vrijdag 30 oktober 2009

Nederland zal Balkenende een worst wezen

Voor mijn verjaardag heb ik mezelf, een maand of wat te laat, een laptop gegeven en om het cadeau compleet te maken, ben ik drie dagen bezig geweest om mijn favoriete programma's (en een stel nieuwe) opnieuw te installeren en torrents aan de haak te slaan. De wachttijden heb ik benut om (muziek)films, te bekijken, spelletjes te spelen en doelloos door het net te struinen. Een korte, genoeglijke vakantie dus, zoals ik die mezelf graag geef.

En ondertussen draait de wereld door, de mensen spelen hun spelletjes en voeren hun agenda's uit. Het is naar mijn gevoel onrustig in Nederland. De spanning neemt toe, want er gebeurt te veel op verschillende fronten. Op dit moment heeft men vooral de mond vol van een eventueel voortijdig vertrek van Jan Peter Potter om President te worden van de EUSSR (ook wel Eurabië genoemd). Tja, zo gaat dat tegenwoordig in de Nederlandse sensatiepers, De VSB-hysterie is weer geluwd en om te zorgen dat mensen niet te lang doordenken over zaken, móét er iedere keer een nieuw hysterie-onderwerp zijn om de gemoederen opnieuw te verhitten en de aandacht af te leiden. Nu dus de aanstaande carrièremove van JP. Dat de functie nog niet bestaat en JP nog niet eens (officieel) benaderd is, mag de pret niet drukken. Voetbalwedstrijden vieren we toch ook van te voren?

3 gevallen kabinetten en iedere keer kwam hij als een kurk bovendrijven. En nu, midden in een zware crisis, knijpt die linkmiechel er tussenuit, het land in grote zorgen en problemen achterlatend. Hij is grandioos door de mand gevallen. Want wat had Jan Peter Balkenende, onze standvastige leider in tijden van nood, vol van waarden en normen moeten zeggen, toen journalisten (en europarlementariërs) hem vroegen of hij voor het presidentschap van de EUSSR beschikbaar was?

Iets als dit:
"Ik ben door het Nederlandse volk hier op deze positie gezet tot aan de volgende verkiezingen in het vertrouwen dat ik zou doen wat ik gezegd heb. In deze zware tijden is het onverantwoord om de klus die we op ons hebben genomen, zomaar in de steek te laten voor een betere baan. De kapitein verlaat het schip niet in volle vaart tijdens een aanwakkerende storm. Wanneer mijn regeertermijn is afgelopen en de kiezers bepalen, dat ik geen nieuwe mag vullen, dán en dán pas zal ik misschien eens gaan denken aan een eventuele functie in EU-verband."

Maar dat heb ik hem niet niet horen zeggen en het schetst een duidelijk beeld van hoe hij zijn positie beschouwt: Nederland zal hem worst wezen. Het is allemaal maar een baantje voor hem. Maar mocht hij volgend jaar naar Europa vertrekken en het land in chaos achterklaten, dan is hij in mijn ogen een landverrader en een volksverlakker. Op dat eerste staan zware straffen, maar ja, ik meen dat onze parlementariërs zichzelf en hun ambtenaren al vrijwel onschendbaar gemaakt hebben.

Zonder visie en zonder waarden wordt de politiek en het nederlandse volk beschouwd als springplank voor een glanzende loopbaan.

Daarom ben ik van mening dat hele hele kabinet van deze omhooggevallen zondagsschoolkwezel liever vandaag dan morgen zijn biezen dient te pakken. Ik zou de ministersploeg dan ook willen zeggen: grijp deze kans om nog enigszins eervol af te taaien. Schop die schijnheilige farizeeër over de grens naar Brussel. Dien dan jullie ontslag in en ga solliciteren naar een andere baan. O, daar zijn jullie natuurlijk al mee bezig. Stom van me.

zondag 25 oktober 2009

Bommen en mitrailleurs(?) in Baghdad


Op dit filmpje van de BBC is te zien en te horen, hoe er in Baghdad een zware bom afgaat.... gevolgd door geweer- en mitrailleurschoten.

Een vuurgevecht? Door wie wordt er geschoten en waarop/op wie? Is het het leger? De politie? Terroristen?

Als er ergens een bom afgaat, gaan mensen toch niet in het wilde weg om zich heen staan schieten?

Weet iemand een antwoord hierop?

donderdag 22 oktober 2009

DSB: alleen maar verliezers

Van geld weet ik niets, daarom ben ik ook arm.

Maar wat voor machinaties zich overal intern ook hebben voorgedaan, één ding is me wel duidelijk: het DSB-fiasco is een debacle met alleen maar verliezers. Met dank aan de weinig verheffende rol van het Ministerie van Justitie, in casu Wouter Bos en de DNB olv Nout Wellink.

De eerste verliezer is natuurlijk de DSB-bank zelf en het daaraan verbonden netwerk van Bedrijven en instellingen. De bank is kapot. Het personeel staat op straat.

Dirk Scheringa zal tot de laatste druppel bloed worden leeggewrongen en, als het aan zijn tegenstanders ligt, met pek en veren naar Elba verbannen.

De rekeninghouders verliezen spaargelden boven de 100.000 euro. Vooral daarboven vallen grote klappen.

Het door de ABN-AMRO (als ware het roofbuit in de nacht) geplunderde museum voor realistische kunst in Wognum is verleden tijd, de werknemers en het publiek, ja heel Wognum blijft vol walging en in hun ziel getroffen achter. Verliezers. en meteen de ABN-AMRO die respect verliest door zich te laten zien als de koudhartige geldmachine die het is. (De burger zij gewaarschuwd!)

Het bankwezen en dan met name De Nederlandsche Bank en ABN-AMRO verliest ook, namelijk vertrouwen. Hoewel de schade hiervan moeilijk te beramen valt, hebben we alvast in de praktijk kunnen zien hoe twijfel aan de integriteit en kredietwaardigheid het einde van een bank kan betekenen.

Pieter Lakeman en zijn cliënten? Verliezers. De laatsten kunnen nu fluiten naar de regeling die in de maak was en Lakeman zelf is zijn eer kwijt, voorzover hij die al had.

Dan zijn de verliezers u en ik, het Nederlandse volk, want de belastingbetaler draait op voor de leningen onder de 100.000 euro. Maar ja, dat rekenen we even niet mee, want betalen moeten we in ieder geval. Het geld moet toch érgens vandaan komen, niet? O, maar dat is waar ook: naast ons geld moet nu ook de kwaliteit van het leven steeds meer, beetje bij beetje verminderd worden, tot we allemaal in de pas lopen van het moderne Sociaal-Calvinisme, zondig en schuldig en boete doend door te werken en sober te leven. En je mond houden.

Dat brengt me op de laatste grote verliezers: de politiek en in het bijzonder de Partij van de Arbeid. Wouter Bos als minister van Financiën faalt hier, juist door alle verliezers, grandioos in zijn taak. Moet hij er niet voor zorgen dat juist dit soort dingen zo schadevrij mogelijk opgelost worden? Maar nee, door zijn ontmoedigende uitlatingen en het lekken vanuit zijn ministerie, waardoor een tweede bank-run ontstond, heeft hij vanaf het begin aangestuurd op vernietiging van de bank. Door zijn falen heeft Nederland in he buitenland ook vertrouwen verloren. Ze zeggen: "Het kan toch niet zo zijn dat in een zo stabiel en rijk land als Nederland de banken niet meer te vertrouwen zijn?" Wouter Bos en de heer Wellink hebben het land hiermee schade toegebracht. We verliezen ons gezicht (voor de zoveelste keer).

Alleen maar verliezers?
Misschien is Wouter Bos wel de enige winnaar in deze dodendans. Zijn PvdA heeft hij, gezien zijn absurde en ongeïnteresseerde uitspraken van de laatste tijd daarover, allang opgegeven en hij bereidt zich nu voor om Wellink op te volgen of directeur te worden van de Wereldbank.

Ben ik nog wat partijen vergeten? dan nodig ik de lezer uit ze in de commentaarsectie te plaatsen. Over sport weet ik niets.

Minister president Balkenende, waar was u eigenlijk tijdens deze miniramp? U bent de waarnemend vader des vaderlands. Waarom bent u onzichtbaar? Heeft u de laatste tijd weer last van wat "mindere" dagen? Of steekt u uw hand niet in dit wespennest? Weet u dan niet dat er grote onrust heerst in dit land en dat de problemen zich schoksgewijs opstapelen? De mensen hebben een vertrouwenwekkend woord nodig. Ze verwachten oplossingen van u en uw kabinet, maar u bent er niet. U heeft geen antwoorden op de problemen, want uw repertoire is uitgeput. "Dat moeten we met zijn allen niet willen" is niet goed genoeg. Door het beleid van uw minister van Justitie is er een lose/lose situatie ontstaan met alleen maar verliezers. Is dit uw beleid? Liever had ik gehad, dat uw kabinet zou zijn gevallen dan de DSB

Het had minder verliezers opgeleverd. Sterker: Hoe eerder u echt weg bent, dus echt weg, niet alleen maar onzichtbaar, hoe meer het land erbij wint.

Overigens ben ik van mening, dat Balkenende IV al niet meer bestaat en dat het per direct opgeheven dient te worden.

vrijdag 16 oktober 2009

Landenquiz: test uw kennis van de wereld.

En dan nu de laatste ronde van onze kennisquiz: Ken Uw Wereld. Het thema van deze eindronde is: "Waarin een klein land groot kan zijn".

De vragen:

In welk land koopt een socialistische minister van Financiën noodlijdende banken op, met geleend geld, dat moet worden terugverdiend door de hele bevolking 2 jaar langer te laten werken?

Welk land beloont (bij voorbaat) mislukte maatschappelijke projecten door er nog meer geld "in te pompen", zonder enige controle op de resultaten daarvan uit te voeren?

In welk land worden daders van misdaden beschouwd als slachtoffers van hun achtergrond en de slachtoffers als degenen die het door hun betere maatschappelijke positie uitgelokt hebben om beroofd en mishandeld te worden?

In welk land heeft de politie de laagste oplossingsscore van de wereld, maar de hoogste aandacht voor het innen van verkeersboetes?

In welk land bestrijdt men vermeend terrorisme door iedere inwoner als verdachte aan te merken, eenieders vingerafdrukken in een centrale database op te slaan, wetten door te voeren waardoor iedereen zich moet legitimeren en eenieders doopceel en gedrag in centrale databanken op te slaan?

In welk land wordt de mensen ingepeperd, dat ze een erfelijke schuld hebben voor de vermeende daden van hun vooruders, zodat de huidige inwoners op moeten draaien voor alle ellende elders in de wereld, aangezien die door hun schuld is ontstaan?

In welk land hebben immigranten en asielzoekers meer rechten en voorzieningen dan de oorspronkelijke bewoners?

In welk land worden in naam van tolerantie fascistische ideologieën omarmd, hun woordvoerders als schattig beschouwd en mensen die daar kanttekeningen bij willen zetten vervolgd en maatschappelijk geïsoleerd?

Welk land komt anno 2009 het dichtste bij de maatschappij zoals door George Orwell beschreven in zijn boek "1984" (slavernij is vrijheid, oorlog is vrede, leugen is waarheid)?

Welk land heeft de christelijke erfzonde vervangen door een aangeboren schuld aan "het collectief"?

In welk land worden de natuurlijke grondrechten van het individu beschouwd als politiek wisselgeld in de koehandel om een zetel op het pluche?

Mogelijke antwoorden:

A: Zimbabwe
B: Noord Korea
C: Cuba
D: Iran
E: China
F: Nederland

Uit de goede antwoorden zullen drie winnaars getrokken worden. De prijzen bestaan uit een jaar lang gratis therapie door een erkend New Age psycholoog. Zij die buiten de prijzen vallen zullen politiek gecorrigeerd worden in een daarvoor nog op te richten centrum voor zindelijk denken.

In 2012 zal er opnieuw een prijvraag worden uitgeschreven. Vragen hiervoor kunnen in de commentaarsectie hieronder worden geplaatst.

woensdag 14 oktober 2009

Maarten van Poelgeest, een sociaal bewogen Groenlinks wethouder.

De PvdA schijnt een hoop leden te verliezen, die overlopen naar andere linkse "sociale" partijen, waaronder Groenlinks.

Ja groenlinks is een sociale partij, die het opneemt voor de gewone mens. In Amsterdam bijvoorbeeld, is er een wethouder, Maarten van Poelgeest, die het beste voorheeft met de Amsterdammers. Zo vond deze politiek leider van de tweede collegepartij in de stad de exorbitant gestegen paarkeergelden nog niet genoeg inkomsten genereren en wilde hij enkele jaren geleden het havengeld voor de plezierbootjes in de grachten vervijf(!)voudigen. Daarom stuurde hij alle booteigenaren alvast een brandbrief, om daarna teruggefloten te worden door de gemeenteraad.

Maar hierom niet getreurd en kwam hij enkele dagen geleden met het sociale plan om lokaal één procent extra b.t.w. te heffen, alsook om huiseigenaren een toeslag te laten betalen op de energierekening.

Waar is al dat extra geld voor nodig, behalve om de miljardenstroppen van de Noord-Zuidlijn, Museumplein en andere slecht uitgevoerde prestigeprojecten mee aan te vullen?

Is het soms om de onrustbarend toenemende woningnood, schuldhulpsaneringen, voedselbankafhankelijkheid, armoede, werkloosheid of verloedering van de wijken in de stad te bestrijden? Welnee. Het is allemaal bedoeld voor nieuwe prestigeprojecten waar deze ex-studentenlijder (nee, niet verkeerd geschreven) op geilt, met name de bouw van een Olympisch dorp voor de Olympische Spelen in 2028. Huh? Olympische spelen 2028 in Amsterdam? Nee, dat is nog luchtfietserij. Maar om zekerheid te hebben dat het geld er tegen die tijd is (de vorige OS-campagne alleen al kostte 6 miljoen gulden), doet deze wethouder, onder wiens verlichte beleid de autobezitter al wordt uitgemolken, niets liever dan plannetjes maken om de amsterdammers een poot uit en de middenstand verder de nek om te draaien.

Inderdaad een goed alternatief voor de PvdA. Deze laatste partij van zelfverrijkers is nu wel uitgepoept. Het is tijd voor een nieuwe bende graaiers. Stem daarom Groenlinks zou ik zeggen en maak Nederland nog onaantrekkelijker en duurder, te beginnen met Amsterdam.

Ehm... Maarten.... apropos.... wel eens van een economische crisis gehoord?

zie ook hier

dinsdag 13 oktober 2009

Ik ben de beste

Tot mijn grote verrassing staat Vroeg of Laat (dgneree.blogspot.com) op de lijst van genomineerden voor de Dutch Bloggies 2009. Geen idee wie me heeft genomineerd, maar in ieder geval wordt die persoon hartelijk bedankt. Hij of zij deed het enig juiste.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de lijst van nominees even door te nemen en het werd me al snel duidelijk: vergeleken met Vroeg of Laat vallen ze allemaal in het niet. Saai, vervelend en vol met spelfouten (en dan heb ik het niet eens over denkfouten). Bah, wat een armoe! Dus kom op mensen en stem op mij! Ik ben zonder enige twijfel de beste, de leukste en de interessantste blogger van 2009! Bestorm de burelen van de Dutch Bloggies en breng massaal uw stem uit op mij! Doet u dat niet, dan pleegt u verraad aan uw eigen gezonde verstand en kunt u nooit meer zonder een diep gevoel van schaamte een blik in de spiegel werpen.

Eigenlijk is de hele wedstrijd overigens zinloos. Ze hadden al die weblogs weg kunnen laten en mij meteen de prijs kunnen geven. President Obama kreeg toch ook de Nobelprijs voor de vrede? Andere kandidaten (wie waren dat eigenlijk?) konden niet aan hem tippen en worden dan ook met vergetelheid beloond. Zo zal het ook vergaan met alle andere weblogs op de lijst.

Maak dus een eind aan deze farce en stem NU op Vroeg of Laat, het weblog dat alle andere weblogs overbodig maakt!

Update: Mijn excuses als ik alleen voor mezelf spreek. Ik spreek natuurlijk impliciet ook namens mijn medeblogger Daan.

vrijdag 9 oktober 2009

Over God de scheider en democratie

Theologen zijn niet onder de indruk van het feit dat God de hemel en aarde niet heeft geschapen, maar slechts van elkaar gescheiden heeft. Op zich natuurlijk nog een kunststuk van jewelste, maar nog niet zo bijzonder als het scheppen van iets uit niets. Rest de vraag hoe een hemel-aarde continuum er voor die tijd uitzag en wie daar dan verantwoordelijk voor was. In ieder geval is er voor de komende 50 jaar weer aanleiding tot theologisch dispuut.

Het wachten is nu op een linguïst, die de zeven dagen van de "schepping" (scheiding?) vertaalt als "eonen", oftewel cycli van miljoenen jaren. Dan zou de kerk een sterk argument hebben om de strijd tegen de evolutieleer voort te zetten.

Het scheppingsverhaal en Genesis, waar het deel van uitmaakt is altijd op me overgekomen als eclectisch knip- en plakwerk uit oudere, meer complete verhalen, zoals Babylonische en Egyptische mythen. Het was de priesters uit de tijd dat de teksten werden geschreven dan ook niet te doen om een feitelijk, geschiedkundig verhaal neer te zetten, maar om eenheid te brengen in een volk, dat voorheen bestond uit herdersstammen en slaven in ballingschap. Het is een samenraapsel van mythen, gegroepeerd rond het nieuwe monotheïsme, de "enige" God, de absoute, almachtige, alwetende en alomtegenwoordige vader in de hemel.

Vertalingen, wijzigingen, weglatingen en toevoegingen, alsmede vooral de in de loop der eeuwen veranderde wereldbeelden en vooral de toegenomen kennis hebben geleid tot een grote wijziging in de perceptie van deze teksten. Woorden zijn van betekenis veranderd en begrippen zijn zo verschoven, dat er tegenwoordig onder begrippen als "God", "engelen" en dergelijke iets volkomen anders verstaan wordt en deze in een ander licht bezien worden dan millennia geleden, in andere omstandigheden en tijdgeesten.

Het letterlijk nemen van deze teksten, danwel het naar eigen inzicht dan weer wel en dan weer niet letterlijk nemen ervan, is hetzelfde als het letterlijk voor waar aannemen van de sprookjes van Grimm. Godsdienst is verstarde spiritualiteit. In de werkelijke wereld is alles aan verandering onderhevig. Panta Rhei. Hoe langer een systeem van verstarde dogma's bestaat, hoe minder het in de pas zal lopen met de dagelijkse waarneming en de ideeën die we ons daarover hebben gevormd. Hoe langer het bestaat, hoe meer de oorspronkelijke ideeën in hun tegendeel zullen omslaan en de god een duivel zal worden.

En misschien is ieder vastgelegd systeem in de loop van de tijd gedoemd om te verstarren en inplaats van een hulpmiddel een rem te worden op de ontwikkeling van de mens.

In het westen laten we ons regeren door een seculier democratisch systeem. Ideaal gezien is dit een dynamisch systeem, maar dan moeten de mensen ook bereid zijn om in te zien, dat een systeem nooit volmaakt of absoluut is, en dat ook de democratie zich moet wijzigen, dat ook dit systeem een ontwikkeling doormaakt en dat hoe langer het systeem niet aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt aangepast, hoe meer het remmende effect het nut ervan zal gaan overheersen.

Zo is de democratie in Nederland af aan het glijden (en we zijn al een angstwekkend stuk afgegleden) naar een dictatoriale bureaucratie, een ambtenarendictatuur, waar de starre regels (het zijn er tien- danwel honderdduizenden en er komen er iedere dag bij) en hun uitvoerders, het gelijkelijk in omvang toenemende ambtenarenapparaat, steeds meer ons leven in een verstarrende houdgreep klemmen.

Men praat veel over het terugdringen van het ambtenarenapparaat. De manier waarop men dit wil oplossen, schept echter alleen maar meer ambtenaren.

Ik ben van mening, dat we terug moeten naar de wortels van de democratie, naar de grondwaarden, de vrijheids- en gelijkheidsbeginselen, en vandaaruit gaan denken over een nieuwe invulling in de praktijk. Dit zou betekenen, dat het hele parlementaire stelsel opnieuw gewaardeerd zou moeten worden en een ingrijpende verbouwing moet ondergaan. Dit lijkt onbegonnen werk maar dat is het niet. Het zou een uitdaging voor de politiek geëngageerde denkers moeten zijn. Gebeurt dit niet, dan krijgt de god steeds meer duivelse trekken.
In naam van de vrijheid zal de mens dan steeds onvrijer worden;
in naam van de gelijkheid zal er steeds meer onderscheid gemaakt worden;
In naam van de vrede zal er steeds meer oorlog gevoerd (moeten) worden;
In naam van de vrije meningsuiting zal eenieders mond gesnoerd worden;
In naam van mondigheid en emancipatie zal eenieder steeds minder in te brengen hebben in de manier waarop hij/zij zijn leven invult.

Vrijheid wordt dan tirannie en democratie wordt bureaucratie: het volk geleid (misleid?) door een ambtelijke elite.
Eigenlijk is dit de situatie waar we op dit moment in terechtgekomen zijn. Een ontwikkeling, die in naam van terrorismebestrijding in een stroomversnelling is terechtgekomen.

En of God nu de hemel en aarde schiep, of ze slechts van elkaar scheidde... het zal me eerlijk gezegd worst wezen.

zondag 4 oktober 2009

Vrij en Onverveerd?

Zo nu en dan kom ik artikelen tegen, die precies weergeven hoe ik over zaken denk. Het liefst zou ik ze meteen hier overnemen, maar om Vroeg of Laat geen knipselkrant te laten worden (wat het dan wel moet worden is overigens ook volstrekt onduidelijk), laat ik het meestal bij een koppeling in de rechterkolom.

Het volgende artikel doet me breken met deze terughoudendheid en ik neem de vrijheid om 'Vrij en Onverveerd' van Cor Stoker hier integraal over te nemen. Ik neem die vrijheid, aangezien ik nog wat van Het Vrije Volk tegoed heb, nadat zij een reactie van mij tot artikel bombardeerden. Mocht de heer Stoker bezwaar hebben tegen deze schaamteloze diefstal, dan verneem ik dat graag van hem.

-----------------------------------------------------------------------------------
Vrij en onverveerd
COR STOKER - 03 OKTOBER 2009

Leerden we eerst dat “de Nederlander” niet bestond, nu kunnen we ook de tekst uit ons nationale volkslied wel terzijde schuiven of beter vervangen door geknecht en potverteerd want onze nationale onafhankelijkheid en zogenaamde vrijheid zijn we allang kwijt.

Nederland is allang geleden opgehouden te bestaan als een vrij en democratisch land, we liepen en lopen aan de leiband van een partij elite aangevoerd door een Oranje dynastie, die het gezamenlijk presteerden om zowel onze grondwet als nationale munt en onafhankelijkheid te verkwanselen voor het gedrocht dat de EU heet, maar binnenkort ook gewoon Eurabia mag gaan heten.

Ik hoor de criticasters al roepen, onzin .............we zijn een democratisch en vrij volk, natuurlijk dames en heren, een vrij volk dat gedwongen wordt om via een democratische referendum verkregen NEE toch JA door de strot te worden geduwd is natuurlijk onzin.

Zalm (u weet wel die vis die slechts net als gasten 3 dagen vers blijft), is als minister van Financiën geslaagd in het verkwanselen van de keiharde gulden tegen de euro en heeft daarbij een bepaald niet gunstige wisselkoers gehanteerd, maar hij presteerde het wel om te verkondigen dat we beter af waren met de Euro.

Trouwens hij juichte vol trots dat hij 1 miljard aan bijdrage aan de EU had bespaard, maar vergat gemakshalve te vertellen dat het wisselgeld 1 miljard minder soepsidie richting Nederland vanuit Brussel opleverde, de overbekende sigaar uit eigen doos truuk

Bij de DSB bank leerde hij nog wat fijne kneepjes, die alleen maar blije klanten opleverde en vervolgens mocht hij van Wouter (Nederland kan zoveel beter) tegen een fooitje de ING – Fortis – ABN-Amro banken reorganiseren en in de etalage zetten, om zo zijn bonus veilig te stellen.

Uw BSN (burgerservicenummer) is uw brandmerk geworden, alles wat we doen, ziekenzorg, verzekeringen, bankieren, sparen, lenen, kopen, huren, verkopen moet worden geregistreerd middels het BSN opdat onze blinde en betrouwbare overheid inzicht krijgt wat het stemvee doet en laat.

DNA en vingerafdruk in een centrale databank, je mag het niet zeggen, zelfs niet denken, maar riekt dat niet naar totale controle over de massa onderhand.

Wilt u roken dan bent u een crimineel, maar softdrugs werden alom getolereerd zo heeft ons de geschiedenis geleerd, niet getreurd u had pensioen rechten opgebouwd en ook aan de AOW betaald, maar gemaakte afspraken in het verleden zijn totaal irrelevant in het heden.

Had u leuke sfeerverlichting, jammer maar u moet aan de led of spaarlamp, de laatste met een lading giftige damp, of het wilt of niet, vrije marktwerking en vrije keuze is in de EU uit den boze.

Alles wordt door technocraten, magistraten en ambtenaren gemeten, gewogen en voorgeschreven tot aan de maat van het condoom, of uw woondroom, vrije keuze blijkt meer dan eens een valse leuze.

Milieu is het toverwoord en CO2 emissies bezweren deskundige commissies zijn niet alleen een nationaal maar mondiaal belang en dus maakt men de burgers met angstige verhalen over aardse opwarming bang en reist de elite met hun Jumbojet van de éne na het andere exotische vergaderbanket.

O ja en als u een EIGEN afwijkende mening heeft over de instroom van vredelievende religieuzen met leuzen als dood aan de Homo's, ongesluierde vrouwen zijn hoeren en meer van dat fraais of een kritische ludieke cartoon maakt dan leert u snel hoe vrij en onverveerd we nog zijn.

Tijdens de viering van Leidensontzet, haring en wittebrood, heeft de politie in de nacht voor het Leids ontzet 29 aanhoudingen verricht. Het ging met name om lichte vergrijpen, zoals wildplassen, openbare dronkenschap, vernieling en mishandeling, meldde de politie zaterdag.

Konden de agenten nu ineens wel zonder getrokken wapen 29 aanhoudingen verrichten terwijl men ergens anders geen enkele arrestatie ter plekke kon realiseren, maar ja je vrijheid vieren is nu eenmaal niet de meest gewilde activiteit van onze nationale en lokale overheid.

geknecht en potverteerd heeft ook de herdenking in Wageningen geleerd, want voor de oud strijders is er ineens geen geld meer beschikbaar, ze moeten maar meedoen met de nieuwe nationale veteranendag, zo eert men dus de bevrijders uit een vervlogen tijd.

Opgebouwde rechten zoals Pensioen en AOW schrijf ze maar op uw buik, we zitten in de EEG fuik en alle lidstaten gaan over tot doorwerken tot een latere leeftijd, want voor het eigen volk hebben de regenten even geen tijd, gemaakte afspraken met burgers zijn niet meer waard dan toiletpapier zoals ook ons rood wit blauwe banier zijn glans heeft verloren, we adoreren de blauwe vlag met sterren, waar politici uit heel Europa hun versie spelen van sterrenslag.

Steden met totaal verpauperde wijken, scholen waar leerlingen leren haten, maar nauwelijks slecht of geen Nederlands leren praten, ondertussen zijn er al geluiden dat we straks de nieuwe fase van Eurabia inluiden, de Noord Afrikaans Handels Aliantie mag dan economisch mee gaan doen.

Wordt het geen tijd dat we gewoon constateren en accepteren dat we allemaal er zijn ingeluisd met huid en haar, we zijn onderdeel geworden van het groot Eurabia, geregeerd door wie....aangesteld door wie...met een mandaat van wie.................?!

In het stemhokje brengen we onze stem uit, maar vervolgens constateren we dat verliezers winnaars worden, winnaars buitenspel worden gezet en coalities worden gevormd met regeer akkoorden die alles beloven, maar niets zeggen en vervolgens krijgen we te horen dat dit/dat niet mag van Brussel, alwaar ook alweer NIET uw stem telt, maar de groep waartoe de uitgebrachte stem zich bij heeft aangesloten schijnt dan weer een blok in het Europarlement te vormen.

Al eeuwenlang hebben dictators en systemen gedroomd van een groot en machtig Europa, de laatste was het Nazi regime, wat hen niet lukte met geweld, is nu gelukt met leugens, bedrog, gebroken beloftes, dwang, chicanes en klinkklare omkoping met subsidies en baantjes.

De PVV Luctor et emergo variant was al in de 2e kamer rede voor grote verontwaardiging, maar het verkwanselen van onze eigen nationale identiteit en soevereiniteit werd en wordt met gejuich door de “volksverlakkers” begroet, Ierland is om dus Eurabia zal zich manifesteren, men kan het masker afwerpen.

Doemdenken...................ja waar de kerkklokken NIET geluid mogen worden, wegens “overlast” maar de oproep tot het vrijdaggebed via megafoons is toegestaan, waar het suikerfeest gratis vervoer krijgt op de autoloze zondag en de gewone burger maar moet zien hoe hij/zij familie kan bezoeken, is het niet vreemd dat een mens niet bepaald vrolijk en rooskleurig naar de toekomst voor zijn kinderen en kleinkinderen kijkt in deze o zo bezongen en geroemde vredestijd

Cor Stoker

reageren kunt u o.a op mijn weblog of op het forum de mooiste stek

zaterdag 3 oktober 2009

Geen commentaar - Jan Peter's carrièremove


"… Jan Peter B. die eerst zijn volk negeert en er met zijn kameraden voor zorgt dat het verraad van Lissabon onze strotten ingeschoven wordt, waarna hij triomfantelijk het Europese voorzitterschap op zich neemt. (.........) Dan heb je het dus over één iemand die een heel volk verraden heeft om een eigen carrière op het Europese pluche te verzekeren. Wat zal Jan Peter lachen zeg. En wat zal de Europese bevolking daaronder lijden…"

Anarchiel op Vrijspreker.nl

(Vlag door Roye7777777)

vrijdag 2 oktober 2009

Hoe gaat het met Zuid-Afrika?

Dat kan in enkele zinnen uiteengezet worden:

Het land is op weg naar totale anarchie, chaos en wetteloosheid. Er is bovendien een volkerenmoord (genocide) aan de gang tegen blanke Afrikaners. Voor een schokkende lijst van vermoorde boeren in 2009, zie hier. (Let op: in Zuid Afrika worden 50 (!) moorden per DAG gepleegd)

Waarom verschijnen er in de westerse media nauwelijks, en dan nog versluierde berichten hierover? Is dat omdat het gehoopte en door het westen nagestreefde paradijs is uitgebleven? Wat er gebeurt is namelijk het tegenovergestelde van wat verwacht en waarnaar gestreefd werd: van een redelijk welvarend, ordelijk bestuurd land is Zuid-Afrika in de greep geraakt van werkloosheid, criminaliteit, chaos, armoede en ellende. Moorden, berovingen en verkrachtingen zijn aan de orde van de dag, zowel in de steden als daarbuiten.

Ik ben geen journalist en het ontbreekt me eenvoudigweg de tijd en de mogelijkheden om een algeheel overzicht te geven van wat daar aan de hand is.

Ik wil de lezer dan ook verwijzen naar onderstaande sites/artikelen en hopelijk wordt er door de reguliere media eens aandacht geschonken aan deze horror-ontwikkeling, die werkelijk iedere fantasie tart. En waar blijft de steun vanuit de Nederlandse politiek, danwel de Verenigde Naties? Wat voor belangen zijn er in het spel, dat dit nooit wordt aangekaart?

Schaamte en ongeloof denk ik.

Censorbugbear reports (zie ook Adriana Stuijt)
Current affairs (2007) en recente geschiedenis
Verkrachtingengolf in Zuid-Afrika

Zie ook de videostatements van R3ndi3r

donderdag 1 oktober 2009

Geen commentaar - Op naar de Europese Communistische Heilstaat!BRUSSEL - De kans is reëel dat sigaretten straks enkel nog in witte of grijze pakjes worden verkocht, zonder logo of kleur, en met de merknaam er in een uniform lettertype op.

Die aanbeveling, om het roken weer wat minder aantrekkelijk te maken, ligt bij de Europese Ministerraad Volksgezondheid, en insiders achten de kans groot dat de maatregel over ruim twee jaar in werking zal treden.


(Vlag door Roye7777777)