maandag 30 november 2009

Geen commentaar - Climategate grootscheepse fraude

"The CRU is one of the world’s leading research centers on climate change and the top source of temperature data worldwide. It played a key role in the IPCC’s Fourth Assessment Report, which is the scientific base of policy negotiations at the upcoming Copenhagen Climate Conference next month. The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change provides support for policy to mitigate global warming and for a further implementation of the Kyoto Protocol. Proposals for a new Copenhagen Climate Treaty including new regulations and the much disputed Global Emissions Trading Scheme which will cost taxpayers trillions of dollars worldwide and is almost only based on the IPCC's research results."

Lees het artikel op Libertarian.be

donderdag 26 november 2009

The West Is The Very Best


Nu ik toch weblogs aan het ophemelen ben, wil ik hier de aandacht vragen voor The West Is The Very Best, waar bijgaande afbeelding vandaan komt. Op TWITVB passeert de laatste tijden een constante stroom aan satirische fotocollages de revue. (Hoe noem je dat eigenlijk, fotoverneukerijen?). De humor in de spotprenten is hard, scherp en hilarisch en m.i. van hoge kwaliteit.

Hierbij dus hulde voor de makers van de prenten en de commentaren. Nederland heeft satire als dit hard nodig, ook en zeker als het mensen laat schrikken. Dan gaan mensen misschien nadenken buiten hun al te gemakkelijke, voorgeprogrammeerde kadertjes. Humor en (zelf)spot zijn hiervoor prima middelen. En bovendien nog leuk en uitermate grappig :)

Getoonde afbeelding, Never allow Islam to hijack your country, refereert aan de weigering van premier Erdogan om met Geert Wilders te praten of hem zelfs tot het land toe te laten. Wilders wordt afgebeeld naast Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van het huidige, seculiere(!) Turkije.

Ik nodig u van harte uit er een kijkje te nemen.

En apropos zou ik minister Erdogan (en onze regering) willen vragen of hij beseft hoeveel van zijn landgenoten hier in Nederland gastvrij zijn ontvangen. Staat dit in verhouding tot zijn weigering een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger van datzelfde land te ontvangen?

Georganiseerde klimaathysterie wereldwijde samenzwering?

De misdaad van de eeuw wordt het hier en daar genoemd. Het openbaar worden van 61 Megabytes aan Emails, broncode en ander materiaal van het gezaghebbende Climate Research Unit, University of East Anglia (CRU) is een splinterbom, waarvan niemand nog de schade kan overzien, noch waar de splinters neer zullen komen. (De wetenschap? de klimaatindustrie? de Verenigde Naties? De Politiek?)

Ik wilde er hier een stukje over schrijven, maar het geheel is zo complex en nog in ontwikkeling, dat ik er hier mijn vingers niet aan ga branden, anders ben ik de hele avond aan het schrijven, linken en vertalen.

Ik verwijs de lezer daarom naar "elders in het web" in de rechter zijbalk, waar ik een paar relevante links zal plaatsen. De komende dagen zal er, en zeker in de aanloop naar Kopenhagen, nog wel meer over gesproken worden.

In ieder geval kan gesteld worden, dat hierdoor het hele "officiële" klimaatonderzoek, waar het Kyoto-verdrag en het aanstaande Kopenhagen-overleg op gebaseerd is, op dit moment zwaar in diskrediet is gebracht. De wetenschappelijke integriteit is hierdoor in twijfel gekomen en de resultaten zijn verdacht. Op zijn minst kan het hele onderzoek op de schroothoop en moet het opnieuw worden gedaan, dit keer door echte wetenschappers.

Ondertussen vliegen in Nederland de miljarden ons om de oren. Miljarden die we moeten gaan betalen voor energieverbruik en CO2-uitstoot (uitademing!) aan de hand van het rampenscenario dat door genoemd wetenschappelijk instituut wordt "bewezen". Geen wonder dat Minister Cramer meteen begint te piepen alsof er iemand op haar tenen is gaan staan. De nieuwe erfzonde begint namelijk flink wortel te schieten bij de gelovigen en de twijfelaars en er staan grote belangen op het spel, waaronder haar eigen politieke geloofwaardigheid.

Maar goed, de gebeurtenissen zijn nog aan de gang, dus ik verwijs de lezer naar de andere (web)publicaties. Vandaaruit zijn er wel weer links te vinden naar sites met andere aspecten van de zaak.

Op dit moment lees ik de artikelenenserie van Willem de Zwijger (de link is naar deel 5, waar de links naar delen 1 t/m 4 onder staan). Ook andere artikelen op dit weblog kan ik overigens aanbevelen. De Zwijger is een scherp commentator en meedogenloos in zijn conclusies.

Dit artikel op Het Vrije Volk is een goede startpagina.

woensdag 25 november 2009

Foute letters

Wat zit die Dolf Jansen op de radio nou slap te emmeren over zijn foute chocoladeletters? Wel een geniale carrièrezet. Meneertje Praatmetconsumptie slaat hier even (denkt hij) drie, nee, vier vliegen in één klap:

1 - het genereren van inkomsten voor meneer Jansen
2 - het aantonen dat meneer Jansen een goedmensch is
3 - het reclame maken voor meneer Jansen,
4 - (lest best) het maar weer eens op een nieuwe manier vergallen van het kinderfeest dat Sinterklaas heet.

Want weet de heer Jansen soms niet, dat de schappen van supermarkten, chocolaterieën, banketbakkers, snackbars, etcetera etcetera het hele jaar door volliggen met "foute" chocola? Weet Dolf Jansen niet dat de Amsterdamse haven de grootste cacao-overslag van europa heeft? Weet Dolfje waar al die overheerlijke en perdure cacaobonen vandaan komen en hoe ze geoogst zijn? Waarom dan nu opeens de chocoladeletters besmetten?

En denkt meneer Jansen dat zijn naar eigendunk stinkende reclame ook maar iets anders teweeg zal brengen dat misnoegen en irritatie? Nee, niet op foute chocoladeletters, maar op de bemoeizuchtige en nare popiejopie betweterigheid die er uit zijn mond komt en waarmee hij ten koste van het goede humeur van kleine kinderen zijn poen door zelfpromotie verdient.

Maar ik snap het wel: Ik kan zo wel raden uit welke hoek die reclame komt. De politiek correcte gifangel zit hem in de volgende associatie:

Sinterklaas - zwarte knechten - chocola - zwarte kindslaven - zwarte slaven - koloniaal verleden - nationale erfschuld.

Via de chocoladeletters worden we er nog even fijntjes door de heer Jansen en geestverwanten op gewezen, dat we ons voor onze welvaart (en vooral het genieten daarvan) schuldig moeten voelen, dat alle ellende in Afrika door ons komt. De ons door de linkse kerk aangeprate nationale erfzonde.

Dolf Jansen, de ster van ieder feest. Durf je wel, tegen kinderen?

PS: O, nu hoor ik het pas: Oxfam Novib zit erachter. Nou, zo wordt het subsidiegeld weer lekker rondgepompt. van de ene subsidiepot in de andere. Hoort dat geld niet uitgegeven te worden aan ontwikkelingshulp, in plaats van het over de balk te gooien met praatjes voor de eigen parochie? Of zijn wij ondertussen het ontwikkelingsland geworden?
En wat zijn dit voor rare streken?

PPS: Even off topic:
Ik hoorde vanochtend voor het eerst de radiocolumn "het ochtendhumeur van Maarten van Rossum"". Man man man, zelden hoorde of las ik zo'n pedante en nietszeggende column, zelfs niet op weblogs. Plattitudes, veralgemeniseringen en domme voorbeelden om aan te geven dat de term "treinen rijden op tijd" misleidend is. Maarten, hou ermee op, man. Je kan het niet, je kunt alleen maar een beetje mopperen op van alles. Er zit gewoon niks in, alleen maar cynisme en fatalisme.

PPPS: Hier Dolf: Eat this! Daar kun je nog wat van leren. Qua humor en zo.

maandag 23 november 2009

Vrijheid (1)

"Vrijheid is de vrijheid om je eigen onvrijheden te kunnen kiezen."

zondag 22 november 2009

Vroeg of Laat ben je jarig

Dames en heren, met grote blijdschap deel ik u mee, dat dit hier deez' weblog vandaag zegge en schrijve precies op de dag af één (jawel, één, oftewel 1, oftewel 100% van een) jaar bestaat. Tjongejongejonge dat we dat nog mogen meemaken. Binnenkort zal ik eens een soort van evualatie opschrijven. Maar nu..... nu... nu ... jaja, u raadt het al: nu ga ik me een stuk in mijn kraag zuipen!!! Jajaja!! Haha! Hahaha!!! Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahaha!!

vrijdag 20 november 2009

Gezinsleven

Door Roye7777777

Die vandaag tevens van harte gefeliciteerd wordt met zijn papieren jubileum op de Oncyclopedia Neerlandica.(Klik op het plaatje als het te klein is. Ik heb geprobeerd het hier ook te vergroten, maar het wordt een vage zooi. Ik ben een n00b :'( )

donderdag 19 november 2009

Joodse Ex Libris

Even uw aandacht voor iets heel anders.

Door omstandigheden die ik hier verder niet uit de doeken zal doen, heb ik indertijd kennis mogen maken met de heer Aarts, historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Buiten dat ik hem veel dank verschuldigd ben voor het beheren van mijn vaders archief, wil ik de aandacht vragen voor onderstaand project, waar ik een bescheiden aandeel aan heb mogen leveren.

"Op maandag 26 oktober vond in het kader van een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiёn in Amsterdam de presentatie plaats van de nieuwe website ‘Joodse exlibriscultuur in Nederland’ . Voor het eerst in Nederland nemen drie zelfstandige onderzoekers van exlibris het initiatief tot een website, te weten: historicus Jan Aarts, oud-bibliotheekconservator F. J. (Frits) Hoogewoud en socioloog Chris Kooyman. Vijf jaar onderzoek in meer dan twintig particuliere en institutionele collecties van vele duizenden boekmerken leverde resultaat: rond de 1500 (!) exlibris die passen in het project en een schat aan cultuurhistorische gegevens. De site geeft een indruk van het werk-in-wording : het in kaart brengen van alle Nederlandse Joodse exlibris."

Ik nodig u van harte uit er een kijkje te nemen

dinsdag 17 november 2009

Het einde van Nederland (vervolg)

PROTOCOL 2
Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Al die commisies en organisaties van de nationale parlementen kunnen lekker gaan vergaderen, maar hebben geen enkele inspraak in de besluitvorming van de EU. Natuurlijk niet

PROTOCOL 8
Enig artikel
Wanneer de Unie overeenkomstig artikel 2 A, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake gedeelde bevoegdheden op een bepaald gebied optreedt, heeft deze uitoefening van bevoegdheden enkel betrekking op de door de betrokken handeling van de Unie geregelde materie en niet op het gehele gebied.

Vertaling:
De EU kan zonder bemoeienis van nationale en provinciale regeringen 'optreden' door de hele Unie heen

PROTOCOL 9
Artikel 2
De bepalingen van de Verdragen doen op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te verrichten, te doen verrichten en te organiseren.

Vertaling:
Lidstaten mogen alleen nog 'diensten van algemeen belang te verrichten' die geen betrekking hebben tot de economie.

PROTOCOL 11
Enig artikel
Alvorens de Raad een ontwerp behandelt dat een wijziging of intrekking van het besluit of van bepalingen ervan, of een indirecte wijziging van de werkingssfeer of betekenis van het besluit door het wijzigen van een andere rechtshandeling van de Unie tot doel zou hebben, voert de Europese Raad, handelend bij consensus overeenkomstig artikel 9 B, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, voorafgaand overleg over dat ontwerp.

Vertaling:
Als de inhoud of de opbouw van de Europese Unie veranderd wordt, hoeft alleen Brussel daarover te beslissen. Nationale regeringen hebben geen inspraak.


Treurt niet, beste mensen. Treurt niet beste Nederlanders, Duitsers, Britten en Belgen. Onze landen zijn dan wel inglorieus ten onder gegaan in de maalmachine van SuperEuropa, we hebben tenminste niet voor onze onafhankelijk en vrijheid gestreden. Niemand van ons heeft de moeite genomen om het Verdrag van Lissabon ook maar even door te kijken of überhaupt naar de inhoud van Europa te kijken. Zonder enige trots worden we verzwolgen door de Europese zee, en zo eindigt hier formeel de geschiedenis van een onafhankelijk Nederland.

(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

maandag 16 november 2009

Het einde van Nederland

(Als eerste even een kort excuus i.v.m. mijn lange inactiviteit op Vroeg of Laat. Bij deze ben ik weer actief schrijver.)

1 december 2009. Op dit moment nog een datum die eraan moet komen en voor veel mensen niet meer dan het begin van de feestmaand van dit jaar. Toch is 1 december 2009 een hele belangrijke en historische datum voor Europa en alle soevereine staten daarin. Op 1 december treedt het 'Verdrag van Lissabon' in werking, wat geen grondwet zegt te zijn maar feitelijk de EU tot een monsterlijke superstaat omvormt. Nu zelfs Vaclav Klaus, de Tsjechische premier, die als enige tegen het Euromonster durfde te spreken, gedwongen was te tekenen, gaat de E.U.S.S.R. officieel in werking. Even enkele punten van 'Lissabon', en wat die zullen betekenen voor onze nationale soevereiniteit en inspraak in de Unie

PROTOCOL 1
Artikel 1
Discussiedocumenten van de Commissie (groenboeken, witboeken en mededelingen) worden bij publicatie door de Commissie rechtstreeks aan de nationale parlementen toegezonden. De Commissie zendt de nationale parlementen ook het jaarlijkse wetgevingsprogramma en alle andere instrumenten voor wetgevingsprogrammering en beleidsstrategie, op hetzelfde tijdstip als aan het Europees Parlement en de Raad.

Vertaling:
De Eu maakt beslissingen over wetten, en stuurt ze daarna naar de nationale parlementen die deze zonder commentaar uit dienen te voeren.

Artikel 10
Een conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie kan iedere door haar passend geachte bijdrage ter attentie van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie leveren. Deze conferentie bevordert voorts de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, alsook tussen hun respectieve gespecialiseerde commissies. Zij kan ook interparlementaire conferenties over specifieke onderwerpen organiseren, met name om vraagstukken op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, te bespreken. De bijdragen van de conferentie binden de nationale parlementen niet en laten hun standpunt onverlet.

Vertaling:
Op de conferenties kunnen de nationale parlementen zoveel overleggen als ze willen, maar het is geenzins bindend voor het Europees Parlement, dat zich hier niets van aan hoeft te trekken .


A. HORIZONTALE WIJZIGINGEN
2) In het hele Verdrag (o.a.)

 • worden „de Gemeenschap” en „de Europese Gemeenschap” vervangen door „de Unie”,
 • wordt „met gekwalificeerde meerderheid van stemmen” geschrapt;
 • wordt „de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders” vervangen
  door „de Europese Raad”;
 • wordt „gemeenschappelijke markt” vervangen door „interne markt”;

Vertaling:
De Europese Unie ziet zichzelf officieus al as superstaat, en gaat in alle documenten en protocollen dat nu ook nominaal laten zien

B. SPECIFIEKE WIJZIGINGEN

10) In de tweede overweging wordt „landen” vervangen door „staten” en in de laatste overweging van de preambule wordt „HEBBEN BESLOTEN een EUROPESE GEMEENSCHAP op te richten en hebben... aangewezen” vervangen door: „HEBBEN … AANGEWEZEN:”

Vertaling:
Er wordt in alle Europese Verdragen niet meer gesproken over afzonderlijke landen, maar alleen nog over Staten van de Europese Gemeenschap.

Het balletje is bijna rond. Als de eerste Europese president, los van wie dat ook is, gekozen of beter: aangewezen wordt, is Nederland officieel een onderdeel van de superstaat Europa, ondergeschikt aan het almachtige Brussel.


(Alle teksten uit het Verdrag van Lissabon overgenomen)

  zaterdag 14 november 2009

  Herfst

  Zou je niet eens langs mijn huisje komen
  conversaties delen die vroeger al beoordeeld zijn en
  je ogen laten zingen zo ze naar de bomen kijken

  Zou je niet eens de blaad'ren met dezelfde bruine kleuren
  uit je haren vegen, lachen om de droge takken, barsten
  van geluk en jaloezie, als een paddestoel in groener gras

  Zou je niet eens dauwdruppels als tranen uit je ogen knipperen
  en de wind laten spelen met je kleren, vliegen op de
  dialogen die je verwarrend met jezelf en mij voert

  Zou je niet eens vogels laten wegtrekken en je dromen laten
  vallen, me aankijken, bruiner worden zonder zon, kouder;
  maar nog lang niet koud genoeg om op te warmen
  Dit prachtige gedicht werd me door Jochum opgestuurd.

  Geen commentaar - "Staatsgevaarlijk" volledig voor rekening van De Volkskrant

  "De terminologie ‘staatsgevaarlijk’ en ‘systeemhaat’ die de Volkskrant hanteert, komt voor rekening van de krant zelf. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt alsof die terminologie uit het onderzoek komt."

  FHJ Factcheck

  dinsdag 10 november 2009

  Elderse bezigheden en Herman

  Den Lezer Heil.

  Wegens geestelijke luiheid heb ik alweer een paar dagen niets geschreven hier. Dat is de schuld van al die bloggers die zulke gevarieerde en scherpe artikelen schrijven over van alles en nog wat en die me zoveel te lezen geven, dat ik aan schrijven nauwelijks toekom, behalve dan in reacties op hun artikelen.

  Wel wil ik even kwijt, dat een man, die ik erg hoog achtte en bewonderde als artiest en muzikant, nu mijn hart gebroken heeft, door zich aan te sluiten bij de hetze tegen Geert Wilders. Door wie werd hem die stelling over de PVV ingefluisterd? Had hij niet in de gaten hoe gevoelig dit momenteel ligt? Nederland lijkt wel een open zenuw en onze nationale paljas en kindervriend prikt erin met een scherp stokje. Ik vind het erg naar voor je, dat je zoveel negatieve reacties kreeg Herman en dat je bedreigd bent is helemaal uit den boze, maar ik vind het bijzonder naïef dat je je zo voor een karretje hebt laten spannen.

  Afijn... een ervaring rijker en een illusie armer.

  Maar wat ik met dit margestukje eigenlijk wil zeggen is, dat ik hier niet veel geschreven heb omdat andere (betere) schrijvers me de onderwerpen al voor de neus wegkaapten. Wie mijn schrijfsels dus mist ("Maar ik denk dat niemand mij morgen mist".... snik... waarom Herman, waarom? WAAAAAA!!!) vervoege zich maar bij Stan de Jong en elders in het internetdoolhof. Weet u wat? Google het gewoon even.

  Den Lezer gegroet en welgewenst.

  dinsdag 3 november 2009

  De PvdA is een gevaar voor de rechtsstaat

  Als er één partij is die de sociale cohesie en de democratie ondermijnt is het wel de Partij van de Arbeid met haar wisselende standpunten, gedraai en verbroken verkiezingsbeloftes, haar gekonkel en manipulaties, haar leugens en gebrek aan moraal.

  Eberhard van der Laan wil niet de kosten van de immigratie onderzoeken, maar Guusje ter Horst misbruikt wel belastinggeld voor een pseudo-onderzoek door bevooroordeelde derderangs "wetenschappers" met als doel een politieke tegenstander in een kwaad daglicht te stellen en feitelijk uit te schakelen. Dit terwijl het juist haar taak is, onderzoek te (laten) doen naar de negatieve effecten van de immer doorgaande immigratie en de door immigranten ontstane toename van criminaliteit en de problemen in de achterstandswijken (die enkele decennia geleden geen achterstandswijken waren). Door dat niet te doen, maar belastinggeld voor partijpolitiek te misbruiken, brengt Guusje ter Horst de rechtsstaat in gevaar, verstoort ze de sociale cohesie en ondermijnt ze de democratie.

  Door de AIVD op illegale wijze te misbruiken om journalisten (en wie weet wie nog meer?) af te luisteren, en zo de persvrijheid op illegale wijze te beknotten, perverteert Guusje ter Horst de rechtsstaat en ondermijnt ze de democratie. Ze werd hiervoor deze week door de rechter hard op haar vingers getikt. Maar in haar arrogantie weigert ze ook maar excuses te maken of haar ongelijk toe te geven. Dit is eigenbelang boven landsbelang stellen en wederom.... u weet wel.

  Het percentage misdaden dat door de politie in Nederland wordt opgelost is schrikbarend laag. Officieel zo rond de 20% , maar in werkelijkheid vele malen lager, door een groot gebrek aan aangiftebereidheid bij de slachtoffers en het feit, dat van alle aanmeldingen slechts een kwart proces-verbaal wordt opgemaakt. Dus wat zegt Guusje ter Horst? Äch, als de agenten toch niets oplossen, zijn ze ook niet nodig. Bezuinigen dus maar.
  Maar Guusje ter Horst kan beter geld stoppen in een gedegen onderzoek naar waaróm de politie geen misdaden oplost en waaróm ze straattuig en hooligans niet aankunnen; dus: waaróm de politie faalt. Door dit niet te doen, maar op politie, justitie en gevangeniswezen te willen bezuinigen, ondermijnt ze de rechtsstaat, verstoort ze de sociale cohesie en brengt ze de democratie rechtstreeks in gevaar.

  Dit zijn slechts drie recente voorbeelden, van slechts 1 (PvdA)-minister. Ik weet zeker, dat met wat zoeken en spitten, vele en vele democratie-ondermijnende, staatsgevaarlijke en vooral de sociale cohesie verstorende daden en woorden opgesomd kunnen worden. Met als topper het (ontbreken van?) immigratiebeleid en de verwaarlozing en ontkenning van de gevolgen daarvan voor Nederland

  Mede hierom ben ik ervan overtuigd, dat dit ondemocratische, staatsgevaarlijke en de sociale cohesie verstorende kabinet Balkendende zijn ontslag dient in te dienen.

  Update:
  Eén van de meest directe voorbeelden van ondermijning van de rechtsstaat en het in gevaar brengen van de democratie is wel het feit, dat Job Cohen en Eberhard van der Laan het toestonden, dat in Amsterdam het krakersbolwerk Vrankrijk tot een vrijplaats werd, waar de politie niet mocht komen, waar geen enkele controle was en is op vergunningen of arbeidsomstandigheden. Een gewelddadige, anti-democratische en gewelddadige groepering, met vermeende banden met terroristische organisaties als de ETA en de IRA , een groepering van mensen die gewelddadig demonstreren en terroristische acties uitvoeren, demonstraties van andersdenkenden met geweld verstoren, danwel geweldloze demonstraties infiltreren en laten escaleren, kortom, een groepering die een ernstige bedreiging is voor de sociale cohesie en de openbare orde toestaan om een vrijplaats te hebben, dus eigenlijk een staatje in de staat - als dat geen gevaar voor de rechtsstaat vormt, wat dan wel? Boilingpoints heeft gelijk. Job Cohen en Eberhard van der Laan zouden moeten worden aangeklaagd en gearresteerd voor een staatsgevaarlijke beslissing als deze. En zo hoort het te gaan met iedere overheidsdienaar die toegeeft aan dreiging en intimidatie en daarmee laat zien geen leider te zijn, maar een lafaard en een landverrader in de dop.

  maandag 2 november 2009

  Volksvertegenwoordiging

  (met dank aan CartoonistHenning voor de aanleiding tot deze tekst)


  In Nederland worden we niet geregeerd door de stem van de meerderheid, maar door compromissen die tussen minderheidspartijen worden gesloten. Grote minderheden, dat wel, maar toch: minderheden. Daardoor meten de gekozenen zich een air van autoriteit toe, waar ze feitelijk niet over beschikken.

  De PvdA is een minderheid t.ov. het hele volk, het CDA ook. Samen konden ze net geen meerderheid vormen, dus haalden ze er een klein partijtje bij, de Christenunie, en meteen wordt het land gegijzeld door deze kleine minderheidspartij, die in iedere stemprocedure de doorslag kan geven waar de 2 grote partijen tegenover elkaar staan. Zo krijgt een klein rotpartijtje veel te veel zeggenschap en macht, en aangezien ze tegen het Christen-Democratisch Appel aanschurkt, hebben de christenen veel te veel zegenschap over het volk.

  Om stemmen van het kleine partijtje te winnen, doen de grote partijen toezeggingen op gebieden die het streng christelijke partijtje aanvoert, en zo wordt het land geregeerd door gereformeerde koehandelaren, dit alles overgoten en bedekt met een ranzig socialistisch sausje.

  Wie vertegenwoordigt de regering eigenlijk?

  Bij de laatste verkiezingen stemde zo'n 80% van de mensen. Uit die 80% werd een kleine meerderheid gevormd, zeg 55%. samen vertegenwoordigen de regeringspartijen dus minder dan de helft van de mensen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt de zaak nog scherper. Voor die verkiezingen komt over het algemeen tussen de 50% en de 70% stemmen. Als er maar 50% komt opdagen en 55% daarvan bnepaalt de samenstelling een gemeenteraad, dan vertegenwoordigt die laatste dus net iets meer dan een kwart van de stedelingen.

  Maar wat gebeurt er nu als minder dan 50% van de bevolking gaat stemmen? Dan is in feite het democratische systeem failliet. Een tijd terug leek het die kant op te gaan en wat zeggen de politici dan?

  "de niet stemmers vinden het wel best zoals het gaat, daarom stemmen ze niet."

  Ik waag dat sterk te betwijfelen. Ten eerste kunnen ze dat niet weten, aangezien er geen stem is uitgebracht, laat staan dat er een motivatie bij gegeven is en ten tweede, omdat het in de gevallen die ik ken juist andersom is. Ze stemmen niet, omdat het toch geen donder uitmaakt op wie je stemt: genaaid word je toch. De aaneenrijging van mislukkende kabinetten Balkenende bevestigt dit en is een uitmuntend bewijs dat verkiezingsbeloften het papier waarop ze geschreven zijn niet waard zijn.

  Maar voor een laag opkomstpercentage hoeft men voorlopig niet te vrezen. Dankzij de opkomst van de PVV van Geert Wilders, voorspel ik een grote opkomst tijdens de komende verkiezingen.

  Dat deze toename van politieke betrokkenheid van de bevolking vooral aan Wilders te danken is (Fortuyn hebben ze doeltreffend uitgeschakeld), is dus geheel in tegenspraak met wat het pseudo-wetenschappelijke flutonderzoek van de lakeien van Guusje ter Horst beweert. Geert Wilders is een aanwinst voor de democratie. Geen gevaar voor de staatsveiligheid, maar wel een gevaar voor de vastgebakken linkse en pseudo-christelijke elite en hun leugenachtige partijpolitiek, zij die zich het air aanmeten dat ze "de" bevolking zouden vertegenwoordigen en daarom "de" bevolking kunnen lopen koejoneren met hun valse voorstellingen van zaken.