dinsdag 29 december 2009

En we hebben er een winnaar bij!

Met vreugde deel ik u mede, dat Vroeg of Laat een redactielid rijker is geworden.

Roye7777777 heeft zich bereid getoond zich te ontfermen over de video's en afbeeldingen op Vroeg of Laat, aangezien schrijver dezes daar digitaal gehandicapt in is. Ik wil hem hierbij hartelijk welkom heten en hoop en verwacht, dat Vroeg of Laat hiermee door zal stoten in de vaart der Volkeren.

Roy is een actieve moderator op de Oncyclopedia Neerlandica en heeft een weblog genaamd: 7 levens

maandag 28 december 2009

Iran en vakantie vierende leiders

Op dit moment woeden er hevige rellen in de belangrijkste steden van Iran. De protesten van de bevolking worden met wrede hand neergeslagen door de basiij, de knokploegen van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Er is een grote kans, dat het boeventuig, dat nu zo wanhopig probeert haar macht te herstellen, zijn langste tijd gehad heeft. Dit zal een overwinning zijn van de krachten van democratie en moderniteit op de versteende en sadistische theocratie in Iran en wellicht het begin kunnen zijn van een totale omslag in het midden-Oosten. Er wordt hier een historische strijd gevoerd.

En nu, na een half jaar van protesten en wrede onderdrukking, beginnen in het westen schuchtere geluiden te komen die het theocratische regime veroordelen. Had dat niet eerder gekund? En president Obama? Een Iraniër op twitter vraagt hem: "Hoe gaan uw onderhandelingen met Ahmadinejad? Die van ons vlotten niet zo." Maar president Obama is op vakantie, net als onze dappere leiders, nadat het volk door onze koningin moeder even op zijn plaats werd gezet. Want dat internet, dat weet wat. Het vervreemdt de mensen van elkaar. De echte vervreemden vormen echter zij en haar bende volksmenners, die het volk wel weten te vinden als er nieuwe controlemaatregelen of belastingen verzonnen zijn, maar voor de rest niet thuis geven, zelfs niet als een dappere Nederlander 300 mensen van de dood redt, door een Islamitische terrorist tijdens diens aanslag onschadelijk te maken. Iets wat nodig was door het falen van de veiligheidsmaatregelen.

De politiek en de oude media hebben afgedaan. In 2009 hebben ze hun ware gezicht laten zien. Zij zijn bewust bezig aan een agenda, die niet strookt met de waarheid of de kant waar de bevolking op wil men is feitelijk tegen democratische ontwikkelingen en haalt alle vuile trucs uit de kast om die tegen te houden. We worden hier net zo goed misleid als in Iran en op een schandelijk brutale manier ook nog. Zo brutaal, dat men het niet eens doorheeft.

Het negeren van de Iraanse opstand, het verzwijgen en negeren van klimaatopwarmingschandaal en het jammerlijk mislukte Kopenhagencircus, de houding ten opzichte van Wilders, het koningshuis en de doelbewust foute informatie over Israël, het zijn enkele voorbeelden die bewijzen, dat de pers een instrument is geworden van een politieke fraude. De waarheid wordt verzwegen, de belangrijke dingen gebagatelliseerd (behalve als het in het straatje past), en we worden overvoerd met desinformatie, doordrongen van subliminale connotaties en insinuaties. 2009 staat voor mij daarom in het teken van de ontmaskering van de pers en de totale corrumpering van zowel het linkse, als het christelijk-politieke gedachten"goed".

Het liefst zou voor de huidige heersende (zelfbenoemde) elite de wereld weer teruggebracht worden naar de jaren vijftig en daarvoor, toen overheid en kerk zich nog als regenten konden opstellen en de bevolking in het zweet des aanschijns en met de beloning van een borreltje na het werk zich als schapen lieten leiden naar grazige, maar zwaar belaste en streng ingeperkte weiden.

De wereld is echter veranderd. Het internet maakt de mensen wetender en mondiger. Als we de betekenis hiervan in historisch perspectief zien, dan is het bestaan van telefonie en in het bijzonder het internet te vergelijken met de uitvinding van de drukpers, waardoor kennis in handen kwam van iedereen in plaats van een gesloten elite en de westerse beschaving een enorme bloeiperiode ging doormaken.

Door het internet weten we wat er in Iran gaande is. Sterker: zonder internet en sms/mobiele telefonie zou niemand in Iran zelf of daarbuiten weten wat er gebeurt en had het regime de opstandelingen allang op wrede en meedogenloze wijze onschadelijk kunnen maken.

Heel de wereld kan nu meekijken en meepraten, iedereen zit door het internet op de 1e rang van het wereldtoneel. Zij die het nog steeds van de kranten en de publieke staatsomroep moeten hebben zijn als de mensen in Noord Korea of als mensen uit een vorig tijdperk, toen alles nog in Latijn werd geschreven en niemand überhaupt kon lezen.
Onze leiders en intelligentsia denken dat zij nog authoriteit hebben en een claim op de waarheid (hun waarheid) kunnen leggen, maar om hun grip op de leugen weer terug te krijgen, zullen zij het internet uit moeten schakelen: dus de mensen hun communicatiemiddelen ontnemen. Gezien de uitlatingen van Beatrix in haar kerstpreek zal 2010 m.i. aanvallen van verschillende kanten op het internet te zien geven.

Enfin, voor wie de ontwikkelingen in Iran wil volgen (het is echt erg spannend, met uw welnemen) kan naar deze draad op de Jeaustbode gaan. Vandaaruit zijn er wel weer links naar andere sites die de ontwikkelingen bijhouden. Als ik een goede tegenkom zet ik hem er hier wel onder.

vrijdag 25 december 2009

Beste wensen

De redactie van Vroeg of Laat wenst alle lezers en reageerders vrolijke feestdagen en gezondheid, geluk en voorspoed in 2010.'

Bezinning

Kent u dat woord? Bezinning?

Het was een jaar vol schandalen.

- Geert Wilders werd aangeklaagd
- Climategate is zich nog aan het afwikkelen
- Het koningshuis toonde zich een over het paard getilde, arrogante familie, schaamteloos tegenover het volk, waar zij hun geld en privileges van ontvangen. WA die zich het ene moment beklaagt dat hij 24/7/52/12 aan het werk is en over de halve wereld persbureaus dwingt geen vakantiefoto's of -huisjes te publiceren.
- De NOS en de Publieke Omroep lieten zich weer in ongehoorde mate kennen als links politiek correct agitprop-instrument,
- De desintegratie van de PvdA voltrekt zich voor eenieders ogen, het politieke klimaat is bijzonder grimmig.
- TBSers en sadistische pooiers kregen de gelegenheid om een gezinnetje te stichten en er vandoor te gaan, of nieuwe slachtoffers te maken,
- Het vertrouwen in de politiek daalde tot een tot nu absoluut dieptepunt en ook bij justitie is een stijgende corrumpering te zien.
- Het onderwijs bleek al decennia hard achteruit te zijn gehold,
- De integratie is officieel mislukt en de droom van de multiculturele samenleving is langzaam in een nachtmerrie aan het veranderen, terwijl politici actief aan de islamisering (de oorzaak van veel spanning onder de bevolking) van Nederland bijdragen. Ondertussen staat de kraan van meer immigranten nog steeds wagenwijd open. Een demografische ramp tekent zich aan de horizon af;
- Verloederende steden en onmacht en incompetentie bij de politie om misdaden op te lossen, en tuig aan te pakken, gecompenseerd door een ongekende drang tot beboeten van lichte overtredingen in het dagelijks verkeer;
- Stagnerende economie en een onrustbarende toename van het financiële overheidstekort
- Financiële fiasco's, De Noord-Zuidlijn, Betuwelijn, Hoge snelheidslijn, die nu, na jaren vertraging, toch nog met 40 minuten vertraging aankwam;
- Laffe en slappe leiders, die uit incompetentie of rancune verkeerde beslissingen nemen en ondertussen een ongekende verbods- en controledrift uitoefenen en de vrijheden van de mensen steeds meer aan banden leggen;
- Fraude, handjeklap en illegale kartelvorming in de bouwwereld, politiek en bankwereld.
- Nederland verliest zijn souvereiniteit en wordt een lidstaat van de EUSSR. De Nederlandse regerende elite besliste, dat ze met de stem van het volk hun achterste afvegen en onthield ze een tweede referendum.

Er valt heel wat te bezinnen. De ijst is lang nog niet compleet en ieder onderwerp verdient uitbreiding. Eventuele aanvullingen in de reacties zullen aan de lijst worden toegevoegd.

woensdag 23 december 2009

Regeringen versus de mensen: vervang de bevolking door een andere

"Europe’s ruling establishment is currently engaged in policies which go so radically against what ordinary Europeans want that a dangerous rift is growing between the people and those who govern them. If this situation is not remedied, Europe’s governments risk losing their legitimacy in the eyes of the people. One does not need to be a conspiracy theorist to realize that this can only contribute to the potential for a revolutionary explosion of violence and anger somewhere down the road."


Paul Belien op Brussels Journal

Petitie tegen de vervolging van Geert Wilders

(Overgenomen van Het Vrije Volk)

Op 20 januari, over minder dan een maand, zal het proces tegen Geert Wilders van start gaan. De aanklacht luidt: groepsbelediging van moslims, aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims vanwege hun godsdienst en aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras.

Dit alleen maar omdat Geert Wilders kritiek op de islam en de Koran heeft geuit. Felle kritiek, dat wel, maar hij heeft ook gezegd dat moslims die onze rechtsorde respecteren welkom blijven in Nederland en desgewenst geholpen worden om volwaardig aan onze samenleving deel te kunnen nemen.

Het kan best zijn dat moslims beledigd zijn door kritiek op hun religie, net zoals de katholieke kerk beledigd was door Galileo Galilei toen hij zei dat de aarde om de zon draaide in plaats van andersom. Net zoals vele gelovigen beledigd waren toen Darwin zijn evolutietheorie publiceerde en stelde dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben.

In een vrij land mogen we echter dingen zeggen waar anderen aanstoot aan nemen, dat heet vrijheid van meningsuiting. Een recht om niet beledigd te worden bestaat gewoon niet. Ook al menen sommige politici en de koningin van wel. Wetten die belediging strafbaar stellen horen niet thuis in een land dat zichzelf als rechtsstaat serieus neemt. Punt uit.

Alle kritiek op de islam en de Koran ten spijt heeft Geert Wilders ook gezegd niets tegen moslims als mens te hebben. Hij heeft ons nooit voorgehouden de moslims te haten en hen nooit of te nimmer tot vriend te nemen. Andersom draagt de islam moslims wel op om niet-moslims te haten en niet tot vriend te nemen. Meer daarover in: Islam is belediging van Westerse waarden, van Encina Navan.

De tenlastelegging van aanzetten tot haat en discriminatie tegen niet-westerse allochtonen en/of Marokkanen vanwege hun ras is al helemaal dwaas. Weten de aanklagers dan niet dat Marokkanen (net als Turken en Arabieren) tot hetzelfde ras behoren als Nederlanders? Jazeker, ondanks alle uiterlijke verschillen behoren Marokkanen net als Hollandse kaaskoppen tot het Kaukasische ras. Net zoals Italianen of Spanjaarden tot hetzelfde ras behoren als Finnen of Zweden.

Dit proces is een politiek proces, bedoeld om voorgoed een eind te maken aan islamkritiek. Want in de optiek van onze multiculturele elitie staat kritiek op andere religies of culturen gelijk aan racisme. Ook al heeft ras betrekking op biologische kenmerken waar je mee wordt geboren, en cultuur en religie op waarden en overtuigingen waar je voor of tegen kunt kiezen.

De ware racisten zijn de multiculturalisten, want zij zijn van mening dat iemands overtuigingen geheel worden bepaald door factoren als maatschappelijke klasse, geslacht en afkomst. Wie culturele en/of religieuze gebruiken of overtuigingen bekritiseert, berooft mensen van hun recht op een eigen 'identiteit' en discrimineert op basis van factoren die volgens multiculturalisten bepalend zijn voor iemands overtuigingen: klasse, geslacht en afkomst (ras en etniciteit).

Wie idealen als individuele vrijheid, de rechtsstaat, gelijkheid van man en vrouw, homo's en hetero's aan niet-westerlingen voorhoudt en verlangt dat ze die respecteren is een racist, want dergelijke westerse idealen zijn bedacht door dode, blanke mannen, aldus de multiculti's.

Dat mensen ook nog een vrije wil en een verstand hebben, waarmee ze voor of tegen bepaalde gebruiken of overtuigingen kunnen kiezen, is aan multiculturalisten niet besteed. Feiten zijn sociale constructen van de gemeenschap of groep waartoe je behoort. Je mag dus ook nooit beweren dat de ene cultuur beter is dan de andere. Want volgens de multiculturalisten is er a) geen basis om dat objectief vast te kunnen stellen en b) beledig je de groep die de desbetreffende cultuur heeft voortgebracht. En het beledigen van andere groepen is racisme. Dat is de multikul in een notedop.

Kom op voor de vrijheid van meningsuiting en trek een streep in het zand om de multiculti's duidelijk te maken dat we hun waanzin zat zijn. Teken de petitie tegen de vervolging van Geert Wilders.

zondag 20 december 2009

Laura is hem gesmeerd

Jaja, Laura is hem gesmeerd. Groot gelijk meid, laat die grootgrutters en regelneven hier maar lekker in hun sop gaar smoren. Nu gaan al die gefrustreerde hulpverleners lopen jammeren en janken, dat ze in de steek gelaten zijn. Ik zou ze recht in hun gezicht uitlachen, als hun bekrompen bemoeizucht niet zulke tragische gevolgen zou hebben.

De werelds is groot en Nederland benauwend klein voor mensen als Laura, die buiten de gebaande paden willen gaan, nieuwe wegen willen zoeken, mensen die talent hebben, een ideaal en doorzettingsvermogen.

Al die rechters en jeugd(complexbe)zorgers moeten zich de ogen uit de kop schamen, dat ze alle zeilen bij hebben gezet om de geest en de wil van deze jongedame te breken. Dit is nu het gevolg van jullie inmenging en bemoeizucht. Stelletje grootgrutters en jaloerse minkukels. Bah. In de melée rond Laura heeft Nederland zich op zijn engst laten zien. Wat VOC-mentaliteit? Het zijn hier regelneven en beroepsbemoeials met spinnewebben als hersenen, kleiduivers, die iedereen die niet zo eng denkt als zij net zo lang treiteren tot niemand er een gat meer in ziet.

Laura, meid, ik wens je het beste en pas goed op jezelf. Ik hoop dat je je dromen zult waarmaken en uit de klauwen blijft van de mensen die die dromen voor je eigen bestwil zullen proberen te vernietigen. Ik schaam me dat ik in zo'n land leef en ben verdrietig als ik denk aan de noodsprong die je hebt moeten nemen. Maar een ondernemende meid als jij maakt een goede kans. Blijf trouw aan je dromen. En mocht je gedwongen zijn weer boven water te komen, houd dan je hoofd recht en wees trots. Wie voor de vrijheid vecht verliest nooit, behalve als de strijd opgegeven wordt.

Update: Laura Dekker is op St Maarten gelocaliseerd.

donderdag 17 december 2009

Zonder scheiding tussen kerk en staat geen democratie

De Westerse elite pocht graag, dat we in democratische landen leven, maar in feite wordt de mensen een rad voor ogen gedraaid. De "democratie" die we nu kennen, is maar een beginnetje en een facade. Het is, als men het optimistisch bekijkt een experiment, dat nog maar nauwelijks begonnen is.

Eén van de redenen waarom we (nog) geen democratie zijn, is de innige verwevenheid die er nog bestaat tussen kerk en staat. De dogmatische invloed op bestuurders en instituties is nog steeds groot en tegen alle verwachtingen in weer groeiende, sinds de Islam steeds meer privileges eist en zijn tradities opdringt.

Het gevaar hiervan wordt goed uitgelegd in het artikel, waar ik onderstaand citaat uitgeplukt heb.

"De toekomst zal weldra aantonen dat de scheiding van “Kerk en Staat” onontbeerlijk is om de burgers te beschermen tegen het “het religieus integrisme of fundamentalisme” dat onze “democratieën” terug wil omvormen tot “theocratieën”. De communautarisering van het recht kan alleen maar leiden tot religieuze burgeroorlogen tussen de verschillende religieuze gemeenschappen die zich willen totaal afscheiden, de ene van de andere, met eigen recht en gewoonten, met eigen gebod- en verbodsregels, waaraan ze daarna een goddelijk karakter geven.

Waar zijn de vrijzinnige politici om dit te beletten? Hebben ze hun dhimmistatuut al aanvaard? De Europese Unie, zou wel eens de “Islamitische Unie” kunnen worden. Turkije in de Europese Unie zou het islamiseringproces op ongeziene wijze kunnen versnellen. Nooit is het religieus fundamentalisme of integrisme zo groot geweest, sinds de Verlichting, en bestaat het gevaar dat we eeuwen achteruitgaan, naar een “nieuw middeleeuws religieus obscurantisme”, waarbij gelovigen en ongelovigen terug hun vrijheid verliezen, zoals dit het geval is geweest in Europa, tijdens 16 eeuwen christelijke dictatuur."

"Europese lekenunie" door Guillaume op Het Vrije Volk

Robert Spencer: Free speech on trial

"The very idea of trying someone for offending someone else is absurd – especially when the offended group is known to traffic in the PC multiculturalist coin of wounded feelings, so as to gain the political power that comes from victim status. That the Amsterdam District Court would aid and abet this absurdity and obvious manipulation unmasks the Wilders trial – even before it starts – as what it really is: an attempt by the nation’s political elites to silence one of their most formidable critics. The one who has the power to decide what is an actionable offensive statement or prosecutable incitement has the power to control the discourse – and that’s what the prosecution of Wilders is all about."

Robert Spencer op Frontpagemag.com

(accent gelegd door ondergetekende)

woensdag 16 december 2009

Chinook over Nederland na de verkiezingen van 2011

Dat reageerders op fora en weblogs niet debiel zijn, zoals "de elite" en met name de linkse politiek en massamedia on dwingen te geloven, blijkt voortdurend, als men zelf de reacties leest onder de vele opiniërende artikelen op het net. Zo trof ik onderstaande reactie op een artikel in de Elsevier over uitspraken van Mark Rutte over ons aller grootvizier Ballah Khan Ind, over wat er in Nederland na de verkiezingen in 2011 zou moeten gebeuren om (weer) een gezonde democratische samenleving te worden.

Ik vind de tekst zo van belang, dat ik de vrijheid heb genomen om hem integraal over te nemen, in de hoop dat Dhr of Mw Chinook daar geen bezwaar tegen heeft. Zowel, dan hoor ik dat wel.

Chinook op woensdag 16 december 2009 16:19

Zomaar enkele tips voor de aanstaande formateur.

(1)

Als we met z'n allen na de verkiezingen een andere weg willen inslaan, dan staat er nog heel wat te gebeuren, er van uitgaande dat de PVV overweldigend wint. Nederland zal in zijn totaliteit op de schop moeten. Momenteel worden we als natie door diverse krachten meegezogen in een richting die de meeste Nederlanders niet willen.

Ten eerste: Verwacht niet te snel resultaat van de omslag. Het denken en doen van ons ambtenarenapparaat zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Tevens zal er een herschikking en ontslaggolf moeten plaatsvinden bij de top- en semi topambtenaren voor wie geen plaats meer is in het nieuwe denken.
Gelukkig heeft al 80% van deze topambtenaren aangegeven niet onder de PVV te willen dienen.

Ten tweede: Er zal een goed masterplan moeten komen dat alle urgente problemen waarmee ons land te maken heeft, compromisloos aan de kaak stelt.

(2)

De aangedragen oplossingen moeten eenvoudig maar wel haalbaar zijn, de nieuwe regels mogen beslist niet geïnfecteerd zijn met duizend en één uitzonderingen.

Geef de Nederlandse bevolking via een referendum inspraak over de keuzes die worden aangedragen via het masterplan, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat.

Mensen met een dubbel paspoort uit niet westerse landen die geen solidariteitsverklaring willen ondertekenen, moeten worden uitgesloten van het stemrecht. In de solidariteitsverklaring dienen alle rechten, plichten en sancties v.w.b. de nieuwe Nederlanders zijn opgenomen, van vrijblijvendheid kan geen spraken meer zijn.

Ten derde: Scheiding tussen kerk en staat bewerkstelligen en van Nederland een seculiere staat maken.

(3)

Ten vierde: De politieke invloed van de familie Von Amsberg moet tot nul gereduceerd worden en zij moeten worden behandeld als normale staatsburgers. Dit dient grondwettelijk te geschieden. Tevens kunnen er dan nog enkele prangende zaken worden aangepast in onze grondwet.

Ten vijfde: De uitslag van het referendum dient alsnog gerespecteerd te worden, NEE is NEE en dat betekent niet mits. De personen die de wil van het volk hebben verkracht dienen alsnog ter verantwoording worden geroepen, alsmede die personen die misleidende informatie publiekelijk hebben verspreid (zoals het devalueren van de munt in de niet Eurolanden, de enige devaluatie die heeft plaatsgevonden was de devaluatie van onze ijzersterke gulden, die tijdens de conversie naar de euro 10% inleverde).

(4)

Naarmate de tijd verstrijkt hebben we meer inzicht gekregen in de werkwijze van de Unie.
U als burger heeft geen enkele zeggenschap. De EU is een dictatuur van de Europese elite en machtsgeile politici, zie ook de verkiezing van de eerste president van de EU . Het zal ook niet lang meer duren of de Europese belastingen vliegen u om de oren

Bestuurders en beleidsmakers mogen niet meer ongestraft wegkomen bij grove fouten, opzettelijke misleiding, fraude en bewijsbare nalatigheid aangaande de rechtsorde v.w.b. de Nederlandse staat en zijn burgers.

(5)

Bovenstaande is een voorwaarde om weer een beetje de geloofwaardigheid in onze democratie terug te winnen. Ik zou anders niet weten hoe ik mijn kleinkind zou moeten opvoeden als een volwaardig en eerlijk mens in deze maatschappij, zonder constant geconfronteerd te worden met vragen als: Waarom misleiden de banken klanten, waarom liegen politici, waarom frauderen vele instellingen, waarom bedenken hooggeplaatste mensen sluiproutes voor belastingontduiking, waarom doet onze koningin hier ook aan mee, enz, enz. Ik neem aan dat u meneer Rouvoet, als minister van gezin en jeugdzaken, hier ook geen pasklaar antwoord op heeft en dat de bovenstaande “waarom” vragen mijn kind dus blijven belemmeren in zijn groei tot een eerlijke en oprechte volwassene. Want als onze overheid en zelfs ons koningshuis niet wars is van onzuivere zaken, aan wie moet mijn kleinkind zich dan spiegelen of denkt u dat mijn woord als grootouder alleen zaligmakend is?

Bezinning

Kent u dat woord? Bezinning?

Het was een jaar vol schandalen.

- Geert Wilders werd aangeklaagd
- Climategate is zich nog aan het afwikkelen
- Het koningshuis toonde zich een over het paard getilde, arrogante familie, schaamteloos tegenover het volk, waar zij hun geld en privileges van ontvangen. WA die zich het ene moment beklaagt dat hij 24/7/52/12 aan het werk is en over de halve wereld persbureaus dwingt geen vakantiefoto's of -huisjes te publiceren.
- De NOS en de Publieke Omroep lieten zich weer in ongehoorde mate kennen als links politiek correct agitprop-instrument,
- De desintegratie van de PvdA voltrekt zich voor eenieders ogen, het politieke klimaat is bijzonder grimmig.
- TBSers en sadistische pooiers kregen de gelegenheid om een gezinnetje te stichten en er vandoor te gaan, of nieuwe slachtoffers te maken,
- Het vertrouwen in de politiek daalde tot een tot nu absoluut dieptepunt en ook bij justitie is een stijgende corrumpering te zien.
- Het onderwijs bleek al decennia hard achteruit te zijn gehold,
- De integratie is officieel mislukt en de droom van de multiculturele samenleving is langzaam in een nachtmerrie aan het veranderen, terwijl politici actief aan de islamisering (de oorzaak van veel spanning onder de bevolking) van Nederland bijdragen. Ondertussen staat de kraan van meer immigranten nog steeds wagenwijd open. Een demografische ramp tekent zich aan de horizon af;
- Verloederende steden en onmacht en incompetentie bij de politie om misdaden op te lossen, en tuig aan te pakken, gecompenseerd door een ongekende drang tot beboeten van lichte overtredingen in het dagelijks verkeer;
- Stagnerende economie en een onrustbarende toename van het financiële overheidstekort
- Financiële fiasco's, De Noord-Zuidlijn, Betuwelijn, Hoge snelheidslijn, die nu, na jaren vertraging, toch nog met 40 minuten vertraging aankwam;
- Laffe en slappe leiders, die uit incompetentie of rancune verkeerde beslissingen nemen en ondertussen een ongekende verbods- en controledrift uitoefenen en de vrijheden van de mensen steeds meer aan banden leggen;
- Fraude, handjeklap en illegale kartelvorming in de bouwwereld, politiek en bankwereld.
- Nederland verliest zijn souvereiniteit en wordt een lidstaat van de EUSSR. De Nederlandse regerende elite besliste, dat ze met de stem van het volk hun achterste afvegen en onthield ze een tweede referendum.

Er valt heel wat te bezinnen. De ijst is lang nog niet compleet en ieder onderwerp verdient uitbreiding. Aaanvullingen in de recties zullen aan de lijst worden toegevoegd.

dinsdag 15 december 2009

PVV stemmen ondanks de programmapunten

Gisteren een ongevraagde mail in mijn inbox, van de KRO. Ze willen een programma maken over mensen die PVV stemmen, maar sommige programmapunten te extreem vinden en men vraagt mij of ik dergelijke mensen ken.

Hier heb ik het volgende op te zeggen:
Wie ik ken en wat zij vinden of menen, daar laat ik me tegen vreemden niet over uit en zeker niet tegenover een omroep of welk ander gecorrumpeerd massamedium dan ook. Als ze mensen zoeken die PVV stemmen, maar het niet eens zijn met de standpunten, moeten ze die maar van de straat plukken of zo. Zo zie je maar: de partij begint steun te krijgen, dus zoeken ze al naar dissidenten en mogelijke breekpunten onder de potentiële PVV-stemmers.

Voor de volledige tekst van de brief zie
"Een oproep van de KRO voor u" bij de Jeaustbode
en mijn reactie daar.

vrijdag 11 december 2009

Dood rood trekt groene kleren aan

"Socialism having failed so spectacularly, the left was adrift until it struck upon a brilliant gambit: metamorphosis from red to green. The cultural elites went straight from the memorial service for socialism to the altar of the environment. The objective is the same: highly centralized power given to the best and the brightest, the new class of experts, managers and technocrats. This time, however, the alleged justification is not abolishing oppression and inequality but saving the planet."

Charles Krauthammer, Washington Post

maandag 7 december 2009

Een overzicht van 50 "embedded" krantenredacties.

"Als een systeem zich op irrationele wijze tegen zichzelf schijnt te keren, dan komt dat doordat er onbekende doelstellingen worden nagestreefd."
--------------------------------------------------------------------------------------------

"Meer dan vijftig kranten publiceren maandag wereldwijd hetzelfde commentaar, waarin een oproep wordt gedaan aan politici om in Kopenhagen tot een nieuw klimaatverdrag te komen. Aan de actie doet ook de Volkskrant mee." (Elsevier)

Aan de gezamenlijke brief blijkt maanden gewerkt te zijn (geschreven, geschrapt, gewijzigd, herschreven, etcetera) en één van de kernpunten kan ik u alvast voorspellen:
De "ontwikkelingslanden" hebben al hun toekomstige ellende aan ons te danken en wij (u en ik dus), zullen onze levensstijlen drastisch moeten gaan veranderen (een handje geholpen door een ongekende stroom belastingen en boetes uiteraard).
Want die brief is natuurlijk helemaal niet aan politici gericht, maar aan u en mij en een signaal aan diezelfde politici, dat deze kranten achter hun zwendel staan. Of is het tegenwoordig zo, dat journalisten en krantenredacties de politiek gaan instrueren?

Wat vertelt dit mij?
A: dat het concept "krant" een bliksemsnel verouderd medium is geworden, dat zijn eigen agenda voert, en daarom en masse overgeschakeld is van nieuwsgaring naar agitprop,
B: Dat er nu een lijst is van 50 kranten die collaboreren met de klimaatzwendelaars in de politiek en de wetenschap. Dat ze met deze leugenaars en volksmenners collaboreren wordt bewezen door de manier waarop Climategate genegeerd en gebagatelliseerd wordt.

Dat laatste punt is belangrijk. Het past in de lijn van het verzwijgen van de opstand in Iran, het tuig op straat, de eenzijdige anti-Israël- en Obamaberichtgeving, en vele andere leugens, verdraaiingen en verzwijgingen. Het toont de morele corruptie van de Nederlandse "pers". Het zijn de roeptoeters van volksmenners met een politieke agenda en schuldig aan misleiding en agitatie.

Wie zijn die mensen en waar bestaat die agenda uit? Uit alle losse, onverklaarbare geburtenissen van het laatste decennium, tekenen zich de contouren van een monster af, dat ik niet bij naam durf te noemen, maar ik vraag me af wat erger is: Als het allemaal gewoon uit stupiditeit gebeurt of uit welbewuste opzet.

zaterdag 5 december 2009

Jaarblog

Onlangs het eenjarig bestaan van Vroeg of Laat gevierd.

Wat kan ik erover zeggen? Ik heb tot nu toe met veel plezier de stukjes geschreven en tot mijn verrassing ben ik nog niet door de wolven aan stukken gescheurd. Integendeel zelfs: er worden teksten door andere weblogs overgenomen en ook de reacties zijn overwegend positief. De zwaarste kritiek was vooralsnog op het artikel over Dolf Jansen. Blijkbaar heb ik daar een gevoelige snaar geraakt.

Dat Vroeg of Laat al een tijd lang tussen de 50 en 100 bezoekers per dag trekt (met een enkele uitschieter naar 250) is een aangename verrassing. Relatief gezien natuurlijk niet veel, maar ik vind het al heel wat. Ook een verrassing was, dat VoL op de longlist van de Dutch Bloggies 2009 kwam te staan. Bij de eerste 300 van de 5.000 weblogs vind ik niet slecht.

Erg blij ben ik ook met de mensen die op de artikelen reageren. Jullie blazen het weblog leven in.

Eén ding bevalt me minder en dat is het feit dat het weblog bij Blogger ondergebracht is. De opmaak vind ik bijvoorbeeld erg saai en de mogelijkheden zijn beperkt (ik ben nl. nogal slecht in HTML). Ook hoorde ik van Toetssteen, dat mensen moeite hebben met inloggen bij het posten van een reactie. Maar het overzetten naar een andere provider (heet dat zo?) lijkt me een hachelijke onderneming. Misschien dat ik de mogelijkheid van een eigen website (serverruimte) maar eens ga onderzoeken.

Verder wil ik de mensen bedanken die op hun eigen sites links naar hier hebben geplaatst. Het zijn zeker niet de minsten in blogland.

Enniewee... hoofdzaak is het schrijven en ik ben zeker van plan daarmee door te gaan. Zo, en nu ga ik mijn chocoladeletter aanbreken. Nee Dolf, geen idee of hij fout is. Ik heb hem gekregen.

Update: Ik had even die waarderingssterretjes geplaatst, maar weer verwijderd. Of mensen het al of niet eens zijn met wat ik schrijf, kunnen ze in de reactie zetten. Verder denk ik dat het niet veel zegt.

dinsdag 1 december 2009

Dag Ramses


Hoe kan ik ooit de stemming weergeven die de liedjes van Ramses Shaffy bij de toehoorder oproept? Ramses brengt me vooral terug naar het Amsterdam van eind jaren vijftig, begin zestig.
De artiesten op het Leidseplein, zolderkamers met uitzicht op beregende daken, tafels vol flessen en glazen na een nachtelijk feest en rokerige achterkamers met tot in de vroege uren gevoerde gesprekken over existentialisme en poëzie. In de stem van Ramses klinken de door lantaarns verlichte, natgeregende straten, de lege nacht en afgesleten hakken van mexicaanse laarzen, vluchtige liefdes, Galoisesigaretten en bier. Zijn stem brengt me terug naar mijn jeugd en legt een deken van weemoed over mijn herinneringen, een verdrietig soort vreugde, een gelukkige eenzaamheid, een optimisme tegen wil en dank.

Ramses Shaffy was zo on-Amsterdams in zijn eigenzinnigheid (eerder behorend bij de Parijse bohemièndichters), dat hij zijn stempel voorgoed op de stad heeft gedrukt en zijn liedjes vreemd genoeg het wezen, het hart van de stad bezingen, alsof je op een donkere avond vanaf de straat door een raam een huiskamer binnenkijkt, waar vreemden met zulke gewone dingen bezig zijn, dat ze absoluut en eeuwig worden, als een lichte, warme en beschermde cel, zwevend in een oneindig en leeg heelal.

Hoe moet je gevoelens beschrijven? Woorden zijn maar aanduidingen, die voor iedereen ergens anders naar verwijzen. Woorden gaan met zichzelf op de loop en leiden vrijwel nooit naar het gestelde doel, zodat ieder schrijven een puzzeltocht is met onbekende route of eindpunt. Woorden verwarren door hun duidelijkheid, ze zijn als doosjes waar iedereen iets anders in aantreft, terwijl gevoelens woordloos en universeel zijn. Alleen de dichter, de artiest, weet het gevoel in woorden te vangen en weer over te brengen. Ramses was zo'n begenadigd dichter en zijn muziek raakt het hart direct in haar meest naakte en kwetsbare gebied. Hulde.

En wat is de dood? Een afscheid. Niets meer en niets minder.

Dag Ramses.