vrijdag 30 april 2010

Maandoverzicht april 2010 en voorspellingen


April is voorbij, tijd voor een overzicht. Zoals te zien is de piek van ramptoeristen weer voorbij en het bezoekersaantal weer terug tot het oude niveau. De piek schept in ieder geval geen vreugde en ik moet zeggen, dat het gedoe met Artikel 7 even een flinke domper heeft gezet op mijn plezier in het bloggen. Mensen die ik als bondgenoten en vrienden beschouwde, wekken nu walging en achterdocht op. Ik ben de motieven van veel bloggers gaan wantrouwen en denk, dat lezersaantallen, kliekvorming en prestige bij velen belangrijker zijn dan wat men schrijft en maakt. Maar ieder moet zelf maar zien wat hij of zij doet. Ik blijf mijn stukkies hier wel tikken.

Terug naar het heden en de toekomst. Die zijn al krankzinnig genoeg
Koninginnedag is voorbij Nu krijgen we tien dagen WOII voor de kiezen. Iedere politieke partij zal dit aangrijpen om zich te profileren, Job Cohen zal niet van ons netvlies verdwijnen en de roeptoeters en farizeeërs zullen zich met vrome gezichten verdringen om vooraan te staan bij het afgeven op de gruwelijkheden die bijna zeventig jaar geleden plaatsvonden om krokodillentranen huilend tussen neus en lippen door valse vergelijkingen te trekken met een bepaalde politieke partij en diens voorman, onderwijl de werkelijke vergelijking negerend als zijnde gevloek in de kerk en strafbaar als het aan de verschillende vage semi-politieke en para-militante linkse clubs ligt.

Dan is het 11 mei en duurt het nog een maand tot de verkiezingen. Dan gaat het hard tegen hard en ik voorspel de smerigste campagne in Nederland ooit. Het koninkrijk staat op het spel. de vorige politiek incorrecte troonpretendent werd als een hond op straat neergeschoten, waarna zijn nalatenschap uit elkaar viel. Zullen dit keer de congsi's voldoende zijn om de heersende politieke inteeltkliek weer in het zadel te helpen? Of zal Nederland zich nu definitief openbaren als de bananenrepubliek die het is en wordt de oppositie weer uit de weg geruimd? En dan? Is er dan nog iemand gek of moedig genoeg om een nieuwe poging te wagen? Diegene zal zich dan moeten omringen met een persoonlijke, gewapende para-militaire lijfwacht, wil hij (of zij) enige kans maken zijn eigen verkiezingscampagne te overleven.

De klok tikt door. Of het een goede dag wordt als de wekker gaat is de vraag.

donderdag 29 april 2010

Molukkers opgeofferd. Justitite met de dag corrupter.

Het woord "gerechtelijke dwaling", komt dat nog voor? Of is de dwaling de norm geworden en moeten we spreken van een toenemend "gerechtelijk falen"? Of kunnen we gewoon stellen dat het hele instituut volledig corrupt is geworden? Is justititie zelf een misdadige organisatie geworden?

De rij onschuldig veroordeelden wordt met de dag langer, evenals de rij belachelijk lage veroordelingen voor geweldsdelicten.... behalve natuurlijk als het een slachtoffer betreft die zich verdedigt tegen terreur, gericht tegen zijn huis, kinderen en geliefden.

"Volgens de rechters waren ze [de Molukkers] verantwoordelijk voor de geweldsspiraal waar de gemeente Culemborg zich in bevond, en hebben ze door het terugslaan en verdedigen van hun eigendommen en families dit in stand gehouden. Missen de rechters dan in hun dossiers de gemeentelijke veiligheidsnotitie opgemaakt door de politie waarin wordt geschreven dat Culemborg al jaren lijdt onder terreur van Marokkaanse straattuig? Weekblad Panorama omschreef de situatie eindelijk in de tijdslijn van alle gebeurtenissen, want men moet niet vergeten dat de plannen om onze 112 heldin te vermoorden al waren gemaakt."

Beste mensen, hier ziet u wat er in Nederland gebeurt als u zich verdedigt tegen moordenaars en straatschenders. Wat is hier de boodschap?

Ziet u een misdaad, zoals iemand die een auto in brand steekt of een groepje tuig, dat iemand op straat aan het mishandelen is, sla dan de ogen neer en loop vlug door. Doe geen aangifte, want de misdadigers zullen familie en kennisen optrommelen om jou, je huis en je familie te belagen. Als dat gebeurt, verdedig u dan niet, want u zult daarvoor in de gevangenis worden gesmeten.

In Culemborg is de corruptie bij de overheid en justitie als een etterend gezwel aan de oppervlakte gekomen. Arm Nederland, dat zijn criminelen beschermt en de slachtoffers, ofwel zij die zich niet in een slachtofferrol willen schikken, vervolgt.

En o ja: bent u taxichauffeur? slaat u dan gerust klanten die klagen over uw woekerprijzen met een welgerichte karateklap morsdood. U krijgt dan een half jaar betaalde vakantie in een staatshotel, en de familie van degene die u doodsloeg zal nooit meer mopperen als ze een taxi nemen.

Ach ja, en vrouwenhandelaren, pooiers en psychopaten die Saban of Murat heten, mogen een paar maanden op vakantie om hun arme zieke moedertjes te bezoeken.

dinsdag 27 april 2010

Nederlandse vertaling van Pat Condell: "Stem klein, denk groot"

Op verzoek van een anonieme reageerder heb ik een poging gedaan de video van Pat Condell in het Nederlands te vertalen. Het resultaat staat hieronder. Ik ben geen professioneel vertaler en als er fouten instaan dan hoor ik het wel.

Stem klein, denk groot!


Dit is een video over politiek en niet over religie, want hier in Engeland gaan we verkiezingen tegemoet, waarmee we de kans krijgen om een nieuwe regering te kiezen.

Is dat niet opwindend?

In een democratie valt er altijd iets te kiezen.
Wilt u geregeerd woorden door rood of door blauw? De keuze is helemaal aan u. Wilt u betutteld en vernederd worden door leugenaars of door misdadigers? U mag kiezen. Heeft u liever dat uw fundamentele waarden worden beledigd of genegeerd door oplichters of liever door charlatans? Of in het kort: Wil u dat u invloed nihil is of nada? En wanneer wilt u dat er naar u geluisterd wordt: Nooit of helemaal niet? De keus is aan u. Wilt u nog meer keus? Kiezen of delen. En daar ligt de werkelijke keus.

Er zijn mensen die zeggen dat we in Brittannië evenredige vertegenwoordiging zouden moeten hebben. Ik zou al blij zijn met wat voor vertegenwoordiging dan ook, u niet?

Ik wil zeker een nieuwe regering zien en ergens interesseert het me geen donder wie daarin zitten, zolang het maar niemand is van de Labourpartij, een organisatie die getoond heeft geen schaamte of principes te bezitten en die ruggegraatloos en tegelijk arrogant, laf en tegelijk oorlogszuchtig is.

Persoonlijk zou ik voor de UK Indepence Party stemmen, want ik zou de wetten van dit land in dit land gemaakt willen zien worden, door mensen die in dit land leven en die ter verantwoording kunnen worden geroepen en ik denk niet dat dat teveel gevraagd is.

Op wie u ook gaat stemmen: u moet weten dat dit de belangrijkste verkiezingen zijn die er ooit zijn gehouden in Groot Brittannië, want dit is de laatste kans die we ooit zullen hebben om ons zelfbeschikkingsrecht terug te eisen van de misdadigers die het hebben gestolen. Er is zoveel van onze autonomie overgedragen aan de Europese Unie, waar 75% van al onze wetten nu vandaan komt. Zet dit zich voort, dan zal onze regering over 5 jaar geen regering zijn die die naam verdient en zal dit land opgehouden hebben te bestaan als onafhankelijke natie. En als u op de conservatieven stemt of op de sociaal-democraten of op Labour (en god helpe u als u Labour stemt), dan helpt u hieraan mee en helpt u mee om een einde te maken aan de democratie in het Verenigd Koninkrijk. Is dat werkelijk wat u wilt? Want alle drie de grootste partijen zijn volkomen toegewijd aan de naadloze integratie in de komende Europese superstaat en geen van drieën zijn ze van plan om het Britse volk daar ook maar enige zeggenschap in te geven. Geen enkele! Wat dat ook moge zijn: democratie is het niet.


Keer op keer hebben we gezien, dat in Europa de stem van het volk, de enige stem die zou moeten tellen in een democratie, de enige stem is die niet meetelt, aangezien iedere stem van het volk die voor de heersende klasse niet van pas komt wordt terzijde geworpen of genegeerd. Want stemmen zijn niet meer dan versiering voor de Europese Unie, die vanaf het begin doelbewust ontworpen is om ondemocratisch te zijn, als een soort bourgeois-model van de Sovjet Unie, waar alles aan regels is onderworpen en waar geen beleidsmaker aan iemand ook maar enige verantwoording hoeft af te leggen.

Het wordt geregeerd door een raad van aangewezen commissarissen, die kunnen doen wat ze willen en die niet door een volksstemming kunnen worden verwijderd. Want feitelijke democratie is gewoon te onvoorspelbaar en de mensen hebben al laten zien dat ze niet vertrouwd kunnen worden om op de juiste manier te stemmen en dat is waarom de Europeanen nu uit het democratische proces gewerkt worden en met open ogen geleid worden naar een federaal dictatoriaat door een zichzelf dienende politieke klasse, die zichzelf boven de wet heeft geplaatst

In Brittannië zijn ze keer op keer weer als zodanig ontmaskerd, niet alleen met de EU, maar ook bij andere belangrijke kwesties als de oorlog in Irak, de multiculturele nachtmerrie en de bail-outs van de banken. Deze historische gebeurtenissen waren nooit onderdeel van welke volksstem dan ook en iedereen weet, dat geen van deze dingen ooit plaats zouden hebben gevonden als dat wel het geval was geweest. Iedereen weet ook, dat alle drie de partijleiders niet meer zijn dan lobby-voer, dat precies zo zal stemmen als ze verteld wordt, aangezien hun hele [poxy?] carrière ervan afhangt. Waarom wilt u dat zo iemand u vertegenwoordigt? U bent beter dan dat, en u verdient beter. Dat doen we allemaal.

De waarheid is, dat u op geen van deze mensen hoeft te stemmen. En laat u zich niet door de media hersenspoelen om te denken dat u dat wel moet, doordat dat de enige mensen zijn waar ze ooit over praten. Waar u zich ook in het politieke spectrum moge bevinden, of het nu links of rechts of groen of ertussenin is, daar zult u een kleine partij of een onafhankelijke kandidaat treffen, die werkelijk gelooft in waar hij/zij voor staat en die uw eigen inzichten zullen weerspiegelen, zowel als die van welke van die politieke corporaties dan ook.

Natuurlijk zal men u proberen te overtuigen, dat een stem voor een kleine partij een verloren stem is, dat uw stem niet zal meetellen. Maar in overweging nemend, dat de leiders van zowel de conservatieve als de Labour-partijen bewezen hebben, schaamteloze leugenaars te zijn, waarom zou u willen dat uw stem voor zo iemand meetelt? Iemand waarvan u zeker weet, dat hij iedere uitdrukkelijke belofte en elke in steen gebeitelde garantie zal gaan verbreken, aangezien ze het allemaal al eerder gedaan hebben? Als één van hen wint, wie het ook is, dan zal de democratie verliezen en ook dat weet u. En dat noem ik nu “een verloren stem”.

Misschien stemt u uw hele leven al conservatief of op Labour en wilt u liever niet weer op die klootzakken stemmen, omdat u net zo misselijk geworden bent als iedereen van hun onbeschaamde uit de trog slurpen en de eindeloze ontwijkende dubbelspraak, maar kunt u uw stam-instincten niet zomaar van u afschudden afschudden en denkt u dat u geen keus heeft.

Wel, ik ben hier om u te zeggen, dat u wel een keus heeft. U heeft een echte keus en een echte verantwoordelijkheid en uw stem zál tellen. Als er honderd pijlen nodig zijn om een olifant om te leggen, dan zijn ze allemaal nodig en tellen ze stuk voor stuk mee. Als we onze vrijheid willen behouden in dit land (en ik neem aan dat we dat willen), dan moeten we mensen in de regering krijgen, die zullen stemmen zoals de kiezers willen dat ze stemmen en niet zoals ze opgedragen wordt.

Het moet ergens beginnen. Zoals Gandhi zei: Je moet het verschil, dat je in de wereld gerealiseerd wilt zien zelf zijn. Het heeft geen zin om te wachten tot iemand anders het doet, het begint bij jou. En bij mij. Als genoeg van ons de persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en het werkelijk doen, dan kunnen we dit bolwerk van zelfgenoegzame arrogantie dat onze democratie aan het verstikken is breken en de controle terugpakken over ons eigen lot.

Het begint bij u. U heeft de macht, als individu, om uw steun terug te trekken en te stoppen met het voeden van dit monster. U heeft de macht om uw pijl in de aanstormende olifant te schieten en die pijl zal zeker meetellen. Maar het is een macht die u zult moeten gebruiken, anders zult u hem verliezen. Want bij deze verkiezingen is een stem voor één van de drie grote partijen veel meer dan alleen een verloren stem: het is een verloren kans, die waarschijnlijk nooit meer zal terugkomen.

Dus alstublieft, Verleen op deze verkiezingsdag, alleen deze ene keer, uzelf en iedereen een dienst: stem voor uw eigen vrijheid. Stem klein. En denk groot.

Vrede.

Het is de toekomst.

zondag 25 april 2010

Pat Condell over de aanstaande verkiezingen

Weinig mensen kunnen het beter zeggen dan Pat Condell en deze tekst zou vertaald moeten worden in het Nederlands en op alle weblogs verspreid. Wat hij zegt gaat over de Engelse verkiezingen, maar is één op één toepasbaar op Nederland. Verander Great Britain in Nederland en Labour in Links (PvdA, Groenlinks, D'66) en de sporen lopen volkomen parrallel. Is dat niet vreemd? Is het niet vreemd, dat er overal in Europa hetzelfde gebeurt op politiek niveau? Is dat geen bewijs, dat alles wat in de Nationale politiek gebeurt, al van bovenaf, in Europees, G-20 of Bilderbergverband is bekokstoofd? Een duidelijker bewijs is er bijna niet.

Pat Condell geeft hiermee ook een indringende boodschap aan het Nederlandse volk:

De aanstaande verkiezingen zouden wel eens de belangrijkste politieke gebeurtenis sinds de tweede wereldoorlog kunnen worden. Als we nu de volksverlakkers en landverraders, die ons land hebben verkwanseld niet stoppen, door op de echte oppositie te stemmen, dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Nog vier jaar voortzetting van het afbraakbeleid en we zijn alles kwijt. Rechtsstaat, democratie, voor wat het nog waard is: nog vier jaar uitholling en de hele zaak zal onder zijn eigen gewicht in elkaar zakken. En dan zijn we verkocht en is er geen weg terug.

Luister goed naar de video en houd deze woorden in gedachten als u gaat stemmen. Stemt u voor verdere vernietiging van alles wat Nederland ooit betekend heeft? Of zegt u nee tegen de leugenaars en volksmenners?

Laat u niet hypnotiseren en in slaap sussen door de televisie, radio en de papieren propaganda waar u de hele dag mee om de oren geslagen wordt. Het nieuws wordt gemaakt door mensen, die allemaal een vinger in de pap willen hebben en als de dood zijn om een afwijkend geluid te laten horen. Vanavond wordt er op die leugenbuis een haatcampagne tegen Geert Wilders over het land uitgekotst. Mensen, trap er niet in, maar richt je woede op degenen die zelf haat en verdeeldheid zaaien in dit land, door twee miljoen mensen in dit land weg te zetten als nazi's en fascisten, als racisten en xenofoben. Laat u niet voorliegen. Denk zelf na. Luister wat Pat Condell te zeggen heeft en stem verstandig. 9 juni is voor het eerst in lange tijd, dat er werkelijk wat te kiezen valt. Als die gelegenheid niet gegrepen wordt, is het voorlopig meteen de laatste keer.

vrijdag 23 april 2010

Worden we door het CPB, het CBS en de WRR geregeerd?

Het centraal Planbureau heeft de begroting van de PVV afgekeurd, omdat enkele punten (zoals het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking) volgens dat bureau niet uitvoerbaar zijn en daarom taboe.

Mijn vraag is: Wat is het CPB, dat het politici kan voorschrijven, wat er in politiek opzicht al of niet mogelijk is? Wat is het, dat het een veto kan uitspreken over een politiek programma? De oude bureaus als deze, zoals ook het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en voral de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), zouden eens een flinke schoonmaak moeten ondergaan. Het zijn ondemocratische instituten, paternalistisch geworden en te doordrenkt geraakt van het heersende gedachtengoed van de laatste veertig jaar om goed voor de mensen te zijn. Iedere politieke vernieuwing wordt zo bij voorbaat onmogelijk gemaakt.

Het is de politiek die bepaalt, wat mogelijk is, niet het CPB. Het enige wat zij moeten doen is rekenen en adviseren Als de berekening klopt, dient een Centraal Planbureau dat te bevestigen en niet een veto uitspreken over de inhoudelijke punten. Het is de politiek die bepaalt of Ontwikkelingssamenwerking gestopt wordt of niet. Niet een gesloten bureau als het CPB.

Afghaanse Politieagenten trainen: de lamme helpt de blinde

Het eerste wat ik hoorde toen ik wakker werd, was dat Nederland de politie in Afghanistan wil gaan trainen en opleiden. Dat is allemaal heel nobel, maar is er wel iemand die zich afvraagt, of de Nederlandse politie nu wel zo'n goed functionerende instelling is? Met een oplossingspercentage dat rond de 15% ligt zou de Nederlandse politie er beter aan doen om zelf eens in de leer te gaan, bijvoorbeeld bij onze oosterburen.

Dus wat gaat Nederland de Afghaanse agenten daar leren? Hoe je wangslijm afneemt voor een DNA-database?
Gaan ze de Afghanen leren hoe de burger moet worden aangemoedigd om betere sloten op de deuren te doen en hoe je slachtoffers zonder proces verbaal kunt afschepen, zodat de statistieken er gunstig door uitzien?? Gaan ze leren hoe je van de daders slachtoffers kunt maken en de schuld van het slachtofferschap bij het slachtoffer zelf leggen?
Gaan ze de afghanen leren hoe je je postcode in een Kalshnikov graveert? Of hoe je een deurwaarder bijstaat bij een inbeslagname?
Gaan ze instructies geven over hoe je een wegblokkade opzet voor een verkeersrazzia, zodat ze wat extra belastinggeld van de verkeersdeelnemers kunnen innen? Gan ze de Afghanen overtuigen van het nut van een bonnenquotum?
Of gaan ze de politiemacht daar leren hoe je jezelf in een ambtelijke papierwinkel kunt verstikken, zodat je nooit meer achter je bureau weg kunt?

Het arrogante idee, dat wij de afghanen moeten leren hoe ze de orde moeten handhaven, een land dat al 30 jaar verscheurd wordt door oorlog is een aanfluiting. Hebben we zelf onze agenten en een drastische heroriëntatie niet hard nodig? Ze kunnen het straat geweld van minderjarige rotjochies niet eens aan. Tegelijk met dit voorstel verscheen er (toevallig?) een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin geconcludeerd werd, dat de daling van de stijging van de msidaad is afgenomen en de daling van 2006 die gestegen was in 2008 niet doorgezet is, waardoor de stijging van de misdaad is gedaald misdaad is afgenomen (of gelijk gebleven of minder sterk gestegen dan wel gedaald), zodat, hoewel het aantal berovingen met geweld is toegenomen, Nederland toch veiliger is geworden, althans dat zeggen de mensen die voor het onderzoek werden geïnterviewd, hoewel dit weer alleen hun mening is waar het Nederland als geheel betreft. In eigen buurt voelt men zich weer onveiliger. (Wat dit zegt over de kwaliteit van deze "meningen" mag de lezer zelf bepalen. Immers, hoe kan nederland veiliger zijn geworden als de buurten onveiliger zijn?).

Blijft de vraag hoe een politiemacht, die in eigen land al faalt in het doen waar ze voor aangesteld is: misdaden oplossen en de daders opsporen, in een land met volstrekt andere cultuur en machtsverhoudingen als Afghanistan, denkt de politieagenten te gaan instrueren.
Maar ja, culturele arrogantie is de Nederlandse politiek zeker niet vreemd, behalve natuurlijk waar het die van de gewone man/vrouw betreft. Want die wordt zowel in Afghanistan als in Nederland geminacht en misbruikt voor de partijpolitieke manipulaties, de moderne, westerse vorm van stammenstrijd. En gaan de partijen over lijken om geen stemmen te verliezen en kronkelen ze zich in alle bochten om de bondgenoten niet te schofferen. De manier waarop wij met een oorlog omgaan is een schande. Opportunisme en handjeklap.

dinsdag 20 april 2010

Holle vaten

In Nederland krijgen de leeghoofden de meeste media-aandacht. Hoe gaan leeghoofden te werk? Voortdurend overweldigd door de enorme hoeveelheid prikkels die hun zintuigen ieder moment van de dag ondergaan, pakken ze twee willekeurige elementen die ze met elkaar verbinden en de ontstane verbintenis blazen ze dan zo op met gebakken lucht, dat niemand er meer overheen kan kijken.


Zo is daar ene Prem Radhakishun, die her en der uitgenodigd wordt om de wereld kond te doen van zijn kwaadaardige idioterieën.. Deze schreeuwlelijk maakt er zijn beroep van om inaniteiten de wereld in te sturen en een kunst om al zijn luisteraars met zoveel absurde fantasieën om de oren te slaan, dat ze sprakeloos en versuft achterblijven, indachtig het gezegde: Eén gek kan meer onzin spuien dan duizend wijzen kunnen weerleggen.

De pseudo-rebel. Het ene moment verdedigt hij het linkse gedachten"goed", maar een bedreiging door straatschoffies maakt hem opeens rechts. En nu opeens ontpopt hij zich als een extremistisch jaren '70 feminist, als goed-na-de-oorlog.

Op Radio 1 mag hij zijn column aankondigen en zijn zogenaamde frustraties spuien tegen de komst van Eberhard van der Laan als Burgemeester van Amsterdam. Niet omdat deze niet geschikt zou zijn of de kwaliteiten niet zou hebben, nee, dat is van geen belang. Maar Eberhard is een man! Dat diskwalificeert van der Laan bij voorbaat, want "de mannen" zijn al lang genoeg "aan de macht" geweest. Het maakt Prem namelijk niet uit wie de functie vervult, wat voor talenten die heeft, welke politieke richting die aanhangt, zolang ze maar borsten en een vagina heeft.
(Het is in dit opzicht ietwat vreemd, dat hij in één adem met het diskwalificeren van de man Eberhard, Job Cohen typeert als de toekomstig premier van Nederland. Zou dat niet Rita Verdonk moeten zijn in zijn ogen? Maar we laten deze inconsistentie even voor wat het is)

En zo propageren de zelfbenoemde opiniemakers en mediaroeptoeters sexisme en racisme onder het mom van emancipatie. (Ook Job Cohen is erg goed in het krachteloos maken van de wet en het recht, door via de term çompenserende neutraliteit de scheiding tussen kerk en staat op de tocht te zetten) Een emancipatie, die in Nederland al voltooid is, aangezien mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet. Onderscheid naar ras of sexe is uitdrukkelijk en expliciet verboden. Maar leeghoofden als Radhakishun horen een bel luiden, en, volkomen amuzikaal als ze zijn, beginnen ze instinctief een deuntje mee te krassen. Dat is hun beroep en roeping, want anders zijn ze niemand. Dat het gezang van beter daarvoor toegeruste vogels door hun kwetsende wanklanken overstemd wordt, zal hem worst wezen. Mensen als hij corrumperen en bedreigen echter welbewust, en met als voornaamste doel zichzelf voor het voetlicht te brengen, de waarden en de verworvenheden die we hebben vanuit een decadente en hypocriete luxepositie.

Meneer Radhakishun,, ik wil een burgemeester, die van Amsterdam houdt. Iemand die een visie heeft op de weg die Amsterdam moet gaan en oplossingen aanbiedt voor de enorme (financiële en sociale) problemen waar de stad mee kampt. Of dat een man of vrouw is is volkomen onbelangrijk. Ik wil niet dat de burgemeesterspost van Amsterdam misbruikt wordt voor uw media-succes, voor baantjesjagerij of als onderhandelpunt in een vals politiek issue.

Of is uw wensdroom van een statistisch ideale wereld belangrijker dan het welvaren van de hoofdstad van Nederland? U bent helemaal niet rechts geworden: U bent een links-noch-rechts, vlees-noch-vis aartsopportunist, die op een politiek correcte manier racistische praatjes (sexisme is daar een de hoofdafdeling van) verkondigt. Want het opheffen van ongelijkheid gebeurt niet door de rollen om te draaien en de voormalige "onderdrukker" op grond van ras of sexe te discrimineren. Waarom werpt u zich eigenlijk op als moraalridder voor de vrouwen? Kunen de vrouwen in Nederland niet voor zichzelf opkomen en beledigt u ze eigenlijk niet met uw queeste?

Een vraag: Nederland bestaat uit 17 miljoen mensen. Waarom bent u zo vaak overal op de staatstelevisie en dito radio, tot grote ergernis van Jan en Alleman te zien en te horen? U bent ten eerste een man, dus eigenlijk al gediskwalificeerd met uw macho-gedrag en grote mond. Laat andere mensen (weer) eens aan het woord. Zelf vergiftigt u het maatschappelijke debat met uw semi-intellectuele gezwets. Als u zo betrokken bent bij de emancipatie van de vrouw, waarom richt u uw pijlen niet eens op de vrouwen in Nederland, die gedwongen worden als slaaf van hun mannen te moeten leven, opgesloten in huis of in mobiele tenten en mishandeld, dit alles gerechtvaardigd door een wettenstelsel uit het stenen tijdperk? Misschien is dat nuttiger dan het pleiten voor een penisloze burgemeester. Of is dat niet opportuun?

maandag 19 april 2010

Dertien daverende conclusies over het klimaat

‘De mensheid heeft al eens eerder tragische ervaringen opgedaan met een andere, bijzonder eigengereide intellectuele stroming die meende de maatschappij beter te kunnen leiden dan spontane marktkrachten. Die beweging was het communisme, en ze bleek een mislukking waarvan miljoenen mensen het slachtoffer werden. Nu heeft een nieuw -isme de kop opgestoken, dat beweert zelfs de natuur de baas te kunnen en daarmee ook de mens. Dit soort buitensporige hoogmoed is (…) gedoemd te mislukken. De wereld is een complex en gecompliceerd systeem dat zich niet laat vangen in een louter milieutechnisch menselijk kader. Iedere poging daartoe zal wederom leiden tot een tragische verspilling van middelen, onderdrukking van de vrijheid en vernietiging van de welvaart van de hele menselijke samenleving.’

Lees de conclusies die Stan de Jong trekt uit de klimaat-hysterische discussie.

zondag 18 april 2010

Brood en Spelen en het volk houdt zich koest

Terwijl ik dit schrijf wordt er op Radio 1 al uren oeverloos en volkomen oninteressant gekletst over wielrennen. Fietsen. Niet dat er een parcours gereden wordt: het is geklep over van alles wat eromheen (niet) gebeurt. Al uren.

Kan iemand mij vertellen waarom er op de radio en televisie en in de kranten zo'n overweldigend aanbod is aan sport? Vragen de mensen om dat gezeur? 90% van de tijd gaat het helemaal nergens over. Transfers, schandalen, doping, verlies, winst, miljoenen Euro's, sportbesturen, FIFA OIC, trainers, honderden onbekende namen passeren de revue. Je wordt doodgegooid met trivia, die worden opgeblazen alsof de wereld ervan afhangt. Een onstuitbare stroom van analyses, namen, cijfers, bedragen en geklep over niets. Het is een wereld op zich geworden, een pseudo-wetenschappelijk bouwwerk, waar voor iemand die dat niet dagelijks volgt geen touw aan vast te knopen is. Kan iemand me vertellen wat daar interessant aan is?

Hoeveel mensen verdienen goud geld aan deze opgeblazen flauwekulindustrie? Is er hier geen sprake van een van bovenaf (media) opgedrongen verslaving? Wie kan verklaren, waarom mensen zeggen dat je je niet zo druk moet maken, als je over politieke issues praat, waarna ze zich omdraaien en zich in een halve beroerte werken omdat er een bal naast een net wordt geschoten?

Het is volgens mij juist dat triviale en onbenullige, het gespeend zijn van iedere maatschappelijke of intellectuele betekenis wat sport altijd zo populair heeft gemaakt bij machthebbers. "Brood en Spelen". Het heeft nauwelijks enige maatschappelijke implicatie of invloed (hooliganisme even buiten beschouwing gelaten). Het is immers amusement, een hermetisch gesloten heelal en wel een van de meest inhoudsloze? Natuurlijk is het leuk om naar een mooie wedstrijd te kijken en de tour de France is een mooi spektakel. Maar waarom altijd, iedere dag, ieder uur, ieder moment van de dag?

Doodzonde van de tijd, het geld, de menskracht en de moeite die eraan worden besteed. Mijn vraag is dus:

A: Is er zoveel sport omdat de mensen dat willen?

B: of willen de mensen het, omdat men er dagelijks (geestelijk) mee doodgegooid wordt en men vanaf de wieg in een 'sporthypnose' wordt gebracht?

donderdag 15 april 2010

As over europa


Het is nacht, licht bewolkt, maar tussen de wolken door is er geen ster te zien.

IJsland wordt de ondergang van Europa. Denk eens aan al die CO2-uitstoot. Zijn die gasten helemaal gek geworden? Was Bjork al niet erg genoeg? Toen zij als wapen werd ingezet hadden we ons meteen moeten overgeven. Daarna Icesave....

Dat kunnen we alsnog doen. Laat IJsland onmiddelijk toe tot de EUSSR, voordat ze de hele aarde in duisternis hullen en de hele wereld IJsland wordt.

woensdag 14 april 2010

Brullio nog eenmaal

Mensen vragen nog wel eens of er van Brullio nog iets vernomen is. Het antwoord is nee. Het zal nu een half jaar geleden zijn dat ik het bericht ontving waarin hij aankondigde eruit te stappen en sindsdien is, er, ook na de acties van Joost Niemöller en Van Frikschoten, niets meer van hem vernomen. Als hij niet uit het leven is gestapt, dan is hij toch zeker van het internet verdwenen. De hoop dat ik onverwacht een mailtje ontvang waarin hij zijn terugkeer meldt heb ik dan ook ergens in het archief opgeslagen. Ik wil iedereen bedanken voor de sympathie en het meedenken en ik hoop, dat niet meer mensen zich gek laten maken door bepaalde ontwikkelingen en discussies.

En Brullio het allerbeste gewenst, waar hij zich ook moge bevinden.

Hoog tijd voor een noodstop

Dat ik een totaal onwetende n00b ben op webloggebied bleek weer toen iemand me op het bestaan van !Uitkijk wees, een kritisch weblog van het eerste uur, voortgekomen uit Democrates, wat me dus helemaal niets zegt. Ik ben even gaan kijken en zou de lezer graag willen uitnodigen om dat ook te doen en daar in de linkerkolom naar de Immigratiecijfers te kijken, de tellers in de gaten te houden en eens na te gaan wat dit voor een land, dat een aantal jaren nog uit 12 miljoen mensen bestond, maar nu de 17 miljoen (officiële cijfers) nadert betekent. Laat uw gedachten er eens over gaan en realiseer u, dat dat op dit moment gaande is. Op dit moment landen er op schiphol vliegtuigen met "asielzoekers" en gezinsherenigers. over de landsgrens (is die er nog?) komen tientallen, misschien honderden mensen per dag binnen en op het gemeentehuis in Den Haag,voor het paspoorten-afgifteloket ziet het zwart van de mensen, die de zaak eindeloos ophouden doordat ze geen woord Nederlands spreken, maar wel een paspoort in hun hand gedrukt krijgen. Stapt u de deur eens uit en gaat u eens kijken.

Men kan denken dat deze cijfers onnauwkeurig zijn en dat ze veel lager zijn. Men zou echter met net zoveel recht kunnen zeggen, dat ze veel hoger zijn. En zelfs als ze voor de helft waar zijn, is dat dan nog niet een demografische tijdbom onder Nederland?
150.000 "immigranten" verwacht in 2010. Dat betekent dat er feitelijk ieder jaar een nieuwe stad in Nederland gebouwd moet worden. In ogenschouw nemend, dat de binnenkomers veelal een rijkere kinderschaar hebben dan de oorspronkelijke Nederlanders, betekent dat, dat Nederland op vrij korte termijn (1 generatie) volkomen van aard en inhoud veranderd is. De oorspronkelijke inwoners zullen verdwijnen en uitsterven en Nederland zal een multiculturele anarchistische chaos worden, verscheurd door een 21e eeuwse vorm van stammenstrijd, die van bovenaf is georchestreerd danwel getolereerd.

Als u dan over de aantallen nagedacht heeft, kijkt u dan eens naar de kosten. Mediteer vijf minuten op dat tellertje. Wat daar geteld wordt is uw geld. U gaat dat betalen. Aan uitkeringen, aan huisvesting, aan verloederende Prachtwijken, aan politie, justitie en gevangeniswezen. U gaat dat geld betalen aan de linkse subsidieslurpers, de straatcoaches en buurtmanagers, aan AZC's en de asielzoekersindustrie die door links nederland opgezet is voor een ware volksverhuizing Communistische stijl, in opmars naar de EUSSR. Dit wordt gerechtvaardigd door in te spelen op uw sentiment en u allerlei schuldcomplexen aan te praten. Maar de grote schulden maken zij en naar die groeiende schuld zit u te kijken. Het is namelijk uw schuld die daar aan het groeien is. Het is uw schuld. En niet in de betekenis die de volksmenners van de PvdA de bevolking met veel succes weet aan te praten.

Waarom weigert nu ex-minister Eberhard van der Laan om die cijfers te laten uitrekenen? Waarom wordt een verzoek van de tweede kamer van tafel geveegd met een bedekte en omhulde verwijzing naar racisme? Mogen we niet zien wat er met ons land gebeurt? IEDERE maatregel van de regering en IEDERE gebeurtenis wordt tot op de honderdste cent uitgerekend en dit niet? Nederland wordt bewust verwoest. De verantwoordelijken zouden voor de krijgsraad moeten verschijnen wegens landverraad. Maar we zijn een beschaafd land en een democratie (in naam dan en waarschijnlijk niet lang meer) en de tijden dat volksverraders voor het vuurpeloton kwamen en valsspelers met pek en veren de grens over werden gezet is voorbij.

Wij kiezen daarentegen straks op 9 juni een nieuwe regering. Er is een kleine kans dat deze waanzinnige en onverantwoordelijke mensenstroom naar ons land gestopt kan worden, hoewel de huidige middenlinkse sociaal-democratische kliek het met alle macht (juridisch) en middelen (kranten en televisie) zal tegengaan. Het kan gestopt worden als u niet op de partijen stemt die dit veroorzaakt hebben en die nu niet duidelijk stelling nemen voor stopzetting van deze onverantwoordelijke politiek van ongebreideld toelaten.

De teller loopt door. Iedere seconde verdwijnt er geld uit uw portemonnee. En niet alleen dat u en uw kinderen dat gaan betalen, u bekostigt daarmee meteen de vernietiging van het Nederland dat uw ouders met vallen, opstaan werken en vechten hebben opgebouwd en levert u en hen uit uit aan de onzekerheid, de onveiligheid en ellende. Bedenk dus goed op wie u gaat stemmen, want u bepaalt straks ook hoe mijn land eruit gaat zien na 9 juni. De immigratiestroom moet onmiddellijk worden stopgezet en de huidige problemen zo snel mogelijk drastisch worden opgelost. Niet alleen om de brood- en broodnodige besparing op de drukkende staatslasten, maar om Nederland te redden van de ondergang en een terugval naar de middeleeuwen. Mijn keuze staat in ieder geval vast. Hoewel met een aantal dingen van het programma oneens, moet het zwaarste dit keer het zwaarste wegen. Het alternatief is vele malen erger.

Huishoudelijke mededeling nummer 39184 ad 733

Na enkele aanvaringen en wat schermutselingen gaat Vroeg of Laat lekker door op de ingeslagen, niet vooraf geplande en nogal grillige koers. Het gaat niet om het einddoel, dat is er niet, maar om de reis. Wel ga ik het iets anders aanpakken. Nieuwsberichten en feitelijke actuele gebeurtenissen zullen hier wat minder verschijnen. Deze publiceer ik op Amsterdam Post en stuur ze op naar Contradicere, waar de nieuwsredactie vrij is om de onderwerpen uit te diepen. Opiniërende stukken zullen waarschijnlijk op alledrie geplaatst worden. Vroeg of Laat blijft wat het was: een blog om verhaaltjes op te schrijven en dingen, die ik elders niet kwijt kan. In de praktijk zal veel op alledrie de sites verschijnen, afhankelijk van het stuk.

Iets over het bezoek:
Iedere maand zal ik (deo volente) een maandoverzicht geven van het aantal dagelijkse bezoekers. Ditmaal die van maart en een extra grafiek van de laatste 2 weken. Zoals te zien (klik op het plaatje) is er de laatste dagen een sterke stijging, maar ik reken dat niet als blijvend. Er zijn wel meer pieken geweest en wie van die mensen terugkomt moet nog blijken. Meestal stijgt het gemiddelde aantal lezers per dag iets na een piek.

Het gemiddelde aantal unieke bezoekers per dag is in de loop van 17 maanden langzaam gestegen van 20 naar 50 tot tussen de 80 en de 90 unieke bezoekers per dag. Een uiterst bescheiden getal natuurlijk, maar ik ben er toch erg verguld mee. Het zijn mensen die terugkeren en waarschijnlijk waarderen wat ik schrijf en dus een bijzonder goede smaak hebben. Het zijn intelligente mensen met gevoel voor humor en vele andere goede kwaliteiten, zoals relativeringsvermogen (dat mijn teksten niet vanaf het begin in de commentaarsecties werden afgebrand verbaast me nog steeds). Het is me bij het schrijven echter niet om veel lezers te doen. De wetenschap, dat mensen meelezen, werkte een tijd remmend, doordat ik aan (ingebeelde) verwachtingspatronen meende te moeten gaan voldoen. Dat ga ik niet meer doen, althans, niet aan alle verwachtingen, maar gewoon schrijven wat me invalt, opvalt en bezighoudt. Als dat soms wat saai of oninteressant uitpakt, dan hebben de geachte lezers even pech en is er de commentaarsectie om me voor eikel uit te maken. Een lijst van andere, Degeneraal Correcte Scheldwoorden (DCS-lijst) is in de maak en zal worden opgenomen in de Codex Degeneratus.

zondag 11 april 2010

Huishoudelijke mededeling nr 93287-H

Zoals de oplettende lezer gemerkt zal hebben, is er aan Vroeg of Laat al geruime tijd geen bijdrage geleverd door medeblogger Daan. Hij heeft het druk gehad met school, (vakantie)werk en andere projecten en heeft kortgeleden aangegeven ook in de nabije toekomst geen tijd te hebben om voor Vroeg of Laat te schrijven. Ik ontlast hem dan dan ook bij deze van de morele verplichting die hij nog mocht voelen en die zijn gemoed zou kunnen bezwaren, door hem van de lijst met auteurs te halen.

Daan is een intelligente, talentvolle, door zijn leeftijd nog wat ongeoefende en schrijver, die heeft laten zien dat hij zijn ideeën en fantasieën in verschillende schrijfstijlen weet te verwoorden. Ik wens hem veel succes met zijn studie en zijn plannen en als hij van gedachten mocht veranderen, dan krijgt hij hier subiet zijn auteurschap terug.

dinsdag 6 april 2010

Tijd, een op hol geslagen paard.

Jezus wat gaat de tijd snel. Het is niet meer bij te houden. Wie heeft de dagen ingekort? We worden bestolen! Ik krijg niet eens de tijd om met mijn ogen te knipperen of er is weer een maand voorbij. Dat kan toch niet? Nu is het alweer 6 april. 1 april was toch gisteren pas? Of is dat een grap?

Ik vind dat een mens met het ouder worden meer uren per dag ter beschikking moet krijgen. Wat kan mij het pensioen schelen? geef maar wat meer tijd. 24 uur per dag is misschien prima als je 12 bent, of 20, maar na je 40e heb je daar toch niet genoeg meer aan? Zeker niet als men op een stiekeme manier de secondes gaat verkorten, zodat een uur als vijf minuten wordt en een jaar voorbij is, voordat je "gefeliciteerd" hebt kunnen zeggen.

Aan deze misstanden moet een einde komen. Tijd moet niet versnellen, maar gelijkmatig lopen en tijd samenpersen moet als een misdaad bestempeld worden en de slachtoffers schadeloos gesteld door een vergoeding in de vorm van extra tijd. Extra lange tijd. Veel extra lange tijd.

Shit, ik moet rennen. Bye bye.

Update 07/042010:
Zie je wel, daar heb je het gesodemieter al. Nu hebben we het mooie weer pas ná de paasdagen! Ik vind dat geen stijl, want ik heb toch echt mijn mooi-weerbelasting op tijd betaald. Dat geschuif en gesol met die paas- en pinksterdagen moet trouwens ook eens worden afgeschaft. Zo gaan we in dit land toch niet met elkaar om? Deze regering is incompetent. Waarom horen we iemand als Geert Wilders daar nou nooit eens over?