zaterdag 30 mei 2009

Hoe draai je oplossingen bij voorbaat de nek om?

Het is een aardige Nederlandse gewoonte in vredestijd: van problemen wordt een onbelangrijk en abstract deelaspect opgepakt, daar wordt een rare conclusie aan verbonden en vanaf dan wordt alleen nog maar daarover gediscussieerd en gepraat, net zo lang tot het probleem vanzelf is overgegaan, danwel de oplossing zo onbegrijpelijk, verwaterd en nietszeggend is geworden, zo losgeweekt van de oorspronkelijke problematiek, dat de hierop gebaseerde maatregelen in het zeldzaam gunstige geval geen enkel effect sorteren, maar meestal per saldo het probleem verergeren of in een andere gedaante dubbel zo groot terugtoveren.

Dat kan allemaal een tijd lang goed gaan in tijden van welvaart en met problemen die door institutionele en financi"ele buffers nog wel op te vangen zijn. In tijden van crisis, en zeker de meervoudige crises waar we op dit moment op afstevenen en gedeeltelijk al inzitten, is deze manier van pseudo-probleemoplossing, het opblazen van bijzaken, funest voor de politiek en het land.

Ik ben op politiek gebied een leek, maar is het niet de bedoeling dat de oppositie in de Tweede Kamer oppositie voert tegen de regering? Waarom horen we uit die hoek dan alleen maar banale matpartijen en moddergooierijen, naar elkaar in het algemeen en naar Geert Wilders en eenieder, die ook maar een millimeter in zijn richting opschuift in het bijzonder?

Twee voorbeelden van laag bij de grondse politiek, voortkomend uit de arrogante wetenschap, dat de media het meest links-populistische en banale argument zullen overnemen:


De suggestie van Mark Rutte, dat de vrijheid van meningsuiting uitgebreid moet worden, wordt ogenblikkelijk gekaapt door (Groen) links. De holocaust wordt er bijgehaald en twee dagen lang leest en hoort men niets anders meer dan verschrikkelijke verhalen over de jodenvervolging, de nazi's en verschrikkingen, Iedere tante truus hangt aan de lijn om te verklaren dat Rutte een schoft is, want haar moeder bla bla bla. Zo wordt door het oppikken van een bijzaak Rutte vrijwel afgeschilderd als een Holocaustontkenner, in een verdachte hoek geplaatst en het werkelijke kwestie, daar waar het om gaat is volkomen uit het zicht verdwenen.

Links kan wel schreeuwen dat Wilders een populist is, maar wie speelt er nu bijzonder populistisch op de onderbuikgevoelens? Femke is er een meester in. Maar de hele politiek is ondertussen meester geworden in het versluieren, op het verkeerde been zetten, de kern van de zaken buiten beschouwing laten en rookgordijnen leggen.

Onderbuikgevoelens en populisme ook weer bij Femke, in dit tweede voorbeeld op haar best als ze zelf de ontvoerde en meermaals verkrachte journaliste als politiek instrument gebruikt om Geert Wilders nog verder in het kamp van de laaghartige neo-fascisten te schoppen. Haar hysterische en valse moraal maakt haar blind voor het feit dat de journaliste zelf in de publiciteit is getreden met haar verhaal en dus bloot staat aan openbare kritiek. Femke Halsema is een populistische onderbuikgevoelensbespeler en achterbaksevolksmenner, die haar politieke tegenstander de dingen verwijt die ze zelf tot in de puntjes beheerst en gebruikt.

Afleidingen, valse argumenten, verwrongen bijzaken presenteren als hoofdzaken, op de man spelen, zwartmaken, blind op ideologische aanames varen, demoniseren van de mensen die wel met oplossingen proberen te komen... Het politieke debat in Nederland is een grote schande en van een tenenkrommend laag niveau.

Wanneer gaat onze volksvertegenwoordiging productief aan het werk om de problemen op te lossen? Elkaar op onechte en valse premissen blijven afslachten levert op den duur alleen maar slachtoffers op en legt het hele land lam.

Femke Halsema zou dat in haar politiek wijsheid toch moeten kunnen zien.

Updates:
Iemand die het allemaal wel goed ziet en het nog beter verwoordt is Stan de Jongs Huisfilantroop

Niet Mark Rutte is de weg kwijt

Mark Rutte als nieuwe demoniseringsobject

vrijdag 29 mei 2009

Het anstaande wietverbod

5 landelijke kwekerijen moeten er komen, waar marihuana van een lage, maar wel constante (constant laag dus) kwaliteit wordt gekweekt om de coffeeshops te bevoorraden. Dat ideetje lanceerde de PVDA naar aanleiding van de oproep van Nederlandse burgemeesters om 'regulering van de achterdeur' van coffeeshops. Hierdoor wordt volgens de PvdA bereikt, dat de wiet niet steeds sterker wordt en van constante kwaliteit is. Nu is het waar, dat nederwiet door de gevorderde technologie tot een krachtige wiet is uitgegroeid, maar die stijging van de sterkte is er echt wel uit ondertussen. Dat de huidige kwaliteit zou wisselen is overigens een fabeltje, waarschijnlijk overgenomen van een argument voor het legaliseren van heroïne, want de nederwiet is al jaren van een constant hoge en onversneden kwaliteit. Coffeeshophouders weten bliksems goed de sterktes te onderscheiden en dat is terug te zien in de prijzen.

Ik kan nu al voorspellen: Die kwekerijen gaan er nooit komen en zeker niet tijdens deze kabinetsperiode. ("Aan het gedoogbeleid zal tijdens deze regeerperiode niet worden getornd") En mochten ze er al komen, dan wordt het net zo'n fiasco als de mediwiet: een wietsoort zonder effect (bewust lage kwaliteit zodat de mensen niet stoned (giechelig) worden) en dubbel zo duur als in de coffeeshop. Nu denkt de PvdA dus, dat de overheid wiet gaat kweken en verhandelen. Ze denkt dat mensen de rotzooi van een (constante) slechte kwaliteit zullen gaan roken.

Denkt iemand trouwens dat Nederland zich internationaal als drugsdealer zal willen afficheren?

Het geopperde idee is niet meer dan een losse flodder, afleidingsmaneuvre. De werkelijke tendens was gisteren te lezen in Het Parool op bladzijde 2: POOL WAS ONDER INVLOED BIJ VAL UIT HOTELRAAM. Buiten het feit dat het geen val was maar, zo blijkt uit het artikel, een sprong, volgt al gauw: De man was onder invloed van alcohol en wiet. En nog eens extra in een blauw tussenkopje: "Zakenman ging door het lint door alcohol en wiet" .

Eens kijken of ik gelijk krijg met deze voorspelling. Dat truukje met de paddo's werkte namelijk prima. Er verschijnen paniekverhalen over de verschrikkelijke effecten van wiet en een half jaar later is er plotseling een totaalverbod.

Door de overheid bestierde kwekerijen is immers "maar één van de opties"?

woensdag 27 mei 2009

Halal slachten

Wat is Halal vlees? Een turkse vriend/collega (S.) legde me het uit.

Halal vlees is vlees, dat, voordat het geslacht (gedood) wordt, over zich heen geroepen krijgt: "(in de naam van) Allah".

Dat is het? vroeg ik hem. Zeg Allah voordat je het dier doodt? Ja, dat was het.
En kippen dan? was mijn daaropvolgende vraag, er worden miljonen kippen per dag gegeten. Wordt boven iedere kip het woord Allah uitgesproken? Zijn antwoord: voor kippen volstaat het om boven de ingang van de slachterij een bord neer te hangen met "Allah". Daarna vroeg ik hem over vissen, maar zijn antwoord was van dien aard dat ik het ben vergeten. Ik denk dat de Koran vanwege het gebied waarin het geschreven werd niet veel instructies had voor zeebanketten, maar ik kan me vergissen en de klus waar S. en ik aan werkten is al voorbij, dus of ik hem daarover in de nabije toekomst verder kan vragen is onzeker.

Maar voor zover ik het begrijp heeft Halal vlees/ halal slachten dus niets met onze westerse gezondheidscriteria te maken. De keuringsdienst van waren of welke organisatie ook die toeziet op de kwaliteit van ons voedsel heeft en hebben hier geen stem in. Zodra het woord "Allah" uitgesproken wordt, voor het mes erin gaat, is het Halal, ook al is het dier ziek, oud of wie weet hoe het behandeld is tijdens het leven, wat het te vreten heeft gehad of hoe het gedood werd.

Het is te vergelijken met de katholieke priester die de zegen over het voedsel uitspreekt en heeft niet meer met de kwaliteit van ons voedsel te maken heeft dan dat er een tovenaar met sterren op zijn punthoed er met een toverstokje overheen zwaait en "simsalabim" roept.

Wil Albert Heijn schappen met Halalproducten? Waarom? Volgens mij volstaat het om boven de ingang van de winkels een bordje met het heilige woord te hangen (alleen 'lla' tussen de 'A' en de 'H' volstaat) en alle producten zijn safe voor gelovigen en ongelovigen gelijk. Voor wie dat niet streng genoeg in de leer vindt, zijn er dan de ontelbare Halal bakkers, groentewinkels en slagerijen, die al in alle steden via positieve discriminatie de plaats hebben ingenomen van de oude Nederlandse slagerijen, melkboeren en andere kleine middenstanders, welke laatste kapotgereguleerd en belast en weggeconcurreerd door u en uw companen, Albert. Niet dat ik iemand zijn business niet gun overigens en een lamsbout gaat er bij mij altijd wel in. Men moet overleven nietwaar?

Mijn punt is hier, dat gezondheidsregels die in de woestijn gelden en die zich in de joodse (oude testament) en islamitische wetgeving manifesteren, met daarbij bijvoorbeeld de angst voor varkensvlees, niet meer gelden voor de tijd na de uitvinding van de microscoop, de vooruitgang van de medische wetenschap en kennis van ziektebronnen, het gebruik van de koelkast en de kennis van hygiëne.

De Koran en de Joodse wetten zijn in dit opzicht (voedselvoorschriften) als waarschuwingsborden voor slangen en ondiepten in een moeras dat sinds tijden al gedempt is en waaraan de herinnering omgeven is door mythen en bijgeloof. Om ze als dogma op te dwingen is zeer beperkend voor het directe welzijn van ieder mens. Mensen zijn immers afhankelijk van het voedsel dat de omgeving hen biedt en eenieders gezondheid en voortbestaan hangt daarvan af.

Hulde overigens aan alle moeders die ooit de keuken hebben bestierd en dat nog zullen doen, in wat voor land of cultuur dan ook, want zoals moeder de vrouw kookt, kookt er niemand, dat blijft voor iedereen gelijk. Hulde aan het vuur ook, dat alle bacteriën, virussen en ziektekiemen doodt, en ook aan de gerookte zalm, de Pata negra, olijven, dadels, de honing, en alle andere lekkernijen die de wereld oplevert. Het karbonaadje en de bloemkool, de kikkererwt en de rijst, het brood en de boter, het fruit, de wijn en al die arme dierèn die veroordeeld waren om ons als voedsel te dienen, zoals ook wij eens voedsel zullen zijn in de orde der dingen.

Eet smakelijk.

donderdag 21 mei 2009

Een vraag aan de moslim-immigranten en hun kinderen.

Wat ik niet begrijp is het volgende: Jullie zijn hier gekomen, naar het westen, om een beter leven te hebben dan in jullie thuisland. Jullie zijn naar een land gekomen, dat welvarend is geworden door zijn open, vrije en democratische samenlevingsvorm. Wat we hebben is niet ideaal, maar blijkbaar beter dan waar jullie vandaan komen, anders zou je niet alles achtergelaten hebben en hierheen zijn gekomen, of wel?

Waarom wijzen jullie dan eigenlijk onze maatschappij af? Waarom die vrijheid verketteren en de democratie afwijzen? Waarom willen jullie hier de Islam vestigen met Sharia en al, en de middeleeuwse gebruiken hier voortzetten, terwijl dat het juist is wat jullie arm maakte en wat jullie in eerste instantie in de omstandigheden bracht dat je naar het westen kwam?

Het verbijstert me, dat er een hele generatie is, die zijn best doet om de maatschappij naar de kloten te helpen. Weten jullie niet dat een maatschappij door de mensen zelf in stand moet worden gehouden? Moet het hier net zo'n armoedige rotzooi worden als in je voormalige thuisland? Waarom ben je er dan niet gebleven of ga je daar de boel verstieren? Waarom maken jullie je school niet af en probeer je niet iets aan de maatschappij toe te voegen in plaats van je een slachtofferrol aan te meten, die nergens op gebaseerd is en die je als rechtvaardiging gebruikt voor ati-sociaal gedrag?

Er zullen best veel moslims zijn, die daar helemaal geen boodschap aan hebben, zich niet met politiek bemoeien en gewoon hun leven willen leiden. Maar waarom roep je je eigen jeugd niet tot de orde? Begrijpen jullie niet, dat passiviteit en stilzwijgen ten opzichte van de ontelbare initiatieven om ons goedschiks of kwaadschiks de sharia en de islamitische gebruiken door de strot te duwen, onvermijdelijk leidt tot dezelfde restrictieve en onderdrukkende maatschappij die jullie ontvlucht zijn? Je niet uitspreken tegen de krachten die deze maatschappij willen ontwrichten, omdat ze verklaard hebben ermee in oorlog te zijn, plaatst jullie onvermijdelijk aan de kant van de fundamentalisten en terroristen. Kunnen jullie niet zien dat de welvaart die hier (nog) heerst, juist is ontstaan door de vrijheid die eenieder heeft om zijn eigen leven in te richten zoals hij of zij wil? Zijn onze wetten zo slecht? Ze zijn voor en door mensen gemaakt. Niet volmaakt, maar ze garanderen gelijkheid voor iedereen, van wat voor ras, gezindheid, sexe of natuurlijk verschil dan ook. Zoals gezegd: niet volmaakt, maar toch zo, dat mensen van over de hele wereld hier willen komen wonen.

Spreek jullie daarom uit tegen afbraak van dit land. Spreek je uit tegen invoering van de middeleeuwse wetten die jullie ontvluchtten. Neem je verantwoordelijkheid op voor het land waar je bent komen wonen. En roep je jeugd tot de orde. Vraag ze wat ze eigenlijk willen: Chaos met daaropvolgende harde repressie, of meebouwen aan deze maatschappij en te proberen eenieders welvaart zo niet te verhogen, dan minstens op peil te houden. Laat je stem horen en verklaar je solidair met het systeem dat jullie opnam en de vrijheid gaf om een beter leven te beginnen.

dinsdag 19 mei 2009

Geen Commentaar - Saskia en de koffiedikkijkers

„Wij verwachten dat de ministers ten minste zichtbaar kunnen maken hoeveel geld zij aan de prestaties en doelen hebben besteed en wat dat heeft opgeleverd. [...] Ook signaleren we dat de beschikbaarheid van informatie over de bestede middelen gedaald is ten opzichte van vorig jaar.”

Volgens het kabinet is al 82% van de doelstellingen behaald, maar volgens drs. Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer "kan de Tweede Kamer niet controleren of dat klopt". Is er uberhaupt nog enige transparantie overgebleven in het Nederlandse regeringsysteem?

Gedonder

Het is vreemd hoe de geschiedenis zich altijd weer herhaalt. Tot 1960 zat Nederland in
een strak zuilensysteem, vastgehouden door credo's als 'Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.' Nederland was uniek: het was een verdeelde eenheid, 4 staten in één staat, 4 losse groepen die toch samen een losse eenheid vormden. Dat was vooral te zien in oorlogstijd: de zuilen doekten juist op omdat men op elkaar aangewezen was, juist omdat bijna elke zuil broederschap of naastenliefde predikte. Zo losten de zuilen op in het vrije Nederland tussen '60 en '00

Het is vreemd hoe we dan weer terugkomen in waar we nu zijn? De mensen zijn weer verdeeld. De prinses zei een jaar of wat terug dat er geen echte Nederlander is, en krijg nou wat: die is er niet. Ik kan niet zo voor de lezer een typische Nederlander aanwijzen. Nederland versplintert.

En misschien, heel misschien, komen onze zuilen weer terug. Als je naar het publieke bestel kijkt, op Nederland 1, 2 en3 zie je eigenlijk alleen maar meer zuilen. Naast alle religieuze omroepen zijn er ook weer twee rechtse doorheen, waardoor het alleen nog maar meer lijkt te versplinteren. Ook op straat wordt het eigenlijk duidelijker. Mensen met dezelfde politieke of religieuze overtuigingen gaan steeds meer alleen met elkaar om: je ziet altijd een groepje Turken of blanken op straat staan: en meestal uniform gekleed. Ook is om een of andere reden ons onderwijssysteem nog steeds verdeeld in verschillende christelijke stromingen, een openbare richting en sinds kort weer een islamitische richting. Hoe willen wij ooit een natie vormen als onze kinderen nog steeds anders opgeleid worden?

Zo is er wel meer fout in een van de beste onderwijssystemen van de wereld. Er werd vandaag nog wat furore gemaakt omdat de VVD genoemd werd in het eindexamen. Een van de stellingen die zij op hun site verwoordden werd onderstreept als 'neerbuigend richting uitkeringsgerechtigden'. Hoewel het natuurlijk al een schande is dat zo'n politiek gekleurd bericht in een eindexamen terecht kan komen zonder dat het er door controleurs wordt uitgevist, is het ook een regelrechte aanval aan het adres van de VVD. Als zelfs jongeren nog tot het eindexamen toe te horen krijgen wat wel en niet onetisch is, is er dan nog uberhaupt sprake van een samenleving waarin men niet door de overheid beinvloedt wordt?

zaterdag 16 mei 2009

Geen Commentaar - Andre en de superbus

''Nu het kabinet de Zuiderzee-spoorlijn definitief heeft afgeblazen kan een superbus die verbinding prachtig verzorgen. De bus is ideaal voor grensoverschrijdend personenvervoer en kan dus prima in aanmerking komen voor Europese financiering. De Eurofractie van CU en SGP gaat zich daar voor inzetten'''
Blijkbaar krijgen we zo weinig gemeenschapsgeld van de Unie dat we maar met een idealistisch plan op de proppen moet komen.

Hirsch Ballin naar Bilderbergconferentie

In De Pers van gisteren (vrijdag) het bericht dat onze minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, namens het Nederlandse kabinet de Bilderbergconferentie zal bijwonen.

Wat ik weet van de Bilderbergconferentie is, dat het een particuliere, besloten bijeenkomst (club) is van rijke, machtige en invloedrijke mensen (met grote internationale belangen), waarvan sommigen machtiger en rijker dan een hoop landen. De bijeenkomsten en agenda's zijn geheim, maar dat ze daar niet komen om over voetbaluitslagen te kleppen is zeker. Ze komen bij elkaar om plannen voor de toekomst te overleggen, te smeden en de plannen met elkaar in overeensteming te brengen.

De Pers: "Ze komen achter gesloten deuren bijeen om, niet gehinderd door de aanwezigheid van de media, vrijuit van gedachten te kunnen wisselen over tal van onderwerpen. Na afloop wordt traditiegetrouw niet verteld wat er is besproken."
Aangezien de conferentie voor iedereen gesloten is, had er in het citaat net zo goed of nog beter kunnen staan: "niet gehinderd door enige maatschappelijke en/of democratische controle" En dit brengt me tot de volgende vraag:

Wat heeft de minister van Justitie van een open, democratische samenleving, waarin besluiten door de volksvertegenwoordiging in het openbaar worden genomen, te zoeken op zo'n particulier en besloten onderonsje van rijke, machtige mensen? Uit de aard van zijn functie: vertegenwoordiger van het Nederlandse volk, zou de agenda voor hem ook geheim moeten zijn, danwel zou deze voor iedereen openbaar zijn. Transparantie en openbaarheid van bestuur, u weet wel. Bovendien wordt hij ervoor betaald om hier aan het werk te zijn, niet om aan geheime samenzweringen deel te nemen.

Dat Beatrix ernaartoe gaat kan ik wel begrijpen. De puissant rijke dochter van één van de initiatiefnemers van de conferentie en bovendien nog eens een oppermachtig, door de staat onderhouden, ondemocratisch instituut in Nederland. Maar wat moet Hirsch Ballin er doen? Zakenlieden informeren over de Nederlandse wetgeving? Dat is zijn taak niet. Hij is minister van Justitie, (nog)geen particulier adviseur. Dat kan het dus niet zijn. Komt hij dan eens met zijn toekomstige werkgevers en collega's kennis maken? over twee jaar is hij namelijk zijn baan kwijt (of moet ik zeggen: is zijn stage afgelopen).

Of Is het soms om te vernemen hoe het Old Boys network of hoe je zoiets wilt noemen een aantal juridische problemen voor Nederland heeft opgelost en wat voor wetten of wetswijzigingen daarvoor dienen te komen?

Van Hirsch Ballin zullen we het antwoord niet te horen krijgen. Door zich aan Bilderberg te binden is hij gebonden aan de zwijgplicht (of zwijgtraditie). Bovendien
heeft hij hiermee zijn integriteit als van democratisch bestuurder te grabbel gegooid.

Eens opletten met wat voor juridische wijzigingen minister Hirsch-Ballin van dit kabinet van slappe knieën en vooruitschuiven nog gaat komen voor de verkiezingen. Ik voorspel iets in de privacysfeer.

woensdag 13 mei 2009

Oom agent grijpt ze bij de kladden

Ondanks mijn gedwongen media-onthouding sijpelen er toch een paar berichten uit de grotere wereld door. Zo ging er in de hele straat gejuich op toen de politie bekend maakte vijf (!) voortvluchtige criminelen te hebben opgepakt, samen goed voor maar liefst tien (!) jaar gevangenisstraf (vijf met vervroegde vrijlating). Groot nieuws en de hele dag raakte men niet uitgepraat over het feit. Sommige buren raakten zelfs overmoedig en overwogen luidop om bij de volgende beroving, mishandeling of treiterij toch maar weer aangifte te gaan doen. Dezen werden echter door de meer verstandigen onder de buurtbewoners tot bezinning gebracht en tot voorzichtigheid gemaand. Misschien beter om even af te wachten of de politie, dronken van haar succes, nu de lijn van opsporing doorzet, of dat ze op dit succes gaan teren. Maar goed, men liet het feest door deze sobere overpeinzingen niet bederven en tot laat in de avond was het gisteren een jolige boel in de wijk, in de stad, ja in het hele land was de stemming er één van hoop en zicht op verbetering.

Politie, wij zijn trots op u. Nu die andere 6.000+ voortvluchtigen nog (die waarschijnlijk gewoon thuis thee zitten te drinken) en de aanklachten van mensen serieus aanpakken, dan krijgt de burger misschien weer wat respect voor het corps en de dienders zelf weer wat trots.

Of gebeurde de "opsporing" van de 5 verdachten toevallig bij één van de vele uitkleed- verkeerscontroles in het land? Dan heeft die alternatieve manier van belastingheffing (straatroof) nog overwaarde ook. Jippie!

zondag 3 mei 2009

Geen commentaar - Grootste immigratie in de Europese geschiedenis

"West-Europese regeringen hebben het voor lief genomen dat deze immigranten afgesloten parallelsamenlevingen vormen waarin de sharia geldt. Veel bewoners in deze ouderwets geleide enclaves leven van schenkingen van de regeringen, spreken de taal van het opnemende land nauwelijks of helemaal niet, verachten de pluralistische democratie, verwachten dat Europa in het Huis van de Islam wordt ingevoegd en ondersteunen – in ieder geval moreel – de terreur tegen het westen.
(…)
Overal aanwezige jeugdbendes vol verachting voor ongelovigen maken Europese steden voor niet-moslims – vooral voor vrouwen, joden en homoseksuelen – in toenemende mate gevaarlijk."

(zie hier voor het artikel)
voor andere artikelen van E. J. Bron op Het Vrije Volk zie hier.

vrijdag 1 mei 2009

Loze feesten (2 ) Koninginnedag revisited

Dat de Nederlander een emotionele kneus is, die graag in sprookjes gelooft, hoewel hij zich erop voorstaat een nuchter mens te zijn, is één van de absurditeiten die gemeengoed aan het worden zijn in dit kikkerlandje, althans als we van de media en de politiek moeten uitgaan.

Eerder schreef ik al over het emotionalisme en het tragische voorval op Koninginnedag is weer een uitgelezen voorbeeld van hoe men probeert om een heel land op te kloppen naar een emotionele stuip, door het tragische incident in Apeldoorn op te blazen tot universele en historische proporties. Ach en wee! Nooit zal Koninginnedag meer zijn wat het geweest is, het land is geschokt en verbijsterd en het liefst zou men van Koninginnedag voortaan een dag van diepe rouw maken, waarop men weeklaagt over de wrede en onbegrijpende buitenwereld die onze veilige en knusse, van de wieg tot het graf door de staat en de hulpverleners gepamperde leventjes iedere keer weer bruut binnendringt. Wat is dat toch met de Nederlander, dat gebeurtenissen, waar men weinig (meer) aan kan doen, zo enorm worden uitvergroot en uitentreuren bejammerd en besproken, terwijl de belangrijke, grote gebeurtenissen, met meer impact op eenieders leven, worden gebagatelliseerd, gesust, verzwegen en onder het tapijt geschoven? - Laat staan dat er aandacht wordt besteed aan langzamere, minder spectaculaire trends, die toch zeker ons land drastisch aan het veranderen zijn. Een psycholoog zal er wel een goede verklaring voor hebben, maar ik ben iedere keer stomverbaasd als ik het weer zie gebeuren. Misschien is machteloze frustratie een beter woord dan verbazing.

Maar tussen al die hysterie en dat geweeklaag door ontwaarde ik toch een paar nuchtere stemmen, die pleitten voor afschaffing van Koninginnedag op 30 april. Eigenlijk geen gek idee, want Koninginnedag is net als vele Nederlandse feesten gebaseerd op verlakkerij. De huidige koningin is niet jarig, dus wat wordt er eigenlijk gevierd? Er wordt een vrijmarkt in de steden gehouden, maar die is nauwelijks vrij te noemen met al die restricties en bovendien volledig gekaapt door de (semi-)professionele handelaren, die al maanden uitkijken naar deze dag om een flinke slag te slaan.
In het centrum van Amsterdam is alles in een zo klein gebied samengeperst, dat er geen doorkomen aan is en alles wordt geblokkeerd op de kruispunten, waar mega-installaties oorverdovende mechanisch gedreun laten horen. Iedereen drinkt zich gestaan een stuk in de kraag en aangezien Hollanders niet weten hoe ze feest moeten vieren, ontaardt het in gelal en het in groepsverband schreeuwen van bana- en brutaliteiten, met als het even kan en lekkere matpartij. Wat heb je aan die gein?

Ik weet niet hoe het er in de kleinere steden en dorpen aan toegaat, maar wat mij betreft wordt dat feest als Koninginnedag afgeschaft. Geef het een andere naam, laat het een vrije dag zijn en geef het terug aan de kinderen. Laat de koningin haar verjaardag op haar eigen dag vieren. Nogal laf om dat niet te doen en ons op te schepen met zo'n nepfeest.

Wat voor naam zou die nieuwe feestdag kunnen krijgen?
Ik las ergens al iets van "Nationale zuipdag"
misschien de "Zomaarviering" of de "blij dat we levendag" of iets dergelijks.

PS: Inmiddels hoor ik, dat het aantal doden is opgelopen tot 7. Met bovenstaande tekst wil ik niet het verschrikkelijke voorval van gisteren bagatelliseren. Mijn medeleven gaat uit naar de betrokkenen bij deze zinloze wreedheid.