dinsdag 29 december 2009

En we hebben er een winnaar bij!

Met vreugde deel ik u mede, dat Vroeg of Laat een redactielid rijker is geworden.

Roye7777777 heeft zich bereid getoond zich te ontfermen over de video's en afbeeldingen op Vroeg of Laat, aangezien schrijver dezes daar digitaal gehandicapt in is. Ik wil hem hierbij hartelijk welkom heten en hoop en verwacht, dat Vroeg of Laat hiermee door zal stoten in de vaart der Volkeren.

Roy is een actieve moderator op de Oncyclopedia Neerlandica en heeft een weblog genaamd: 7 levens

maandag 28 december 2009

Iran en vakantie vierende leiders

Op dit moment woeden er hevige rellen in de belangrijkste steden van Iran. De protesten van de bevolking worden met wrede hand neergeslagen door de basiij, de knokploegen van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Er is een grote kans, dat het boeventuig, dat nu zo wanhopig probeert haar macht te herstellen, zijn langste tijd gehad heeft. Dit zal een overwinning zijn van de krachten van democratie en moderniteit op de versteende en sadistische theocratie in Iran en wellicht het begin kunnen zijn van een totale omslag in het midden-Oosten. Er wordt hier een historische strijd gevoerd.

En nu, na een half jaar van protesten en wrede onderdrukking, beginnen in het westen schuchtere geluiden te komen die het theocratische regime veroordelen. Had dat niet eerder gekund? En president Obama? Een Iraniër op twitter vraagt hem: "Hoe gaan uw onderhandelingen met Ahmadinejad? Die van ons vlotten niet zo." Maar president Obama is op vakantie, net als onze dappere leiders, nadat het volk door onze koningin moeder even op zijn plaats werd gezet. Want dat internet, dat weet wat. Het vervreemdt de mensen van elkaar. De echte vervreemden vormen echter zij en haar bende volksmenners, die het volk wel weten te vinden als er nieuwe controlemaatregelen of belastingen verzonnen zijn, maar voor de rest niet thuis geven, zelfs niet als een dappere Nederlander 300 mensen van de dood redt, door een Islamitische terrorist tijdens diens aanslag onschadelijk te maken. Iets wat nodig was door het falen van de veiligheidsmaatregelen.

De politiek en de oude media hebben afgedaan. In 2009 hebben ze hun ware gezicht laten zien. Zij zijn bewust bezig aan een agenda, die niet strookt met de waarheid of de kant waar de bevolking op wil men is feitelijk tegen democratische ontwikkelingen en haalt alle vuile trucs uit de kast om die tegen te houden. We worden hier net zo goed misleid als in Iran en op een schandelijk brutale manier ook nog. Zo brutaal, dat men het niet eens doorheeft.

Het negeren van de Iraanse opstand, het verzwijgen en negeren van klimaatopwarmingschandaal en het jammerlijk mislukte Kopenhagencircus, de houding ten opzichte van Wilders, het koningshuis en de doelbewust foute informatie over Israël, het zijn enkele voorbeelden die bewijzen, dat de pers een instrument is geworden van een politieke fraude. De waarheid wordt verzwegen, de belangrijke dingen gebagatelliseerd (behalve als het in het straatje past), en we worden overvoerd met desinformatie, doordrongen van subliminale connotaties en insinuaties. 2009 staat voor mij daarom in het teken van de ontmaskering van de pers en de totale corrumpering van zowel het linkse, als het christelijk-politieke gedachten"goed".

Het liefst zou voor de huidige heersende (zelfbenoemde) elite de wereld weer teruggebracht worden naar de jaren vijftig en daarvoor, toen overheid en kerk zich nog als regenten konden opstellen en de bevolking in het zweet des aanschijns en met de beloning van een borreltje na het werk zich als schapen lieten leiden naar grazige, maar zwaar belaste en streng ingeperkte weiden.

De wereld is echter veranderd. Het internet maakt de mensen wetender en mondiger. Als we de betekenis hiervan in historisch perspectief zien, dan is het bestaan van telefonie en in het bijzonder het internet te vergelijken met de uitvinding van de drukpers, waardoor kennis in handen kwam van iedereen in plaats van een gesloten elite en de westerse beschaving een enorme bloeiperiode ging doormaken.

Door het internet weten we wat er in Iran gaande is. Sterker: zonder internet en sms/mobiele telefonie zou niemand in Iran zelf of daarbuiten weten wat er gebeurt en had het regime de opstandelingen allang op wrede en meedogenloze wijze onschadelijk kunnen maken.

Heel de wereld kan nu meekijken en meepraten, iedereen zit door het internet op de 1e rang van het wereldtoneel. Zij die het nog steeds van de kranten en de publieke staatsomroep moeten hebben zijn als de mensen in Noord Korea of als mensen uit een vorig tijdperk, toen alles nog in Latijn werd geschreven en niemand überhaupt kon lezen.
Onze leiders en intelligentsia denken dat zij nog authoriteit hebben en een claim op de waarheid (hun waarheid) kunnen leggen, maar om hun grip op de leugen weer terug te krijgen, zullen zij het internet uit moeten schakelen: dus de mensen hun communicatiemiddelen ontnemen. Gezien de uitlatingen van Beatrix in haar kerstpreek zal 2010 m.i. aanvallen van verschillende kanten op het internet te zien geven.

Enfin, voor wie de ontwikkelingen in Iran wil volgen (het is echt erg spannend, met uw welnemen) kan naar deze draad op de Jeaustbode gaan. Vandaaruit zijn er wel weer links naar andere sites die de ontwikkelingen bijhouden. Als ik een goede tegenkom zet ik hem er hier wel onder.

vrijdag 25 december 2009

Beste wensen

De redactie van Vroeg of Laat wenst alle lezers en reageerders vrolijke feestdagen en gezondheid, geluk en voorspoed in 2010.'

Bezinning

Kent u dat woord? Bezinning?

Het was een jaar vol schandalen.

- Geert Wilders werd aangeklaagd
- Climategate is zich nog aan het afwikkelen
- Het koningshuis toonde zich een over het paard getilde, arrogante familie, schaamteloos tegenover het volk, waar zij hun geld en privileges van ontvangen. WA die zich het ene moment beklaagt dat hij 24/7/52/12 aan het werk is en over de halve wereld persbureaus dwingt geen vakantiefoto's of -huisjes te publiceren.
- De NOS en de Publieke Omroep lieten zich weer in ongehoorde mate kennen als links politiek correct agitprop-instrument,
- De desintegratie van de PvdA voltrekt zich voor eenieders ogen, het politieke klimaat is bijzonder grimmig.
- TBSers en sadistische pooiers kregen de gelegenheid om een gezinnetje te stichten en er vandoor te gaan, of nieuwe slachtoffers te maken,
- Het vertrouwen in de politiek daalde tot een tot nu absoluut dieptepunt en ook bij justitie is een stijgende corrumpering te zien.
- Het onderwijs bleek al decennia hard achteruit te zijn gehold,
- De integratie is officieel mislukt en de droom van de multiculturele samenleving is langzaam in een nachtmerrie aan het veranderen, terwijl politici actief aan de islamisering (de oorzaak van veel spanning onder de bevolking) van Nederland bijdragen. Ondertussen staat de kraan van meer immigranten nog steeds wagenwijd open. Een demografische ramp tekent zich aan de horizon af;
- Verloederende steden en onmacht en incompetentie bij de politie om misdaden op te lossen, en tuig aan te pakken, gecompenseerd door een ongekende drang tot beboeten van lichte overtredingen in het dagelijks verkeer;
- Stagnerende economie en een onrustbarende toename van het financiële overheidstekort
- Financiële fiasco's, De Noord-Zuidlijn, Betuwelijn, Hoge snelheidslijn, die nu, na jaren vertraging, toch nog met 40 minuten vertraging aankwam;
- Laffe en slappe leiders, die uit incompetentie of rancune verkeerde beslissingen nemen en ondertussen een ongekende verbods- en controledrift uitoefenen en de vrijheden van de mensen steeds meer aan banden leggen;
- Fraude, handjeklap en illegale kartelvorming in de bouwwereld, politiek en bankwereld.
- Nederland verliest zijn souvereiniteit en wordt een lidstaat van de EUSSR. De Nederlandse regerende elite besliste, dat ze met de stem van het volk hun achterste afvegen en onthield ze een tweede referendum.

Er valt heel wat te bezinnen. De ijst is lang nog niet compleet en ieder onderwerp verdient uitbreiding. Eventuele aanvullingen in de reacties zullen aan de lijst worden toegevoegd.

woensdag 23 december 2009

Regeringen versus de mensen: vervang de bevolking door een andere

"Europe’s ruling establishment is currently engaged in policies which go so radically against what ordinary Europeans want that a dangerous rift is growing between the people and those who govern them. If this situation is not remedied, Europe’s governments risk losing their legitimacy in the eyes of the people. One does not need to be a conspiracy theorist to realize that this can only contribute to the potential for a revolutionary explosion of violence and anger somewhere down the road."


Paul Belien op Brussels Journal

Petitie tegen de vervolging van Geert Wilders

(Overgenomen van Het Vrije Volk)

Op 20 januari, over minder dan een maand, zal het proces tegen Geert Wilders van start gaan. De aanklacht luidt: groepsbelediging van moslims, aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst en aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras.

Dit alleen maar omdat Geert Wilders kritiek op de islam en de Koran heeft geuit. Felle kritiek, dat wel, maar hij heeft ook gezegd dat moslims die onze rechtsorde respecteren welkom blijven in Nederland en desgewenst geholpen worden om volwaardig aan onze samenleving deel te kunnen nemen.

Het kan best zijn dat moslims beledigd zijn door kritiek op hun religie, net zoals de katholieke kerk beledigd was door Galileo Galilei toen hij zei dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Net zoals vele gelovigen beledigd waren toen Darwin zijn evolutietheorie publiceerde en stelde dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben.

In een vrij land mogen we echter dingen zeggen waar anderen aanstoot aan nemen, dat heet vrijheid van meningsuiting. Een recht om niet beledigd te worden bestaat gewoon niet. Ook al menen sommige politici en de koningin van wel. Wetten die belediging strafbaar stellen horen niet thuis in een land dat zichzelf als rechtsstaat serieus neemt. Punt uit.

Alle kritiek op de islam en de Koran ten spijt heeft Geert Wilders ook gezegd niets tegen moslims als mens te hebben. Hij heeft ons nooit voorgehouden de moslims te haten en hen nooit of te nimmer tot vriend te nemen. Andersom draagt de islam moslims wel op om niet-moslims te haten en niet tot vriend te nemen. Meer daarover in: Islam is belediging van Westerse waarden, van Encina Navan.

De tenlastelegging van aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras is al helemaal dwaas. Weten de aanklagers dan niet dat Marokkanen (net als Turken en Arabieren) tot hetzelfde ras behoren als Nederlanders? Jazeker, ondanks alle uiterlijke verschillen behoren Marokkanen net als Hollandse kaaskoppen tot het Kaukasische ras. Net zoals Italianen of Spanjaarden tot hetzelfde ras behoren als Finnen of Zweden.

Dit proces is een politiek proces, bedoeld om voorgoed een eind te maken aan islamkritiek. Want in de optiek van onze multiculturele elitie staat kritiek op andere religies of culturen gelijk aan racisme. Ook al heeft ras betrekking op biologische kenmerken waar je mee wordt geboren, en cultuur en religie op waarden en overtuigingen waar je voor of tegen kunt kiezen.

De ware racisten zijn de multiculturalisten, want zij zijn van mening dat iemands overtuigingen geheel worden bepaald door factoren als maatschappelijke klasse, geslacht en afkomst. Wie culturele en/of religieuze gebruiken of overtuigingen bekritiseert, berooft mensen van hun recht op een eigen 'identiteit' en discrimineert op basis van factoren die volgens multiculturalisten bepalend zijn voor iemands overtuigingen: klasse, geslacht en afkomst (ras en etniciteit).

Wie idealen als individuele vrijheid, de rechtsstaat, gelijkheid van man en vrouw, homo's en hetero's aan niet-westerlingen voorhoudt en verlangt dat ze die respecteren is een racist, want dergelijke westerse idealen zijn bedacht door dode, blanke mannen, aldus de multiculti's.

Dat mensen ook nog een vrije wil en een verstand hebben, waarmee ze voor of tegen bepaalde gebruiken of overtuigingen kunnen kiezen, is aan multiculturalisten niet besteed. Feiten zijn sociale constructen van de gemeenschap of groep waartoe je behoort. Je mag dus ook nooit beweren dat de ene cultuur beter is dan de andere. Want volgens de multiculturalisten is er a) geen basis om dat objectief vast te kunnen stellen en b) beledig je de groep die de desbetreffende cultuur heeft voortgebracht. En het beledigen van andere groepen is racisme. Dat is de multikul in een notedop.

Kom op voor de vrijheid van meningsuiting en trek een streep in het zand om de multiculti's duidelijk te maken dat we hun waanzin zat zijn. Teken de petitie tegen de vervolging van Geert Wilders.

zondag 20 december 2009

Laura is hem gesmeerd

Jaja, Laura is hem gesmeerd. Groot gelijk meid, laat die grootgrutters en regelneven hier maar lekker in hun sop gaar smoren. Nu gaan al die gefrustreerde hulpverleners lopen jammeren en janken, dat ze in de steek gelaten zijn. Ik zou ze recht in hun gezicht uitlachen, als hun bekrompen bemoeizucht niet zulke tragische gevolgen zou hebben.

De werelds is groot en Nederland benauwend klein voor mensen als Laura, die buiten de gebaande paden willen gaan, nieuwe wegen willen zoeken, mensen die talent hebben, een ideaal en doorzettingsvermogen.

Al die rechters en jeugd(complexbe)zorgers moeten zich de ogen uit de kop schamen, dat ze alle zeilen bij hebben gezet om de geest en de wil van deze jongedame te breken. Dit is nu het gevolg van jullie inmenging en bemoeizucht. Stelletje grootgrutters en jaloerse minkukels. Bah. In de melée rond Laura heeft Nederland zich op zijn engst laten zien. Wat VOC-mentaliteit? Het zijn hier regelneven en beroepsbemoeials met spinnewebben als hersenen, kleiduivers, die iedereen die niet zo eng denkt als zij net zo lang treiteren tot niemand er een gat meer in ziet.

Laura, meid, ik wens je het beste en pas goed op jezelf. Ik hoop dat je je dromen zult waarmaken en uit de klauwen blijft van de mensen die die dromen voor je eigen bestwil zullen proberen te vernietigen. Ik schaam me dat ik in zo'n land leef en ben verdrietig als ik denk aan de noodsprong die je hebt moeten nemen. Maar een ondernemende meid als jij maakt een goede kans. Blijf trouw aan je dromen. En mocht je gedwongen zijn weer boven water te komen, houd dan je hoofd recht en wees trots. Wie voor de vrijheid vecht verliest nooit, behalve als de strijd opgegeven wordt.

Update: Laura Dekker is op St Maarten gelocaliseerd.

donderdag 17 december 2009

Zonder scheiding tussen kerk en staat geen democratie

De Westerse elite pocht graag, dat we in democratische landen leven, maar in feite wordt de mensen een rad voor ogen gedraaid. De "democratie" die we nu kennen, is maar een beginnetje en een facade. Het is, als men het optimistisch bekijkt een experiment, dat nog maar nauwelijks begonnen is.

Eén van de redenen waarom we (nog) geen democratie zijn, is de innige verwevenheid die er nog bestaat tussen kerk en staat. De dogmatische invloed op bestuurders en instituties is nog steeds groot en tegen alle verwachtingen in weer groeiende, sinds de Islam steeds meer privileges eist en zijn tradities opdringt.

Het gevaar hiervan wordt goed uitgelegd in het artikel, waar ik onderstaand citaat uitgeplukt heb.

"De toekomst zal weldra aantonen dat de scheiding van “Kerk en Staat” onontbeerlijk is om de burgers te beschermen tegen het “het religieus integrisme of fundamentalisme” dat onze “democratieën” terug wil omvormen tot “theocratieën”. De communautarisering van het recht kan alleen maar leiden tot religieuze burgeroorlogen tussen de verschillende religieuze gemeenschappen die zich willen totaal afscheiden, de ene van de andere, met eigen recht en gewoonten, met eigen gebod- en verbodsregels, waaraan ze daarna een goddelijk karakter geven.

Waar zijn de vrijzinnige politici om dit te beletten? Hebben ze hun dhimmistatuut al aanvaard? De Europese Unie, zou wel eens de “Islamitische Unie” kunnen worden. Turkije in de Europese Unie zou het islamiseringproces op ongeziene wijze kunnen versnellen. Nooit is het religieus fundamentalisme of integrisme zo groot geweest, sinds de Verlichting, en bestaat het gevaar dat we eeuwen achteruitgaan, naar een “nieuw middeleeuws religieus obscurantisme”, waarbij gelovigen en ongelovigen terug hun vrijheid verliezen, zoals dit het geval is geweest in Europa, tijdens 16 eeuwen christelijke dictatuur."

"Europese lekenunie" door Guillaume op Het Vrije Volk

Robert Spencer: Free speech on trial

"The very idea of trying someone for offending someone else is absurd – especially when the offended group is known to traffic in the PC multiculturalist coin of wounded feelings, so as to gain the political power that comes from victim status. That the Amsterdam District Court would aid and abet this absurdity and obvious manipulation unmasks the Wilders trial – even before it starts – as what it really is: an attempt by the nation’s political elites to silence one of their most formidable critics. The one who has the power to decide what is an actionable offensive statement or prosecutable incitement has the power to control the discourse – and that’s what the prosecution of Wilders is all about."

Robert Spencer op Frontpagemag.com

(accent gelegd door ondergetekende)

woensdag 16 december 2009

Chinook over Nederland na de verkiezingen van 2011

Dat reageerders op fora en weblogs niet debiel zijn, zoals "de elite" en met name de linkse politiek en massamedia on dwingen te geloven, blijkt voortdurend, als men zelf de reacties leest onder de vele opiniërende artikelen op het net. Zo trof ik onderstaande reactie op een artikel in de Elsevier over uitspraken van Mark Rutte over ons aller grootvizier Ballah Khan Ind, over wat er in Nederland na de verkiezingen in 2011 zou moeten gebeuren om (weer) een gezonde democratische samenleving te worden.

Ik vind de tekst zo van belang, dat ik de vrijheid heb genomen om hem integraal over te nemen, in de hoop dat Dhr of Mw Chinook daar geen bezwaar tegen heeft. Zowel, dan hoor ik dat wel.

Chinook op woensdag 16 december 2009 16:19

Zomaar enkele tips voor de aanstaande formateur.

(1)

Als we met z'n allen na de verkiezingen een andere weg willen inslaan, dan staat er nog heel wat te gebeuren, er van uitgaande dat de PVV overweldigend wint. Nederland zal in zijn totaliteit op de schop moeten. Momenteel worden we als natie door diverse krachten meegezogen in een richting die de meeste Nederlanders niet willen.

Ten eerste: Verwacht niet te snel resultaat van de omslag. Het denken en doen van ons ambtenarenapparaat zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Tevens zal er een herschikking en ontslaggolf moeten plaatsvinden bij de top- en semi topambtenaren voor wie geen plaats meer is in het nieuwe denken.
Gelukkig heeft al 80% van deze topambtenaren aangegeven niet onder de PVV te willen dienen.

Ten tweede: Er zal een goed masterplan moeten komen dat alle urgente problemen waarmee ons land te maken heeft, compromisloos aan de kaak stelt.

(2)

De aangedragen oplossingen moeten eenvoudig maar wel haalbaar zijn, de nieuwe regels mogen beslist niet geïnfecteerd zijn met duizend en één uitzonderingen.

Geef de Nederlandse bevolking via een referendum inspraak over de keuzes die worden aangedragen via het masterplan, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat.

Mensen met een dubbel paspoort uit niet westerse landen die geen solidariteitsverklaring willen ondertekenen, moeten worden uitgesloten van het stemrecht. In de solidariteitsverklaring dienen alle rechten, plichten en sancties v.w.b. de nieuwe Nederlanders zijn opgenomen, van vrijblijvendheid kan geen spraken meer zijn.

Ten derde: Scheiding tussen kerk en staat bewerkstelligen en van Nederland een seculiere staat maken.

(3)

Ten vierde: De politieke invloed van de familie Von Amsberg moet tot nul gereduceerd worden en zij moeten worden behandeld als normale staatsburgers. Dit dient grondwettelijk te geschieden. Tevens kunnen er dan nog enkele prangende zaken worden aangepast in onze grondwet.

Ten vijfde: De uitslag van het referendum dient alsnog gerespecteerd te worden, NEE is NEE en dat betekent niet mits. De personen die de wil van het volk hebben verkracht dienen alsnog ter verantwoording worden geroepen, alsmede die personen die misleidende informatie publiekelijk hebben verspreid (zoals het devalueren van de munt in de niet Eurolanden, de enige devaluatie die heeft plaatsgevonden was de devaluatie van onze ijzersterke gulden, die tijdens de conversie naar de euro 10% inleverde).

(4)

Naarmate de tijd verstrijkt hebben we meer inzicht gekregen in de werkwijze van de Unie.
U als burger heeft geen enkele zeggenschap. De EU is een dictatuur van de Europese elite en machtsgeile politici, zie ook de verkiezing van de eerste president van de EU . Het zal ook niet lang meer duren of de Europese belastingen vliegen u om de oren

Bestuurders en beleidsmakers mogen niet meer ongestraft wegkomen bij grove fouten, opzettelijke misleiding, fraude en bewijsbare nalatigheid aangaande de rechtsorde v.w.b. de Nederlandse staat en zijn burgers.

(5)

Bovenstaande is een voorwaarde om weer een beetje de geloofwaardigheid in onze democratie terug te winnen. Ik zou anders niet weten hoe ik mijn kleinkind zou moeten opvoeden als een volwaardig en eerlijk mens in deze maatschappij, zonder constant geconfronteerd te worden met vragen als: Waarom misleiden de banken klanten, waarom liegen politici, waarom frauderen vele instellingen, waarom bedenken hooggeplaatste mensen sluiproutes voor belastingontduiking, waarom doet onze koningin hier ook aan mee, enz, enz. Ik neem aan dat u meneer Rouvoet, als minister van gezin en jeugdzaken, hier ook geen pasklaar antwoord op heeft en dat de bovenstaande “waarom” vragen mijn kind dus blijven belemmeren in zijn groei tot een eerlijke en oprechte volwassene. Want als onze overheid en zelfs ons koningshuis niet wars is van onzuivere zaken, aan wie moet mijn kleinkind zich dan spiegelen of denkt u dat mijn woord als grootouder alleen zaligmakend is?

Bezinning

Kent u dat woord? Bezinning?

Het was een jaar vol schandalen.

- Geert Wilders werd aangeklaagd
- Climategate is zich nog aan het afwikkelen
- Het koningshuis toonde zich een over het paard getilde, arrogante familie, schaamteloos tegenover het volk, waar zij hun geld en privileges van ontvangen. WA die zich het ene moment beklaagt dat hij 24/7/52/12 aan het werk is en over de halve wereld persbureaus dwingt geen vakantiefoto's of -huisjes te publiceren.
- De NOS en de Publieke Omroep lieten zich weer in ongehoorde mate kennen als links politiek correct agitprop-instrument,
- De desintegratie van de PvdA voltrekt zich voor eenieders ogen, het politieke klimaat is bijzonder grimmig.
- TBSers en sadistische pooiers kregen de gelegenheid om een gezinnetje te stichten en er vandoor te gaan, of nieuwe slachtoffers te maken,
- Het vertrouwen in de politiek daalde tot een tot nu absoluut dieptepunt en ook bij justitie is een stijgende corrumpering te zien.
- Het onderwijs bleek al decennia hard achteruit te zijn gehold,
- De integratie is officieel mislukt en de droom van de multiculturele samenleving is langzaam in een nachtmerrie aan het veranderen, terwijl politici actief aan de islamisering (de oorzaak van veel spanning onder de bevolking) van Nederland bijdragen. Ondertussen staat de kraan van meer immigranten nog steeds wagenwijd open. Een demografische ramp tekent zich aan de horizon af;
- Verloederende steden en onmacht en incompetentie bij de politie om misdaden op te lossen, en tuig aan te pakken, gecompenseerd door een ongekende drang tot beboeten van lichte overtredingen in het dagelijks verkeer;
- Stagnerende economie en een onrustbarende toename van het financiële overheidstekort
- Financiële fiasco's, De Noord-Zuidlijn, Betuwelijn, Hoge snelheidslijn, die nu, na jaren vertraging, toch nog met 40 minuten vertraging aankwam;
- Laffe en slappe leiders, die uit incompetentie of rancune verkeerde beslissingen nemen en ondertussen een ongekende verbods- en controledrift uitoefenen en de vrijheden van de mensen steeds meer aan banden leggen;
- Fraude, handjeklap en illegale kartelvorming in de bouwwereld, politiek en bankwereld.
- Nederland verliest zijn souvereiniteit en wordt een lidstaat van de EUSSR. De Nederlandse regerende elite besliste, dat ze met de stem van het volk hun achterste afvegen en onthield ze een tweede referendum.

Er valt heel wat te bezinnen. De ijst is lang nog niet compleet en ieder onderwerp verdient uitbreiding. Aaanvullingen in de recties zullen aan de lijst worden toegevoegd.

dinsdag 15 december 2009

PVV stemmen ondanks de programmapunten

Gisteren een ongevraagde mail in mijn inbox, van de KRO. Ze willen een programma maken over mensen die PVV stemmen, maar sommige programmapunten te extreem vinden en men vraagt mij of ik dergelijke mensen ken.

Hier heb ik het volgende op te zeggen:
Wie ik ken en wat zij vinden of menen, daar laat ik me tegen vreemden niet over uit en zeker niet tegenover een omroep of welk ander gecorrumpeerd massamedium dan ook. Als ze mensen zoeken die PVV stemmen, maar het niet eens zijn met de standpunten, moeten ze die maar van de straat plukken of zo. Zo zie je maar: de partij begint steun te krijgen, dus zoeken ze al naar dissidenten en mogelijke breekpunten onder de potentiële PVV-stemmers.

Voor de volledige tekst van de brief zie
"Een oproep van de KRO voor u" bij de Jeaustbode
en mijn reactie daar.

vrijdag 11 december 2009

Dood rood trekt groene kleren aan

"Socialism having failed so spectacularly, the left was adrift until it struck upon a brilliant gambit: metamorphosis from red to green. The cultural elites went straight from the memorial service for socialism to the altar of the environment. The objective is the same: highly centralized power given to the best and the brightest, the new class of experts, managers and technocrats. This time, however, the alleged justification is not abolishing oppression and inequality but saving the planet."

Charles Krauthammer, Washington Post

maandag 7 december 2009

Een overzicht van 50 "embedded" krantenredacties.

"Als een systeem zich op irrationele wijze tegen zichzelf schijnt te keren, dan komt dat doordat er onbekende doelstellingen worden nagestreefd."
--------------------------------------------------------------------------------------------

"Meer dan vijftig kranten publiceren maandag wereldwijd hetzelfde commentaar, waarin een oproep wordt gedaan aan politici om in Kopenhagen tot een nieuw klimaatverdrag te komen. Aan de actie doet ook de Volkskrant mee." (Elsevier)

Aan de gezamenlijke brief blijkt maanden gewerkt te zijn (geschreven, geschrapt, gewijzigd, herschreven, etcetera) en één van de kernpunten kan ik u alvast voorspellen:
De "ontwikkelingslanden" hebben al hun toekomstige ellende aan ons te danken en wij (u en ik dus), zullen onze levensstijlen drastisch moeten gaan veranderen (een handje geholpen door een ongekende stroom belastingen en boetes uiteraard).
Want die brief is natuurlijk helemaal niet aan politici gericht, maar aan u en mij en een signaal aan diezelfde politici, dat deze kranten achter hun zwendel staan. Of is het tegenwoordig zo, dat journalisten en krantenredacties de politiek gaan instrueren?

Wat vertelt dit mij?
A: dat het concept "krant" een bliksemsnel verouderd medium is geworden, dat zijn eigen agenda voert, en daarom en masse overgeschakeld is van nieuwsgaring naar agitprop,
B: Dat er nu een lijst is van 50 kranten die collaboreren met de klimaatzwendelaars in de politiek en de wetenschap. Dat ze met deze leugenaars en volksmenners collaboreren wordt bewezen door de manier waarop Climategate genegeerd en gebagatelliseerd wordt.

Dat laatste punt is belangrijk. Het past in de lijn van het verzwijgen van de opstand in Iran, het tuig op straat, de eenzijdige anti-Israël- en Obamaberichtgeving, en vele andere leugens, verdraaiingen en verzwijgingen. Het toont de morele corruptie van de Nederlandse "pers". Het zijn de roeptoeters van volksmenners met een politieke agenda en schuldig aan misleiding en agitatie.

Wie zijn die mensen en waar bestaat die agenda uit? Uit alle losse, onverklaarbare geburtenissen van het laatste decennium, tekenen zich de contouren van een monster af, dat ik niet bij naam durf te noemen, maar ik vraag me af wat erger is: Als het allemaal gewoon uit stupiditeit gebeurt of uit welbewuste opzet.

zaterdag 5 december 2009

Jaarblog

Onlangs het eenjarig bestaan van Vroeg of Laat gevierd.

Wat kan ik erover zeggen? Ik heb tot nu toe met veel plezier de stukjes geschreven en tot mijn verrassing ben ik nog niet door de wolven aan stukken gescheurd. Integendeel zelfs: er worden teksten door andere weblogs overgenomen en ook de reacties zijn overwegend positief. De zwaarste kritiek was vooralsnog op het artikel over Dolf Jansen. Blijkbaar heb ik daar een gevoelige snaar geraakt.

Dat Vroeg of Laat al een tijd lang tussen de 50 en 100 bezoekers per dag trekt (met een enkele uitschieter naar 250) is een aangename verrassing. Relatief gezien natuurlijk niet veel, maar ik vind het al heel wat. Ook een verrassing was, dat VoL op de longlist van de Dutch Bloggies 2009 kwam te staan. Bij de eerste 300 van de 5.000 weblogs vind ik niet slecht.

Erg blij ben ik ook met de mensen die op de artikelen reageren. Jullie blazen het weblog leven in.

Eén ding bevalt me minder en dat is het feit dat het weblog bij Blogger ondergebracht is. De opmaak vind ik bijvoorbeeld erg saai en de mogelijkheden zijn beperkt (ik ben nl. nogal slecht in HTML). Ook hoorde ik van Toetssteen, dat mensen moeite hebben met inloggen bij het posten van een reactie. Maar het overzetten naar een andere provider (heet dat zo?) lijkt me een hachelijke onderneming. Misschien dat ik de mogelijkheid van een eigen website (serverruimte) maar eens ga onderzoeken.

Verder wil ik de mensen bedanken die op hun eigen sites links naar hier hebben geplaatst. Het zijn zeker niet de minsten in blogland.

Enniewee... hoofdzaak is het schrijven en ik ben zeker van plan daarmee door te gaan. Zo, en nu ga ik mijn chocoladeletter aanbreken. Nee Dolf, geen idee of hij fout is. Ik heb hem gekregen.

Update: Ik had even die waarderingssterretjes geplaatst, maar weer verwijderd. Of mensen het al of niet eens zijn met wat ik schrijf, kunnen ze in de reactie zetten. Verder denk ik dat het niet veel zegt.

dinsdag 1 december 2009

Dag Ramses


Hoe kan ik ooit de stemming weergeven die de liedjes van Ramses Shaffy bij de toehoorder oproept? Ramses brengt me vooral terug naar het Amsterdam van eind jaren vijftig, begin zestig.
De artiesten op het Leidseplein, zolderkamers met uitzicht op beregende daken, tafels vol flessen en glazen na een nachtelijk feest en rokerige achterkamers met tot in de vroege uren gevoerde gesprekken over existentialisme en poëzie. In de stem van Ramses klinken de door lantaarns verlichte, natgeregende straten, de lege nacht en afgesleten hakken van mexicaanse laarzen, vluchtige liefdes, Galoisesigaretten en bier. Zijn stem brengt me terug naar mijn jeugd en legt een deken van weemoed over mijn herinneringen, een verdrietig soort vreugde, een gelukkige eenzaamheid, een optimisme tegen wil en dank.

Ramses Shaffy was zo on-Amsterdams in zijn eigenzinnigheid (eerder behorend bij de Parijse bohemièndichters), dat hij zijn stempel voorgoed op de stad heeft gedrukt en zijn liedjes vreemd genoeg het wezen, het hart van de stad bezingen, alsof je op een donkere avond vanaf de straat door een raam een huiskamer binnenkijkt, waar vreemden met zulke gewone dingen bezig zijn, dat ze absoluut en eeuwig worden, als een lichte, warme en beschermde cel, zwevend in een oneindig en leeg heelal.

Hoe moet je gevoelens beschrijven? Woorden zijn maar aanduidingen, die voor iedereen ergens anders naar verwijzen. Woorden gaan met zichzelf op de loop en leiden vrijwel nooit naar het gestelde doel, zodat ieder schrijven een puzzeltocht is met onbekende route of eindpunt. Woorden verwarren door hun duidelijkheid, ze zijn als doosjes waar iedereen iets anders in aantreft, terwijl gevoelens woordloos en universeel zijn. Alleen de dichter, de artiest, weet het gevoel in woorden te vangen en weer over te brengen. Ramses was zo'n begenadigd dichter en zijn muziek raakt het hart direct in haar meest naakte en kwetsbare gebied. Hulde.

En wat is de dood? Een afscheid. Niets meer en niets minder.

Dag Ramses.

maandag 30 november 2009

Geen commentaar - Climategate grootscheepse fraude

"The CRU is one of the world’s leading research centers on climate change and the top source of temperature data worldwide. It played a key role in the IPCC’s Fourth Assessment Report, which is the scientific base of policy negotiations at the upcoming Copenhagen Climate Conference next month. The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change provides support for policy to mitigate global warming and for a further implementation of the Kyoto Protocol. Proposals for a new Copenhagen Climate Treaty including new regulations and the much disputed Global Emissions Trading Scheme which will cost taxpayers trillions of dollars worldwide and is almost only based on the IPCC's research results."

Lees het artikel op Libertarian.be

donderdag 26 november 2009

The West Is The Very Best


Nu ik toch weblogs aan het ophemelen ben, wil ik hier de aandacht vragen voor The West Is The Very Best, waar bijgaande afbeelding vandaan komt. Op TWITVB passeert de laatste tijden een constante stroom aan satirische fotocollages de revue. (Hoe noem je dat eigenlijk, fotoverneukerijen?). De humor in de spotprenten is hard, scherp en hilarisch en m.i. van hoge kwaliteit.

Hierbij dus hulde voor de makers van de prenten en de commentaren. Nederland heeft satire als dit hard nodig, ook en zeker als het mensen laat schrikken. Dan gaan mensen misschien nadenken buiten hun al te gemakkelijke, voorgeprogrammeerde kadertjes. Humor en (zelf)spot zijn hiervoor prima middelen. En bovendien nog leuk en uitermate grappig :)

Getoonde afbeelding, Never allow Islam to hijack your country, refereert aan de weigering van premier Erdogan om met Geert Wilders te praten of hem zelfs tot het land toe te laten. Wilders wordt afgebeeld naast Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van het huidige, seculiere(!) Turkije.

Ik nodig u van harte uit er een kijkje te nemen.

En apropos zou ik minister Erdogan (en onze regering) willen vragen of hij beseft hoeveel van zijn landgenoten hier in Nederland gastvrij zijn ontvangen. Staat dit in verhouding tot zijn weigering een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger van datzelfde land te ontvangen?

Georganiseerde klimaathysterie wereldwijde samenzwering?

De misdaad van de eeuw wordt het hier en daar genoemd. Het openbaar worden van 61 Megabytes aan Emails, broncode en ander materiaal van het gezaghebbende Climate Research Unit, University of East Anglia (CRU) is een splinterbom, waarvan niemand nog de schade kan overzien, noch waar de splinters neer zullen komen. (De wetenschap? de klimaatindustrie? de Verenigde Naties? De Politiek?)

Ik wilde er hier een stukje over schrijven, maar het geheel is zo complex en nog in ontwikkeling, dat ik er hier mijn vingers niet aan ga branden, anders ben ik de hele avond aan het schrijven, linken en vertalen.

Ik verwijs de lezer daarom naar "elders in het web" in de rechter zijbalk, waar ik een paar relevante links zal plaatsen. De komende dagen zal er, en zeker in de aanloop naar Kopenhagen, nog wel meer over gesproken worden.

In ieder geval kan gesteld worden, dat hierdoor het hele "officiële" klimaatonderzoek, waar het Kyoto-verdrag en het aanstaande Kopenhagen-overleg op gebaseerd is, op dit moment zwaar in diskrediet is gebracht. De wetenschappelijke integriteit is hierdoor in twijfel gekomen en de resultaten zijn verdacht. Op zijn minst kan het hele onderzoek op de schroothoop en moet het opnieuw worden gedaan, dit keer door echte wetenschappers.

Ondertussen vliegen in Nederland de miljarden ons om de oren. Miljarden die we moeten gaan betalen voor energieverbruik en CO2-uitstoot (uitademing!) aan de hand van het rampenscenario dat door genoemd wetenschappelijk instituut wordt "bewezen". Geen wonder dat Minister Cramer meteen begint te piepen alsof er iemand op haar tenen is gaan staan. De nieuwe erfzonde begint namelijk flink wortel te schieten bij de gelovigen en de twijfelaars en er staan grote belangen op het spel, waaronder haar eigen politieke geloofwaardigheid.

Maar goed, de gebeurtenissen zijn nog aan de gang, dus ik verwijs de lezer naar de andere (web)publicaties. Vandaaruit zijn er wel weer links te vinden naar sites met andere aspecten van de zaak.

Op dit moment lees ik de artikelenenserie van Willem de Zwijger (de link is naar deel 5, waar de links naar delen 1 t/m 4 onder staan). Ook andere artikelen op dit weblog kan ik overigens aanbevelen. De Zwijger is een scherp commentator en meedogenloos in zijn conclusies.

Dit artikel op Het Vrije Volk is een goede startpagina.

woensdag 25 november 2009

Foute letters

Wat zit die Dolf Jansen op de radio nou slap te emmeren over zijn foute chocoladeletters? Wel een geniale carrièrezet. Meneertje Praatmetconsumptie slaat hier even (denkt hij) drie, nee, vier vliegen in één klap:

1 - het genereren van inkomsten voor meneer Jansen
2 - het aantonen dat meneer Jansen een goedmensch is
3 - het reclame maken voor meneer Jansen,
4 - (lest best) het maar weer eens op een nieuwe manier vergallen van het kinderfeest dat Sinterklaas heet.

Want weet de heer Jansen soms niet, dat de schappen van supermarkten, chocolaterieën, banketbakkers, snackbars, etcetera etcetera het hele jaar door volliggen met "foute" chocola? Weet Dolf Jansen niet dat de Amsterdamse haven de grootste cacao-overslag van europa heeft? Weet Dolfje waar al die overheerlijke en perdure cacaobonen vandaan komen en hoe ze geoogst zijn? Waarom dan nu opeens de chocoladeletters besmetten?

En denkt meneer Jansen dat zijn naar eigendunk stinkende reclame ook maar iets anders teweeg zal brengen dat misnoegen en irritatie? Nee, niet op foute chocoladeletters, maar op de bemoeizuchtige en nare popiejopie betweterigheid die er uit zijn mond komt en waarmee hij ten koste van het goede humeur van kleine kinderen zijn poen door zelfpromotie verdient.

Maar ik snap het wel: Ik kan zo wel raden uit welke hoek die reclame komt. De politiek correcte gifangel zit hem in de volgende associatie:

Sinterklaas - zwarte knechten - chocola - zwarte kindslaven - zwarte slaven - koloniaal verleden - nationale erfschuld.

Via de chocoladeletters worden we er nog even fijntjes door de heer Jansen en geestverwanten op gewezen, dat we ons voor onze welvaart (en vooral het genieten daarvan) schuldig moeten voelen, dat alle ellende in Afrika door ons komt. De ons door de linkse kerk aangeprate nationale erfzonde.

Dolf Jansen, de ster van ieder feest. Durf je wel, tegen kinderen?

PS: O, nu hoor ik het pas: Oxfam Novib zit erachter. Nou, zo wordt het subsidiegeld weer lekker rondgepompt. van de ene subsidiepot in de andere. Hoort dat geld niet uitgegeven te worden aan ontwikkelingshulp, in plaats van het over de balk te gooien met praatjes voor de eigen parochie? Of zijn wij ondertussen het ontwikkelingsland geworden?
En wat zijn dit voor rare streken?

PPS: Even off topic:
Ik hoorde vanochtend voor het eerst de radiocolumn "het ochtendhumeur van Maarten van Rossum"". Man man man, zelden hoorde of las ik zo'n pedante en nietszeggende column, zelfs niet op weblogs. Plattitudes, veralgemeniseringen en domme voorbeelden om aan te geven dat de term "treinen rijden op tijd" misleidend is. Maarten, hou ermee op, man. Je kan het niet, je kunt alleen maar een beetje mopperen op van alles. Er zit gewoon niks in, alleen maar cynisme en fatalisme.

PPPS: Hier Dolf: Eat this! Daar kun je nog wat van leren. Qua humor en zo.

maandag 23 november 2009

Vrijheid (1)

"Vrijheid is de vrijheid om je eigen onvrijheden te kunnen kiezen."

zondag 22 november 2009

Vroeg of Laat ben je jarig

Dames en heren, met grote blijdschap deel ik u mee, dat dit hier deez' weblog vandaag zegge en schrijve precies op de dag af één (jawel, één, oftewel 1, oftewel 100% van een) jaar bestaat. Tjongejongejonge dat we dat nog mogen meemaken. Binnenkort zal ik eens een soort van evualatie opschrijven. Maar nu..... nu... nu ... jaja, u raadt het al: nu ga ik me een stuk in mijn kraag zuipen!!! Jajaja!! Haha! Hahaha!!! Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahaha!!

vrijdag 20 november 2009

Gezinsleven

Door Roye7777777

Die vandaag tevens van harte gefeliciteerd wordt met zijn papieren jubileum op de Oncyclopedia Neerlandica.(Klik op het plaatje als het te klein is. Ik heb geprobeerd het hier ook te vergroten, maar het wordt een vage zooi. Ik ben een n00b :'( )

donderdag 19 november 2009

Joodse Ex Libris

Even uw aandacht voor iets heel anders.

Door omstandigheden die ik hier verder niet uit de doeken zal doen, heb ik indertijd kennis mogen maken met de heer Aarts, historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Buiten dat ik hem veel dank verschuldigd ben voor het beheren van mijn vaders archief, wil ik de aandacht vragen voor onderstaand project, waar ik een bescheiden aandeel aan heb mogen leveren.

"Op maandag 26 oktober vond in het kader van een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiёn in Amsterdam de presentatie plaats van de nieuwe website ‘Joodse exlibriscultuur in Nederland’ . Voor het eerst in Nederland nemen drie zelfstandige onderzoekers van exlibris het initiatief tot een website, te weten: historicus Jan Aarts, oud-bibliotheekconservator F. J. (Frits) Hoogewoud en socioloog Chris Kooyman. Vijf jaar onderzoek in meer dan twintig particuliere en institutionele collecties van vele duizenden boekmerken leverde resultaat: rond de 1500 (!) exlibris die passen in het project en een schat aan cultuurhistorische gegevens. De site geeft een indruk van het werk-in-wording : het in kaart brengen van alle Nederlandse Joodse exlibris."

Ik nodig u van harte uit er een kijkje te nemen

dinsdag 17 november 2009

Het einde van Nederland (vervolg)

PROTOCOL 2
Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Al die commisies en organisaties van de nationale parlementen kunnen lekker gaan vergaderen, maar hebben geen enkele inspraak in de besluitvorming van de EU. Natuurlijk niet

PROTOCOL 8
Enig artikel
Wanneer de Unie overeenkomstig artikel 2 A, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake gedeelde bevoegdheden op een bepaald gebied optreedt, heeft deze uitoefening van bevoegdheden enkel betrekking op de door de betrokken handeling van de Unie geregelde materie en niet op het gehele gebied.

Vertaling:
De EU kan zonder bemoeienis van nationale en provinciale regeringen 'optreden' door de hele Unie heen

PROTOCOL 9
Artikel 2
De bepalingen van de Verdragen doen op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren.

Vertaling:
Lidstaten mogen alleen nog 'diensten van algemeen belang te verrichten' die geen betrekking hebben tot de economie.

PROTOCOL 11
Enig artikel
Alvorens de Raad een ontwerp behandelt dat een wijziging of intrekking van het besluit of van bepalingen ervan, of een indirecte wijziging van de werkingssfeer of betekenis van het besluit door het wijzigen van een andere rechtshandeling van de Unie tot doel zou hebben, voert de Europese Raad, handelend bij consensus overeenkomstig artikel 9 B, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, voorafgaand overleg over dat ontwerp.

Vertaling:
Als de inhoud of de opbouw van de Europese Unie veranderd wordt, hoeft alleen Brussel daarover te beslissen. Nationale regeringen hebben geen inspraak.


Treurt niet, beste mensen. Treurt niet beste Nederlanders, Duitsers, Britten en Belgen. Onze landen zijn dan wel inglorieus ten onder gegaan in de maalmachine van SuperEuropa, we hebben tenminste niet voor onze onafhankelijk en vrijheid gestreden. Niemand van ons heeft de moeite genomen om het Verdrag van Lissabon ook maar even door te kijken of überhaupt naar de inhoud van Europa te kijken. Zonder enige trots worden we verzwolgen door de Europese zee, en zo eindigt hier formeel de geschiedenis van een onafhankelijk Nederland.

(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

maandag 16 november 2009

Het einde van Nederland

(Als eerste even een kort excuus i.v.m. mijn lange inactiviteit op Vroeg of Laat. Bij deze ben ik weer actief schrijver.)

1 december 2009. Op dit moment nog een datum die eraan moet komen en voor veel mensen niet meer dan het begin van de feestmaand van dit jaar. Toch is 1 december 2009 een hele belangrijke en historische datum voor Europa en alle soevereine staten daarin. Op 1 december treedt het 'Verdrag van Lissabon' in werking, wat geen grondwet zegt te zijn maar feitelijk de EU tot een monsterlijke superstaat omvormt. Nu zelfs Vaclav Klaus, de Tsjechische premier, die als enige tegen het Euromonster durfde te spreken, gedwongen was te tekenen, gaat de E.U.S.S.R. officieel in werking. Even enkele punten van 'Lissabon', en wat die zullen betekenen voor onze nationale soevereiniteit en inspraak in de Unie

PROTOCOL 1
Artikel 1
Discussiedocumenten van de Commissie (groenboeken, witboeken en mededelingen) worden bij publicatie door de Commissie rechtstreeks aan de nationale parlementen toegezonden. De Commissie zendt de nationale parlementen ook het jaarlijkse wetgevingsprogramma en alle andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en beleidsstrategie, op hetzelfde tijdstip als aan het Europees Parlement en de Raad.

Vertaling:
De Eu maakt beslissingen over wetten, en stuurt ze daarna naar de nationale parlementen die deze zonder commentaar uit dienen te voeren.

Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Op de conferenties kunnen de nationale parlementen zoveel overleggen als ze willen, maar het is geenzins bindend voor het Europees Parlement, dat zich hier niets van aan hoeft te trekken .


A. HORIZONTALE WIJZIGINGEN
2) In het hele Verdrag (o.a.)

 • worden „de Gemeenschap” en „de Europese Gemeenschap” vervangen door „de Unie”,
 • wordt „met gekwalificeerde meerderheid van stemmen” geschrapt;
 • wordt „de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders” vervangen
  door „de Europese Raad”;
 • wordt „gemeenschappelijke markt” vervangen door „interne markt”;

Vertaling:
De Europese Unie ziet zichzelf officieus al as superstaat, en gaat in alle documenten en protocollen dat nu ook nominaal laten zien

B. SPECIFIEKE WIJZIGINGEN

10) In de tweede overweging wordt „landen” vervangen door „staten” en in de laatste overweging van de preambule wordt „HEBBEN BESLOTEN een EUROPESE GEMEENSCHAP op te richten en hebben... aangewezen” vervangen door: „HEBBEN … AANGEWEZEN:”

Vertaling:
Er wordt in alle Europese Verdragen niet meer gesproken over afzonderlijke landen, maar alleen nog over Staten van de Europese Gemeenschap.

Het balletje is bijna rond. Als de eerste Europese president, los van wie dat ook is, gekozen of beter: aangewezen wordt, is Nederland officieel een onderdeel van de superstaat Europa, ondergeschikt aan het almachtige Brussel.


(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

  zaterdag 14 november 2009

  Herfst

  Zou je niet eens langs mijn huisje komen
  conversaties delen die vroeger al beoordeeld zijn en
  je ogen laten zingen zo ze naar de bomen kijken

  Zou je niet eens de blaad'ren met dezelfde bruine kleuren
  uit je haren vegen, lachen om de droge takken, barsten
  van geluk en jaloezie, als een paddestoel in groener gras

  Zou je niet eens dauwdruppels als tranen uit je ogen knipperen
  en de wind laten spelen met je kleren, vliegen op de
  dialogen die je verwarrend met jezelf en mij voert

  Zou je niet eens vogels laten wegtrekken en je dromen laten
  vallen, me aankijken, bruiner worden zonder zon, kouder;
  maar nog lang niet koud genoeg om op te warmen
  Dit prachtige gedicht werd me door Jochum opgestuurd.

  Geen commentaar - "Staatsgevaarlijk" volledig voor rekening van De Volkskrant

  "De terminologie ‘staatsgevaarlijk’ en ‘systeemhaat’ die de Volkskrant hanteert, komt voor rekening van de krant zelf. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt alsof die terminologie uit het onderzoek komt."

  FHJ Factcheck

  dinsdag 10 november 2009

  Elderse bezigheden en Herman

  Den Lezer Heil.

  Wegens geestelijke luiheid heb ik alweer een paar dagen niets geschreven hier. Dat is de schuld van al die bloggers die zulke gevarieerde en scherpe artikelen schrijven over van alles en nog wat en die me zoveel te lezen geven, dat ik aan schrijven nauwelijks toekom, behalve dan in reacties op hun artikelen.

  Wel wil ik even kwijt, dat een man, die ik erg hoog achtte en bewonderde als artiest en muzikant, nu mijn hart gebroken heeft, door zich aan te sluiten bij de hetze tegen Geert Wilders. Door wie werd hem die stelling over de PVV ingefluisterd? Had hij niet in de gaten hoe gevoelig dit momenteel ligt? Nederland lijkt wel een open zenuw en onze nationale paljas en kindervriend prikt erin met een scherp stokje. Ik vind het erg naar voor je, dat je zoveel negatieve reacties kreeg Herman en dat je bedreigd bent is helemaal uit den boze, maar ik vind het bijzonder naïef dat je je zo voor een karretje hebt laten spannen.

  Afijn... een ervaring rijker en een illusie armer.

  Maar wat ik met dit margestukje eigenlijk wil zeggen is, dat ik hier niet veel geschreven heb omdat andere (betere) schrijvers me de onderwerpen al voor de neus wegkaapten. Wie mijn schrijfsels dus mist ("Maar ik denk dat niemand mij morgen mist".... snik... waarom Herman, waarom? WAAAAAA!!!) vervoege zich maar bij Stan de Jong en elders in het internetdoolhof. Weet u wat? Google het gewoon even.

  Den Lezer gegroet en welgewenst.

  dinsdag 3 november 2009

  De PvdA is een gevaar voor de rechtsstaat

  Als er één partij is die de sociale cohesie en de democratie ondermijnt is het wel de Partij van de Arbeid met haar wisselende standpunten, gedraai en verbroken verkiezingsbeloftes, haar gekonkel en manipulaties, haar leugens en gebrek aan moraal.

  Eberhard van der Laan wil niet de kosten van de immigratie onderzoeken, maar Guusje ter Horst misbruikt wel belastinggeld voor een pseudo-onderzoek door bevooroordeelde derderangs "wetenschappers" met als doel een politieke tegenstander in een kwaad daglicht te stellen en feitelijk uit te schakelen. Dit terwijl het juist haar taak is, onderzoek te (laten) doen naar de negatieve effecten van de immer doorgaande immigratie en de door immigranten ontstane toename van criminaliteit en de problemen in de achterstandswijken (die enkele decennia geleden geen achterstandswijken waren). Door dat niet te doen, maar belastinggeld voor partijpolitiek te misbruiken, brengt Guusje ter Horst de rechtsstaat in gevaar, verstoort ze de sociale cohesie en ondermijnt ze de democratie.

  Door de AIVD op illegale wijze te misbruiken om journalisten (en wie weet wie nog meer?) af te luisteren, en zo de persvrijheid op illegale wijze te beknotten, perverteert Guusje ter Horst de rechtsstaat en ondermijnt ze de democratie. Ze werd hiervoor deze week door de rechter hard op haar vingers getikt. Maar in haar arrogantie weigert ze ook maar excuses te maken of haar ongelijk toe te geven. Dit is eigenbelang boven landsbelang stellen en wederom.... u weet wel.

  Het percentage misdaden dat door de politie in Nederland wordt opgelost is schrikbarend laag. Officieel zo rond de 20% , maar in werkelijkheid vele malen lager, door een groot gebrek aan aangiftebereidheid bij de slachtoffers en het feit, dat van alle aanmeldingen slechts een kwart proces-verbaal wordt opgemaakt. Dus wat zegt Guusje ter Horst? Äch, als de agenten toch niets oplossen, zijn ze ook niet nodig. Bezuinigen dus maar.
  Maar Guusje ter Horst kan beter geld stoppen in een gedegen onderzoek naar waaróm de politie geen misdaden oplost en waaróm ze straattuig en hooligans niet aankunnen; dus: waaróm de politie faalt. Door dit niet te doen, maar op politie, justitie en gevangeniswezen te willen bezuinigen, ondermijnt ze de rechtsstaat, verstoort ze de sociale cohesie en brengt ze de democratie rechtstreeks in gevaar.

  Dit zijn slechts drie recente voorbeelden, van slechts 1 (PvdA)-minister. Ik weet zeker, dat met wat zoeken en spitten, vele en vele democratie-ondermijnende, staatsgevaarlijke en vooral de sociale cohesie verstorende daden en woorden opgesomd kunnen worden. Met als topper het (ontbreken van?) immigratiebeleid en de verwaarlozing en ontkenning van de gevolgen daarvan voor Nederland

  Mede hierom ben ik ervan overtuigd, dat dit ondemocratische, staatsgevaarlijke en de sociale cohesie verstorende kabinet Balkendende zijn ontslag dient in te dienen.

  Update:
  Eén van de meest directe voorbeelden van ondermijning van de rechtsstaat en het in gevaar brengen van de democratie is wel het feit, dat Job Cohen en Eberhard van der Laan het toestonden, dat in Amsterdam het krakersbolwerk Vrankrijk tot een vrijplaats werd, waar de politie niet mocht komen, waar geen enkele controle was en is op vergunningen of arbeidsomstandigheden. Een gewelddadige, anti-democratische en gewelddadige groepering, met vermeende banden met terroristische organisaties als de ETA en de IRA , een groepering van mensen die gewelddadig demonstreren en terroristische acties uitvoeren, demonstraties van andersdenkenden met geweld verstoren, danwel geweldloze demonstraties infiltreren en laten escaleren, kortom, een groepering die een ernstige bedreiging is voor de sociale cohesie en de openbare orde toestaan om een vrijplaats te hebben, dus eigenlijk een staatje in de staat - als dat geen gevaar voor de rechtsstaat vormt, wat dan wel? Boilingpoints heeft gelijk. Job Cohen en Eberhard van der Laan zouden moeten worden aangeklaagd en gearresteerd voor een staatsgevaarlijke beslissing als deze. En zo hoort het te gaan met iedere overheidsdienaar die toegeeft aan dreiging en intimidatie en daarmee laat zien geen leider te zijn, maar een lafaard en een landverrader in de dop.

  maandag 2 november 2009

  Volksvertegenwoordiging

  (met dank aan CartoonistHenning voor de aanleiding tot deze tekst)


  In Nederland worden we niet geregeerd door de stem van de meerderheid, maar door compromissen die tussen minderheidspartijen worden gesloten. Grote minderheden, dat wel, maar toch: minderheden. Daardoor meten de gekozenen zich een air van autoriteit toe, waar ze feitelijk niet over beschikken.

  De PvdA is een minderheid t.ov. het hele volk, het CDA ook. Samen konden ze net geen meerderheid vormen, dus haalden ze er een klein partijtje bij, de Christenunie, en meteen wordt het land gegijzeld door deze kleine minderheidspartij, die in iedere stemprocedure de doorslag kan geven waar de 2 grote partijen tegenover elkaar staan. Zo krijgt een klein rotpartijtje veel te veel zeggenschap en macht, en aangezien ze tegen het Christen-Democratisch Appel aanschurkt, hebben de christenen veel te veel zegenschap over het volk.

  Om stemmen van het kleine partijtje te winnen, doen de grote partijen toezeggingen op gebieden die het streng christelijke partijtje aanvoert, en zo wordt het land geregeerd door gereformeerde koehandelaren, dit alles overgoten en bedekt met een ranzig socialistisch sausje.

  Wie vertegenwoordigt de regering eigenlijk?

  Bij de laatste verkiezingen stemde zo'n 80% van de mensen. Uit die 80% werd een kleine meerderheid gevormd, zeg 55%. samen vertegenwoordigen de regeringspartijen dus minder dan de helft van de mensen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt de zaak nog scherper. Voor die verkiezingen komt over het algemeen tussen de 50% en de 70% stemmen. Als er maar 50% komt opdagen en 55% daarvan bnepaalt de samenstelling een gemeenteraad, dan vertegenwoordigt die laatste dus net iets meer dan een kwart van de stedelingen.

  Maar wat gebeurt er nu als minder dan 50% van de bevolking gaat stemmen? Dan is in feite het democratische systeem failliet. Een tijd terug leek het die kant op te gaan en wat zeggen de politici dan?

  "de niet stemmers vinden het wel best zoals het gaat, daarom stemmen ze niet."

  Ik waag dat sterk te betwijfelen. Ten eerste kunnen ze dat niet weten, aangezien er geen stem is uitgebracht, laat staan dat er een motivatie bij gegeven is en ten tweede, omdat het in de gevallen die ik ken juist andersom is. Ze stemmen niet, omdat het toch geen donder uitmaakt op wie je stemt: genaaid word je toch. De aaneenrijging van mislukkende kabinetten Balkenende bevestigt dit en is een uitmuntend bewijs dat verkiezingsbeloften het papier waarop ze geschreven zijn niet waard zijn.

  Maar voor een laag opkomstpercentage hoeft men voorlopig niet te vrezen. Dankzij de opkomst van de PVV van Geert Wilders, voorspel ik een grote opkomst tijdens de komende verkiezingen.

  Dat deze toename van politieke betrokkenheid van de bevolking vooral aan Wilders te danken is (Fortuyn hebben ze doeltreffend uitgeschakeld), is dus geheel in tegenspraak met wat het pseudo-wetenschappelijke flutonderzoek van de lakeien van Guusje ter Horst beweert. Geert Wilders is een aanwinst voor de democratie. Geen gevaar voor de staatsveiligheid, maar wel een gevaar voor de vastgebakken linkse en pseudo-christelijke elite en hun leugenachtige partijpolitiek, zij die zich het air aanmeten dat ze "de" bevolking zouden vertegenwoordigen en daarom "de" bevolking kunnen lopen koejoneren met hun valse voorstellingen van zaken.

  vrijdag 30 oktober 2009

  Nederland zal Balkenende een worst wezen

  Voor mijn verjaardag heb ik mezelf, een maand of wat te laat, een laptop gegeven en om het cadeau compleet te maken, ben ik drie dagen bezig geweest om mijn favoriete programma's (en een stel nieuwe) opnieuw te installeren en torrents aan de haak te slaan. De wachttijden heb ik benut om (muziek)films, te bekijken, spelletjes te spelen en doelloos door het net te struinen. Een korte, genoeglijke vakantie dus, zoals ik die mezelf graag geef.

  En ondertussen draait de wereld door, de mensen spelen hun spelletjes en voeren hun agenda's uit. Het is naar mijn gevoel onrustig in Nederland. De spanning neemt toe, want er gebeurt te veel op verschillende fronten. Op dit moment heeft men vooral de mond vol van een eventueel voortijdig vertrek van Jan Peter Potter om President te worden van de EUSSR (ook wel Eurabië genoemd). Tja, zo gaat dat tegenwoordig in de Nederlandse sensatiepers, De VSB-hysterie is weer geluwd en om te zorgen dat mensen niet te lang doordenken over zaken, móét er iedere keer een nieuw hysterie-onderwerp zijn om de gemoederen opnieuw te verhitten en de aandacht af te leiden. Nu dus de aanstaande carrièremove van JP. Dat de functie nog niet bestaat en JP nog niet eens (officieel) benaderd is, mag de pret niet drukken. Voetbalwedstrijden vieren we toch ook van te voren?

  3 gevallen kabinetten en iedere keer kwam hij als een kurk bovendrijven. En nu, midden in een zware crisis, knijpt die linkmiechel er tussenuit, het land in grote zorgen en problemen achterlatend. Hij is grandioos door de mand gevallen. Want wat had Jan Peter Balkenende, onze standvastige leider in tijden van nood, vol van waarden en normen moeten zeggen, toen journalisten (en europarlementariërs) hem vroegen of hij voor het presidentschap van de EUSSR beschikbaar was?

  Iets als dit:
  "Ik ben door het Nederlandse volk hier op deze positie gezet tot aan de volgende verkiezingen in het vertrouwen dat ik zou doen wat ik gezegd heb. In deze zware tijden is het onverantwoord om de klus die we op ons hebben genomen, zomaar in de steek te laten voor een betere baan. De kapitein verlaat het schip niet in volle vaart tijdens een aanwakkerende storm. Wanneer mijn regeertermijn is afgelopen en de kiezers bepalen, dat ik geen nieuwe mag vullen, dán en dán pas zal ik misschien eens gaan denken aan een eventuele functie in EU-verband."

  Maar dat heb ik hem niet niet horen zeggen en het schetst een duidelijk beeld van hoe hij zijn positie beschouwt: Nederland zal hem worst wezen. Het is allemaal maar een baantje voor hem. Maar mocht hij volgend jaar naar Europa vertrekken en het land in chaos achterklaten, dan is hij in mijn ogen een landverrader en een volksverlakker. Op dat eerste staan zware straffen, maar ja, ik meen dat onze parlementariërs zichzelf en hun ambtenaren al vrijwel onschendbaar gemaakt hebben.

  Zonder visie en zonder waarden wordt de politiek en het nederlandse volk beschouwd als springplank voor een glanzende loopbaan.

  Daarom ben ik van mening dat hele hele kabinet van deze omhooggevallen zondagsschoolkwezel liever vandaag dan morgen zijn biezen dient te pakken. Ik zou de ministersploeg dan ook willen zeggen: grijp deze kans om nog enigszins eervol af te taaien. Schop die schijnheilige farizeeër over de grens naar Brussel. Dien dan jullie ontslag in en ga solliciteren naar een andere baan. O, daar zijn jullie natuurlijk al mee bezig. Stom van me.

  zondag 25 oktober 2009

  Bommen en mitrailleurs(?) in Baghdad


  Op dit filmpje van de BBC is te zien en te horen, hoe er in Baghdad een zware bom afgaat.... gevolgd door geweer- en mitrailleurschoten.

  Een vuurgevecht? Door wie wordt er geschoten en waarop/op wie? Is het het leger? De politie? Terroristen?

  Als er ergens een bom afgaat, gaan mensen toch niet in het wilde weg om zich heen staan schieten?

  Weet iemand een antwoord hierop?

  donderdag 22 oktober 2009

  DSB: alleen maar verliezers

  Van geld weet ik niets, daarom ben ik ook arm.

  Maar wat voor machinaties zich overal intern ook hebben voorgedaan, één ding is me wel duidelijk: het DSB-fiasco is een debacle met alleen maar verliezers. Met dank aan de weinig verheffende rol van het Ministerie van Justitie, in casu Wouter Bos en de DNB olv Nout Wellink.

  De eerste verliezer is natuurlijk de DSB-bank zelf en het daaraan verbonden netwerk van Bedrijven en instellingen. De bank is kapot. Het personeel staat op straat.

  Dirk Scheringa zal tot de laatste druppel bloed worden leeggewrongen en, als het aan zijn tegenstanders ligt, met pek en veren naar Elba verbannen.

  De rekeninghouders verliezen spaargelden boven de 100.000 euro. Vooral daarboven vallen grote klappen.

  Het door de ABN-AMRO (als ware het roofbuit in de nacht) geplunderde museum voor realistische kunst in Wognum is verleden tijd, de werknemers en het publiek, ja heel Wognum blijft vol walging en in hun ziel getroffen achter. Verliezers. en meteen de ABN-AMRO die respect verliest door zich te laten zien als de koudhartige geldmachine die het is. (De burger zij gewaarschuwd!)

  Het bankwezen en dan met name De Nederlandsche Bank en ABN-AMRO verliest ook, namelijk vertrouwen. Hoewel de schade hiervan moeilijk te beramen valt, hebben we alvast in de praktijk kunnen zien hoe twijfel aan de integriteit en kredietwaardigheid het einde van een bank kan betekenen.

  Pieter Lakeman en zijn cliënten? Verliezers. De laatsten kunnen nu fluiten naar de regeling die in de maak was en Lakeman zelf is zijn eer kwijt, voorzover hij die al had.

  Dan zijn de verliezers u en ik, het Nederlandse volk, want de belastingbetaler draait op voor de leningen onder de 100.000 euro. Maar ja, dat rekenen we even niet mee, want betalen moeten we in ieder geval. Het geld moet toch érgens vandaan komen, niet? O, maar dat is waar ook: naast ons geld moet nu ook de kwaliteit van het leven steeds meer, beetje bij beetje verminderd worden, tot we allemaal in de pas lopen van het moderne Sociaal-Calvinisme, zondig en schuldig en boete doend door te werken en sober te leven. En je mond houden.

  Dat brengt me op de laatste grote verliezers: de politiek en in het bijzonder de Partij van de Arbeid. Wouter Bos als minister van Financiën faalt hier, juist door alle verliezers, grandioos in zijn taak. Moet hij er niet voor zorgen dat juist dit soort dingen zo schadevrij mogelijk opgelost worden? Maar nee, door zijn ontmoedigende uitlatingen en het lekken vanuit zijn ministerie, waardoor een tweede bank-run ontstond, heeft hij vanaf het begin aangestuurd op vernietiging van de bank. Door zijn falen heeft Nederland in he buitenland ook vertrouwen verloren. Ze zeggen: "Het kan toch niet zo zijn dat in een zo stabiel en rijk land als Nederland de banken niet meer te vertrouwen zijn?" Wouter Bos en de heer Wellink hebben het land hiermee schade toegebracht. We verliezen ons gezicht (voor de zoveelste keer).

  Alleen maar verliezers?
  Misschien is Wouter Bos wel de enige winnaar in deze dodendans. Zijn PvdA heeft hij, gezien zijn absurde en ongeïnteresseerde uitspraken van de laatste tijd daarover, allang opgegeven en hij bereidt zich nu voor om Wellink op te volgen of directeur te worden van de Wereldbank.

  Ben ik nog wat partijen vergeten? dan nodig ik de lezer uit ze in de commentaarsectie te plaatsen. Over sport weet ik niets.

  Minister president Balkenende, waar was u eigenlijk tijdens deze miniramp? U bent de waarnemend vader des vaderlands. Waarom bent u onzichtbaar? Heeft u de laatste tijd weer last van wat "mindere" dagen? Of steekt u uw hand niet in dit wespennest? Weet u dan niet dat er grote onrust heerst in dit land en dat de problemen zich schoksgewijs opstapelen? De mensen hebben een vertrouwenwekkend woord nodig. Ze verwachten oplossingen van u en uw kabinet, maar u bent er niet. U heeft geen antwoorden op de problemen, want uw repertoire is uitgeput. "Dat moeten we met zijn allen niet willen" is niet goed genoeg. Door het beleid van uw minister van Justitie is er een lose/lose situatie ontstaan met alleen maar verliezers. Is dit uw beleid? Liever had ik gehad, dat uw kabinet zou zijn gevallen dan de DSB

  Het had minder verliezers opgeleverd. Sterker: Hoe eerder u echt weg bent, dus echt weg, niet alleen maar onzichtbaar, hoe meer het land erbij wint.

  Overigens ben ik van mening, dat Balkenende IV al niet meer bestaat en dat het per direct opgeheven dient te worden.

  vrijdag 16 oktober 2009

  Landenquiz: test uw kennis van de wereld.

  En dan nu de laatste ronde van onze kennisquiz: Ken Uw Wereld. Het thema van deze eindronde is: "Waarin een klein land groot kan zijn".

  De vragen:

  In welk land koopt een socialistische minister van Financiën noodlijdende banken op, met geleend geld, dat moet worden terugverdiend door de hele bevolking 2 jaar langer te laten werken?

  Welk land beloont (bij voorbaat) mislukte maatschappelijke projecten door er nog meer geld "in te pompen", zonder enige controle op de resultaten daarvan uit te voeren?

  In welk land worden daders van misdaden beschouwd als slachtoffers van hun achtergrond en de slachtoffers als degenen die het door hun betere maatschappelijke positie uitgelokt hebben om beroofd en mishandeld te worden?

  In welk land heeft de politie de laagste oplossingsscore van de wereld, maar de hoogste aandacht voor het innen van verkeersboetes?

  In welk land bestrijdt men vermeend terrorisme door iedere inwoner als verdachte aan te merken, eenieders vingerafdrukken in een centrale database op te slaan, wetten door te voeren waardoor iedereen zich moet legitimeren en eenieders doopceel en gedrag in centrale databanken op te slaan?

  In welk land wordt de mensen ingepeperd, dat ze een erfelijke schuld hebben voor de vermeende daden van hun vooruders, zodat de huidige inwoners op moeten draaien voor alle ellende elders in de wereld, aangezien die door hun schuld is ontstaan?

  In welk land hebben immigranten en asielzoekers meer rechten en voorzieningen dan de oorspronkelijke bewoners?

  In welk land worden in naam van tolerantie fascistische ideologieën omarmd, hun woordvoerders als schattig beschouwd en mensen die daar kanttekeningen bij willen zetten vervolgd en maatschappelijk geïsoleerd?

  Welk land komt anno 2009 het dichtste bij de maatschappij zoals door George Orwell beschreven in zijn boek "1984" (slavernij is vrijheid, oorlog is vrede, leugen is waarheid)?

  Welk land heeft de christelijke erfzonde vervangen door een aangeboren schuld aan "het collectief"?

  In welk land worden de natuurlijke grondrechten van het individu beschouwd als politiek wisselgeld in de koehandel om een zetel op het pluche?

  Mogelijke antwoorden:

  A: Zimbabwe
  B: Noord Korea
  C: Cuba
  D: Iran
  E: China
  F: Nederland

  Uit de goede antwoorden zullen drie winnaars getrokken worden. De prijzen bestaan uit een jaar lang gratis therapie door een erkend New Age psycholoog. Zij die buiten de prijzen vallen zullen politiek gecorrigeerd worden in een daarvoor nog op te richten centrum voor zindelijk denken.

  In 2012 zal er opnieuw een prijvraag worden uitgeschreven. Vragen hiervoor kunnen in de commentaarsectie hieronder worden geplaatst.

  woensdag 14 oktober 2009

  Maarten van Poelgeest, een sociaal bewogen Groenlinks wethouder.

  De PvdA schijnt een hoop leden te verliezen, die overlopen naar andere linkse "sociale" partijen, waaronder Groenlinks.

  Ja groenlinks is een sociale partij, die het opneemt voor de gewone mens. In Amsterdam bijvoorbeeld, is er een wethouder, Maarten van Poelgeest, die het beste voorheeft met de Amsterdammers. Zo vond deze politiek leider van de tweede collegepartij in de stad de exorbitant gestegen paarkeergelden nog niet genoeg inkomsten genereren en wilde hij enkele jaren geleden het havengeld voor de plezierbootjes in de grachten vervijf(!)voudigen. Daarom stuurde hij alle booteigenaren alvast een brandbrief, om daarna teruggefloten te worden door de gemeenteraad.

  Maar hierom niet getreurd en kwam hij enkele dagen geleden met het sociale plan om lokaal één procent extra b.t.w. te heffen, alsook om huiseigenaren een toeslag te laten betalen op de energierekening.

  Waar is al dat extra geld voor nodig, behalve om de miljardenstroppen van de Noord-Zuidlijn, Museumplein en andere slecht uitgevoerde prestigeprojecten mee aan te vullen?

  Is het soms om de onrustbarend toenemende woningnood, schuldhulpsaneringen, voedselbankafhankelijkheid, armoede, werkloosheid of verloedering van de wijken in de stad te bestrijden? Welnee. Het is allemaal bedoeld voor nieuwe prestigeprojecten waar deze ex-studentenlijder (nee, niet verkeerd geschreven) op geilt, met name de bouw van een Olympisch dorp voor de Olympische Spelen in 2028. Huh? Olympische spelen 2028 in Amsterdam? Nee, dat is nog luchtfietserij. Maar om zekerheid te hebben dat het geld er tegen die tijd is (de vorige OS-campagne alleen al kostte 6 miljoen gulden), doet deze wethouder, onder wiens verlichte beleid de autobezitter al wordt uitgemolken, niets liever dan plannetjes maken om de amsterdammers een poot uit en de middenstand verder de nek om te draaien.

  Inderdaad een goed alternatief voor de PvdA. Deze laatste partij van zelfverrijkers is nu wel uitgepoept. Het is tijd voor een nieuwe bende graaiers. Stem daarom Groenlinks zou ik zeggen en maak Nederland nog onaantrekkelijker en duurder, te beginnen met Amsterdam.

  Ehm... Maarten.... apropos.... wel eens van een economische crisis gehoord?

  zie ook hier

  dinsdag 13 oktober 2009

  Ik ben de beste

  Tot mijn grote verrassing staat Vroeg of Laat (dgneree.blogspot.com) op de lijst van genomineerden voor de Dutch Bloggies 2009. Geen idee wie me heeft genomineerd, maar in ieder geval wordt die persoon hartelijk bedankt. Hij of zij deed het enig juiste.

  Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de lijst van nominees even door te nemen en het werd me al snel duidelijk: vergeleken met Vroeg of Laat vallen ze allemaal in het niet. Saai, vervelend en vol met spelfouten (en dan heb ik het niet eens over denkfouten). Bah, wat een armoe! Dus kom op mensen en stem op mij! Ik ben zonder enige twijfel de beste, de leukste en de interessantste blogger van 2009! Bestorm de burelen van de Dutch Bloggies en breng massaal uw stem uit op mij! Doet u dat niet, dan pleegt u verraad aan uw eigen gezonde verstand en kunt u nooit meer zonder een diep gevoel van schaamte een blik in de spiegel werpen.

  Eigenlijk is de hele wedstrijd overigens zinloos. Ze hadden al die weblogs weg kunnen laten en mij meteen de prijs kunnen geven. President Obama kreeg toch ook de Nobelprijs voor de vrede? Andere kandidaten (wie waren dat eigenlijk?) konden niet aan hem tippen en worden dan ook met vergetelheid beloond. Zo zal het ook vergaan met alle andere weblogs op de lijst.

  Maak dus een eind aan deze farce en stem NU op Vroeg of Laat, het weblog dat alle andere weblogs overbodig maakt!

  Update: Mijn excuses als ik alleen voor mezelf spreek. Ik spreek natuurlijk impliciet ook namens mijn medeblogger Daan.

  vrijdag 9 oktober 2009

  Over God de scheider en democratie

  Theologen zijn niet onder de indruk van het feit dat God de hemel en aarde niet heeft geschapen, maar slechts van elkaar gescheiden heeft. Op zich natuurlijk nog een kunststuk van jewelste, maar nog niet zo bijzonder als het scheppen van iets uit niets. Rest de vraag hoe een hemel-aarde continuum er voor die tijd uitzag en wie daar dan verantwoordelijk voor was. In ieder geval is er voor de komende 50 jaar weer aanleiding tot theologisch dispuut.

  Het wachten is nu op een linguïst, die de zeven dagen van de "schepping" (scheiding?) vertaalt als "eonen", oftewel cycli van miljoenen jaren. Dan zou de kerk een sterk argument hebben om de strijd tegen de evolutieleer voort te zetten.

  Het scheppingsverhaal en Genesis, waar het deel van uitmaakt is altijd op me overgekomen als eclectisch knip- en plakwerk uit oudere, meer complete verhalen, zoals Babylonische en Egyptische mythen. Het was de priesters uit de tijd dat de teksten werden geschreven dan ook niet te doen om een feitelijk, geschiedkundig verhaal neer te zetten, maar om eenheid te brengen in een volk, dat voorheen bestond uit herdersstammen en slaven in ballingschap. Het is een samenraapsel van mythen, gegroepeerd rond het nieuwe monotheïsme, de "enige" God, de absoute, almachtige, alwetende en alomtegenwoordige vader in de hemel.

  Vertalingen, wijzigingen, weglatingen en toevoegingen, alsmede vooral de in de loop der eeuwen veranderde wereldbeelden en vooral de toegenomen kennis hebben geleid tot een grote wijziging in de perceptie van deze teksten. Woorden zijn van betekenis veranderd en begrippen zijn zo verschoven, dat er tegenwoordig onder begrippen als "God", "engelen" en dergelijke iets volkomen anders verstaan wordt en deze in een ander licht bezien worden dan millennia geleden, in andere omstandigheden en tijdgeesten.

  Het letterlijk nemen van deze teksten, danwel het naar eigen inzicht dan weer wel en dan weer niet letterlijk nemen ervan, is hetzelfde als het letterlijk voor waar aannemen van de sprookjes van Grimm. Godsdienst is verstarde spiritualiteit. In de werkelijke wereld is alles aan verandering onderhevig. Panta Rhei. Hoe langer een systeem van verstarde dogma's bestaat, hoe minder het in de pas zal lopen met de dagelijkse waarneming en de ideeën die we ons daarover hebben gevormd. Hoe langer het bestaat, hoe meer de oorspronkelijke ideeën in hun tegendeel zullen omslaan en de god een duivel zal worden.

  En misschien is ieder vastgelegd systeem in de loop van de tijd gedoemd om te verstarren en inplaats van een hulpmiddel een rem te worden op de ontwikkeling van de mens.

  In het westen laten we ons regeren door een seculier democratisch systeem. Ideaal gezien is dit een dynamisch systeem, maar dan moeten de mensen ook bereid zijn om in te zien, dat een systeem nooit volmaakt of absoluut is, en dat ook de democratie zich moet wijzigen, dat ook dit systeem een ontwikkeling doormaakt en dat hoe langer het systeem niet aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt aangepast, hoe meer het remmende effect het nut ervan zal gaan overheersen.

  Zo is de democratie in Nederland af aan het glijden (en we zijn al een angstwekkend stuk afgegleden) naar een dictatoriale bureaucratie, een ambtenarendictatuur, waar de starre regels (het zijn er tien- danwel honderdduizenden en er komen er iedere dag bij) en hun uitvoerders, het gelijkelijk in omvang toenemende ambtenarenapparaat, steeds meer ons leven in een verstarrende houdgreep klemmen.

  Men praat veel over het terugdringen van het ambtenarenapparaat. De manier waarop men dit wil oplossen, schept echter alleen maar meer ambtenaren.

  Ik ben van mening, dat we terug moeten naar de wortels van de democratie, naar de grondwaarden, de vrijheids- en gelijkheidsbeginselen, en vandaaruit gaan denken over een nieuwe invulling in de praktijk. Dit zou betekenen, dat het hele parlementaire stelsel opnieuw gewaardeerd zou moeten worden en een ingrijpende verbouwing moet ondergaan. Dit lijkt onbegonnen werk maar dat is het niet. Het zou een uitdaging voor de politiek geëngageerde denkers moeten zijn. Gebeurt dit niet, dan krijgt de god steeds meer duivelse trekken.
  In naam van de vrijheid zal de mens dan steeds onvrijer worden;
  in naam van de gelijkheid zal er steeds meer onderscheid gemaakt worden;
  In naam van de vrede zal er steeds meer oorlog gevoerd (moeten) worden;
  In naam van de vrije meningsuiting zal eenieders mond gesnoerd worden;
  In naam van mondigheid en emancipatie zal eenieder steeds minder in te brengen hebben in de manier waarop hij/zij zijn leven invult.

  Vrijheid wordt dan tirannie en democratie wordt bureaucratie: het volk geleid (misleid?) door een ambtelijke elite.
  Eigenlijk is dit de situatie waar we op dit moment in terechtgekomen zijn. Een ontwikkeling, die in naam van terrorismebestrijding in een stroomversnelling is terechtgekomen.

  En of God nu de hemel en aarde schiep, of ze slechts van elkaar scheidde... het zal me eerlijk gezegd worst wezen.

  zondag 4 oktober 2009

  Vrij en Onverveerd?

  Zo nu en dan kom ik artikelen tegen, die precies weergeven hoe ik over zaken denk. Het liefst zou ik ze meteen hier overnemen, maar om Vroeg of Laat geen knipselkrant te laten worden (wat het dan wel moet worden is overigens ook volstrekt onduidelijk), laat ik het meestal bij een koppeling in de rechterkolom.

  Het volgende artikel doet me breken met deze terughoudendheid en ik neem de vrijheid om 'Vrij en Onverveerd' van Cor Stoker hier integraal over te nemen. Ik neem die vrijheid, aangezien ik nog wat van Het Vrije Volk tegoed heb, nadat zij een reactie van mij tot artikel bombardeerden. Mocht de heer Stoker bezwaar hebben tegen deze schaamteloze diefstal, dan verneem ik dat graag van hem.

  -----------------------------------------------------------------------------------
  Vrij en onverveerd
  COR STOKER - 03 OKTOBER 2009

  Leerden we eerst dat “de Nederlander” niet bestond, nu kunnen we ook de tekst uit ons nationale volkslied wel terzijde schuiven of beter vervangen door geknecht en potverteerd want onze nationale onafhankelijkheid en zogenaamde vrijheid zijn we allang kwijt.

  Nederland is allang geleden opgehouden te bestaan als een vrij en democratisch land, we liepen en lopen aan de leiband van een partij elite aangevoerd door een Oranje dynastie, die het gezamenlijk presteerden om zowel onze grondwet als nationale munt en onafhankelijkheid te verkwanselen voor het gedrocht dat de EU heet, maar binnenkort ook gewoon Eurabia mag gaan heten.

  Ik hoor de criticasters al roepen, onzin .............we zijn een democratisch en vrij volk, natuurlijk dames en heren, een vrij volk dat gedwongen wordt om via een democratische referendum verkregen NEE toch JA door de strot te worden geduwd is natuurlijk onzin.

  Zalm (u weet wel die vis die slechts net als gasten 3 dagen vers blijft), is als minister van Financiën geslaagd in het verkwanselen van de keiharde gulden tegen de euro en heeft daarbij een bepaald niet gunstige wisselkoers gehanteerd, maar hij presteerde het wel om te verkondigen dat we beter af waren met de Euro.

  Trouwens hij juichte vol trots dat hij 1 miljard aan bijdrage aan de EU had bespaard, maar vergat gemakshalve te vertellen dat het wisselgeld 1 miljard minder soepsidie richting Nederland vanuit Brussel opleverde, de overbekende sigaar uit eigen doos truuk

  Bij de DSB bank leerde hij nog wat fijne kneepjes, die alleen maar blije klanten opleverde en vervolgens mocht hij van Wouter (Nederland kan zoveel beter) tegen een fooitje de ING – Fortis – ABN-Amro banken reorganiseren en in de etalage zetten, om zo zijn bonus veilig te stellen.

  Uw BSN (burgerservicenummer) is uw brandmerk geworden, alles wat we doen, ziekenzorg, verzekeringen, bankieren, sparen, lenen, kopen, huren, verkopen moet worden geregistreerd middels het BSN opdat onze blinde en betrouwbare overheid inzicht krijgt wat het stemvee doet en laat.

  DNA en vingerafdruk in een centrale databank, je mag het niet zeggen, zelfs niet denken, maar riekt dat niet naar totale controle over de massa onderhand.

  Wilt u roken dan bent u een crimineel, maar softdrugs werden alom getolereerd zo heeft ons de geschiedenis geleerd, niet getreurd u had pensioen rechten opgebouwd en ook aan de AOW betaald, maar gemaakte afspraken in het verleden zijn totaal irrelevant in het heden.

  Had u leuke sfeerverlichting, jammer maar u moet aan de led of spaarlamp, de laatste met een lading giftige damp, of het wilt of niet, vrije marktwerking en vrije keuze is in de EU uit den boze.

  Alles wordt door technocraten, magistraten en ambtenaren gemeten, gewogen en voorgeschreven tot aan de maat van het condoom, of uw woondroom, vrije keuze blijkt meer dan eens een valse leuze.

  Milieu is het toverwoord en CO2 emissies bezweren deskundige commissies zijn niet alleen een nationaal maar mondiaal belang en dus maakt men de burgers met angstige verhalen over aardse opwarming bang en reist de elite met hun Jumbojet van de éne na het andere exotische vergaderbanket.

  O ja en als u een EIGEN afwijkende mening heeft over de instroom van vredelievende religieuzen met leuzen als dood aan de Homo's, ongesluierde vrouwen zijn hoeren en meer van dat fraais of een kritische ludieke cartoon maakt dan leert u snel hoe vrij en onverveerd we nog zijn.

  Tijdens de viering van Leidensontzet, haring en wittebrood, heeft de politie in de nacht voor het Leids ontzet 29 aanhoudingen verricht. Het ging met name om lichte vergrijpen, zoals wildplassen, openbare dronkenschap, vernieling en mishandeling, meldde de politie zaterdag.

  Konden de agenten nu ineens wel zonder getrokken wapen 29 aanhoudingen verrichten terwijl men ergens anders geen enkele arrestatie ter plekke kon realiseren, maar ja je vrijheid vieren is nu eenmaal niet de meest gewilde activiteit van onze nationale en lokale overheid.

  geknecht en potverteerd heeft ook de herdenking in Wageningen geleerd, want voor de oud strijders is er ineens geen geld meer beschikbaar, ze moeten maar meedoen met de nieuwe nationale veteranendag, zo eert men dus de bevrijders uit een vervlogen tijd.

  Opgebouwde rechten zoals Pensioen en AOW schrijf ze maar op uw buik, we zitten in de EEG fuik en alle lidstaten gaan over tot doorwerken tot een latere leeftijd, want voor het eigen volk hebben de regenten even geen tijd, gemaakte afspraken met burgers zijn niet meer waard dan toiletpapier zoals ook ons rood wit blauwe banier zijn glans heeft verloren, we adoreren de blauwe vlag met sterren, waar politici uit heel Europa hun versie spelen van sterrenslag.

  Steden met totaal verpauperde wijken, scholen waar leerlingen leren haten, maar nauwelijks slecht of geen Nederlands leren praten, ondertussen zijn er al geluiden dat we straks de nieuwe fase van Eurabia inluiden, de Noord Afrikaans Handels Aliantie mag dan economisch mee gaan doen.

  Wordt het geen tijd dat we gewoon constateren en accepteren dat we allemaal er zijn ingeluisd met huid en haar, we zijn onderdeel geworden van het groot Eurabia, geregeerd door wie....aangesteld door wie...met een mandaat van wie.................?!

  In het stemhokje brengen we onze stem uit, maar vervolgens constateren we dat verliezers winnaars worden, winnaars buitenspel worden gezet en coalities worden gevormd met regeer akkoorden die alles beloven, maar niets zeggen en vervolgens krijgen we te horen dat dit/dat niet mag van Brussel, alwaar ook alweer NIET uw stem telt, maar de groep waartoe de uitgebrachte stem zich bij heeft aangesloten schijnt dan weer een blok in het Europarlement te vormen.

  Al eeuwenlang hebben dictators en systemen gedroomd van een groot en machtig Europa, de laatste was het Nazi regime, wat hen niet lukte met geweld, is nu gelukt met leugens, bedrog, gebroken beloftes, dwang, chicanes en klinkklare omkoping met subsidies en baantjes.

  De PVV Luctor et emergo variant was al in de 2e kamer rede voor grote verontwaardiging, maar het verkwanselen van onze eigen nationale identiteit en soevereiniteit werd en wordt met gejuich door de “volksverlakkers” begroet, Ierland is om dus Eurabia zal zich manifesteren, men kan het masker afwerpen.

  Doemdenken...................ja waar de kerkklokken NIET geluid mogen worden, wegens “overlast” maar de oproep tot het vrijdaggebed via megafoons is toegestaan, waar het suikerfeest gratis vervoer krijgt op de autoloze zondag en de gewone burger maar moet zien hoe hij/zij familie kan bezoeken, is het niet vreemd dat een mens niet bepaald vrolijk en rooskleurig naar de toekomst voor zijn kinderen en kleinkinderen kijkt in deze o zo bezongen en geroemde vredestijd

  Cor Stoker

  reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek