vrijdag 26 juni 2009

Coalitie is alweer met de verkiezingen bezig

Volkomen uit het niets komt opeens de aanval van het kabinet op een oppositiepartij in de 2e kamer, de PVV, vanwege het aldaar ontbreken van een financieel-economisch beleid.

Als het niet zo absurd was, zou ik op de grond liggen rollen van het lachen. Wereldwijde economische crisis, massa-ontslagen, snel stijgende werkloosheid en een nationale penningmeester die uit internationale solidariteit met de banken de toekomstige generatie heeft opgezadeld met een schuld van zo'n honderd miljard euro...

Het kabinet trok zich, na de waarschuwing van over-de-Balkellende dat er "onorthodoxe" maateregelen te verwachten waren en dat niets in het regeerakkoord nog heilig was, twee weken in het diepste geheim terug voor crisisberaad en kwam uiteindelijk met.... niets! NIETS! Uitstel, vooruitschuiven, dossiers in de ijskast leggen en de problemen laten liggen en groeien voor een volgend kabinet, wetende dat ze nu al verloren zijn. Ze weten, dat wat ze ook doen, ze het tij niet meer kunnen keren, maar ze zullen liever zichzelf doormidden scheuren dan ook maar een millimeter toe te geven of een zinnig weerwoord te geven aan de oplossingen die die nare, racistische, anti-democratische volksmenner met de witte kuif aandraagt.

In de reacties op het artikel in Elsevier wordt dan ook het financieel-economisch beleid van dit afwezigheids- en verbodenkabinet door verschillende reageerders afdoende afgebrand.

Maar bovenstaande daargelaten: de grootste giller is toch wel, dat de regering, inplaats van aan de dringende problemen te werken en te doen waar ze voor gekozen is, nu, twee jaar voor de landelijke verkiezingen en 1 jaar voor die van de gemeenteraad, oppositie begint te voeren tegen een oppositiepartij in de 2e kamer. Dat de 2e kamer, doordat een kamermeerderheid uit dezelfde partijen bestaat als de regeringscoalitie, al meer op een onderling hondengevecht lijkt dan een de regering controlerend orgaan, is al een groot manco in de parlementaire democratie. Maar dat nu de regering nu, inplaats van haar taak uit te oefenen, zo vlak voor het zomerreces nog even verkiezingsrethoriek gaat bezigen en oppositie gaat voeren tegen de oppositie is m.i. een staatkundige noviteit en misbruik van hun positie. Maar bovenal is het een zwaktebod.

Overigens ben ik van mening dat het kabinet Balkenende per direct moet ophoepelen.

woensdag 24 juni 2009

Deze heerlijke wereld

Al een week lang wil ik hier iets schrijven, maar over ieder onderwerp dat ik wil aanpakken ontdek ik op andere sites al artikelen. Zo staart me al enkele dagen een krantenartikel tegemoet over het volkomen doorgeslagen barbeleid in Amsterdam. Wat moet ik in vredesnaam zeggen over een zo absurde regelingsdrift, die zelfs ons drinkgedrag wil voorschrijven, namelijk hoe, waar en op welke wijze ik een consumptie mag nuttigen? Hoe haalt zo'n overgehaalde pennenlikker van een ambtenaar het is zijn hoofd om een hele stad zo deze absurde wetten op te leggen? Nederland is niet eens een politiestaat, maar een zinloze, betuttelende ambtenarendictatuur, die ons dagelijks meer en meer de (absurde) wet voorschrijft, zoals Gulliver gebonden werd door duizenden dwergentouwtjes.

Zijn er trouwens nog aspecten van het menselijk leven in Nederland die niet zijn verboden, belast, gereguleerd en aan banden gelegd? Wacht maar, brave, gezagsgetrouwe, je aan de regels houdende, de helft van je inkomsten afdragende en voor iedere scheet die je laat accijns en leges betalende en iedere dag meer aan achterlijke regeltjes onderworpen Nederlander! Iedere dag is er een ambtenarenleger bezig met nieuwe restricties, om uw bestaan nog ellendiger te maken, u nog meer geld afhandig te maken en uw natuurlijke mogelijkheden nog meer te frustreren. Het is de consequentie van een Gereformeerde hypocriete dwingende betwetersmoraal van stiekeme frustraten, die is samengegaan met een door links gelegitimeerde maximale zeggenschap van de staat over de burger. Samen zadelen ze de mensen op met een complex schuldgevoel (de combinatie van erfzonde en linkse, masochistische haat voor de eigen cultuur).

We worden verkocht en verraden. De Balkenbende manipuleert ons en legt geen rekenschap af van zijn daden. Achter de schermen voert onze eigen regering oorlog tegen ons. Ik durf te stellen dat het web van verboden, vergunningen, restricties, voorschriften, (spel)regels, voorbehouden, richtlijnen, wetten, etcetera etcetera (er zijn er duizenden en duizenden en iedere dag komen er bij), alsmede de absurde beroving van de burgers dmv belastingen, heffingen, etcetera, van parkeerheffingen tot visvergunningen, ik durf te stellen dus, dat dit systeem in wezen net zo autoritair, restrictief en dictatoriaal is als dat in Iran, hoewel hier onze slavernij "vrijheid" heet en onze machteloosheid om dingen te veranderen "democratie". Hier worden geen handen afgehakt, maar komt de deurwaarder je huis leeghalen omdat een vergeten verkeersboete inmiddels tot het tienvoudige of een veelvoud daarvan is opgelopen en je door het rijden door rood licht geruineerd bent. Vraag maar eens aan de zwervers in de stad hoe ze behandeld worden en wat bijvoorbeeld de VVD daar voor oplossing voor heeft: Wegjagen! Zelfs op bankjes mogen ze niet zitten. Paria's komen niet alleen in India voor.

Maar ik dwaal af. Wat ik zeggen wilde, is, dat de overheid u van iedere door u verdiende Euro, zo'n 90 cent besteelt. U betaalt dat niet vrijwillig, maar u doet dat onder de dreiging van geweld en vrijhidsberoving. Wat doet deze overheid met dat geld? Wel, naast het
* naar de knoppen helpen van zowat alles waar ze zich mee bemoeit en waar dan nog meer geld (uw geld) ingepompt moet worden en
* het zijn van een gigantisch blok aan het been van de economische, financiele groei en de welvaart van het land,
* oorlog voeren,
gebruikt de overheid dit geld vooral om, inplaats van haar kerntaken uit te voeren (veiligheid en het beschermen van vrijheid en democratie), zichzelf uit te breiden en de tentakels nog meer in eenieders dagelijks doen en laten te dringen. Want de burger is tot misdadiger geworden, een potentiele terrorist inplaats van een volwassen inwoner en facilitator en instandhouder van een vrije democratie.

Dus lost de politie alleen nog overtredingen op die geld opleveren, en zo fungeren politieagenten nu bijvoorbeeld als legale straatrovers ofwel belastingambtenaren. Middeleeuws. En terwijl oude vrouwen door straattuig worden beroofd en tegen de grond gegooid waardoor ze een heup breken, controleert de gemeente of mensen niet buiten een biertje drinken en binnen geen sigaret roken. Boetes leveren imers geld op nietwaar? Gevangenisstraf kost alleen maar geld.

Dit mag niet veel langer zo doorgaan.

We moeten de klauwen die iedere dag meer en meer in ons dagelijks leven ingrijpen afhakken. De overheid moet ingekrompen worden tot haar kerntaken en zich beperken tot haar dienende functies. De feodale tijden zijn voorbij. Mensen, word wakker. Ze zeggen dat we in een vrij land leven. Maar kijk eens om u heen. Is er iets om u heen waar de overheid zijn grijpgrage vingers niet in heeft gehad? Vanaf uw verplichte en zelf te bekostigen identiteitsbewijs tot de BTW en invoerheffingen en accijns op uw bezittingen en voedingsmiddelen tot aan uw afvoerputje en binnenkort uw gloeilampen... overal betaalt u voor. Wilt u gaan vissen? dan zult u een vergunning moeten kopen. Van iedere handeling die u verricht moeten vijf ambtenaren hun brood verdienen. Overal heeft de overheid u in de tang. Tekenaars worden door de politie van hun bed gelicht, politici worden vervolgd voor hun mening, mensen die protesteren tegen de uit de hand lopende immigratie en de verloedering van de steden moeten worden beveiligd, er worden daadwerkelijk politieke moorden gepleegd en achter de schermen werken de huichelaars van het kabinet Bakellende aan meer restricties en inkomstenbronnen voor het immer groeiende (pseudo-)ambtelijke apparaat.

Vrijheid....
Kijk om u heen en denk na. Wilt u in slavernij leven, uitgeknepen en van uw levensbloed beroofd, onderworpen aan een allesbeheersende onpersoonlijke parasiet die u ook nog eens als onmondige en potentieel misdadige onderdaan ziet? Stem dan in naam van uw eigen geluk niet meer op die bloedzuigers.

Overigens ben ik van mening dat (het kabinet) Balkenende zo snel mogelijk moet opdonderen.

vrijdag 19 juni 2009

Verjaardag

Hierbij de hartelijke felicitaties voor Vroeg of Laatschrijver Daan, die vandaag 17 jaar is geworden. De redactie (ik dus) wenst je vele vele jaren in gezondheid, geluk en voorspoed, alsmede veel inspiratie bij je toekomstige schrijfwerk.

Giller van de week 2009


Dat er onder de Nederlandse "elite" (media, politiek en "zachte" wetenschappen) een tot nu toe door de medische stand onbenoemde pandemie heerst, waar regressieve infantiliteit een belangrijk symptoom van is, moge duidelijk zijn voor eenieder die zijn nuchtere verstand behoudt onder de dagelijkse stortvloed aan koortsfantasieen, waar de lijders aan deze tot nu toe niet-onderkende ziekte onze intelligentie mee menen te moeten beledigen.

Om een begin te maken met het signaleren en benoemen van deze levensgevaarlijke ziekte, heeft de redactie van Vroeg of Laat besloten om eens in de week de duidelijkste uiting van deze malheur te bekronen met het etiket "Giller van de week".

Door de veelheid aan uitingen van (on)genoemde ziekte in de Nederlandse media zal dit geen eenvoudige klus zijn. Wij vragen dan ook de lezers van dit weblog om gesignaleerde uitingen van de ziekte aan ons te melden, door in een reactie kandidaten voor de prijs te plaatsen. Iedere zondag zal dan de grootste (hardste, schrilste) giller de prijs krijgen.

Om het wat te verduidelijken: verleden week verklaarde Jan Peter Balkenende dat hij zich meer verwant voelde met Pim Fortuyn dan met Geert Wilders. Het was deze uitspraak die me het idee van de hand deed om deze signaleringslijst te beginnen. Deze week nomineer ik alvast de 180 graden omslag van Harry van Bommel in zijn standpunt ten aanzien van de Iraanse verkiezingen en de daaropvolgende demonstraties. Binnenkort hieronder de links naar zijn 2 uitspraken.

Overigens komt degene die de door mij gesignalerde ziekte juist benoemt in aanmerking voor een extra vermelding in Vroeg of Laats eregalerij (i.o.).

Lissabon’s diepe EU-koffers

Er zijn veel dingen die je als Hollander opvallen in Portugal: de zon, de zee, het excellente zee-eten, maar in mijn geval vooral de grote campagneborden voor de Europese verkiezingen die er om de 5 meter hangen. In tegenstelling tot de beklemmende stilte in de Nederlandse media en op straat met betrekking tot de Europese verkiezingen, is het in Portugal een ‘hot topic’, waar menig Portugees zich druk over maakt. Ik heb de vriendelijke glimlach van de liberale lijsttrekster wel honderd keer voorbij zien komen.

Weer een mooi aspect aan Portugal vind ik de borden die lukraak verspreid staan: op elk bord staat helder beschreven hoeveel geld er aan dat bepaalde project besteed is. Enkele voorbeelden:

Loopbrug over het strand: E 10.376
Renovatie en bestrating Moors kasteel Silves: E 3.328.067
Bouw promenade Lagos en decoratie daarvan: E 13.450.009

Bijdrage aan de Europese Unie door Nederland: 8,79 Miljard Euro
Bijdrage aan de Europese Unie door Portugal: 3,03 Miljard Euro (1)

Is het dan nog gek dat de Portugezen zoveel meer waarde hechten aan de Europese Unie dan wij Nederlanders? Nee, natuurlijk niet. Nederland wordt schaamteloos gebruikt als een van de melkkoeien van de Europese Unie, en geeft een schokkende 5,3% van haar overheidsinkomsten uit aan de Europese Unie, terwijl het in bevolking en oppervlakte grotere Portugal maar 2,6% van haar begroting hieraan uitgeeft. Ook ontvangt Portugal Miljarden aan hulp, terwijl Nederland met een vaag plan als ‘;een superbus’ moet aankloppen bij Brussel, en dan uiteraard meteen afgewezen wordt.(2)

De betrekkelijke stilte en desinteresse in Nederland met betrekking tot de Europese Unie lijkt dan ook niet snel doorbroken te worden, als de Unie op deze manier bij Nederland blijft tanken. Vaak wordt gezegd dat die 5,3% van de belasting wel weer geïnvesteerd wordt in dingen die de Nederlander uiteindelijk ten goede komen, zoals de verfraaiing van de vakantiegebieden waar hij heengaat, en de economische stimulatie van armere landen in Europa, wat uiteindelijk weer leidt tot een rijker Europa, en dus een rijker Nederland. Dit is echter vergezocht: als een land eenmaal van de zoete nectar heeft geproefd die Europees geld heeft, leidt juist bijna altijd tot het vragen om meer geld, voor steeds onduidelijkere projecten, die door de commissie alsnog ingewikkeld worden.

De perfecte manier om ‘Euroscepsis’ in de rijkere landen te breken, is dan ook een eerlijkere en betere verdeling van het gemeenschapsgeld: met het oog op de sociale problemen in o.a. Nederland, Duitsland en Engeland, zouden zij meer dan genoeg Europese steun kunnen gebruiken om dat op te lossen. Vrijhandel trekt vanzelf de armere economieën bij, en daarmee Europa zelf. Op naar een Unie van echte gelijkheid.

donderdag 18 juni 2009

Rascha Pepers Russisch Blauw - geen recensie

"Zo nietszeggend. Net een bord lauwe brinta, waar geen eind aan komt."

Op deze uitspraak op blz 60 van Rascha Peper's 'Russisch Blauw' viel mijn blik toen ik het boek voor de tweede keer opensloeg om na te gaan of wat ik erover wilde schrijven bevestigd werd en dat is frappant, want bovenstaand citaat geeft precies weer hoe ik over de Nederlandse 'literatuur' van de laatste decennia denk. (ik laat de Vlaamse hier even buiten beschouwing). Het was of het boek zelf mijn vraag beantwoordde. Zo'n duidelijk synchronistisch animistisch voorteken kan ik niet negeren. Ik weet genoeg. Intuitie, spiritualiteit, spanning en fantasie, daar hou ik van. Goddelijke interventie.

De eerste keer dat ik de pandora pocket opensloeg begon ik braaf bij het begin. Iedereen weet dat de eerste zinnen en de eerste bladzijde cruciaal zijn. Wel, het schokeffect was er al handig ingebouwd door de beschrijving van de sprong van een duiker die zich inbeeldt dat er geen water in het zwembad zit. Een naar beeld. Als het zo al moet beginnen! Anyway... de aandacht is gevangen. Maar dan: Gedurende de rest van het eerste hoofdstuk zwemt de duiker wat baantjes, onderwijl mijmerend over ditjes en datjes, over dolfijnen op tegeltjes, hij kijkt eens om zich heen, krabt eens aan zijn teen, kortom, er gebeurt helemaal geen malle moer en ondertussen blijft de lezer met een nare indruk achter van iemand die van de hoge duikplank te pletter valt op de bodem van een leeg zwembad. Maar ja, dat was maar een fantasie van de gefantaseerde duiker, dus waar gaat het eigenlijk over?. Is het nog niet erg genoeg dat ik gedwongen off line ben en zodoende de werkelijkheid 's avonds weer met boeken moet ontvluchten? wat is dit voor zouteloos geklets? Bij deze gaat Rascha Peper dus de prullenbak in, ik bedoel natuurlijk de papierbak. Heh... geen zin om de reinigings/milieugestapo op mijn dak te krijgen.

Waarde lezer. ik mag mezelf gelukkig prijzen. Ik ben drietalig opgevoed, met een vader die me op mijn vierde leerde lezen en ik had/heb in mijn leeshonger altijd de beschikking gehad over een grote vijver met bontgekleurde vissen. Het is misschien wat arrogant van me om in de brakke poel van ons' Heedendaegsche Vaderlandse Litteratuur te spugen, maar ik doe het toch.
Nederlandse literatuur.... De paar goede schrijvers daargelaten is het een slappe diarree van semi-intellectueel gejeremieer over niemendallen. Een vergeefse verheffing van het alledaagse en banale, het triviale. Het ergst zijn de quasi-interessante, narcistische egodocumenten. Wat een slap geouwehoer. Het is de verheffing van het banale en het banaliseren van het verhevene; inhoudsloze breiwerkjes en wandelingen door saaie, saaie landschappen. Nou ja, dat ik hier alweer een foeterkannonade begin toont al hoe inspirerend boekjes als die van Rascha Peper zijn. Wat zal ik er verder nog over zeggen. Niets. Exit Rascha Peper. Het spijt me, waarde lezer, de recensie kan vanwege opperste walging niet doorgaan. Wat een sof! Even kijken of er nog iets anders te lezen is.

O ja, nog even een tip: Lees nooit nooit nooit een roman in een Nederlandse vertaling als u de taal waarin het werd geschreven enigszins machtig bent.
Mijn stelling is: Hoe beter de schrijver, hoe slechter de vertaling.

dinsdag 16 juni 2009

Holland op zijn smalst - vet kut

Iedere keer dat ik een krant opsla, hoop ik nu eens zinnige dingen te lezen, maar mijn tenen hebben onderhand de kromme stand als natuurlijk geaccepteerd, dus eigenlijk zou ik me nergens over moeten verbazen. Toch: Wat moet je in godsnaam denken van een stadsdeelraad die opstapt, omdat er onenigheid is over de grootte die zwerfvuil moet hebben (10 centimeter) om nog als zwerfvuil aangemerkt te mogen worden door de mierenneukers van de stadsreiniging? En wat moet ik in vredesnaam denken van een uitspraak, dat "zwerfvuil, dat niet zichtbaar is, niet meegeteld wordt"? Hoezo niet zichtbaar? Onbegrijpelijke richtlijnen, waarschijnlijk passend in het beleid om meer gehandicapten (blinden in dit geval) aan een baan te helpen.

Nu was er vanochtend een bericht van de SP-jongeren, dat er nog genoeg "verbeterpunten" rondom het aangifteproces van loverboyzaken zijn. Uit hun onderzoek bleek zelfs, dat sommige slachtoffers, die aangifte kwamen doen, niet serieus werden genomen en zonder opname van aangifte weer werden weggestuurd.

De SP-jongerenorganisatie (ROOD), naast dat ze natuurlijk hier weer een subsidiepotje ziet voor hulpverleners, beveelt onder andere aan, dat baliemedewerkers getraind moeten worden in de omgang met slachtoffers van mensenhandel. Henk Werson van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, die ook alweer extra overheidsfondsen ziet opdoemen, plaatst daar een kanttekening bij.
"Het is nu onmogelijk om alle 60.000 agenten te trainen. Ik ben al blij als er 100 per regio gecertificeerd zijn."

Godallemachtig, wat moet ik me hier bij voorstellen? Moeten baliemedewerkers worden geleerd wat misdaad is en wat niet? Zelf mijd ik politiebureaus, na een aantal vergeefse pogingen om ze aan het werk te zetten, al 20 jaar, vanwege de desillusies die ik daar oploop. Maar nu is het dus zo:

Man komt politiebureau binnen.
"Ik wil aangifte doen van mishandeling"
De baliemedewerker kijkt zorgelijk. "Mishandeling? is dat een misdaad? hm, volgens mij niet. Althans, ik heb dat in mijn lespakket nooit gehad. Sorry meneer, maar ik weet niet wat "mishandeling" is. Dat zou ik pas volgend jaar krijgen, maar wegens bezuinigingen zit dat er niet in. Weet u zeker dat er bij u thuis niets gestolen is? Diefstal zit namelijk wel in de cursus die ik nu aan het volgen ben. Wat is uw naam, meneer?"
De man noemt zijn naam.
"Ah, ja.... ik zie dat u hier nog 3 verkeersboetes heeft openstaan. U kunt deze nu betalen, anders moet ik u aanhouden, zodat u vervangende gevangenisstraf kunt doen."
De waanzin ten top.

Krista van Velzen gaat hierin echter vrolijk mee.
"Eigenlijk zou iedereen die bij de politie werkt basiskennis van het onderwerp moeten hebben, want als je als slachtoffer net die agent treft die niet is opgeleid, ja, dan is dat vet kut."

Vet kut. Fijn dat onze politici hun terminologie beheersen, want vet kut is een treffende aanduiding voor slachtoffers van verkrachting en gedwongen prostitutie.

De stupiditeit begint onder onze linkse volksvertegenwoordigers epidemische vormen aan te nemen. Vet kut, dat.

vrijdag 12 juni 2009

Wet boven recht, vorm boven inhoud

"Recht in de ogen van Mr. Abraham Moszkowicz" (1998 door John van den Heuvel) is een van de honderden hapslikwegboeken die ieder jaar in Nederland verschijnen en die vrijwel direct na hun verschijnen in de ramsj terechtkomen en dan op de tweedehandsmarkt geen 50 cent meer waard zijn. Vanwege mijn beperkte internettoegang geef ik het er bij de kringloopwinkel wel voor uit. Je bent een letterjunkie of niet.

De publicatie van het boek speelde destijds waarschijnlijk in op de bekendheid die Abraham Moszkowitz verkreeg, door het op zich nemen van de verdediging van Desi Bouterse. Het is geschreven als een marathon-intervieuw waar de vragen tussenuit gehaald zijn, waardoor de tekst in een slaapverwekkend gemurmel voortkabbelt en het lezen van meer dan twee hoofdstukken na elkaar beloond wordt met een drukkend gevoel tussen de slapen.

Van de 'openbaringen' in de subtitel: "Openbaringen van een van Nederlands meest prominente strafpleiters" moet men dan ook niet veel verwachten. Toch waren er twee passages die mijn vermoeden bevestigden, dat de Nederlandse rechtspraak in wezen a-moreel is, en dat het recht van het individu tegengesteld kan zijn aan het algemeen belang.

Recht heeft niet vanzelfsprekend iets met rechtvaardigheid of moraal te maken en een strafpleiter dient, wil hij een "prominente" strafpleiter worden, mijns inziens zijn geweten diep in de onderste lade van een brand- en inbraakveilige stalen kast weg te stoppen, de sleutel daarvan om te smelten en de kast in een Atlantische trog af te laten zinken. Een voorbeeld:

Op bladzijde 173 antwoordt M. bevestigend op de vraag of hij wel eens denkt aan het leed, dat zijn clienten slachtoffers hebben aangedaan. Hij haalt dan het voorbeeld aan van een man, die ervan verdacht werd zijn twee stiefdochters te hebben misbruikt. De man werd vrijgesproken. Niet omdat hij het niet gedaan zou hebben, maar doordat Mr. Moszkowicz gebruik maakte van verschillen in de verklaringen van de twee stiefdochters. Er was immers een lange tijd overheen gegaan voor de stiefdochters een aanklacht hadden ingediend.

"In dat geval heb ik wel herhaaldelijk gedacht aan het verdriet dat die meisjes was aangedaan. Maar mijn uitgangspunt is dat zelfs de grootste misdadiger recht heeft op verdediging. Als verklaringen van getuigen hiaten vertonen, zegeviert het recht als de verdachte uiteindelijk wordt vrijgesproken bij gebrek aan bewijs..."

Formeel heeft Mr M. hier gelijk. Van een "zegevieren van het recht" zou ik hier als leek toch echter niet willen spreken, meer van de valse overwinning van een formele burocratie, een systeem, waar de heer M. als geen ander de weg in weet en die een onevenredig grote druk legt op slachtoffers om hun "recht" te kunnen halen. Zij moeten immers ook alle ins en outs van het onbegrijpelijke wetsdoolhof kennen en zich daarin onberispelijk gedragen. Iedere vergissing maakt het slachtoffer zelf tot beklaagde.

Het verwijt, dat de heer M. vaak geen inhoudelijk verweer voert, maar zich richt op vormvoorschriften of -fouten doet hij af met het non-argument dat zo iemand niet begrijpt hoe het strafrecht werkt.

"Het hoort bij het werk van een advocaat om te controleren of de vormen in acht zijn genomen. Pas dan krijgt het recht zijn loop."

En hier, Meester Moszkowitz, in de woorden "pas dan" zit hem nu juist de makke. De vorm doet de inhoud zo volkomen teniet. Het recht heeft hier niet zijn beloop, maar het formele juridische pad is doorlopen, de juiste rituelen zijn uitgevoerd. Over de schuld of onschuld van de dader zegt dit allemaal niets en men kan in zo'n geval toch moeilijk volhouden dat het recht hier heeft gezegevierd, laat staan, dat rechtvaardigheid is geschied. Het heeft meer overeenkomst met een ouderwets duel op de sabel tussen pennenlikkers dan met rechtspraak en de enigen die in dit geval zegevieren zijn de heer Moszkowicz en diens client, de verkrachter van de meisjes. Voor de meester stond zijn schuld wel vast namelijk, anders had hij er niet nog zo vaak aan terug moeten denken.

Ik hoop voor de heer Wilders, dat Mr Abraham Moszkowitz diens verdediging wel op inhoudelijke gronden voert. Mijn inschatting is, dat zijn opponent in deze, Mr. Spong, de rituelen even goed onder de knie heeft als hij. En hopelijk is Mr. M. inhoudelijk net zo'n virtuoze verdediger als in formele zin. Anders wordt het inderdaad voor de heer Wilders een langdurige en kostbare aangelegenheid, waarvan de uitkomst uiterst onzeker is, afhankelijk van wat er in de krochten van de wetsgebouween nog aan vergeten memo's en amendementen ligt. Of hoe dat ook mag heten.

Overigens ben ik van mening dat het feit dat Geert wilders zich in een rechtszaal moet verantwoorden voor zijn politieke uitspraken en dat moet doen op de plek, die bedoeld is voor moordenaars, verkrachters, drugssmokkelaars en andere criminelen op zich al een gotspe is en een blamage voor het Nederlandse strafrecht.

(wordt vervolgd)

Terzijde en zijdelings on topic: De affaire Melchers

donderdag 11 juni 2009

De desintegratie van de PvdA

Na de implosie tijdens de Europese verkiezingen, zakt de PvdA verder in haar eigen moeras en probeert de een zich te redden door de ander dieper weg te duwen.

Zo opende Jan Pronk de aanval op Wouter Bos door hem ontbrekend leiderschap aan te wrijven en pareerde onze bankkantoor-socialist de dolkstoot door erop te wijzen dat Jan Pronk zelf het verkiezingsprogramma had geschreven. Het kan Bos trouwens niks meer schelen wat er met dat rare, krimpende landelijke politieke partijtje gebeurt. Hij zit immers al zo goed als veilig in de hogere regionen van het bankwezen en legt zich al neer bij een nog groter verlies bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een partij mag blij zijn met zo'n inspirerende leider, daar heeft Jan Pronk gelijk in. Maar over welke verkeerde koers heeft dhr. Pronk het eigenlijk? Bedoelt hij het zwalken tussen tegengestelde standpunten, afhankelijk van waar op een gegeven moment de meeste stemmen mee behaald kan worden? Of het in achterkamertjes aanschurken tegen de macht? Deze koers is inderdaad door de achterban afgestraft. Of is het de koers van schijt hebben aan de kiezers, zodra de stemmenbuit binnen is en de baantjes verdeeld? Mooie koers is dat.

Maar Minister Plasterk trapt liever naar onderen, dan heeft hij in het moeras waar ook hij in wegzinkt nog wat vastigheid onder de voeten. Even. Tot de komende gemeenteradsverkiezingen.
Betoogde een andere prominente PvdA'er nog dat de partij de aansluiting bij het intelligentere volksdeel kwijt was, de heer Plasterk ziet de problemen van de PvdA zo:
"De domme mensen, die ons, intellectuelen, niet meer begrijpen, zijn overgelopen naar PVV. Het domme gedeelte van onze achterban snapt ons, intellectuelen niet meer."
En hoe wil hij deze domme, niets snappende mensen weer terugkrijgen? Welnu, de top van de PvdA moet dommer worden (nog dommer?), zodat de domme mensen weer in de moederschoot van de partij terug zullen komen.

Plasterk maakt met de verdomming (naast dat hij blijk geeft van zijn blinde arrogantie) al een aardig beginnetje. Binnenkort zullen dus alle PvdA-berichten uit Jip en Janneketaal bestaan: Geen woorden langer dan drie lettergrepen en de lettergrepen door streep-jes ge-schei-den.

Tja... eerst de intellectuelen weggelopen en nu de "domme" mensen ook. Er blijft niet veel meer over, anders dan arrogante semi-intellectuelen die uit alle macht proberen de desintegratie van deze grondslagloze en van alle walletjes mee-etende partij tegen te houden, maar die niet inzien, dat er maar 1 reden is dat de boodschap niet overkomt, namelijk dat de partij helemaal geen boodschap meer te verkondigen heeft. De arme, onderdrukte en onmondige arbeider waar de PvdA ooit, in een grijs verleden, de belangen van zei te behartigen, bestaat niet meer in Nederland. De truc van de afgelopen decennia om de nieuwe import analfabete onderklasse aan zich te binden lukt niet. De PvdA-intelligentsia zagen namelijk over het hoofd dat de laatsten er totaal andere ideeen over de inrichting van de maatschappij op na houden dan de salonsocialisten van de Partij van de Arbeid. Die willen namelijk het middeleeuwse systeem dat ze ontvlucht zijn hier implementeren, daartoe onder druk gezet door theocratische "intellectuelen" die heel wat gemotiveerder en rechter in de leer zijn dan de Partijdigen van de Arbeid.

Intern verrot, desintegreert deze partij van volksmenners en utopisten voor mijn ogen. Dag PvdA, nog even en je ligt ook op de schoothoop van de geschiedenis, naast vele illustere voorgangers.

PS: Des-integratie... hm....

dinsdag 9 juni 2009

'Het linkse Uurtje', met meneer de Leraar


Ik blijf mij verbazen over het onderwijssysteem. Is het een soort ingebouwd gen dat alle leraren openlijk hun linkse ideeen aan hun leerlingen doet overdragen, of krijgen zij dat er gewoon ingeboord op de lerarenopleidingen in Nederland? Vast staat wel dat ze er niet over kunnen ophouden: het lijkt hip om Geert Wilders belachelijk te maken om op die manier eens een beetje intelligent over te komen op de leerlingen. De enkeling die dan achter Geertje staat, wordt meestal niet al te subtiel weggehoond. Een paar voorbeelden.

Tijdens Geschiedenis:
"Geert Wilders is het schoolvoorbeeld van een populist. Hij heeft geen ideeen of ideologie, hij doet gewoon wat het volk wil om stemmen te winnen."

Bij het uitkiezen van debatsonderwerpen, Nederlands:
"Een ander gevaarlijk probleem is de verrechtsing van de samenleving. Nu clowns als Geert Wilders en Rita Verdonk steeds meer stemmen winnen, lijkt er een einde te komen aan de Nederlandse staat zoals wij die kennen"

Nu ben ik geen supporter van Geert, helemaal niet zelfs, maar het lijkt mij wel dat de subjectiviteit een gebied is waar de leraar zich niet, danwel zeer behoedzaam moet begeven. School is vormend bedoeld: er wordt vaak de illusie neergezet dat het dan ook ernaar toewerkt om alle leerlingen zich psychisch en fysiek te laten ontplooien. Dit wordt vaak niet bereikt, door een te breed scala aan vakken dat verplicht is en een te late specialisatie van de studie. In het 3de jaar kan een leerling blijven zitten op Scheikunde en Natuurkunde, terwijl die leerling volgend jaar misschien helemaal geen Scheikunde en Natuurkunde wil volgen, juist omdat het hier zo slecht in is.

Het is echter buiten het boekje van de leraar om de eigen politieke ideeen als leidraad te gebruiken voor de lessen die hij of zij geeft: het op deze manier beinvloeden van leerlingen is iets dat verboden zou moeten worden. Het is niet alleen een onrechtvaardigde manier om kinderen tegen hun wil te beinvloeden, het kan ook leiden tot het bagatelliseren van leerlingen die anders denken. Waarom zijn dit soort dingen nog mogelijk in een onderwijssysteem dat vrij en vormend pretendeert te zijn?

Discussie: NuJij

maandag 8 juni 2009

Geen commentaar - Joden vrijwel uit Arabische landen verdwenen

"Sixty years ago one million Jews lived in Arab countries, but violence and state-sanctioned discrimination scapegoating them as Zionist spies have forced out all but 4,000 – who remain mainly in Yemen, Morocco and Tunisia."


(klik op de titel voor het artikel in The Guardian)

vrijdag 5 juni 2009

Komkommers

Nog een paar dagen nababbelen over de Europese Verkiezingen en dan zal het Nederlandse journalistenleger wel weer voorzichtig zijn luiheid en gemakzucht beginnen te verontschuldigen met het schrijven en praten over hun zomerhobby en lucratieve nevenfunctie: De komkommerkweek.

Tijdens de komkommerkweek, die vreemd genoeg ieder jaar langer duurt, dit jaar waarschijnlijk zo'n drie maanden, bergen alle nederlandse journalisten hun pen en schrijfblok in de onderste lade van hun bureau en wijden ze zich volkomen aan het observeren van de groei van deze edele, maar enigszins waterige en smakeloze vrucht-noch-groente [politiek correcte, want vegetarische uitdrukking voor vlees-noch-vis. Red].

Tijdens de komkommerkweek doet zich namelijk het bijzondere verschijnsel voor, dat alle gebeurtenissen op de wereld stilvallen in bewondering van deze agrarische activiteit, die vooral in zonnige vakantie-oorden en vanuit makkelijke leunstoelen wordt beoefend. Tijdens de komkommertijd zijn er geen problemen, geen veranderingen, geen poltiek, oorlogen of andere vermeldenswaardige maatschappelijke activiteiten. Een wonder waar wetenschappers zich het hoofd over breken.

Door de Europese verkiezingen is de komkommertijd dit jaar laat begonnen. Gefluisterd wordt, dat de Raad voor Journalistiek overweegt een klacht in te dienen bij het Europese Hof van Justitie wegens het in gevaar brengen van deze nevenactiviteit van journalisten.

De verminderde persactiviteit zal tijdens de komende eindexamentijd merkbaar worden in kleine berichtjes tussen de pagina's exameninformatie, waarin afzonderlijke journalisten aan zullen geven officieel de komkommertijd ingesteld te hebben.

Hier alvast een recept voor een komkommersalade (gepikt van het web, want ik ben geen kok. Het opvolgen van de instructies is dan ook voor eigen risico).

Nodig:
1 komkommer
3 eetlepelsl magere yoghurt.
dille
1 (of meerdere, naar smaak) teentje knoflook
peper en zout
1 theelepel suiker of een zoetstof (bleh!)

Doe als volgt:
Schil de komkommer en snijd die in dunne plakjes (gebruik een kaasschaaf).
Maak een saus van de yoghurt, dille, uitgeperste knoflookteen, peper, zout en de suiker.
Plemp de saus over de komkommerplakjes en roer het zaakje door elkaar.

Eet smakelijk. Maarre... zonder een flinke maaltijd erbij is het een slappe hap.

Het wordt een lange, stille zomer.

woensdag 3 juni 2009

Gij zult geen onwelgevallig gedrag vertonen.

Onze onhoogevallen zondagsschoolkwezel Balkenende weet het ook niet meer en gaat het nu maar aan ons vragen.
Wereldwijde economische crisis, een volkomen uit de hand lopende immigratie, ghettovorming in de steden, straatterreur, toenemende corruptie in alle geledingen van de samenleving, waar komt dat allemaal door volgens onze nationale moraalprediker?

"De spelregels van de maatschappij zijn niet voor iedereen helder." is zijn conclusie.
Onze Opperkwezel heeft daarom het initiatief gegeven voor een brede maatschappelijke discussie over onze omgangsvormen. Het volk waar Bakellende IV de scepter over zwaaitt bestaat namelijk uit domme, onopgevoede kinderen die niet weten hoe het hoort. Ze zeggen geen "dankjewel" en "alstublieft" meer en staan machteloos als ze een hand toegestoken krijgen, niet wetende dat die hand geschud hoort te worden.

De informatie die uit deze maatschappelijke discussie ontstaat, zal worden geanalyseerd door "een onderzoeksbureau" en gepubliceerd als "Handvest Verantwoordelijk Burgerschap" Het Handvest moet "houvast en inspiratie bieden voor het uitdragen van goed burgerschap in eigen kring."

Laat me u bij voorbaat vertellen, meneer Bak Ellende, dat u, noch iemand anders bepaalt hoe ik in eigen kring met mijn kringgenoten omga. Is de overheid ervoor om mij te vertellen hoe ik met mensen omga? Ik houd me aan de wet. Dat is voldoende en het dagelijks verkeer regel ik zelf wel. Denkt u soms dat de hele wereld bestaat uit goedwillende sukkels, die alleen nooit geleerd hebben hoe het hoort?

De onwaarschijnlijke wereldvreemdheid die uit dit soort initiatieven spreekt is stuitend. Onze premier zegt met zoveel woorden dat alle ellende onze schuld is. We weten niet meer hoe het hoort.

Minister Ter Horst geeft duidelijk aan dat de overheid het spoor zelf bijster is.
"De publicatie heeft als functie de verkenning van "onze" gemeenschappelijke waarden. Wat zijn die waarden nu?"
Hiermee geeft de overheid aan, zelf geen enkel antwoord te hebben op de groeiende ellende waar Nederland in terecht is gekomen. Maar één ding staat als een paal boven water: Het ligt allemaal aan u en mij. Omdat ik geen respect meer voor u zou hebben en omgekeerd hebben we boven(in de eerste zinnen)genoemde problemen.

Kunnen we nu binnenkort verwachten dat al ons sociale gedrag zich volgens bepaalde, door streng gereformeerde randdebielen geformuleerde regels zal moeten voltrekken? Dit zal immers door het volk, de beleefde meerderheid, worden gelegitimeerd door deze zogenaamde discussie?

Ik kan u vast vertellen hoe dat eruit ziet.
U zult werken en voor iedere scheet die u laat zult u belasting betalen.
U zult respect hebben en onvoorwaardelijke overgave betonen aan de boven u gestelden.

Ik stop met schrijven. Ik word al misselijk als ik die hangjurk van een Balkenende zie of hoor. Te bedenken dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn falen bij de burgers legt doet me iedere keer weer kotsen. Weg met deze gereformeerde kwezel. Ongelooflijk dat we nog twee jaar met die griezel opgescheept zitten. Met iedere dag dat dit kabinet er zit, groeien de problemen en wordt de bevolking steeds meer raderen voor de ogen gedraaid, met steeds meer kluitjes in het riet gestuurd.

Vrijheid! Weg met de wereldvreemde zondagsschoolfrikken die ons hun gehersenspoelde, godsdienstwaanzinnige burgermoraal willen opdringen. Weg met de regentenmentaliteit die bepaalt hoe u zich in het dagelijkse verkeer dient op te stellen.

De maatschappij kent geen "spelregels" Het is geen spel. De mensen zijn vrij, behoudens eenieders verantwoordelijkheid voor de wet. De wet en verder niets. De rest bepaal ik zelf.

PS: Maar omdat die brede maatschappelijke discussie er toch komt (althans, in het hoofd van Bakellende), hier alvast een voorzetje:
Vuilniszakken: In een beschaafd en respectvol Nederland zet je de vuilniszak op de rand van de stoep voor je huis. Je flikkert hem niet van twaalf hoog naar beneden. Iemand nog meer suggesties voor beter sociaal verkeer?