dinsdag 29 juni 2010

zaterdag 26 juni 2010

Open brief aan de dames en heren politici

Geachte dames en heren,

u gaat wel eens het land in en legt dan zogenaamd het oor te luisteren bij de burger. Alsof u zelf geen burgers bent, maar een afgescheiden elite. Ik ben een Nederlands staatsburger. Daar kan ik niets aan doen. Ik ben hier geboren en heb geen keus. Mij is een eenzijdig contract opgedrongen. Het zij zo. Wie de macht en het geweldsmonopolie heeft, heerst.

Weet u wat ik als burger nu graag zou willen?

Dat ik weer trots ben op mijn land. Dat mijn kaken niet warm van schaamte worden als ik een Nederlandse krant opsla of een televisieprogramma bekijk. Ik zou willen dat ik met trots kijk naar de onderhandelingen in Den Haag, in plaats van dat mijn intelligentie samen met de kiezers beledigd wordt. Ik zou trots op Nederland willen zijn vanwege zijn uitmuntende onderwijs, de state-of-the-art gezondheidszorg en de veiligheid, die ontstaat wanneer de wet streng maar rechtvaardig wordt toegepast. Ik zou graag trots willen zijn op een open regering, die er niet voor terugdeinst om in alle eerlijkheid de nodige maatregelen te nemen. Ik zou trots willen zijn op een land, dat de individuele vrijheid en zeker die van meningsuiting hoog in het vaandel heeft en die de burgers beschouwt als mondige, volwassen mensen.

Ik wil geen land met verloederde wijken, straatterreur, onveiligheid, steeds meer en hogere lasten, een immer groeiend ambtenarenapparaat, die op steeds meer gebieden regels stelt. Ik wil geen land dat vol camera's hangt, waar iedere stap die ik zet geregistreerd word, waar ik over iedere ademtocht belasting moet betalen, maar waar een aangifte wegens diefstal niet wordt opgenomen. Ik wil geen politici, die voor het partijbelang en electorale winst uit een regering stappen. Ik wil niet als debiel behandeld worden door de publieke omroep en voorgelogen worden door de pers. Ik schaam me voor de manier waarop Geert Wilders behandeld wordt. Ik schaam me diep voor de Israëlberichtgeving, het antisemitisme en agressie tegen homo's en het stap voor stap opdringen van Islamitische misbruiken, het telkens meer moeten aanpassen aan een barbaars bijgeloof. Ik schaam me voor de smerigheid op straat, voor idioten in stadswachtuniformen en voor de toenemende onbeschoftheid tussen de mensen.

Maar bovenal schaam ik me voor de zogenaamde intelligentsia in dit land, die alle kennis corrumperen met hun sofisme en nihilistische cynisme. Ik schaam me ook voor de zachte heelmeesters, de wonden die aan het etteren zijn, en de manier waarop de Nederlander als een xenofoob, dom kind behandeld wordt, dat straf heeft voor denkbeeldige zaken. Woedend kijk ik naar uw arrogantie en welbewuste misleiding. Uw glimlachende leugens en uw arrogante distinctie. Waar bent u bang voor? U staat daar toch namens ons? Waar zijn jullie bang voor? Voor de afkeuring van Bilderberg-Bea?

Dames en heren, ik zie een maatschappij in razendsnel verval. En u bent de oorzaak daarvan. U houdt de burger voor, dat ze idioten zijn, nauwelijks geschikt om te overleven, laat staan ergens over na te denken. U sluit de ogen voor het verval dat u genereert en degenen die ermee geconfronteerd worden, schoffeert u en noemt ze haatzaaiers en onruststokers, tokkies en racisten.

He lang is het geleden, dat één van u het gewaagd heeft een visie naar voren te brengen over hoe het met het land moet gaan? Hoelang kunnen jullie nog volhouden iedere keer geschokt en verbijsterd te zijn? Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat het duidelijk wordt dat het patroon een terugval is in chaos en barbarij? Streeft Nederland nog ergens naar? Of is het: voor mij de macht en laat de mensen maar hozen? Moet Nederland terug naar de steentijd, naar de middeleeuwen? Of kan Nederland ook weer een baken zijn van verlichting, een welvarend, trots land, dat voorop loopt in technologische, wetenschappelijke en humanistische ontwikkeling. Maak van Nederland een echte democratie met een bruisende economie. Stop met het leegzuigen van mensen. Stop met het polariseren en een muur (met camera's) op te trekken tussen jullie en het volk. Stop met partij(lid)belang boven het landsbelang te stellen en wees toch eens eerlijk. We zijn niet elkaars vijand en streven in wezen hetzelfde na..... of niet?

Beschaving hoeft maar één of twee generaties lang geschoffeerd, vergeten en afgewezen te worden en het is passé. Dan heeft het roofdier gewonnen. Beschaving en cultuur zitten in de mensen zelf en jullie zijn de hoeders daarvan. Maak de mensen in plaats van bang weer trots op hun land, hun verworvenheden, hun afkomst en geef ze een blik op een mogelijke toekomst.

Ik weet het, ik ben een hopeloze dromer.

Met beschaamde groet.

D. G. Neree

donderdag 17 juni 2010

Duurzaam een oor aangenaaid


Duurzaamheid is het nieuwe toverwoord, de nieuwe mantra, waarmee de farizeeërs van de linkse kerk ons een nieuw rad voor ogen draaien, ons denken en onze gedragingen zo trachten te manipuleren, dat men vrolijk door kan gaan met in de naam van hun verdorven utopieën een greep in uw portemonnee te doen. Te pas en te onpas wordt de term de laatste tijd gebruikt, en wat er precies onder verstaan wordt mag Joop weten. Sommige mensen kunnen zelfs duurzame ijspegels aan de man brengen.

Zeker gehaaide politici die duurzame gebakken lucht verkopen, alleen is het geen vrijwillige aankoop, maar gedwongen winkelnering van waardeloze abstracties, die niets toevoegen, maar alleen geld kosten. Geld, dat vooral gaat naar de overhead, gebouwen en faciliteiten, de feestjes, de diners, de reizen en vooral de riante salarissen van het personeel van de door die politici opgerichte hobbyclubs, die met uw zuurverdiende geld mooi weer spelen en zichzelf van een duurzame toekomst verzekerd weten.

Militante pseudo-hippies zouden toch moeten weten dat er in dit universum niets duurzaam of blijvend is? Alleen de manipulatieve leugens en gebakken lucht van politici zoals aan de verrotte linkerzijde van het Neerlandse politieke spectrum lijken eeuwig, net als de prijskaartjes die eraan hangen en de gesuikerde dwingelandij erachter, die zich verzekerd weet van het geweldsmonopolie.

Nederland bevrijden van deze glimlachende socio-calvinistische rakkers met hun paternalistische en stiekeme voor-uw-bestwil-machtswellust zou een stap in de goede richting zijn van een duurzaam gezond geestelijk klimaat.

maandag 14 juni 2010

Waarom komt de PVV nu niet in de regering?

De waarheid zit soms in een klein woordje, een bepaalde zinsbouw.

Mark Rutte zegt: "We moeten die mogelijkheid "minstens" onderzoeken.

Minstens dus. Ach ja, enthousiast klinkt het inderdaad niet. Ze kunnen niet om de PVV heen, dus moet het ook even onderzocht worden. Voor de vorm dan, want geloven doet hij er niet in.

Moet ook de mogelijkheid van andere, dus linkse partijen "minstens" onderzocht worden? Nee,die blijven automatisch over nadat de PVV "minstens" is onderzocht. Wel, laat ze maar een bloedpact vormen en een lappendeken stikken. dat gaat aan de naden al snel wringen en scheuren. De PVV kan nu in een regering alleen maar stemmen verliezen als ze hun standpunten moeten compromitteren. Ziehier de redenen waarom oppositie op dit moment beter voor de PVV zou zijn:

1: Verdere groei en versterking en bestendiging van de PVV en in maart een grote overwinning in de 1e kamer, waardoor een centrumlinks kabinet daadkracht verliest en daaropvolgend
2: de val van het straks gevormde wanhoopskabinet Rutte, waardoor de PVV bij nieuwe verkiezingen over twee jaar nog sterker uit de bus komt.

Is dat ook goed voor het land?
Volgens mij beter dan dat de PVV nu al gaat regeren met alle valkuilen van dien en het risico, dat we weer 8 jaar moeten wachten op een dergelijke kans. Dat is te lang. De huidige politieke status quo moet op korte termijn worden doorbroken. Dat gaat de PVV met de huidige stand van zaken m.i. nog niet lukken. 24 zetels in te weinig, daarvoor staat de partij te alleen.

Maar ik ben geen profeet en alles speelt zich nu achter gesloten deuren af.

Mijn advies aan de heer Wilders: Houd uw rug recht en uw poot op de essentiële punten stijf. Dat heeft u de 1,5 miljoen stemmen opgeleverd. Ieder compromis op cruciale punten zal het einde van de PVV betekenen. U weet zelf welke punten dat zijn.

Laat gewoon die drugsplannen vallen. Repressie hierin schept alleen maar misdaad en ellende.


zie aub ook dit artikel op Noodzakelijk Kwaad

dinsdag 8 juni 2010

Waar werd niet over gesproken?

Het antwoord vindt u hier.

Deze partij stelt die thema's wel aan de orde.

Dokters als dienaren van sadisten

Besnijdenis is zware mishandeling, uitgevoerd op kinderen, die daar zelf niet tegen kunnen protesteren.

In Nederland mag je je kind geen opvoedkundige tik geven. Je mag echter wel een volstrekt nutteloze misdaad plegen als het afsnijden van een stuk van de penis bij hulpeloze baby's

Besnijdenis is verminking.
Besnijdenis is kindermishandeling.
Besnijdenis bezorgt kleine kinderen een levenslang trauma.
Besnijdenis is iemand opzadelen met een levenslange politiek brandmerk. Een eigendomsbewijs. Voor het leven getekend.
Besnijdenis voegt niets toe aan persoonlijke hygiëne. Daar is water en zeep voor. Snijdt men ook oren af, zodat er geen vuil inkomt? Rukt men teennagels uit zodat er geen vuil onder komt?
Besnijdenis is alleen heilzaam bij een zogenoemde "Spaanse kraag".
Besnijdenis is het verzinsel van sadisten.

Op dit moment worden in Nederlnad besnijdenissen door artsen uitgevoerd. Het argument van de wetgever: als de artsen het niet doen, dan gebeurt het thuis, met roestige messen en onhygiënische omstandigheden.

Een drogreden. De wetgever dient deze verminking te verbieden en streng te veroordelen. Ouders van in Nederland geboren kinderen, die hun kinderen verminken, dienen zwaar gestraft te worden. Nemen ze het kind mee naar Marokko en laten ze het daar doen? Artsen dienen ieder geval van besnijdenis te melden. Als ik mijn kind in het buitenland zijn oren laat afsnijden en ik kom terug in Nederland, word ik ook gearresteerd en berecht. Kinderen uit allochtone ouders zijn ook Nederlanders en dienen volledige bescherming van de wet te genieten. Ook, en in dit geval zelfs tegen hun ouders.

Besnijdenis dient geen enkel ander doel dan kinderen te brandmerken als slaaf van een religie. Een besnijdenis is niet ongedaan te maken. Een besneden niet-moslim is een afvallige en dient volgens dat verknipte wereldbeeld gedood te worden. Maar het is de religie zelf die godslasterlijk is. Is God onvolmaakt in zijn schepping? Moet de mens het werk van God verbeteren?

Besnijdenis dient geen enkel nut.
Verbied besnijdenis. Waar is de Raad van Kinderbescherming?

Feministen van Nederland: Het verhaal van Neda

Ethan, een commentator die ik hier en daar in de blogosfeer tegenkom met glasheldere commentaren, die ik graag lees, publiceerde op Het Vrije Volk een video over het leven van Neda Agha-Soltan, de vrouw die door het Iraanse regime werd doodgeschoten en die het symbool is geworden van de Iraanse opstand tegen een regime regime, dat zich in dertig jaar ontpopte als een wreed, niets-ontziend monster, dat de oorlog verklaarde aan de eigen bevolking.

De gebeurtenissen in Iran zijn van historisch belang, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Wat er in Iran gebeurt, zal een grote invloed hebben op de toekomst van de hele Islamitische wereld en ook die van het Westen. Iedereen die zich de gebeurtenissen in dit land en deze planeet aantrekt, dient m.i. de video te zien, daarom zet ik hem hier neer. Speciaal beveel ik hem aan, aan de feminstische beweging in Nederland, of wat zich nog als zodanig voordoet.

In Iran (Perzië) wordt duidelijk wat er met een land gebeurt, als het plotseling geregeerd wordt door een mensvijandige totalitaire theocratie. Een afschuwwekkende karikatuur van een regime, een regime van barbaarse terreur in de 21e eeuw.

Voor meer over het verzet in Iran zie de Iran-nieuwsdraad op Amsterdam Post

En eh... Gretta, waar was jij tijdens de herdenking in Den Haag?

Theo van Gogh over Job Cohen (vsop)

Column "De boel bij mekaar houden" in Metro (12 maart 2004):

Van alle oplichters die ons de Vijfde Colonne van de geitenneukers proberen te verkopen als een verrijking van onze toch al zo geweldige multiculturele samenleving, is Cohen de meest doortrapte.


Lees meer uitspraken over Job Cohen als burgemeester van A(r)msterdam

maandag 7 juni 2010

Nog eens Pat Condell over de verkiezingen

De video van Pat Condell naar voren gehaald, met een vertaling van de tekst eronder. Frappante overeenkomsten met Nederland. Laat ieder voor Nederland zijn eigen conclusies trekken. Wij hebben geen U. K. Independence Party.ZoStem klein, denk groot!


Dit is een video over politiek en niet over religie, want hier in Engeland gaan we verkiezingen tegemoet, waarmee we de kans krijgen om een nieuwe regering te kiezen.

Is dat niet opwindend?

In een democratie valt er altijd iets te kiezen.
Wilt u geregeerd woorden door rood of door blauw? De keuze is helemaal aan u. Wilt u betutteld en vernederd worden door leugenaars of door misdadigers? U mag kiezen. Heeft u liever dat uw fundamentele waarden worden beledigd of genegeerd door oplichters of liever door charlatans? Of in het kort: Wil u dat u invloed nihil is of nada? En wanneer wilt u dat er naar u geluisterd wordt: Nooit of helemaal niet? De keus is aan u. Wilt u nog meer keus? Kiezen of delen. En daar ligt de werkelijke keus.

Er zijn mensen die zeggen dat we in Brittannië evenredige vertegenwoordiging zouden moeten hebben. Ik zou al blij zijn met wat voor vertegenwoordiging dan ook, u niet?

Ik wil zeker een nieuwe regering zien en ergens interesseert het me geen donder wie daarin zitten, zolang het maar niemand is van de Labourpartij, een organisatie die getoond heeft geen schaamte of principes te bezitten en die ruggegraatloos en tegelijk arrogant, laf en tegelijk oorlogszuchtig is.

Persoonlijk zou ik voor de UK Indepence Party stemmen, want ik zou de wetten van dit land in dit land gemaakt willen zien worden, door mensen die in dit land leven en die ter verantwoording kunnen worden geroepen en ik denk niet dat dat teveel gevraagd is.

Op wie u ook gaat stemmen: u moet weten dat dit de belangrijkste verkiezingen zijn die er ooit zijn gehouden in Groot Brittannië, want dit is de laatste kans die we ooit zullen hebben om ons zelfbeschikkingsrecht terug te eisen van de misdadigers die het hebben gestolen. Er is zoveel van onze autonomie overgedragen aan de Europese Unie, waar 75% van al onze wetten nu vandaan komt. Zet dit zich voort, dan zal onze regering over 5 jaar geen regering zijn die die naam verdient en zal dit land opgehouden hebben te bestaan als onafhankelijke natie. En als u op de conservatieven stemt of op de sociaal-democraten of op Labour (en god helpe u als u Labour stemt), dan helpt u hieraan mee en helpt u mee om een einde te maken aan de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Is dat werkelijk wat u wilt? Want alle drie de grootste partijen zijn volkomen toegewijd aan de naadloze integratie in de komende Europese superstaat en geen van drieën zijn ze van plan om het Britse volk daar ook maar enige zeggenschap in te geven. Geen enkele! Wat dat ook moge zijn: democratie is het niet.


Keer op keer hebben we gezien, dat in Europa de stem van het volk, de enige stem die zou moeten tellen in een democratie, de enige stem is die niet meetelt, aangezien iedere stem van het volk die voor de heersende klasse niet van pas komt wordt terzijde geworpen of genegeerd. Want stemmen zijn niet meer dan versiering voor de Europese Unie, die vanaf het begin doelbewust ontworpen is om ondemocratisch te zijn, als een soort bourgeois-model van de Sovjet Unie, waar alles aan regels is onderworpen en waar geen beleidsmaker aan iemand ook maar enige verantwoording hoeft af te leggen.

Het wordt geregeerd door een raad van aangewezen commissarissen, die kunnen doen wat ze willen en die niet door een volksstemming kunnen worden verwijderd. Want feitelijke democratie is gewoon te onvoorspelbaar en de mensen hebben al laten zien dat ze niet vertrouwd kunnen worden om op de juiste manier te stemmen en dat is waarom de Europeanen nu uit het democratische proces gewerkt worden en met open ogen geleid worden naar een federaal dictatoriaat door een zichzelf dienende politieke klasse, die zichzelf boven de wet heeft geplaatst

In Brittannië zijn ze keer op keer weer als zodanig ontmaskerd, niet alleen met de EU, maar ook bij andere belangrijke kwesties als de oorlog in Irak, de multiculturele nachtmerrie en de bail-outs van de banken. Deze historische gebeurtenissen waren nooit onderdeel van welke volksstem dan ook en iedereen weet, dat geen van deze dingen ooit plaats zouden hebben gevonden als dat wel het geval was geweest. Iedereen weet ook, dat alle drie de partijleiders niet meer zijn dan lobby-voer, dat precies zo zal stemmen als ze verteld wordt, aangezien hun hele [poxy?] carrière ervan afhangt. Waarom wilt u dat zo iemand u vertegenwoordigt? U bent beter dan dat, en u verdient beter. Dat doen we allemaal.

De waarheid is, dat u op geen van deze mensen hoeft te stemmen. En laat u zich niet door de media hersenspoelen om te denken dat u dat wel moet, doordat dat de enige mensen zijn waar ze ooit over praten. Waar u zich ook in het politieke spectrum moge bevinden, of het nu links of rechts of groen of ertussenin is, daar zult u een kleine partij of een onafhankelijke kandidaat treffen, die werkelijk gelooft in waar hij/zij voor staat en die uw eigen inzichten zullen weerspiegelen, zowel als die van welke van die politieke corporaties dan ook.

Natuurlijk zal men u proberen te overtuigen, dat een stem voor een kleine partij een verloren stem is, dat uw stem niet zal meetellen. Maar in overweging nemend, dat de leiders van zowel de conservatieve als de Labour-partijen bewezen hebben, schaamteloze leugenaars te zijn, waarom zou u willen dat uw stem voor zo iemand meetelt? Iemand waarvan u zeker weet, dat hij iedere uitdrukkelijke belofte en elke in steen gebeitelde garantie zal gaan verbreken, aangezien ze het allemaal al eerder gedaan hebben? Als één van hen wint, wie het ook is, dan zal de democratie verliezen en ook dat weet u. En dat noem ik nu “een verloren stem”.

Misschien stemt u uw hele leven al conservatief of op Labour en wilt u liever niet weer op die klootzakken stemmen, omdat u net zo misselijk geworden bent als iedereen van hun onbeschaamde uit de trog slurpen en de eindeloze ontwijkende dubbelspraak, maar kunt u uw stam-instincten niet zomaar van u afschudden afschudden en denkt u dat u geen keus heeft.

Wel, ik ben hier om u te zeggen, dat u wel een keus heeft. U heeft een echte keus en een echte verantwoordelijkheid en uw stem zál tellen. Als er honderd pijlen nodig zijn om een olifant om te leggen, dan zijn ze allemaal nodig en tellen ze stuk voor stuk mee. Als we onze vrijheid willen behouden in dit land (en ik neem aan dat we dat willen), dan moeten we mensen in de regering krijgen, die zullen stemmen zoals de kiezers willen dat ze stemmen en niet zoals ze opgedragen wordt.

Het moet ergens beginnen. Zoals Gandhi zei: Je moet het verschil, dat je in de wereld gerealiseerd wilt zien zelf zijn. Het heeft geen zin om te wachten tot iemand anders het doet, het begint bij jou. En bij mij. Als genoeg van ons de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en het werkelijk doen, dan kunnen we dit bolwerk van zelfgenoegzame arrogantie dat onze democratie aan het verstikken is breken en de controle terugpakken over ons eigen lot.

Het begint bij u. U heeft de macht, als individu, om uw steun terug te trekken en te stoppen met het voeden van dit monster. U heeft de macht om uw pijl in de aanstormende olifant te schieten en die pijl zal zeker meetellen. Maar het is een macht die u zult moeten gebruiken, anders zult u hem verliezen. Want bij deze verkiezingen is een stem voor één van de drie grote partijen veel meer dan alleen een verloren stem: het is een verloren kans, die waarschijnlijk nooit meer zal terugkomen.

Dus alstublieft, Verleen op deze verkiezingsdag, alleen deze ene keer, uzelf en iedereen een dienst: stem voor uw eigen vrijheid. Stem klein. En denk groot.

Vrede.

Het is de toekomst.

Analyse van de Linkse Ziel

Wim Heins:

"De Britse historica Giselle Littman (Caïro, 1933) schreef in 2005 onder het pseudoniem Bat Ye'or (=dochter van de Nijl) een boek Eurabia, the Euro-Arab Axis, waarin gedocumenteerd wordt dat naar aanleiding van de oliecrisis 1973, het westen een deal heeft gesloten met de Arabische staten.
Socialisten aan de macht hebben in de Resolutie van Straatsburg, waardoor Pim en Theo het leven lieten en waardoor er van u op Schiphol een röntgen-pornofoto wordt gemaakt, de EEG laten beloven om voortaan de islamitische immigratie te bevorderen. Namelijk wegens “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”. De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor immigratie”, en de academische wereld moet “de nadruk leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”. Geldstromen moeten vloeien voor oprichting van moskeeën, koranscholen en instituten ter bestudering van de islam."Degeneratief stemadvies

Dames en heren lezers,

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn stemadvies voor woensdag 9 juni 2010, dan verwijs ik u graag naar de verkiezingenspecial van de Amsterdam Post.

NB! Dit advies is geheel vrijblijvend en verplicht niemand tot nada. Het advies geldt bovendien alleen bovengenoemde datum. Ik ben niet aansprakelijk als u mijn advies al dan niet opvolgt en de partij van uw keuze maakt er een kolerebende van. Het is uw leven, uw keus.

Eén advies wil ik wel geven: Mensen die van plan zijn om op de PvdA te gaan stemmen: bewijs mij en het hele land een dienst en blijft u alstublieft thuis. Woensdag regent het, of anders is het veel te warm en het is best nog een eind lopen. Oversteken is tegenwoordig ook gevaarlijk. De jongeren die mensen als u vroeger hielpen met oversteken, helpen u nu van uw tas af en aan een gebroken heup. Wees dus wijs en volg de verkiezingen vanaf de bank met een koekje bij de koffie, en laat het stemmen en regeren aan mensen over die nog niet voortdurend vergeten wat ze het vorige moment aan het zeggen waren.

zondag 6 juni 2010

Israël, lichtpunt in het Midden-Oosten

Jaap:
"De geschiedenis van het Midden-Oosten in ogenschouw nemend poneer ik twee stellingen. Ten eerste: Israël heeft in de afgelopen zestig jaar meer aan de vooruitgang van de mensheid bijgedragen dan al haar buurlanden in de afgelopen duizend jaar. Ten tweede: als de Arabische wereld morgen haar wapens neerlegt, dan is het overmorgen vrede. Als Israël hetzelfde doet, dan drijft het Joodse volk overmorgen in zee; conform Artikel 7 uit het handvest van Hamas."

Lees het artikel op Het Vrije Volk.

Jij en U en nicks

Het is een heel avontuur, dat gecommuniceer via internet.
Is het wel eens eerder in de geschiedenis voorgekomen, dat mensen zo massaal in gesprek en discussie waren met met gezichts- en lichaamloze mensen? Mensen waar je de leeftijd en de achtergrond niet van kent, je weet niet of het mannen of vrouwen zijn, wat hun beroep is of waar en hoe ze wonen. De namen zijn in de meeste gevallen een pseudoniem en van de echt aandoende namen is onmogelijk na te gaan of het ook de "echte" zijn. Zelfs de klank van de stem, die zoveel van een persoon prijsgeeft, ontbreekt. Het enige waar men op af kan gaan is de inhoud van het geschrevene en de schrijfstijl. Maar daar kan men zich ook lelijk in vergissen. Personen zijn complex. Men leert ze in het echte leven pas kennen in voor en tegenspoed. Op het internet kan iemand zich voordoen zoals het opkomt en het enige waar men op af kan gaan is op wat een persoon op dat moment wil dat wij van hem/haar vernemen. Er is geen enkele manier om de waarheid of de volledigheid van iemands beweringen te checken. Het is me gebleken dat de ideeën die ik over mensen had gevormd niets meer zijn dan projecties. Bij het ontbreken van een lijfelijke persoon, vult mijn verbeelding op een heel diep niveau de ontbrekende gegevens in. De ander wordt een projectie van mijn eigen fantasie. Een lijfelijke ontmoeting kan dan een ontnuchterende ervaring zijn. Maar toch, projectie of niet: de ander is wel degelijk een persoon van vlees en bloed en waarschijnlijk heel anders dan het beeld dat je van die persoon vormt.
(Misschien schrijf ik ooit nog eens het artikel: "Hoe ik stapelverliefd werd op een emoticon", maar de kans is klein. Het was een gênante toestand)

In de korte tijd dat dit fenomeen bestaat, is een etiquette op dit gebied nog ver te zoeken. Door het ontbreken van een zichtbare en tastbare persoon voor je, kunnen bepaalde remmingen, die in de dagelijkse omgang zorgen voor een min of meer conflictloos samenleven, makkelijk wegvallen, vooral in geëmotioneerde toestand. Op sommige gebieden tekent zich al wel een consensus af, maar die wordt als het uitkomt net zo vaak overschreden. Wie houdt je tegen iemand de huid vol te schelden als je in een lijfelijke situatie een pak op je donder zou hebben gekregen, maar nu veilig anoniem je toetsenbord hanteert? Het ergste is, dat je een ban op die site oploopt. so what?

Ik wil hier niet tegen nicks/pseudoniemen pleiten. Integendeel Ik vind het een prachtig fenomeen en op zich is er niks mis met het jezelf een naam geven. Je "echte" naam heb je immers ook maar gekregen voordat je daar zelf een woordje over mee kon praten? Dat er misbruik van wordt gemaakt, ach... het hoort bij dit nieuwe spel. En wanneer is misbruik misbruik? Er zijn nog geen regels voor, dus is het pas misbruik als het niet in je eigen straatje past. Sommige dingen worden wel als onfatsoenlijk beschouwd, zoals het publiceren van iemands IP-adres, iemands echte naam en dan vooral met adres en telefoonnummer. Hier tekent zich ook alweer een consensus af. Maar ook hier: wiens fatsoen moet je doen en waar ligt de grens? En wat als je zelf minder fatsoenlijk uit de hoek komt? Misdaden worden immers altijd door anderen gepleegd.

Waar ik weer moeite mee heb is: wanneer gebruik je "jij" en wanneer "u". Niet met hoe mensen mij aanspreken. Zolang onbekenden niet meteen te familiair worden vind ik alles best. Het was vroeger duidelijk. Onbekende volwassenen van gelijke of hogere leeftijd sprak je met u aan, evenals mensen in een 'positie' en bij formele gesprekken. Er was geen conflict over, het was duidelijk en niemand had er problemen mee. Van u naar jij gaan werd meestal in overeenstemming na een verzoek van één van beide partijen gedaan. Gelijk oversteken. Aan het eind van de vorige eeuw is daar de klad ingekomen. Autoriteit en onderscheid mocht niet meer. we waren allemaal gelijk. de loodgieter niet minder dan de minister, de oudere had zijn leeftijd niet aan zichzelf te danken, dus waarom zou die meer respect verdienen dan de jongere? De leraar wist ook niet alles, dus waarom zou hij meer zijn dan de leerling? Meneer de Groot werd Joep en een politieagent je schoolmakker. Zelfs de ouders in progressieve gezinnen mochten geen pappa en mamma meer genoemd worden, maar werden hun voornamen. Pappa, mamma, dat was immers rolbevestigend. Klaas en Irene moest het zijn en als de feministen hun zin hadden gekregen, dan was het onderscheid tussen vrouwen- en mannennamen ook taboe geweest in die kringen en was het IreneA en IreneB of TJB272457 en XAG826653 of iets dergelijks.

Maar goed: Ik ben tijdens mijn inprentingsleeftijd opgegroeid met pappa en mamma, bovendien erg eigenwijs en houd, met een wat ruime speling, de oude consensus aan, nadat ik enkele decennia tegen de stroom ben ingegaan danwel knarsetandend de nieuwe politiek correcte jijvorm gebruikte. Gelukkig begint men weer terug te keren naar voor mij wat normale verhoudingen. Maar op het internet, waar het zo moeilijk is om te zeggen wie je voor je hebt, ben ik dus weer in verwarring. Ieder geval moet weer op zijn eigen merites worden beoordeeld en ingeschat. Is daar een lijn in te ontdekken? Ik heb voor mezelf een richtlijn, waar ik echter even vaak om verschillende redenen van afwijk. Het gaat hier om onbekenden. Beter leren kennen neigt naar de je-vorm

De eerste indicatie is de naam. Mensen met een echt lijkende achternaam met initialen spreek ik met u aan. Mensen met alleen een voornaam met jij. Bij mensen die met voor- en achternaam ondertekenen is het vaak afhankelijk van hoe ze schrijven, maar ik heb de neiging ze met je aan te spreken, behalve als ze echt domme dingen zeggen, of zich vervelend tegen me opstellen, dan kan ik van je naar u overgaan of andersom. Zie factor 3. Mensen met een overduidelijke (vaak grappige of bewust domme) nick spreek ik met je aan. Ik neem aan, dat als ze grappen willen maken, dat een grote afstand vreemd aandoet. Bij twijfel houd ik het vorige aan. Wat dat betreft lijkt mijn nick op een "echte" naam en word ik vrij vaak met u aangesproken.

De tweede factor is wat en hoe men schrijft. Iemand die zelf jijt en jout en laat blijken niets om omgangsvormen te geven, of de puberteit niet ontgroeid te zijn (sommige mensen verwijten mij dat ook, maar ze mogen gerust jij zeggen hoor), daar zal ik ook jij tegen zeggen, althans, als ik de moeite neem op die persoon te reageren. Mensen die met zinnige verhalen komen waardeer ik en zal ik eerder met u aanspreken, zeker als ze zelf ook de beleefdheidsvorm gebruiken.

De derde factor is het gebruik van "jij"en "u" als strategisch instrument in een discussie. Iemand die brutaal wordt, of kletsverhalen vertelt, kan van u- naar jijstatus gaan, maar ook van jij naar u. In het eerste geval is het, om mijn afgenomen respect te tonen en in het tweede om afstand te scheppen en de opponent te laten merken, dat we niet bij elkaar in de klas hebben gezeten om het zo maar eens te zeggen. Soms is dat laatste een effectieve tactiek. Vooral als ik verder beleefd blijf en de argumenten nuchter pareer. Dit wordt door de emotie wel eens vergeten, maar hé, ik ben ook een mens.

Dan is er nog "jullie". Jullie is lelijk, maar ulieden erg ouderwets en buiten gebruik, op zeer formele gelegenheden na. Ik ben daarmee aan het experimenteren. Zo adresseer ik een groep mensen, die ik individueel met u zou aanspreken, de eerste keer met de beleefdheidsvorm u, daarna wel met jullie, waarna ik weer eindig met de u-vorm. Er is namelijk geen onderscheid tussen u meervoud en u enkelvoud. Toch voelt het niet goed aan en een groep met u aanspreken ook niet. Heeft iemand suggesties?

Ik wil niet de moraalprediker uithangen en zeker niet pleiten voor een omgang, die volledig door protocollen gedicteerd wordt. Maar een minimum aan etiquette, aan beschaving, is toch wel iets dat een belangrijk deel uitmaakt van de cultuur die Maxima von Amsberg-Zorreguieta ontkent. Iedereen jij en bij de voornaam noemen is een vervlakking en een misplaatste poging tot gelijkschakeling en het suggereren van een niet-bestaande kameraadschap en ongewenste familiariteit, waar een niet-rigide onderscheid veel gemak, duidelijkheid, enige afstand en goodwill in de menselijke verhoudingen schept. U tegen iemand zeggen is geen discriminatie. Het is aangeven, dat je de ander in zijn levensruimte respecteert en iemand dat respect tonen wil niet zeggen dat je daarom zelf minder waard bent. Integendeel zelfs. Zoals de (w)aard is vertrouwt hij zijn gasten. Enfin, dit is allemaal maar een overpeinzing en misschien ben ik volkomen uit de tijd hiermee en leven we al in het fok joe modderfokkertijdperk. Of misschien zeg ik eigenlijk alleen maar u tegen mensen om ze te paaien. Kan ook.

Zeg(t u) het maar, geachte lezer.

Aanvulling:
Het is niet zo, dat bovenstaande door mij bewust uitgedacht is om een "regel" in te stellen. Het is een observatie van hoe ik het vrijwel onbewust doe. Ook wil ik niet dat na mijn dood dit als dogma te vuur en te zwaard wordt gepredikt ;)

vrijdag 4 juni 2010

wie organiseerden het Gaza-konvooi?

Onderstaande lijst is afkomstig van Nieuw Religieus Peil.

Op het ‘vlaggeschip’ van het Gaza-konvooi, de Marmara bevonden zich naast veel Turken o.a. mensen uit Egypte, Libanon, Bahrein, Koeweit, Jordanie, Syrie, Jemen, Israelische Arabieren.

Uit Egypte kwamen twee leden van de parlementsfractie van de Moslim Broederschap (MB): Muhammad Al-Baltaji en Hazem Farouq.
Baltaji zei onlangs: ‘we zullen Israel nooit erkennen. Verzet is de roadmap om Jeruzalem te redden, de Arabische eer te herstellen en te voorkomen dat Palestina een tweede Andalusië wordt’.

Uit Libanon zes mensen o.a.:
Hani Suleiman, zaakwaarnemer van de Japanse terrorist Kozo Okamoto.
Drie correspondenten van Al-Jazeera, waaronder Abbas Nasser die eerder werkte voor Hamas televisieomroep Al-Manar TV.
Hussein Shaker staat bekend als ‘vader der Martelaren’. Hij hoopte aan het eind van zijn konvooi-reis eerdere martelaren te ontmoeten, d.w.z. zelf als martelaar te sterven.

Uit Jordanië:
MB activisten Wael Al-Saka en Salam Al-Falahat. Falahat zei vorig jaar in een interview: ‘de Jordaanse MB ziet Palestina als deel van islamitisch en Arabisch land waarvan we nooit afstand moeten doen. We beschouwen Hamas als de aanvoerder van de Arabische en islamitische bevrijding’.
De Jordaanse journalist Muhammad Abu Ghanima was eerder hoofd van het Jordaanse MB informatiebureau. Hij is de auteur van pro-Hamas artikelen.
Ook journalist Saud Salam Abu Mahfouz is MB lid en hoofd van de krant Al-Sabi, die als een MBkrant wordt beschouwd.

Uit Syrië:
Shadha Barakat is vertegenwoordigster van de Civil Association for Resisting Zionism and Aid for Palestine. Ze zou een toneelstuk hebben geschreven over Hamasoprichter Yassin. Ze was van plan om in Gaza het huis van Yassin te bezoeken en ‘ de lucht op te snuiven van de plaats waar hij woonde’.

Uit Jemen:
drie parlementsleden van de Al-Islah partij die nauw verwant is aan de Moslim Broederschap. Een van hen, Muhammad Al-Hazmi, werd aan boord van de Marmara gefotografeerd met een grote gebogen dolk.
Het andere Al-Islah parlementslid, Hazza’ Al-Maswari, is fel anti-Amerikaans. Hij keerde zich tegen een heropvoedingsprogramma voor Al-Qaida terroristen.

Uit Koeweit o.a.:
het salafistische parlementslid Walid Al-Tabtabai, een warm supporter van Hamas en tegenstander van het bewind van de Palestijnse president Abbas
Osama Al-Kandari geeft les over de hadith (verhalen over het leven van Mohammed) op een universiteit. In februari 2009 zette hij zijn handtekening onder een communiqué dat Hamas en de jihad steunt, ‘tegen de Joodse vijanden’.

Uit Bahrein:
Jalal Al-Sharqi, hoofd van de Association of Islamic Scholars. Eerder schaarde hij zich achter een verklaring die de legitimiteit van Hamas onder de sharia erkent en ‘voor de jihad tegen de Joden’.

Israëlische Arabieren:
vier leden van de Monitoring Committee of the Israeli Arabs waaronder Raed Salah, leider van de Islamitische Beweging noord in Israël. Onlangs zei Salah: ‘binnenkort zal het vrije, nobele en heroische Gaza herrijzen. De Freedom Flotilla is de voorbode van een andere vloot die zal komen, de vloot van Palestijnse vluchtelingen naar ons land, onze vlakten, onze zee en onze velden’.

Ook bisschop Hilarion Capucci was aan boord van de Marmara. Capucci werd in Israel veroodeeld wegens wapensmokkel voor de PLO maar later op verzoek van het Vaticaan vrijgelaten.

Bron: Nieuw Religieus Peil

Zie ook: MEMRI, 1 juni 2010

Aanvulling:
Bovendien bevonden zich aan boord 40 bewapende mannen met kogelvrije vesten en hoogwaardige nachtkijkers, zonder identiteitspaieren, maar wel ieder met een pakket met precies dezelfde som geld. Deze mannen zijn volgens Israëlische bronnen Al Qaida huurlingen.

Voor meer informatie over de palestijnse "Nederlander" aan boord zie Carel Brendel

Hier een video hoe de vredelievende activisten zich voorbereidden op controle van hun papieren en de lading.

Premier Netanyahu:
"De overname van vijf schepen gebeurde vrij rustig, zonder verwondingen of opmerkelijke gebeurtenissen. In het zesde schip troffen we een volkomen andere situatie aan: onze soldaten werden geconfronteerd met een extreme en gewelddadige groep, die internationale terroristen steunt en de terroristische organisatie Hamas ondersteunt. Dit was geen "love boat", dit was een flottielje van terreuraanhangers."

woensdag 2 juni 2010

Armoede in Gaza

Iedereen weet toch dat de Palestijnen sterven van de honger?

Bekijk deze armoede eens. Let vooral op die ondervoede vrouwen.

Op de markt in Gaza is de situatie het schrijnendst. Let ook weer op de ondervoede en in lompen geklede inwoners.

en hier: schokkende beelden van een lege markt en ondervoede palestijnen in lompen. Eén man doet, om zich groot te houden, net of hij een mobieltje heeft, de stakker.

en hier: eenieders hart moet toch breken bij deze beelden!

Maar wat mijn hart werkelijk deed breken, waren deze foto's, waarbij vergeleken de hongerwinter van 1944/45 een feestmaaltijd was (Met dank aan Max voor de link)

Volgens de papieren Trouw lagen vanochtend de winkels vol met Turkse vlaggen en allerlei parafernalia zoals t-shirts en bekers met roodwitte opdruk, de kleuren van de Turkse vlag. Dit om de hulpverleners te begroeten "die niet kwamen". Schrijnend teken van armoede weer al die hatsefratsjes en typerend voor een van honger en gebrek stervend volk.

Gaza is het meest met steun overladen stuk onroerend goed in de wereld: Er was geen humanitaire crisis in de Gazastrook en niemand sterft er van de honger. Het echte probleem is dat de controle van het gebied in handen is van een terroristische organisatie

Graag ook uw aandacht voor dit artikel op Nieuw Religieus Peil.


verbijsterend hoe men zich in de luren laat leggen door de NOS en de Nederlandse papieren propaganda. En iedereen kakelt alles maar na wat ze horen. Er wordt met uw gezonde verstand geknoeid.

dinsdag 1 juni 2010

De agenten provocateur gaan de zaak op de spits drijven

"Pro-Palestijnse activisten zijn wederom met een schip met hulpgoederen op weg naar de Gazastrook, in een poging de Israëlische blokkade van het gebied te doorbreken. De Free Gaza Movement, die ook het hulpkonvooi stuurde dat maandag door Israëlische troepen werd bestormd, liet dinsdag weten dat het schip is vertrokken uit Malta."

Hiermee laten de actievoerders (dat "vredelievende" laten we maar weg) duidelijk zien dat dit alles met kwaadaardige intenties gebeurt. Als Israël zou ik bij de betreffende landen een klacht indienen wegens het provoceren, uitdagen en aanvallen van een souvereine natie. Als dit laatste schip dezelfde koers neemt als de het konvooi, dan zou ik dat beschouwen als een regelrechte oorlogsverklaring en ik zou de regeringen van de betreffende landen waarschuwen, dat zij hun burgers tot de orde roepen.

De actievoerders spelen met vuur. Met hun actie bedreigen ze internationale betrekkingen. Ze zetten hun eigen levens en die van de passagiers op het spel, maar ook talloze andere levens, waaronder niet in de laatste plaats de Palestijnen zelf.

Ik zou de kapitein van dit schip willen aanraden:
Zijn jullie bezorgd om het welzijn van mensen en wil je de positie van de Palestijnen verbeteren? Lever dan de hulpgoederen af waar de Israëlische autoriteiten dat zeggen, zodat die goederen gecontroleerd kunnen worden en daarna over land naar Gaza gebracht. Doe je dat niet, negeer je de instructies van het bevoegde gezag, dan is jullie kwaadaardige intentie evident en blijkbaar uitsluitend bedoeld om Israël in diskrediet te brengen, de spanningen in het Midden-Oosten en de hele wereld op te voeren en de vriendschappelijke betrekkingen tussen landen onder druk te zetten. Geen vredesmissie dus, maar een doelgerichte actie om militair geweld uit te lokken. De krijgsraad is dan het geëigende instituut om deze zaak af te handelen. De leden van het konvooi zijn dan geen burgers, maar een para-miltaire organisatie, met militaire (provoceren van een aanval door de marine) en politieke (het schaden van Israël en de relaties met andere landen) doelen.

Het ziet ernaar uit, dat het links activisme zich willens en wetens als zelfmoordterrorist laat inzetten, gemanipuleerd door organisaties met sterke banden met het internationaal terrorisme (in dit geval het IHH). (Dat zelmoordterrorisme-in-de-dop zagen we al bij actievoerders, die zich met gevaar voor eigen leven onder de grond lieten vastketenen in onder andere Ruigoord. De stilzwijgende hoop was natuurlijk, dat er iemand daaderkelijk zou komen te overlijden, waarna er een reden zou zijn geweest om de pleuris te laten uitbreken).

Zo zien we hoe links helemaal niet streeft naar een vreedzamere wereld of humanitaire doelen heeft, maar juist polariseert en extremiseert, provoceert en conflicten tracht te laten escaleren. Voor "links" zijn alle middelen heilig. Zelfs oorlogen worden uitgelokt om het gelijk te halen. De humanitaire doelen zijn slechts de dekmantels.

Wordt het niet tijd dat men eens wat kritischer en objectiever naar deze NGO's gaat kijken? Om te beginnen mag er geen cent belastinggeld meer naartoe gaan en ten tweede zou een massaal gerechtelijk en boekhoudkundig onderzoek zeer op zijn plaats zijn.

Update: reactie op Gates of Vienna:

My idea is, that this is a setup by the Turkish government to provoke Israel into military action and therefore have an excuse to break the diplomatic and other ties with Israel, probably under pressure from other anti-Israel states, meanwhile implying other western countries with the same action.
So this was and still is a provocative action with geo-political goals, namely, the strenghening of Turkey's position in both eastern and western eyes and at the same time severely damaging Israël.
It is a dangerous act of provocation, comparable to an (para)military unit crossing a border to provoke military action en have an excuse to declare war. Only this time the para-military groep is disguised as a welfare organisation.


Schokkend vond ik in één van de video's de uitspraak van de zwaar gesluierde en aan de wezenloze ogen te zien zwaar gehersenspoelde moslima aan boord van één van de schepen:
"Gaza of het martelaarschap". Dat heeft niets meer met het brengen van hulpgoederen te maken. Het wil zeggen, dat het konvooi in feite een zelfmoordcommando was, dat erop rekende, door de Israëlische marine naar de kelder geschoten te worden. Wat een pech voor haar en haar gelijkgezinden. De vraag is: wie zijn haar commandanten?