woensdag 3 juni 2009

Gij zult geen onwelgevallig gedrag vertonen.

Onze onhoogevallen zondagsschoolkwezel Balkenende weet het ook niet meer en gaat het nu maar aan ons vragen.
Wereldwijde economische crisis, een volkomen uit de hand lopende immigratie, ghettovorming in de steden, straatterreur, toenemende corruptie in alle geledingen van de samenleving, waar komt dat allemaal door volgens onze nationale moraalprediker?

"De spelregels van de maatschappij zijn niet voor iedereen helder." is zijn conclusie.
Onze Opperkwezel heeft daarom het initiatief gegeven voor een brede maatschappelijke discussie over onze omgangsvormen. Het volk waar Bakellende IV de scepter over zwaaitt bestaat namelijk uit domme, onopgevoede kinderen die niet weten hoe het hoort. Ze zeggen geen "dankjewel" en "alstublieft" meer en staan machteloos als ze een hand toegestoken krijgen, niet wetende dat die hand geschud hoort te worden.

De informatie die uit deze maatschappelijke discussie ontstaat, zal worden geanalyseerd door "een onderzoeksbureau" en gepubliceerd als "Handvest Verantwoordelijk Burgerschap" Het Handvest moet "houvast en inspiratie bieden voor het uitdragen van goed burgerschap in eigen kring."

Laat me u bij voorbaat vertellen, meneer Bak Ellende, dat u, noch iemand anders bepaalt hoe ik in eigen kring met mijn kringgenoten omga. Is de overheid ervoor om mij te vertellen hoe ik met mensen omga? Ik houd me aan de wet. Dat is voldoende en het dagelijks verkeer regel ik zelf wel. Denkt u soms dat de hele wereld bestaat uit goedwillende sukkels, die alleen nooit geleerd hebben hoe het hoort?

De onwaarschijnlijke wereldvreemdheid die uit dit soort initiatieven spreekt is stuitend. Onze premier zegt met zoveel woorden dat alle ellende onze schuld is. We weten niet meer hoe het hoort.

Minister Ter Horst geeft duidelijk aan dat de overheid het spoor zelf bijster is.
"De publicatie heeft als functie de verkenning van "onze" gemeenschappelijke waarden. Wat zijn die waarden nu?"
Hiermee geeft de overheid aan, zelf geen enkel antwoord te hebben op de groeiende ellende waar Nederland in terecht is gekomen. Maar één ding staat als een paal boven water: Het ligt allemaal aan u en mij. Omdat ik geen respect meer voor u zou hebben en omgekeerd hebben we boven(in de eerste zinnen)genoemde problemen.

Kunnen we nu binnenkort verwachten dat al ons sociale gedrag zich volgens bepaalde, door streng gereformeerde randdebielen geformuleerde regels zal moeten voltrekken? Dit zal immers door het volk, de beleefde meerderheid, worden gelegitimeerd door deze zogenaamde discussie?

Ik kan u vast vertellen hoe dat eruit ziet.
U zult werken en voor iedere scheet die u laat zult u belasting betalen.
U zult respect hebben en onvoorwaardelijke overgave betonen aan de boven u gestelden.

Ik stop met schrijven. Ik word al misselijk als ik die hangjurk van een Balkenende zie of hoor. Te bedenken dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn falen bij de burgers legt doet me iedere keer weer kotsen. Weg met deze gereformeerde kwezel. Ongelooflijk dat we nog twee jaar met die griezel opgescheept zitten. Met iedere dag dat dit kabinet er zit, groeien de problemen en wordt de bevolking steeds meer raderen voor de ogen gedraaid, met steeds meer kluitjes in het riet gestuurd.

Vrijheid! Weg met de wereldvreemde zondagsschoolfrikken die ons hun gehersenspoelde, godsdienstwaanzinnige burgermoraal willen opdringen. Weg met de regentenmentaliteit die bepaalt hoe u zich in het dagelijkse verkeer dient op te stellen.

De maatschappij kent geen "spelregels" Het is geen spel. De mensen zijn vrij, behoudens eenieders verantwoordelijkheid voor de wet. De wet en verder niets. De rest bepaal ik zelf.

PS: Maar omdat die brede maatschappelijke discussie er toch komt (althans, in het hoofd van Bakellende), hier alvast een voorzetje:
Vuilniszakken: In een beschaafd en respectvol Nederland zet je de vuilniszak op de rand van de stoep voor je huis. Je flikkert hem niet van twaalf hoog naar beneden. Iemand nog meer suggesties voor beter sociaal verkeer?

4 opmerkingen:

 1. Het ogenschijnlijk weinig betekenende kleinburgerlijk gebabbel van Balkenende is gefundeerd op de filosofie van Amitai Etzioni, die een Nieuwe Mondiale Architectuur voorstaat waarbij corporatisme centraal staat.


  http://www.zachariel.nl/artikelen/zachetzioni.htm

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor de toelichting. Ik zal er eens induiken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Natuurlijk verwateren de morele waarden bij een gebrek aan echte leiders, anarchie werkt niet. Bak Ellende kan daarom het beste ook maar meteen opstappen en plaats maken voor iemand die wel leiderschapskwaliteiten vertoont.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De filosofie van Amitai Etzioni( mijn dank aan Botte Hond) is vreselijk. Dit staat voor dat de staat moet denken voor de slaven, dit is dus alles van het nazisme terwijl we menen een democratie na te streven!

  BeantwoordenVerwijderen