigers maakt.

  Dams en heren, ik zal u wat verklappen, mocht u het na al die tijd nog niet weten:
  Marihuana is een volkomen onschadelijk en in economisch opzicht bijzonder nuttig plantje, dat door mensen wordt gebruikt om zich te ontspannen en bijzonder heilzaam is bij terminale ziekten als Multiple Sclerosis en Kanker. Het verlicht de pijn, vertraagt het ziekteproces en verjaagt de depressies die door ernstige en ongeneeslijke ziekten vaak wordt opgewekt. Miljoenen mensen vinden baat bij het roken van wiet, die het humeur verbetert en, in tegenstelling tot alcohol, agressiviteit vermindert.

  Maar dit laffe kabinet, dat nog geen winkeldief weet te vangen en straatterreur wil oplossen met vriendelijke doch vermanende gesprekken, durft noch openlijk Marihuana te verbieden, noch te doen waar wetenschappers, medici, politie en gemeentebesturen in het hele land al decennia voor pleiten, namelijk het uit de criminele sfeer halen van dit heilzame plantje door het te legaliseren. In plaats daarvan wordt de bevolking wijsgemaakt, dat er geen verandering komt in het laffe gedoogbeleid, en roept BurgemeesterJob Cohen met droge ogen dat coffeeshops erbij horen, terwijl op hetzelfde moment her en der in zijn opdracht coffeeshops gesloten worden. Kortom, het stiekeme gedoe waar de politiek onder leiding van de gereformeerde moraalridders steeds meer in grossiert.

  En nu dan dit hetzerige foldertje, dat tegelijk komt met de brief aan alle coffeeshops in de Warmoesstraat, dat hun vergunning, in tegenspraak met eerdere afspraken, niet verlengd zal worden. Een brief, waar niet op gereageerd kan worden, omdat de dames en heren gemeentebestuurders op reces zijn.

  Beste mensen, de opiumwet is een politieke wet, niet geschraagd door enige wetenschappelijke of rdelijke onderbouwing. De wet die marihuana verbiedt, SCHEPT misdaad. Het maakt misdadigers van onschuldige mensen (ze doen immers andere mensen geen kwaad), drijft de prijzen op, zodat misdaad in de hand wordt gewerkt en legt een enorme, overbodige druk op het justitiële apparaat, de politie en het gevangeniswezen. De Opiumwet is een misdadige en misdaadbevorderende wet.

  In de DDR werden mensen gestimuleerd om iedereen aan te geven die afweek van het door de communistische partij voorgeschreven gedrag en denkwijze. In onze bureaucratische dictatuur Nederland, die met de dag meer weg heeft van een politiestaat, worden de mensen aangmoedigd om hun naasten te verlinken . Maar niet als u aangifte van beroving of mishandeling doet, ook al kunt u de daders aanwijzen. Men maakt daarbij gebruik van woningcorporaties en anonieme kliklijnen.

  Zo zien we in de praktijk hoe we besodemieterd en verraden worden en vanuit een vals gevoel van rechtschapenheid aangemoedigd worden tot het plegen van de meest laffe daad die er is: anoniem verraden van je naaste. Wietrazzia's, gegluur vanuit auto's of men niet staande een biertje drinkt, het kapottreiteren van caféhouders en ontelbare kleine verbodjes die ingegeven worden door machtsgeilheid en hypocriet onbenul.

  Mede hierom ben ik van mening dat het hele kabinet Balkenende met pek en veren moet worden bedekt en Den Haag uitgebonjourd moet worden.

  Update:
  Het radiojournaal meldt, dat de anti-wiet actie een jaar gaat duren. Hoeveel geld gaat dat kosten en hoeveel ellende zal het veroorzaken? Ik heb overigens een donkergrijs vermoeden, dat de antiwiet-actie landelijk zal worden gevoerd. Zoals ik al eerder schreef: Met de mond zullen ze gedoogbeleid verkondigen en zogenaamd de dialoog over legalisatie openhouden, maar in de praktijk zal het beleid steeds repressiever en uitsluitender worden, door middel van een verbodje hier, een beperkinkje daar, een pesterijtje zus en een bepaling zo. Ik voorspel dat er in de hoernalistieke media steeds meer berichten zullen komen over de narigheid, door marihuana veroorzaakt, toenemende misdaadcijfers, en toeristen die door wiet door het lint gaan en van balkons springen, gevolgd door strengere handhaving van de opiumwet en sluiting van alle coffeeshops. Vergeet niet, dat de Balkenbende graag aan Amerikaansen oorlogen medoet en naar mijn weten is de "war on drugs" nog steeds in volle gang. Het lijkt me sterk dat Ernst Hirsch Ballin daarover geen instructies heeft gekregen tijdens zijn Bilderberguitje, en Jan Peter Bak-Ellende tijdens zijn laatste audiëntie bij de Obamessias.

  donderdag 9 juli 2009

  Geen commentaar - Beslissende dag in Iran?

  Today we all say farewell to our families and leave home. We say farewell because we might be arrested and sent to unknown places. We happily give our families a last kiss and a last hug. We have no knowledge of army deployment, we march blindly towards the arms of the islamic republic armed forces. We hope the iranian people shall not abandon us. We carry with us the memory of the lost dear ones and the prisoners. We are taking with us to the journey the picture of dear neda’s eyes and her call that we took upon us, to fight tyranny and oppression till death. We will keep on fighting, come what may, until we reach our goals, because our solidarity and unity cannot be crushed with shells and arms.

  We shall not surrender
  Hoping to succeed
  Feminist students in iran

  http://www.emma.de/iran_demonstrations_9_july_18_tir_engl.html

  Appie Klink blijft koppig doorgaan.

  4 nederlagen voor Ab Klink en nog probeert hij zijn miskraam tot leven te wekken. Cassatie aangevraagd , de stakker. Alsof 2 rechtbanken onafhankelijk van elkaar hun werk niet goed gedaan zouden hebben. Maarre, Appie, hoe zit het nou? Is die wet er nu om de Nederlanders gezondheidsnormen en waarden door de strot te wringen, of is het een kruistocht om de cafés, die poelen van zonde en verderf te vernietigen? Hoeveel slachtoffers moeten er voor die kruistocht vallen? Hoeveel gemeenschapsgeld nog verspild worden aan je krakkemikkige wetten, hoeveel aandacht moet er nog komen voor deze onzin? Slik je trots toch in en wijd je aan de enorme kostenstijgingen, de wachtlijsten en de algemene verloedering in de gezondheidszorg. Of is je kruistocht tegen de sigaret zo belangrijk, dat je het risico durft te nemen als een van de belachelijkste ministers van dit decennium de geschiedenis in te gaan? Is je kruistocht zo belangrijk, dat je ondernemers ruineert, het plezier van de halve bevolking vergalt en nog eens om een non-issue scheiding en twist onder de bevolking veroorzaakt met je valse voorstelling van zaken en je stijfkoppigheid? En wat nu als je cassatieverzoek ook afgewezen wordt? Wat dan? Ga je dan bij het Europese Hof jammeren? Weet je wat? Probeer het nog even te rekken tot 2011, dan kun je met stille trom vertrekken naar een onzichtbaar kantoor in Brussel, waar je je verbods/machtsgeilheid uit kunt leven tegen een beter salaris nog dan hier. Dan kan je opvolger de schade herstellen die je aangericht hebt, door met één pennestreek die achterlijke caférookwet van je te schrappen en als het even meezit de hele antirookwetpesterij. Hopelijk beseft je opvolger in een volgend kabinet, dat mensen niet zitten te wachten om als slachtofferloze misdadigers te worden aangemerkt en behandeld, voor dingen waar de overheid zich niet mee te bemoeien heeft.

  Wees toch de wijste Ab. Erken, dat je kleinzielige wet altijd aan alle kanten zal blijven lekken en gondwettelijk niet spoort. Trek die Christelijk betuttelende wet toch in en laat de beslissing of er binnen een bedrijf gerookt mag worden over aan de baas van dat bedrijf . Verbied het roken in overheidsgebouwen en klaar ben je. Zo red je je reputatie en je herstelt het vertrouwen ietwat, dat de politiek er voor de mensen is en niet om ze te pesten. En laat de mensen die jouw salaris en de gevolgen van je wetten moeten betalen na een dag hard werken een lekker sigaartje of sigaret roken bij de borrel. Je zit daar immers niet voor je eigen gelijk of voor je stokpaardjes, maar om goed beleid te voeren.

  Overigens ben ik van mening dat het kabinet Balkenende zijn ontslag moet indienen.

  Iran en China. Selectieve aandacht?

  In tegenstelling tot Iran, waar een demonstratie tegen de verkiezingsfraude op beestachtig gruwelijke wijze door een Islamofascistisch moordenaarsregime werd neergeslagen - vreedzame demonstranten worden doodgeschoten, - geslagen -gemarteld en opgehangen op een wijze die de meest perverse fantasie tart, wordt de opstand van de Oejgoeren in China wél breed uitgemeten in de Nederlandse Massahypnosemedia. Waarom is dat? Zou het komen doordat laatstgenoemde groepering Islamitisch is? Waarom komt deze groep opeens wél in de belangstelling en staan hier wel opeens demonstranten in Nederland voor te trappelen? En wat is in vredesnaam het Wereldcongres van Oejgoeren? Wie het weet mag het zeggen, maar ik vermoed hier een goed voorbereide campagne.

  dinsdag 7 juli 2009

  Geen commentaar - Onrustige(r) tijden

  De tijden worden in ieder geval heel duidelijk onrustiger. En wanneer de economische crisis ook in Duitsland de komende maanden erger wordt, en alle signalen lijken dit aan te geven, het aantal werklozen recordhoogtes bereikt en het te verdelen geld constant minder wordt, dan zullen de armen en de rijken tegenover elkaar staan. Linksen en rechtsen, autochtonen en allochtonen, gelovigen en niet-gelovigen. Dan zullen ze datgene doen wat overal in de historie is gebeurd wanneer drie factoren in een land tegelijkertijd met een opgekropte woede op elkaar botsten: economische achteruitgang, etnische spanningen, verval van de autoriteit van de staat en van de maatschappelijke waarden. Dan is in de geschiedenis de opgekropte woede altijd tot ontlading gekomen. Altijd.

  Lees het artikel hier.

  zaterdag 4 juli 2009

  Iran is een front in de eeuwige oorlog van kennis tegen onwetendheid

  Als ik het dus goed begrijp was de verkiezing(sfraude) een staatsgreep van de Revolutionaire Garde/Khameini/Ahmadinejad, die van plan zijn toekomstige verkiezingen af te schaffen. Rafsanjani zou hiermee buitenspel gezet worden. Het was dus van het grootste belang dat Ahmadinejad herkozen zou worden.

  Waarom namen ze het risico van fraude, als Ahmadinejad toch vrijwel zeker zou winnen? Moussavi zou eigenlijk niet veel verschil gemaakt. Hij zou in een paar kleine dingen toegegeven kunnen hebben en verder de teugels strak in handen van de mullahs houden.

  Waarom dus fraude? Hiermee riskeerden ze deze volksopstand. De mensen in de steden zullen hebben geweten dat de support voor Mousavi groot was, anders waren ze niet met honderdduizenden zijn gaan demonstreren.

  In één ding moet ik de Islam een compliment geven. Ze zijn meesters in het creëren van een externe vijand, in casu de CIA, joden en het westen. Niets beters voor de eenheid van een land (of wat voor groep dan ook) dan een bedreiging van buitenaf. (Die van binnenuit is trouwens veel gevaarlijker en onvoorspelbaarder). Het grootste wapen van tirannen is domheid, informatie onthouden aan de mensen en desinformatie. Daardoor kunnen mythes en leugens zich als waar presenteren. Maar we leven in een communicatierevolutie en alles zal afhangen van informatie overdracht. Wat dat betreft is dit een communications-/cyberwar en een front voor de vrijheid van informatievergaring en meningsuiting. De islam zal van binnenuit moeten veranderen. Het zal zijn plaats in de macht moeten afstaan, net als de Christelijke kerken na de uiteindelijke scheiding van kerk en staat, het voorlopige eindpunt van een strijd die al 350 duurde.

  Wat was een belangrijke, misschien wel dé belangrijkste gebeurtenis in díé langzame revolutie? Ik denk de uitvinding van de boekdrukkunst. Hier zien we een overduidelijke parrallel met het heden. De strijd van de rede over de kerk werd door de eerste gewonnen, doordat alle kennis die de mythes van de kerk tegenspraken of in het absurde trokken (satire!) in een ongekende hoeveelheid en verscheidenheid konden en werden verspreid.
  Iets dergelijks zien we nu gebeuren met de nieuwe media: Internet, GSM+sms, twitter, ongekende communicatiemogelijkheden komen in handen van de 'gewone' mensen.

  Dit is een oorlog van waarheid en kennis tegen leugens, mythen en domheid. Het is de strijd van vrijheid tegen gevangenschap en onderwerping. Het is de strijd van groei en ontwikkeling tegen stilstand, achteruitgang en dood. Alles zal afhangen van de toenemende communicatiemogelijkheden. Daarom is de draad van Bottehond op het weblog van Joost Niemöller nu al van historische betekenis.

  In Nederland is dezelfde strijd bezig, Hier wordt de waarheid ook met leugens en mythen overschreeuwd. Wie zich uitspreekt loopt kans van zijn bed te worden gelicht en vervolgd. Wilders wordt overschreeuwd door verwrongen karikaturen van zijn woorden. Het gaat hier wat beschaafder toe dan momenteel in Iran, maar een principieel verschil is er niet en wie kan in de toekomst kijken?

  Ik wens het volk van Iran moed en slimheid in deze strijd en dat de achterlijkheid, de leugens en de mythen de strijd mogen verliezen.

  "De waarheid zal u vrij maken".

  vrijdag 3 juli 2009

  Geen commentaar - zinloze Stasi-rattenstreken in Nederland

  Wat gebeurt er eigenlijk in Nederland? Op alle terreinen gaan lagere ambtenaren zich gedragen als agenten van de Stasi, van schofterige huisbezoeken/overvallen tot dit absurde en volkomen doorgeslagen beleid:

  "Wat gebeurt er? Vanuit een auto worden er door de reinigingspolitie stiekem foto's gemaakt van terrassen. Ze stappen niet eens uit. Ze nemen een foto vanachter het dashboard. Dat deden ze vroeger in Oost-Duitsland ook. Als je zover gaat met je beleid, dan klopt er iets niet".

  Overigens ben ik van mening dat Balkenende na 4 mislukte betuttelkabinetten nu op moet stappen.

  donderdag 2 juli 2009

  Geen commentaar - De Balk(enende) in eigen oog

  Zinnige geluiden uit christelijke hoek:

  "Politici zijn geschrokken van de uitkomsten van de Europese verkiezingen, dat is goed te begrijpen. Maar deze ”wake-up call” heeft niet gewerkt. De gevestigde partijen gaan alleen nog maar harder schreeuwen. Ze verwijten Wilders dat hij geen oplossingen heeft, terwijl het kabinet er zelf ook niet in slaagt naar de kiezer duidelijk te maken wat de oplossingen zijn van grote problemen die juist onder hun regerings­verantwoordelijkheid in het verleden gegroeid zijn."

  Klik hier voor het artikel.